If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: edu.gov.il redirected to: edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

site title: משרד החינוך - דף הבית

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:

Headings (most frequently used words):

החינוך, משרד, תיכון, הארץ, של, עכשיו, מפרסם, החדשה, החופשות, תכנית, המשפחה, נתוני, לכל, חינוכיים, חוויה, מתחמי, את, בכלל, המיצ, הקרובה, בתי, הספר, ברחבי, מגוןן, משרות, פיקוח, פנויות, במשרד, בכל, יפעיל, ימי, חנוכה, בקליק, לשרותך, גני, ילדים, יסודי, חטיבת, ביניים, אחרי, הדרך, הקצרה, שירותים, צרו, חופשת, איתנו, קשר, יום, המורה, ישראל, אומרים, תודה, לאנשי, במהלך, בחינוך, רחבי,

Text of the page (most frequently used words):
#החינוך (21), #המלאה (16), #jquery (16), לכתבה (15), משרד (10), #function (8), הספר (8), item (8), data (7), #פורטל (7), מקצועות (7), #append (7), הארץ (7), lobbymenumobile (6), #תיכון (6), #ילדים (6), הורים (6), נושאים (6), ישראל (6), http (5), לכל (5), gov (5), owlheb (5), pages (5), aspx (5), יום (5), edu (5), חינוכיות (5), ורפורמות (5), ותחומי (5), share (5), עוד (5), החופשות (5), מחוץ (5), לימוד (5), המשרד (5), יוזמות (5), javascript (4), הפעל (4), תודה (4), ומינהלות (4), תקנות (4), הורות (4), התכנית (4), אוכלוסיות (4), ייחודיות (4), each (4), בחינות (4), תכנית (4), ביניים (4), תלמידי (4), בגני (4), attr (4), stepname (4), png (3), לבית (3), logoimages (3), eduimages (3), נתוני (3), הוראה (3), המיצ (3), publishingimages (3), בהישגי (3), וילד (3), sublobbymenu (3), src (3), שירות (3), navbar (3), המורה (3), אומרים (3), לאנשי (3), בצפון (3), מדריך (3), ילדה (3), המדריך (3), במסגרת (3), בית (3), מוסדות (3), הבית (3), ובגרויות (3), חוג (3), בכל (2), הקצרה (2), ההתמחות (2), התמונה (2), החינוכית (2), צהרונים (2), באחרי (2), גני (2), בחטיבת (2), הדרך (2), ההוראה (2), והשנתיים (2), שוב (2), שלאחריה (2), הקרובה (2), כיתות (2), שלך (2), בדפדפן (2), זמין (2), צבאי (2), שער (2), רישיון (2), הלימודים (2), החל (2), יסודי (2), אינו (2), רחבי (2), דיפרנציאלי (2), לימודי (2), לתלמידים (2), לילדים (2), לעובדי (2), מתחמי (2), ספרי (2), אחרי (2), בתיכון (2), מועמדות (2), הכניסה (2), היא (2), עובדי (2), לימודים (2), תיאוריה (2), ונסה (2), logo (2), ערב (2), תשע (2), לשנת (2), מבחני (2), header (2), וילדים (2), ומתבגרים (2), ואיראן (2), מארצות (2), עלייה (2), נראה (2), בטל (2), היהודים (2), והגירוש (2), דלג (2), היציאה (2), חינוך (2), לציון (2), חושפים (2), logominheader (2), לוח (2), ביסודי (2), יותר (2), הנהלת (2), נגיש (2), מצב (2), המידע (2), חטיבת (2), הצהריים (2), להפעלה (2), ומוכן (2), ערוך (2), מדוברת (2), בחמישה (2), נהיגה (2), הנפשות (2), קשר (2), הנתונים, בכמחצית, עולה, מניתוח, חיסכון, אלו, מאות, בשעות, מהמקצועות, חלו, מסבסד, עליות, ומפוקחת, שקלים, איכותית, מפרסם, בכלל, בתי, ברחבי, משפחה, ומנכ, הציגו, במשרד, פנויות, לשרותך, אחר, מקומם, לתפריט, יתפסו, ירקות, ופירות, ממותקת, ושתייה, רענון, צרכים, מיוחדים, קטשופ, בטיחות, תלמידים, שימו, ובבתי, ממועד, הילדים, פיקוח, משרות, מגוןן, הניתנות, ארוחות, יאוחר, הגשת, תתאפשר, הרכב, להגשת, האחרון, לתאריך, בחודש, מינהל, בוועדת, שלום, secondlevelbackto, login, search, menu, toggle, התחבר, العربية, english, התנתק, upperleveltext, לגן, והערכה, מבחנים, תיכוניים, ולאומי, לשירותך, מידע, בגרות, ונוער, ltltexthf, נוספים, לאתר, וטען, לזמינים, script, קבצי, הפוך, בשרת, מאובטח, מדפדפן, לגשת, חזרה, מנסה, שאתה, ייתכן, הכלים, רצועת, פקודות, ראשי, לתוכן, לדף, חברה, תכניות, הכנסת, מולטימדיה, מוזיקה, יצירה, סדנאות, טררם, מופע, למדינה, שנה, ברוח, תלת, זמן, מעלית, במתחמים, החדשה, בימי, חינוכי, מענה, למתן, מתווה, משקפי, מימד, תיק, חלוקת, maincontent, בחינוך, עכשיו, ומכתבי, בבלונים, קישוט, למורים, ופרחים, היום, ועוד, אירועי, המשפחה, חינוכיים, חוויה, יפעיל, חנוכה, חופשת, ימי, במהלך, לגני, פיננסית, מגיל, teacher, אנו, ומענקים, מלגות, לאומי, ויחידות, מערכות, לאתרי, day, 2017, להציג, holydays, mitzav_tsaaz, jwes, iran, arab, north, free, בקליק, שירותים, שמחים, בפניכם, גאנט, לחצו, כמו, שנת, למקצוע, שלב, כללי, ולעגן, לרכז, כאן, והנדסאים, הנדרש, טכנאים, בנושא, למידע, בכיתות, והמגמות, הלימוד, מסלולי, אנשי, ארצי, הכללים, level2menu, tolowercase, currentculturename, _sppagecontextinfo, ready, document, updatemenuleveltwo, secondlevel, updatemenusecondarylevelsub, upperlevelurl, href, backtohome, find, updatemobilemenusecondary, lobbymenu, imglogoxs, imglogomd, אירועים, מנכ, איתור, החינוכי, הענן, רישוי, העבודה, איתנו, צרו, ויחידותיו, סגן, הציבור, ותלונות, פניות, חופש, חוק, דיון, קבוצות, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, לקבלת, חינם, ליווי, והחגים, לכיתה, למידה, לקויות, לאבחונים, ומימון, מקצועי, הבגרות, קידום, בבחינות, ההבחנות, בדרכי, להתאמות, זכאותם, קביעת, לצורך, המתקשים, אבחונים, תשלומי, אנגלית, לאילו, מוצעים, חוגים, אילו, פועלת, ישובים, באילו, התוכנית, מיועדת, גילאים, לאנגלית, מבית, עוברת, מערכת, האנגלית, לקידום, הלאומית, העליונה, לחטיבה, ועד, היסודי, מימון, בקרב, לעיסוק, הרשויות, 500, בשנת, לציבור, השקיפות, בהנגשת, מהפך, יסודיים, העל, ובתי, פרסום, במבחני, לראשונה, לפולין, המסע, להוראה, שלבי, התשע, משנת, תקף, בהוראה, ייבחנו, עיוניים, הפיננסית, בריאות, המודעות, הגברת, ביותר, החשובות, המיומנויות, אחת, נכונה, התנהלות, לתלמיד, שירותי, לקראת, להסעות, ושל, ידיעת, מבחן, כיתה, לתלמידי, בשורה, הוצאת, מחדש,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • משרד החינוך מסבסד צהרונים...
  • רענון הרכב ארוחות הצהריים...
  • התכנית
  • התכנית הלאומית לקידום האנ...
  • ליווי מקצועי ומימון דיפרנ...
  • הגברת המודעות הפיננסית בק...
  • בשורה לתלמידי כיתה י : מב...
  • מהפך בהנגשת השקיפות לציבו...
  • מדריך שלבי הכניסה להוראה,...
  • למידע בנושא לימודי טכנאים...

Verified site has: 83 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-83


The site also has 2 references to external domain(s).

 educationforums.cet.ac.il  Verify  youtube.com  Verify


The site also has 1 references to other resources (not html/xhtml )

 meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebre___.pdf  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid 17ad359e-aac9-00dc-11b8-d060dd29e392
request-id 17ad359e-aac9-00dc-11b8-d060dd29e392
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 6
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Tue, 12 Dec 2017 02:53:57 GMT
Content-Length 166
Set-Cookie BIGipServer~MOE~Sharepoint-FE-Prod=rd2o00000000000000000000ffff0a8c2b88o80; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01b96c5e=01bbdacc87db947d79dbef222079420455608a1f8addc2a53dd7a3732fce23d8c7893918c894d36638468726e94a94b9b321d85dc324d86a11178fcdf467f2b0ae52483081; Path=/; Domain=.edu.gov.il
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Expires Tue, 12 Dec 2017 03:06:08 GMT
Vary *
X-SharePointHealthScore 0
X-AspNet-Version 4.0.30319
SPRequestGuid 17ad359e-8acd-00dc-2b1b-b2b173ac4385
request-id 17ad359e-8acd-00dc-2b1b-b2b173ac4385
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 16
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Tue, 12 Dec 2017 02:53:57 GMT
Content-Length 48599
Set-Cookie BIGipServer~MOE~Sharepoint-FE-Prod=rd2o00000000000000000000ffff0a8c2b83o80; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01b96c5e=01bbdacc87ea030e819809f8f40b2846053ec64e4cda46038f0c31d4eeef141d864ae26506f9f00df9e1bab0d7594509879fc2fb1f64980e4789f9e5d5ba4061751a200657; Path=/; Domain=.edu.gov.il

Meta Tags

title="משרד החינוך - דף הבית"
id="ctl00_SearchId" name="SearchId" content="Search"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=10"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="Expires" content="0"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"
name="msapplication-TileImage" content="/_layouts/15/images/SharePointMetroAppTile.png"
name="msapplication-TileColor" content="#0072C6"

Load Info

page size174620
load time (s)0.464563
redirect count1
speed download104612
server IP81.218.94.146
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"