If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: foodfly.co.kr redirected to: www.foodfly.co.kr

site title: 푸드플라이

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=기존에 배달되지 않던 맛집 배달;

Headings (most frequently used words):


Text of the page (most frequently used words):
126 (273), 127 (76), 종로구 (75), 용산구 (37), 영등포구 (34), 마포구 (26), 관악구 (23), 신림동 (22), 봉천동 (20), 서대문구 (19), 성동구 (15), 송파구 (15), 강남구 (10), 동작구 (10), 광진구 (8), 서초구 (7), 양천구 (6), 신사동 (4), 삼성동 (4), 강동구 (4), 구로구 (3), 교남동 (2), 소격동 (2), 중학동 (2), 5806 (2), 영천동 (2), 종로1가 (2), 남가좌동 (2), 옥천동 (2), 공평동 (2), 9828 (2), 관훈동 (2), 안국동 (2), 천연동 (2), 사간동 (2), 견지동 (2), 냉천동 (2), 와룡동 (2), 9055 (2), 북가좌동 (2), 권농동 (2), 운니동 (2), 성산동 (2), 익선동 (2), 수송동 (2), 서린동 (2), 현저동 (2), 9668 (2), 송월동 (2), 대신동 (2), 홍파동 (2), 교북동 (2), 행촌동 (2), 미근동 (2), 9621 (2), 가회동 (2), 봉원동 (2), 무악동 (2), 신촌동 (2), 경운동 (2), 창천동 (2), #충정로3가 (2), 송현동 (2), #충정로2가 (2), 원서동 (2), 청진동 (2), 북아현동 (2), 연희동 (2), 연남동 (2), #청파동1가 (2), 망원동 (2), 신공덕동 (2), 충신동 (2), 대흥동 (2), 이화동 (2), 토정동 (2), 연건동 (2), 동숭동 (2), 용강동 (2), 혜화동 (2), 마포동 (2), 명륜1가 (2), 도화동 (2), 명륜2가 (2), 명륜4가 (2), 명륜3가 (2), 종로6가 (2), 염리동 (2), 소공동 (2), 공덕동 (2), 북창동 (2), 5623 (2), 태평로2가 (2), 아현동 (2), #남대문로2가 (2), 신대방동 (2), #남대문로3가 (2), 남대문로4가 (2), 대방동 (2), #봉래동1가 (2), 동작동 (2), 노고산동 (2), 종로5가 (2), 관철동 (2), 장사동 (2), #당산동3가 (2), 합정동 (2), 낙원동 (2), 동교동 (2), 서초동 (2), 종로2가 (2), 훈정동 (2), 서교동 (2), 당인동 (2), 봉익동 (2), 하중동 (2), 돈의동 (2), 상수동 (2), 신수동 (2), 관수동 (2), 창전동 (2), 종로3가 (2), 신정동 (2), 인의동 (2), 5725 (2), 원남동 (2), 구수동 (2), 종로4가 (2), 현석동 (2), 연지동 (2), 5737 (2), 효제동 (2), 대현동 (2), 삼청동 (2), 도렴동 (2), 팔판동 (2), 문정동 (2), 양화동 (2), 신정6동 (2), 양평동 (2), 신정2동 (2), 후암동 (2), #용산동2가 (2), 신정1동 (2), 용산동4가 (2), 목5동 (2), 갈월동 (2), 목1동 (2), 남영동 (2), 용산동1가 (2), 동자동 (2), 영등포동 (2), 가락동 (2), 서계동 (2), 삼전동 (2), 5488 (2), 청파동2가 (2), 석촌동 (2), 청파동3가 (2), 원효로1가 (2), 송파동 (2), 원효로2가 (2), 오금동 (2), 문배동 (2), 신계동 (2), 양평동6가 (2), 양평동5가 (2), 9667 (2), 영등포동6가 (2), 당산동4가 (2), 당산동2가 (2), 당산동5가 (2), 5216 (2), 당산동1가 (2), 당산동6가 (2), 여의도동 (2), 당산동 (2), 도림동 (2), 영등포동8가 (2), 문래동1가 (2), 영등포동7가 (2), 문래동2가 (2), 문래동3가 (2), 신길동 (2), 영등포동5가 (2), 문래동4가 (2), 518 (2), 문래동5가 (2), 영등포동4가 (2), 문래동6가 (2), 영등포동3가 (2), 양평동1가 (2), 영등포동2가 (2), 양평동2가 (2), 영등포동1가 (2), 양평동3가 (2), 양평동4가 (2), 방이동 (2), 신창동 (2), 신문로2가 (2), 상왕십리동 (2), 보광동 (2), 금호동1가 (2), 효자동 (2), 응봉동 (2), 창성동 (2), 통인동 (2), 행당동 (2), 옥인동 (2), 도선동 (2), 세종로 (2), 통의동 (2), 홍익동 (2), 적선동 (2), 체부동 (2), 용산동6가 (2), 하왕십리동 (2), 필운동 (2), 내자동 (2), 우면동 (2), 사직동 (2), 양재동 (2), 사당동 (2), 당주동 (2), 반포동 (2), 내수동 (2), 잠원동 (2), 신문로1가 (2), 방배동 (2), 금호동2가 (2), 주성동 (2), 풍납동 (2), 한강로1가 (2), 산천동 (2), 청암동 (2), 잠실7동 (2), 원효로3가 (2), 잠실6동 (2), 원효로4가 (2), 잠실4동 (2), 효창동 (2), 도원동 (2), 잠실3동 (2), 9561 (2), 용문동 (2), 잠실2동 (2), 한강로2가 (2), 금호동3가 (2), 잠실본동 (2), 용산동3가 (2), 송정동 (2), 용산동5가 (2), 한강로3가 (2), 성수동2가 (2), 이촌동 (2), 성수동1가 (2), 이태원동 (2), 옥수동 (2), 한남동 (2), 동빙고동 (2), 금호동4가 (2), 서빙고동 (2), 서소문동 (2), 인사동 (2), 을지로1가 (2), 오장동 (2), 청룡동 (2), 남대문로1가 (2), 신당동 (2), 미성동 (2), 개포동 (2), 예장동 (2), 을지로2가 (2), 을지로7가 (2), 광장동 (2), 흥인동 (2), 낙성대동 (2), 충무로4가 (2), 도곡동 (2), 저동1가 (2), 중림동 (2), 신도림동 (2), 묵정동 (2), 쌍림동 (2), 무교동 (2), 행운동 (2), 충무로5가 (2), 자양동 (2), 구의동 (2), 황학동 (2), 역삼동 (2), 무학동 (2), 태평로1가 (2), 을지로6가 (2), 저동2가 (2), 삼각동 (2), 충무로1가 (2), 둔촌동 (2), 회현동3가 (2), 중앙동 (2), 을지로5가 (2), 난향동 (2), 남현동 (2), 충무로2가 (2), 입정동 (2), 산림동 (2), 명동1가 (2), 남산동1가 (2), 을지로3가 (2), 방산동 (2), 인헌동 (2), 명동2가 (2), 남산동2가 (2), 화양동 (2), 9944 (2), 남산동3가 (2), 천호동 (2), 중곡동 (2), 인현동1가 (2), 대학동 (2), 수하동 (2), 은천동 (2), 을지로4가 (2), 수표동 (2), 군자동 (2), 장교동 (2), 성내동 (2), 충무로3가 (2), 9957 (2), 대치동 (2), 난곡동 (2), 서림동 (2), 만리동2가 (2), 신원동 (2), 노량진동 (2), 필동2가 (2), 상도동 (2), 청담동 (2), 봉래동2가 (2), 서원동 (2), 의주로1가 (2), 5586 (2), 주자동 (2), 필동3가 (2), 만리동1가 (2), 상도1동 (2), 남대문로5가 (2), 광희동1가 (2), 논현동 (2), 충정로1가 (2), 압구정동 (2), 인현동2가 (2), 남창동 (2), 남학동 (2), 청림동 (2), 장충동1가 (2), 흑석동 (2), 장충동2가 (2), 성현동 (2), 조원동 (2), 구로동 (2), 필동1가 (2), 회현동2가 (2), 의주로2가 (2), 회현동1가 (2), 보라매동 (2), 광희동2가 (2), 이용약관 (2), 순화동 (2), 4854118, 520294, 9180795, 11200104, 11710680, 100621, 11620735, 5531636, 031975, 56379, 03352, 08846, 512117, 11200108, 0348, 11200107, 559, 11710690, 518303, 9272037, 461426, 11620655, 1123, 4815375, 513495, 9185468, 11710710, 094398, 11620715, 918875, 553, 4706144, 932963, 041425, 01885, 543225, 470101, 11710720, 11200111, 11620645, 5498, 0192999, 11620745, 9349907, 013463, 543717, 11620665, 11200113, 11200112, 4749885, 0241155, 11200115, 553808, 11710670, 11710650, 0334357, 084326, 506357, 11200109, 11620685, 9369906, 5453855, 9313, 0613, 9155534, 11620765, 5537, 0263, 11200110, 4761761, 4797346, 11200118, 056888, 539817, 11200114, 1093147, 4737091, 5208, 028461, 11560106, 903625, 11680104, 525083, 11560105, 9082, 0493, 11560104, 9117, 11680105, 514295, 9066, 11560103, 9128363, 5176074, 0626243, 11680106, 11560102, 911537, 505933, 11560132, 910692, 4931401, 520399, 5211, 5115706, 11560101, 5240101, 8936, 5225, 주세요, 선택해, 11560112, 8985, 지역을, 원하시는, 11560111, 11680107, 929425, 528317, 0227814, 11560107, 11560110, 9053, 5289, 11680110, 11560109, 907, 530642, 5242, 030713, 11560108, 11680108, 9032, 0566765, 11680101, 50884, 5030528, 502714, 5431833, 126675, 11710106, 1037, 11740108, 503592, 11710105, 5062475, 530483, 11710104, 1281494, 1289, 11710107, 11740106, 11710112, 123925, 510933, 5263, 11710111, 143, 122075, 538092, 11620775, 11710103, 077019, 0925354, 4955464, 864361, 881694, 517982, 4954841, 11470670, 0333574, 870729, 519416, 11680118, 11470630, 854288, 518777, 4908697, 11470620, 0384753, 1217324, 537345, 11680103, 11470550, 871174, 530536, 4818898, 11470510, 1241719, 4900982, 0574661, 11740109, 11710108, 56695, 5149511, 11620725, 11440117, 9241, 5469, 546892, 11440115, 103025, 5501, 11440114, 11215105, 930513, 543392, 53195, 9325321, 11215104, 0802, 5457426, 11215103, 11440113, 9345, 5419, 543983, 088337, 11440112, 9366, 11530101, 5481, 11440116, 5435734, 11440111, 9251193, 922027, 564501, 11440124, 553283, 9016, 5561, 073913, 11440123, 9164875, 5434, 11215101, 11440122, 5631, 9277679, 557576, 0876, 11440121, 9187672, 5538205, 11215102, 11440120, 9199865, 5425857, 551, 11440118, 0825, 5077664, 938, 11215109, 5033, 11590102, 11440109, 960025, 550192, 4990287, 9437487, 11440102, 5546, 11590103, 11440101, 9172, 4921, 9499, 9536286, 11590109, 9280013, 5069777, 11590105, 11590108, 9738471, 4991997, 5052, 11590106, 9629, 9722862, 4856061, 547083, 5124285, 5541, 542212, 8805826, 11440110, 9440276, 11530102, 5520632, 11440108, 939688, 5385, 4936929, 88235, 11440106, 942677, 11590101, 94565, 11440105, 943975, 537192, 5115, 11440107, 9500154, 5397419, 9416, 11590104, 11440104, 955825, 54415, 11440103, 11440125, 0713515, 11200103, 11410120, 4900806, 491843, 958575, 11650108, 906925, 57955, 11620565, 4894792, 11410119, 9166701, 5709294, 9480879, 9328133, 11650101, 11620575, 5719761, 4806715, 11410117, 9342, 9569384, 11620585, 11410116, 9471, 5727, 11410115, 4762971, 0193972, 4941452, 5651, 927075, 0245375, 568375, 481168, 11200101, 02875, 5641583, 9093249, 11620695, 11200102, 0169, 466, 487426, 11650103, 988785, 11620525, 026744, 4716412, 11650102, 98606, 5004776, 4879059, 9328487, 11650107, 0142194, 11590107, 11620545, 11650106, 9391, 9583884, 566067, 9534602, 574, 4750974, 11410109, 95755, 570442, 9652627, 11620101, 11410108, 9590962, 5693322, 4779619, 11410107, 959033, 11410110, 11620103, 571125, 11410106, 9628, 4745394, 5672, 11410105, 9778366, 11215107, 571725, 5464594, 11440126, 954, 11620625, 11410114, 11620605, 11620595, 9459748, 565502, 479151, 11410113, 94655, 5611167, 57295, 94155, 11410112, 967, 563533, 11410104, 5595, 4853051, 9659, 5614, 9423838, 11620615, 11410103, 11410102, 9646125, 565025, 484251, 949713, 11410101, 957025, 11560113, 5261, 11140169, 11140167, 5664, 972925, 11140168, 562758, 970438, 5640069, 563275, 9684812, 11140170, 5664822, 9682257, 11140112, 5581, 973425, 11140166, 11140118, 9820862, 9783, 11140114, 5629892, 9763563, 11140115, 5639365, 11140116, 9727409, 5616819, 9795599, 11140117, 5605942, 975609, 11140119, 5590814, 977437, 5560917, 977025, 56585, 5676845, 9772484, 11140104, 5659693, 9805525, 11140105, 985638, 980913, 11140106, 567562, 9828284, 11140107, 5680796, 9842187, 11140103, 568133, 975, 11140122, 11140120, 556575, 970975, 11140121, 5572, 9813, 5587441, 11140102, 9829024, 11140124, 5610083, 9823375, 11140101, 568139, 9789777, 11140113, 562442, 5672663, 9923214, 9940122, 11110155, 5691, 9906, 11110156, 57039, 11110157, 11110154, 9979, 11110159, 5754583, 9975625, 11110161, 5706536, 56922, 9907097, 11110160, 5742, 11110137, 9885, 11110138, 5704398, 9869027, 11110150, 9943, 5719633, 11110151, 5724175, 9917106, 11110152, 5721762, 992966, 11110153, 9979211, 0002, 11140111, 11110171, 11110169, 5869186, 0005764, 11110170, 5891, 9975, 5846, 5813, 9988, 11110172, 582142, 9998, 11110173, 5875, 9931, 005, 11110168, 11110162, 0076, 0030375, 11110163, 570633, 0036, 11110164, 5719, 11110167, 9995, 574842, 006125, 11110165, 577008, 004338, 11110166, 5786, 11140108, 9846085, 5717, 5676, 5662167, 99215, 11140156, 5678003, 9928911, 11140157, 11140159, 0032, 56465, 992325, 11140160, 5646, 11140161, 564275, 11140155, 5687, 11140162, 11140154, 11140148, 567717, 006938, 11140149, 566325, 010437, 564875, 11140153, 0007125, 11140150, 5663, 9968, 11140151, 5665167, 0026625, 9895125, 562125, 5638, 이용하실, 5544, 964, 로그인, 회원가입, 있습니다, 편리하게, 967263
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Verified site has: 10 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10


The site also has references to the 1 subdomain(s)

  blog.foodfly.co.kr  Verify


The site also has 1 references to external domain(s).

 twitter.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 302 Found
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
Date Tue, 21 Nov 2017 04:21:18 GMT
Location htt???/www.foodfly.co.kr/
Server Apache/2.4.16 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.4.35
Content-Length 209
Connection keep-alive
HTTP/1.1 200 OK
Content-Encoding gzip
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 21 Nov 2017 04:21:19 GMT
Server Apache/2.4.16 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.4.35
Set-Cookie wfoodsess=L4mPYR8X85wMn%2FEFEeC02H1moUl81lw3%2B7RvuHl7JPJbdHQbVjDVQ418gPHx%2BKc5cBwX21RSqQfCRiZN9OXrkAVRlGaJ7i8vQQa5zqQw%2FmCvciWLbcOuuHyqBYx01RFUoci8Yrp31Pdl0Bt2DdnQDUTmP31iGK74hT1cfDu6B8A0JHcm1F1wa3Mf4oTq9lHxbFYJEWJzU9HhPA02vmaJq1ONA9Lze%2Bpisuf%2BikStid49RkaQJ7Phi1OMpYWrZOPnJvaAvM3KuHkHREQImQ8NT3%2FOCLjhlOpnyry1arACyfbSrJHZ1QP0XWUlJTQPm1euog0ovSms0xe12g5hYrUgFtj5OpMem6I5eu8VjODsrA3pU0iXUTem2m%2FqitrlmAjn32eef9436327ebcf797de59269b9369ede27edda; expires=Thu, 21-Nov-2019 04:21:19 GMT; path=/
Vary Accept-Encoding
X-Powered-By PHP/5.4.35
X-UA-Compatible IE=Edge,chrome=1
Content-Length 14103
Connection keep-alive

Meta Tags

title="푸드플라이"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="requiresActiveX=true"
charset="utf-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"
name="description" content="기존에 배달되지 않던 맛집 배달"
name="viewport" content="width=device-width"
property="og:type" content="website"
property="og:title" content="푸드플라이"
property="og:description" content="기존에 배달되지 않던 맛집 배달"
name="naver-site-verification" content="42f1cbe105d5c202ceb705f4bd7a60590e9129d1"
name="Keyword" content="delivery, food delivery, Foodfly, Chefly, 배달사이트, 배달앱, 배달대행업체, 1인배달음식, 푸드플라이, 푸플, 푸드플라이배달, 맛집배달, 배달, 배달맛집, 배달음식, 배달주문, 음식배달, 배달음식추천, 죽배달, 순대국배달, 쌀국수배달, 떡볶이배달, 도시락배달, 곱창배달, 닭발배달, 보쌈배달, 찜닭배달, 치킨배달, 반포배달, 역삼배달음식, 역삼동죽배달, 서초야식, 배달도시락, 단체주문배달, 분식배달, 족발배달, 피자배달, 일식배달, 커피배달, 케이크배달, 야식배달, 동네배달, 맛집, 셰프도시락, 인터넷배달, 강남배달, 서초배달, 송파배달, 잠실배달, 영등포배달, 여의도배달, 이태원배달, 마포배달, 홍대배달, 신촌배달, 종로배달, 중구배달, 종각배달, 관악배달, 성동배달"

Load Info

page size110508
load time (s)1.411856
redirect count1
speed download9988
server IP52.78.53.187
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"