If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: edu.gov.il redirected to: edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

site title: משרד החינוך - דף הבית

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:

Headings (most frequently used words):

משרד, החינוך, תיכון, עכשיו, משכורות, הספר, ובבתי, הילדים, בגני, הצהריים, הניתנות, ההוראה, ארוחות, הרכב, את, מעדכן, עובדי, אוקטובר, לחודש, של, שולמו, במלואן, לא, הוחלו, קיזוזים, התמונה, החינוכית, נתוני, המיצ, ראמ, יום, חדשה, שיר, שירותים, לשרותך, גני, ילדים, יסודי, חטיבת, ביניים, אחרי, הדרך, הקצרה, עושים, חינוך, בקליק, ביסודי, צרו, איתנו, קשר, שאלות, ותשובות, בנושא, לקויות, למידה, והתאמות, בדרכי, היבחנות, תכנית, בחינוך,

Text of the page (most frequently used words):
המלאה (17), לכתבה (17), jquery (16), #החינוך (12), ילדים (8), משרד (8), function (8), item (8), #append (7), למידה (7), הספר (7), data (7), בנושא (6), לקויות (6), #נושאים (6), חינוכיות (6), עובדי (6), בגני (6), share (6), lobbymenumobile (6), תיכון (6), עוד (5), לימוד (5), יוזמות (5), #ורפורמות (5), #הילדים (5), http (5), edu (5), gov (5), owlheb (5), ותחומי (5), pages (5), aspx (5), הורים (5), פורטל (5), ההוראה (5), מקצועות (5), ומינהלות (4), מחוץ (4), תקנות (4), הורות (4), חינוך (4), אוכלוסיות (4), בחינות (4), שאלות (4), ותשובות (4), שירות (4), הפעל (4), בדרכי (4), היבחנות (4), ייחודיות (4), מצב (4), javascript (4), הלימודים (4), לאומי (4), והתאמות (4), הבית (4), #ביסודי (4), stepname (4), attr (4), המידע (4), ביניים (4), יום (4), each (4), תכנית (3), src (3), פערים (3), כאן (3), navbar (3), logoimages (3), לחצו (3), תשע (3), לאתר (3), sublobbymenu (3), ובגרויות (3), בתי (3), eduimages (3), publishingimages (3), התמונה (3), יותר (3), המשרד (3), ספרי (3), לבית (3), המדריך (3), מדריך (3), יאפשרו (3), לתלמידים (3), משכורות (3), png (3), התלמידים (3), החינוכית (3), באחרי (2), הוראה (2), ההתמחות (2), ובארוחה (2), במסגרת (2), בשירה (2), בתיכון (2), קריאה (2), הערבית (2), אחרי (2), לכלל (2), לפתוח (2), והשנתיים (2), לחודש (2), קלה (2), הכניסה (2), נוספים (2), שלאחריה (2), אוקטובר (2), ייעוצי (2), ומזינה (2), בהישגים (2), עליות (2), בין (2), לגני (2), ועוד (2), איכותי (2), הטיולים (2), נתוני (2), האתר (2), והפרעות (2), קשב (2), באתר (2), בחטיבת (2), השירות (2), וצמצום (2), המיצ (2), חדשה (2), יסודי (2), בית (2), שער (2), בשפה (2), ילדי (2), שיר (2), גני (2), הפסיכולוגי (2), משבוע (2), טעימות (2), ישראלי (2), פסיפס (2), חטיבת (2), ראמ (2), העליות (2), צבאי (2), logominheader (2), בטל (2), חופש (2), הבין (2), נגיש (2), מהמחקר (2), עיקריים (2), ממצאים (2), מורשת (2), לכניסה (2), 2016 (2), נובמבר (2), חודש (2), לידיעת (2), דלג (2), טימס (2), מוסדות (2), וילדים (2), logo (2), הנהלת (2), ומתבגרים (2), קשר (2), החינוכי (2), לוח (2), header (2), הנפשות (2), עדכון (2), חדר (2), ליום (2), חוק (2), אגף (2), 2015 (2), נראה (2), זמין (2), אינו (2), ונסה (2), שוב (2), בדפדפן (2), הדרך (2), שלך (2), הקצרה (2), מדפדפן, גובשה, התכנית, מעטפת, בטיחות, מגיל, login, פדגוגית, כיתות, שתכליתה, ltltexthf, search, וטען, menu, המותאם, לצרכי, הילד, תוספת, סייעת, שנייה, שבהם, toggle, secondlevelbackto, לדף, upperleveltext, פקודות, המילים, לגשת, מנסה, אוצר, הרחבת, שאתה, ייתכן, היסודי, בגילאי, הכלים, מעודדים, רצועת, בשרת, התחבר, חזרה, איכותית, צהרונים, ראשי, חינם, ספרות, לתוכן, הפוך, לעידוד, קבצי, script, במתנה, יקבלו, לזמינים, מאובטח, maincontent, חשבונית, לומדים, עבורם, שולם, במלואו, שולמו, במלואן, הוחלו, קיזוזים, החוזר, נועד, להבטיח, תזונה, מאוזנת, ומגוונת, ולספק, מזון, שכר, ארוחות, פרסום, פיג, עכשיו, ובבתי, הניתנות, הצהריים, הרכב, העונה, מעדכן, והבריאותיים, התזונתיים, מכרזי, פיקוח, צורכיהם, המזכירות, הפדגוגית, ערכים, ומעלה, העמקה, العربية, תכניות, english, שלום, חשיבה, התנתק, לגן, והערכה, מבחנים, בחינוך, מוסיקה, ואומנות, סביבתיים, לשרותך, לשירותך, מקדמת, תלמידים, מבוססת, פרויקטים, בגרות, מידע, בסרטון, תיכוניים, צפו, השנייה, ולאומי, הסייעת, רפורמת, לימודים, אודות, הארץ, ספריית, שירותים, salary, update, emergency, disorders, learning, tichon, עושים, בקליק, אנשי, moreshset, גאנט, ארצי, אירועים, איתור, הענן, רישוי, החינוכיות, התכניות, november, chativa, איתנו, למקצוע, תקף, בהוראה, לעיסוק, רישיון, לקבלת, הכללים, כמו, שנת, שלב, timss, כללי, ולעגן, לרכז, ומענקים, מלגות, ויחידות, מערכות, לאתרי, מאגר, צרו, משנת, level2menu, updatemenuleveltwo, secondlevel, updatemenusecondarylevelsub, upperlevelurl, href, backtohome, find, updatemobilemenusecondary, ready, lobbymenu, אקו, שימוש, תנאי, use, terms, מפת, document, ויחידותיו, טוויטר, סגן, לית, מנכ, הציבור, ותלונות, פניות, דיון, קבוצות, פייסבוק, _sppagecontextinfo, יוטיוב, imglogomd, imglogoxs, tolowercase, currentculturename, החל, התשע, והפעילויות, העברית, השליטה, תשלומי, והחגים, החופשות, לכיתה, מוגבלות, הנגשת, מפתח, מרחיב, חדש, חוזר, ומכבד, שוויוני, באופן, שאר, ככל, היא, לצמצום, פעילויות, עברית, כיתה, ועד, מגני, החברה, לתלמידי, חובה, מקצוע, הרצף, והיהודית, השתלבות, התרבויות, שתי, ולחבר, לגשר, ניתן, שבאמצעותו, וכלי, ובאקדמיה, במשק, המוסד, בכל, שלבי, המסע, גיוס, המיוחד, שילוב, היקף, ישקפו, הישגי, לראשונה, לפולין, אזרחי, לשנת, לכיתות, הרשמה, והרשמה, פרטים, למידע, להוראה, לצה, מעורבות, חלק, ידיעת, ולקחת, ללמוד, לתלמיד, בריאות, שירותי, להסעות, ושל, ספרית, חברתית, העשייה, מגוון, מקיף, מבט, ותלמידים, מורים, ואכפתיות, קירבה, נשירה, מחדש,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • פסיפס ישראלי - טעימות משב...
  • רפורמת הסייעת השנייה - צפ...
  • מעודדים קריאה בגילאי היסו...
  • התמונה החינוכית - מבט מקי...
  • מדריך שלבי הכניסה להוראה,...

Verified site has: 90 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90


The site also has 2 references to external domain(s).

 educationforums.cet.ac.il  Verify  youtube.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
Server Microsoft-IIS/8.5
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid 1e44bd9d-6aa9-00dc-4919-61d05b289eab
request-id 1e44bd9d-6aa9-00dc-4919-61d05b289eab
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 8
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Sat, 03 Dec 2016 00:28:30 GMT
Content-Length 166
Set-Cookie BIGipServer~MOE~Sharepoint-FE-Prod=rd2o00000000000000000000ffff0a8c2b82o80; path=/; Httponly
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Expires Sat, 03 Dec 2016 00:41:05 GMT
Vary *
Server Microsoft-IIS/8.5
X-SharePointHealthScore 0
X-AspNet-Version 4.0.30319
SPRequestGuid 1e44bd9d-2aa5-00dc-2b1b-b893829e8652
request-id 1e44bd9d-2aa5-00dc-2b1b-b893829e8652
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 17
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Sat, 03 Dec 2016 00:28:30 GMT
Content-Length 50096
Set-Cookie BIGipServer~MOE~Sharepoint-FE-Prod=rd2o00000000000000000000ffff0a8c2b83o80; path=/; Httponly

Meta Tags

title="משרד החינוך - דף הבית"
id="ctl00_SearchId" name="SearchId" content="Search"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=10"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="Expires" content="0"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"
name="msapplication-TileImage" content="/_layouts/15/images/SharePointMetroAppTile.png"
name="msapplication-TileColor" content="#0072C6"

Load Info

page size183490
load time (s)0.452187
redirect count1
speed download110786
server IP81.218.94.146
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"