If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: egged.co.il redirected to: www.egged.co.il

site title: אגד עמוד הבית

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=קואופרטיב אגד, מפעיל התחבורה הגדול בישראל. באתר ניתן למצוא לוחות זמנים של קווי אגד ושל חברת הבת אגד-תעבורה , מידע על כרטיסים והנחות, מידע על החברות הבנות, מידע על התפתחות התחבורה הציבורית בארץ ישראל וגלריות תמונות.;
keywords=רשיון נהיגה, רשיון נהיגה, רשיון מלגזה, רישיון מלגזה, רישיון אוטובוס, רשיון אוטובוס, מידע קווים, מידע אוטובוסים, מידע אגד, מידע, מכללות, לימודים, ...;

Headings (most frequently used words):

2016, 10, אגד, של, 13, סגירת, את, חיפה, על, ירושלים, חדש, באגד, באינטרנט, קו, יהיו, התחבורה, 05, סטודנט, סוכות, אוטובוסים, חידוש, לראשונה, נגישות, פרופיל, החגים, אין, בטיחות, פשרות, ולא, מה, שום, החל, עדכונים, חסכונית, בנושאי, נכנסים, שהאכיל, לא, מעט, מרורים, 20, עירוניים, פולנים, לשירות, משומשים, סימולטורים, ללימוד, נהיגה, 16, איך, ניצלנו, מרכש, מרוויחים, ערך, לנוסע, רב, אונליין, פרסומים, מהעבר, אחריות, תאגידית, מידע, רכישת, כל, כרטיסים, שרותים, אודותינו, חדשות, והטבות, תיירות, שירות, לקוחות, השרותים, משרד, צבור, 39, בקווי, האוטובוס, גם, נהגי, יותר, מכולם, מעל, הקו, לשעה, חייל, אפשר, לשמור, לך, מקום, עמדות, מאק, הציבורית, אוטובוס, בשכונת, הגשר, בכביש, 7911, רחוב, דובר, שלום, הדר, ביאליק, לתנועה, 06, אוניברסיטת, השער, המזרחי, הפעלת, חסימת, קריית, יציאה, המועד, מקש, קיצור, שימו, לב, בחול, משרדי, תורה, והמחלקות, לפניות, הציבור, חולון, 271, מוצאי, שמחת, מוקדי, מהירה, ירושלמית, חדשותחדשות, עצמכם, לתשע, הנהג, הצבעוני, ביותר, בן, סטודנטים, אדרת, רבנו, הגרריסט, מספר, גאוות, יחידה, נשית, הכינו, שלנו, מהעיר, 28, במוצאי, פעילות, קווי, בתקופת, עדכון, כללי, 09, האפליקציה, בלי, להגיע, לעמדה, יורדים, לאילת, תעלו, הורידו, תפריט,

Text of the page (most frequently used words):
אגד (26), כרטיסים (10), 2016 (10), function (9), קיצור (6), מקש (6), חדש (6), ירושלים (4), האוטובוסים (4), אוטובוסים (4), this (4), focus (4), מעבר (4), הפריט (4), איך (4), אני (4), התחבורה (4), שירות (4), שלנו (3), #בקווים (3), חדשות (3), הקלד (3), פרסומים (3), זמנים (3), באגד (3), מכללת (3), נגישות (3), שאלה (3), חיפה (3), which (3), #פרופיל (3), חופשי (3), רכישת (3), ערך (3), צבור (3), דוגמה (3), מרחובות (3), לכפר (3), סבא (3), קשר (3), צור (3), מגיע (3), השנים (2), הבית (2), חברת (2), לציבור (2), הרב (2), טוענים (2), סוכות (2), סגירת (2), אחד (2), הוא (2), הבא (2), הקודם (2), חזור (2), החגים (2), אונליין (2), עבור (2), וקווים (2), לוחות (2), וכתובות (2), טלפונים (2), תנועה (2), עדכוני (2), מוזלים (2), s_searchbox_sv_news (2), הציבורית (2), מקום (2), קליק (2), קבוצת (2), לשירות (2), נכנסים (2), עירוניים (2), #חסכונית (2), סימולטורים (2), הסעים (2), יהיו (2), ולא (2), הכל (2), תיור (2), ונופש (2), בלי (2), להגיע (2), #לראשונה (2), חידוש (2), סטודנט (2), באינטרנט (2), לנסוע (2), באוטובוס (2), האפליקציה (2), הורידו (2), תפריט (2), error (2), האתר (2), לסטודנט (2), preventdefault (2), blur (2), מהעבר (2), atpdefaultsearchquerytext (2), לפי (2), searchquery (2), בטיחות (2), חולון (2), חיפוש (2), הזמן (2), searchresults (2), שירותי (2), אחריות (2), תאגידית (2), click (2), focused (2), חברות (2), והטבות (2), מפת (2), 800 (2), נפוצות (2), שאלות (2), תקופתי (2), אילת (2), לקווי (2), כרטיסי (2), תורמת, ביותר, הצבעוני, מסתבר, הנהג, דיאטה, children, עשה, באחרונה, נפתחה, פסיכיאטר, לתת, צריך, התשובה, מבפנים, שלנהגות, מכירת, הכינו, searchsubmit, מהמחשב, not, מעט, לפרטים, לעמדת, remove, implemented, מהסמארטפון, ברב, yet, הסטודנט, מחדשים, מרורים, לתשע, עצמכם, סטודנטים, לרכישה, הירושלמיות, שתי, ניכר, שלו, וסודית, נשותיו, keypress, כהגדרתן, בפני, סגורה, מציג, הוואטס, כשהוא, ירושלמית, נשית, יחידה, גאוות, val, שמדובר, בסיפור, מספר, ככה, המון, מתלבש, תוכן, למה, להסביר, יודע, הגרריסט, אהבה, רבנו, אדרת, וואטס, העמוד, ופותח, הגררים, מלטף, ממש, ready, alert, מאק, 7911, בכביש, הגשר, זמן, english, חסימת, pусский, ביאליק, קריית, 271, לתנועה, הדר, בשכונת, שלום, דובר, רחוב, delay, 1000, keydown, המזרחי, המועד, find, עדכונים, הציבור, ויעד, חפש, לפניות, והמחלקות, משרדי, בחול, שימו, תורה, מוצא, addclass, שמחת, מוצאי, removeclass, אמת, השער, ונהנים, document, תעלו, לאילת, יורדים, שמור, ממקום, מראש, הצג, מזמינים, ליהנות, תוכלו, עכשיו, img, קלות, קלי, searchhelp, pressed, תחתית, אוניברסיטת, watermarkblur, במוצאי, מהעיר, מהירה, יציאה, מוקדי, הפעלת, watermarkfocus, כללי, לעמדה, עדכון, tab, בתקופת, קווי, פעילות, שהאכיל, במגרש, שבועי, לנוסע, מידע, האבידות, מחלקות, חיים, ובעלי, עגלות, מטען, להנחות, זכאי, ויומי, חודשי, החשובים, קודים, טבלת, קופות, 870, לקווים, המלח, לים, 421, לקו, כרטיס, האתגרים, והדינמיים, שרותים, ונוסעים, במקום, לכל, מגוון, קבלו, מהאפליקציה, שכבר, הנוסעים, לאלפי, הצטרפו, שקט, בראש, שרוצים, בעידן, מתי, מהבית, אחרונות, ממאה, ומודעות, כרזות, מבחר, וכולל, שמריו, קופאת, היום, המודרני, טעינת, 5657, הקו, פנייה, ההיסטורי, המרכז, בארץ, נופש, מאורגנים, טיולים, jerusalem, tours, לקוחות, קנס, תשלום, שימושיים, ואן, קישורים, אמנת, logic, atp, אתרים, בניית, friends, эгед, ליוטיוב, לטוייטר, לאינסטגרם, מיניבוס, הזמנת, מונית, אנחנו, למפעלים, הסעות, תעבורה, לתחבורה, המכללות, לאוטובוסים, משק, האלחוטית, הרשת, בגד, אודותינו, בנות, תיירות, דרושים, הצהרת, והקהילה, והסביבה, האנשים, היו, גלריית, אתר, לעיתונות, הודעות, ללקוחותינו, הטבות, עמדות, משרד, אוטובוס, באנגליה, לרכישת, אפשרות, בוחנת, משומשים, מרכש, ניצלנו, שכנע, ההשבתות, לפליקר, הירוד, מצבם, כמקובל, יאפשרו, ימני, היה, בכל, ההגה, פשרות, שום, אין, בנושאי, סיסמה, יהיה, אשר, להדריך, לשקף, המאקים, ליילנד, במנועי, במוסכי, הוחלפו, והם, העבודה, בעומס, עמדו, מארה, שהגיעו, הדיזל, נהגים, מנועי, פולנים, כבר, הפולנית, סולאריס, מתוצרת, משטח, נמוכי, נהיגה, ללימוד, בטיחותית, בנהיגה, המציאות, ימשיך, מעולים, נהגי, להיות, רוצה, למשפחות, חודשיות, פרמיות, השתלמות, קרן, למצטיינים, רבעוני, מענק, סוציאלים, יותר, תנאים, לשמור, אפשר, חייל, בקו, לחיילים, שמירת, השקנו, השרותים, מרוויחים, מכולם, בידיים, כסף, שההגה, טוב, שהמוטו, כדי, עושים, אנו, האוטובוס, בקווי, החל, סכומי, מעל, בכרטיס, לטעון, ומאפשר, הארץ, ברחבי, המונהג, הנסיעה, להסדר, מצטרפת, לשעה, עמוד,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • אגד
 • יורדים לאילת? תעלו על אגד...
 • הורידו את האפליקציה שלנו
 • לראשונה! חידוש פרופיל סטו...
 • סטודנטים, הכינו עצמכם לתש...
 • הנהג הצבעוני ביותר של התח...
 • בן אדרת רבנו - הגרריסט מס...
 • גאוות יחידה נשית ירושלמית
 • אוטובוס ה''מאק...
 • 20 אוטובוסים עירוניים פול...
 • סימולטורים ללימוד נהיגה ח...
 • איך ניצלנו מרכש של אוטובו...
 • בנושאי בטיחות - אין ולא י...
 • חדש! החל מה-1.7.16 ערך צב...
 • נהגי אגד מרוויחים יותר מכ...
 • חייל, אפשר לשמור לך מקום?
 • עמדות "על-הקו" ...
 • חדש! רב קו אונליין
 • פרסומים מהעבר
 • אחריות תאגידית

Verified site has: 68 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-68


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Cache-Control private
Content-Length 0
Location htt???/www.egged.co.il/
Server Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version 4.0.30319
X-Powered-By ASP.NET
Date Sat, 22 Oct 2016 23:33:15 GMT
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control public, no-cache="Set-Cookie", must-revalidate, max-age=60
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Last-Modified Sat, 22 Oct 2016 23:33:14 GMT
ETag 636127759947730095
Vary Accept-Language, Accept-Encoding, Accept-Charset
Server Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version 4.0.30319
Set-Cookie ASP.NET_SessionId=cbafe55mh111fpepa5c5l5nu; path=/; HttpOnly
X-Powered-By ASP.NET
Date Sat, 22 Oct 2016 23:33:14 GMT
Transfer-Encoding chunked
Content-Encoding gzip

Meta Tags

title="אגד עמוד הבית"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE"
property="og:title" content="אגד עמוד הבית"
name="description" content='קואופרטיב אגד, מפעיל התחבורה הגדול בישראל. באתר ניתן למצוא לוחות זמנים של קווי אגד ושל חברת הבת "אגד-תעבורה", מידע על כרטיסים והנחות, מידע על החברות הבנות, מידע על התפתחות התחבורה הציבורית בארץ ישראל וגלריות תמונות.'
property="og:description" content='קואופרטיב אגד, מפעיל התחבורה הגדול בישראל. באתר ניתן למצוא לוחות זמנים של קווי אגד ושל חברת הבת "אגד-תעבורה", מידע על כרטיסים והנחות, מידע על החברות הבנות, מידע על התפתחות התחבורה הציבורית בארץ ישראל וגלריות תמונות.'
name="keywords" content="רשיון נהיגה, רשיון נהיגה, רשיון מלגזה, רישיון מלגזה, רישיון אוטובוס, רשיון אוטובוס, מידע קווים, מידע אוטובוסים, מידע אגד, מידע, מכללות, לימודים, ..."

Load Info

page size82295
load time (s)0.485169
redirect count1
speed download40777
server IP91.223.11.24
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"