If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: ghorany.com

site title: وب سايت ختم قرآن مجيد...

Our opinion:

website (probably) only for adults * website (probably) only for adults ! YELLOW status (not for everyone) - not for everyone
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
keywords=قرآن,ختم قرآن,ختم صلوات,قرآن آنلاين,حديث پيامبر,ائمه اطهار,متن,ترجمه,جستجو,تلاوت,تفسير,دانلود,استخاره,فال,مسابقه قرآني,آموزش,پيامک,موبايل,holy,quran,download,mp3,translation,recitation;
description=وب سايت ختم قرآن و ختم صلوات، حديث پيامبر و ائمه اطهار، برگزاري مسابقه قرآني، قرآن مجيد آنلاين، متن ترجمه جستجو تلاوت تفسير و دانلود قرآن, استخاره و فال با قرآن, آموزش قرآن, پيامک موبايل قرآن, holy quran, download quran mp3, quran translation and recitation;

Headings (most frequently used words):


Text of the page (most frequently used words):
است (98), قرآن (89), این (56), علیه (55), امام (55), #السلام (50), حسین (43), خدا (38), خود (35), براى (28), حضرت (28), هاى (25), بود (24), الهى (22), شما (21), كرد (20), كند (18), نمى (18), دیگر (17), تلاوت (17), نیز (17), خداوند (16), آنان (15), آیه (15), فرمود (13), راه (12), كریم (12), صبر (12), چنین (12), آیات (12), شده (12), انسان (11), #فرماید (11), گوید (11), ختم (11), جان (11), #اللَّه (11), دارد (10), شود (10), انس (10), گفت (10), عاشورا (10), بقره (10), مرا (10), امر (10), قیام (10), معروف (9), مِنَ (9), نماز (9), سیره (9), الله (9), مقام (9), همه (9), شهادت (9), تسلیم (8), بزرگوار (8), قرآنى (8), اهل (8), اللَّهِ (8), كرده (8), منكر (8), چند (8), نهى (8), اگر (8), #بحارالانوار (8), كتاب (8), پیامبر (8), توان (7), مؤمنان (7), چهره (7), آنچه (7), عَلَى (7), آله (7), خویش (7), كنند (7), آورد (7), اما (7), ذكر (7), سخاوت (7), گذشت (7), جاى (7), شخصیت (7), بلكه (7), دارند (7), حماسه (7), همان (7), باشد (7), وَلَا (7), عرفان (6), محمد (6), رضاى (6), مردم (6), دوست (6), صلی (6), قرار (6), ایثار (6), هیچ (6), جهت (6), دست (6), اللَّهُ (6), نقل (6), بحار (6), سخن (6), گاه (6), تنها (6), كربلا (6), فقط (6), روز (6), نمونه (6), باید (6), كسانى (6), یاد (6), quran (6), وجود (5), نیست (5), ذلت (5), سوى (5), خوانیم (5), كنیم (5), دهد (5), ویژه (5), نشانه (5), چون (5), خواهد (5), چگونه (5), همواره (5), دعوت (5), ایشان (5), هنگام (5), مدینه (5), حركت (5), بدى (5), روى (5), عزت (5), تمام (5), دعاى (5), مورد (5), الانوار (5), درباره (5), پیشین (5), داد (5), نزد (5), عرفه (5), هایى (5), داند (5), تاریخ (5), داشت (5), آنگاه (4), جاودانگى (4), رنگ (4), أَن (4), نسبت (4), امویان (4), جود (4), اصحاب (4), كهف (4), ایمان (4), هرگز (4), جمله (4), بهشت (4), وارد (4), ندارد (4), داده (4), زمین (4), بندگان (4), شجاعت (4), خواند (4), كار (4), كردم (4), ملاحظه (4), گرفته (4), طلبى (4), اخلاق (4), بیت (4), مقابل (4), الَّذِینَ (4), مبناى (4), چیز (4), تواضع (4), معرفى (4), بیعت (4), مَن (4), مِنْ (4), حال (4), عین (4), نام (4), یكى (4), قرآني (4), سايت (4), نامه (4), عنوان (4), محضر (4), دعا (4), كسى (4), عبادت (4), مكتب (4), بین (4), خطاب (4), رسیدن (4), ائمه (4), جاودانه (4), هایش (4), آیا (4), صلوات (4), شدند (4), هدایت (4), زبان (3), ذلّت (3), صفت (3), ترسند (3), جلوه (3), بزرگ (3), زنده (3), بنى (3), خدایى (3), بسیار (3), حكم (3), زیر (3), مشاهده (3), میان (3), باره (3), بهترین (3), آغاز (3), خدایا (3), مَا (3), انجام (3), إِنَّمَا (3), مَنْ (3), برد (3), مقتل (3), اخلاص (3), آمد (3), بیرون (3), بارها (3), گشته (3), روزه (3), جواب (3), اطهار (3), بهتر (3), چرا (3), دهند (3), معدن (3), حقیقت (3), تأكید (3), كریمانه (3), هاشم (3), آنلاين (3), آموزه (3), گفتار (3), انسانى (3), همین (3), على (3), حماسى (3), چنان (3), مال (3), وقتى (3), سرور (3), كارها (3), سؤال (3), پاسخ (3), ناظر (3), یاران (3), مسابقه (3), هدف (3), پسر (3), جستجو (3), پدرش (3), سفر (3), پيامک (3), متن (3), عصر (3), پول (3), سوره (3), ماند (3), عارفانه (3), عرض (3), جنگ (3), توبه (3), باز (3), صاحب (3), داشتم (3), خداى (3), عارفان (3), بودن (3), شاگرد (3), انفاق (3), مصیبت (3), كنم (3), نور (3), مطهّر (3), شهیدان (3), عملى (3), بعد (3), سالار (3), بودند (3), واقع (3), پیش (3), مجيد (3), رسید (3), گردد (3), روایت (3), حضور (3), ریشه (3), اباالفضل (3), گرفت (3), پرتوى (3), ترین (3), فِى (3), لَا (3), هجرت (3), یقین (3), لوگوی (3), نیاز (3), دشمنان (3), فرموده (3), ساخته (3), رهنمون (3), نمود (3), داشته (3), محبوب (3), استغفار (3), نگریست (3), شگفت (3), سایت (3), بگیرید (3), عینى (2), قبر (2), كامل (2), حفظ (2), ادامه (2), شمشیر (2), نویسد (2), تكیه (2), خون (2), عفو (2), توكل (2), حیات (2), بسیارى (2), معنا (2), تجسم (2), نائل (2), بخشى (2), النَّاسِ (2), دین (2), سوگند (2), ستایش (2), فرا (2), تهجّد (2), همچنان (2), نداد (2), ارتباط (2), صحنه (2), كتابى (2), خواسته (2), خالق (2), مؤثر (2), واقعه (2), هُوَ (2), شیر (2), صادق (2), تازه (2), نگه (2), قاطع (2), إِنَّ (2), نابودى (2), یَشْرِى (2), سپاه (2), نجواى (2), آماده (2), مَرْضَاتِ (2), ابْتِغَاءَ (2), نَفْسَهُ (2), كردند (2), ستاید (2), بهاى (2), كارتان (2), بلند (2), شمارد (2), بودم (2), شخصى (2), أَنَّ (2), زمینه (2), بدان (2), یَتِیمًا (2), صفات (2), آمده (2), گام (2), بدون (2), اعرابى (2), اند (2), قنبر (2), قدر (2), طورى (2), تكبّر (2), الْأَرْضِ (2), أنس (2), تحیّت (2), لَّا (2), كنید (2), كشیده (2), درود (2), دشمن (2), صورتى (2), ارزشمند (2), محور (2), الّلهم (2), جامعه (2), اموال (2), حُبِّهِ (2), أَسِیرًا (2), نُطْعِمُكُمْ (2), الطَّعَامَ (2), لِوَجْهِ (2), یُطْعِمُونَ (2), خواهید (2), آسمان (2), امور (2), كَانَ (2), خاطر (2), اكنون (2), عارف (2), زودى (2), ندارند (2), مهم (2), إِلَّا (2), ابن (2), گدایى (2), خانه (2), بیاور (2), كنیز (2), حامى (2), پدرت (2), منزل (2), إِنَّهُ (2), عالم (2), دستور (2), باللَّه (2), فداكارى (2), تغییر (2), قضا (2), برگرفته (2), هستى (2), مِسْكِینًا (2), گفتم (2), شدت (2), سینه (2), یابى (2), گونه (2), عَنِ (2), نیكى (2), إِن (2), ظهر (2), حَقَّ (2), كردن (2), خوبى (2), بالاتر (2), نگذاشتند (2), میدان (2), باقى (2), بگوید (2), اوصاف (2), اگرچه (2), طلب (2), امت (2), مصداق (2), فكر (2), لحظه (2), گروهى (2), اصلاح (2), نصیحت (2), فرو (2), گذشتن (2), زیارت (2), كردار (2), خواهى (2), خواست (2), رعایت (2), كردى (2), یارى (2), برابر (2), خودگذشتگى (2), اوج (2), كمك (2), طالب (2), عصّام (2), پشت (2), نازل (2), شمرده (2), مختلف (2), مرگ (2), خوانند (2), اولین (2), اشاره (2), download (2), یُرِیدُ (2), حقیقتش (2), 102 (2), عَلى (2), عدم (2), معرفت (2), صافات (2), جُست (2), ولى (2), holy (2), لزوم (2), پیشگاه (2), درخشید (2), موبايل (2), معنویت (2), mp3 (2), آموزش (2), منبع (2), آرى (2), قصص (2), آوریم (2), الهام (2), احزاب (2), بنابراین (2), گرى (2), علم (2), شریك (2), عزّت (2), recitation (2), الفتوح (2), 100 (2), مرحله (2), یافت (2), translation (2), بیان (2), بگیرد (2), موسى (2), اساس (2), قلب (2), رسالت (2), والى (2), قرائت (2), ذات (2), پيامبر (2), حديث (2), حالى (2), دانشمندان (2), استناد (2), همراه (2), دانند (2), نباشد (2), سند (2), منزلت (2), خواهند (2), ظلم (2), یزید (2), فال (2), انتقام (2), آدمى (2), ثبت (2), استخاره (2), ارج (2), دانلود (2), خشنود (2), تفسير (2), شایسته (2), اهمیتى (2), ترجمه (2), جویى (2), تبعیت (2), قائل (2), الطبرى (2), عنصر (2), مردى (2), نموده (2), عمل (2), علمى (2), مجله (2), نكوهش (2), سمعوالمعنى (2), اسلام (2), علي (2), فرمودند (2), عظمت (2), نوشت (2), بصره (2), رضایت (2), كرامت (2), گوهر (2), صامت (2), رسول (2), اضداد (2), جامع (2), 207 (2), گویى (2), فضیلت (2), سال (2), بُعدى (2), مهلت (2), علاوه (2), زنازاده (2), اسراء (2), فَهُوَ (2), فرزند (2), زمان (2), راز (2), برادرش (2), آنها (2), نمازهاى (2), حمله (2), بخشید (2), تفسیر (2), سعد (2), سطر (2), عمر (2), ماه (2), وقت (2), توكّل (2), خشیت (2), أَمْ (2), جارى (2), تارك (2), ساخت (2), درخواست (2), زوایاى (2), مكه (2), مخصوص (2), صفحه (2), عمران (2), 120 (2), ترتیب (2), سلام (2), حدیث (2), 151 (2), خوف (2), ستیزى (2), هایشان (2), ايميل (2), پاداش (2), القرآن (2), الجنان (2), اَحْمَدُكَ, الْكِتابَ, أَنزَلْنَآ, علَّمْتنَا, طلاق, تطهیر, معناى, اَكْرَمْتَنا, إِلَیْكَ, اعیان, فقَّهتَنا, لَحَقُّ, بِالنَّبُوَّةِ, فقاهت, الْیَقِین, دینى, اِنى, الدّین, راستى, حمد, گفتارش, مفاتیج, ابراهیم, 318, 196, سپاس, بِالْحَقِ, اللهم, زندگى, یونس, اعراف, دانش, امامان, جهان, 150, محرومان, مستضعفان, عدل, قسط, 168, زمامداران, گوناگون, طغیانگران, همانند, 169, نساء, بیابانگرد, 104, اعراب, توده, هدایتى, نهضت, پرهیزكارى, برنامه, زمر, 116, الْمُؤْمِنُون, رَسُولُهُ, عَمَلَكُمْ, فَسَیَرَى, اعْمَلُواْ, قُلِ, فرقان, دنیا, جمیع, شاهد, شعراء, عالَم, 215, 189, حشر, دیگران, اندیشوران, 451, آیةاللَّه, دوم, هدایتگرى, ابعاد, توست, همانا, مَعْدِنُه, أهْلُهُ, آملى, أنتَ, اِلَیْكَ, مَعَكَ, الحقَّ, مبرّایند, پلیدى, ناحق, سیاسى, جوادى, هدایتگر, سایر, خرمن, حكیمان, گیرد, خوشه, مآثر, معارف, خیرخواهى, سطح, نمودى, مقاله, مقدار, تواند, تنظیم, 329, للنّاس, 246, هدىً, فراگیرى, میزان, الشیعه, 165, سرشت, آنجا, 283, قیامت, ذاریات, جدید, اعصار, نداده, اختصاص, رفتارى, خاصى, اسدالغابه, ابوالشهداء, فاطر, خاص, دورانى, فصّلت, لهوف, گفتارى, عجین, شاداب, آرامگاه, 186, كوشش, 258, ستمگران, روزگار, 330, كهنه, قبله, معانى, زینب, الاخبار, فراز, 289, دلخراش, دلدارى, سجاد, بینى, مقرّم, 139, فرسوده, 153, خادمان, دینُ, سوگواری, كانَ, اِنْ, تسلیت, باد, سراید, رود, تدبر, لَمْ, دیدار, جستجوي, سلاح, قهرمانى, سكه, جملات, بدی, راهنما, مُحَمَّدٍ, یَسْتَقِم, گفتگو, كهنگى, بحث, الحسین, للخوارزمى, ماندگار, نشیند, بلندش, مفاهیم, دریابید, ایام, شمشیرها, پایدار, كشتن, احسان, فروتنى, خذینى, سیوف, بِقتلى, اِلاَّ, شوند, پیوسته, 581, بفهمند, النواظر, عذابش, امیدوارند, وعده, بندند, فرامینش, 236, احكام, معنایش, خواندن, كارى, سعى, الحكمه, 4824, الزیارات, 371, روشن, آیاتش, نزهه, حروف, ایشانند, أنّكَ, ادا, دهم, گواهى, 213, تِلاوَتِهِ, الكتاب, مقرم, تَلَوتَ, 397, كلمات, أشهد, 398, قسمتى, 118, 121, تنبیه, حواشى, مطالعه, الخواطر, چگونگى, دادیم, شكوه, سوگ, صحراى, 105, جسم, گرچه, 321, شعرى, مفاتیح, رعد, عرب, مدتى, متعهّد, شاعر, 379, الاعم, عبدالحسین, شیخ, 381, افزایش, جلال, 230, اندك, آسمانى, ءَاتَیْنَهُمُ, 315, بِه, یُؤْمِنُونَ, أُوْلئكَ, تِلَاوَتِهِ, حاقه, یَتْلُونَهُ, الْكِتَابَ, آورند, دفن, آورندگان, مائده, 294, 185, 229, ابد, دوستدارانش, درون, لیكن, www, السبطین, تُؤْمَرُ, بده, مأموریت, نصارى, نخواهند, زمانى, الصَّبِرِین, شَآءَ, سَتَجِدُنِى, افْعَلْ, صابر, یَأَبَتِ, أَذْبَحُك, أَنِّى, الْمَنَامِ, أَرَى, إِنِّى, بُنَىَّ, كنى, بخواهد, یهود, اسماعیل, جَمِیعًا, قوم, زند, نوشته, حنفیه, محمدبن, وصیت, الْعِزَّةُ, گواه, كردارش, مِلَّتَهُم, قهرمان, لَن, تَرْضَى, عَنكَ, الْیَهُودُ, تفویض, النَّصارى, حَتَّى, تَتَّبِعَ, بپذیرد, مولاى, فَلِلَّهِ, ءَامَنُواْ, استوارترین, تقوا, تحریف, الصَّلَوة, بِالصَّبْرِ, اسْتَعِینُواْ, شكست, لَكِتابٌ, أَیُّهَا, تَتَّقُواْ, عَزِیزٌ, مشكلات, یَأْتِیهِ, صلوة, الْباطِلُ, مِن, اكرم, تَصْبِرُواْ, دروغ, اختیار, الْهُدَى, هرچه, گردند, توطئه, پسند, نكنند, پسندند
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.YELLOW status (not for everyone)website (probably) only for adults
 • فارسي
 • العربيه
 • English
 • 中文
 • Español
 • Français
 • Deutsch
 • Русский
 • Italiano
 • r1
 • l1
 • موج مهدویتی
 • محرم
 • محرم
 • محرم
 • salavat
 • ثبت نام در ختم قرآن
 • قرآن آنلاین بسیار نفیس
 • قرآن موضوعی
 • قرآن خطی طرح کتابت
 • تالار گفتمان وب سایت ختم ...
 • وب سايت ختم صلوات
 • شمیم طوبی (ایستگاه آخر)
 • وب سايت ظهور
 • ضریح
 • فرشتگان
 • انتخاب به عنوان صفحه خانگ...
 • انتخاب به عنوان سایت مورد...
 • جديد
 • ادعیه و مناجات
 • وب سايت ختم قرآن مجيد
 • وب سايت ختم صلوات
 • وب سايت ظهور

Verified site has: 29 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-29


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type text/html
Last-Modified Tue, 04 Oct 2016 10:15:04 GMT
Accept-Ranges bytes
ETag "eacd32d281ed21:0"
Server Microsoft-IIS/8.5
X-Powered-By ASP.NET
X-Powered-By-Plesk PleskWin
Date Fri, 28 Oct 2016 14:10:33 GMT
Content-Length 89964

Meta Tags

title="وب سايت ختم قرآن مجيد"
content="قرآن,ختم قرآن,ختم صلوات,قرآن آنلاين,حديث پيامبر,ائمه اطهار,متن,ترجمه,جستجو,تلاوت,تفسير,دانلود,استخاره,فال,مسابقه قرآني,آموزش,پيامک,موبايل,holy,quran,download,mp3,translation,recitation" name="keywords"
content="fa" http-equiv="Content-Language"
content="وب سايت ختم قرآن و ختم صلوات، حديث پيامبر و ائمه اطهار، برگزاري مسابقه قرآني، قرآن مجيد آنلاين، متن ترجمه جستجو تلاوت تفسير و دانلود قرآن, استخاره و فال با قرآن, آموزش قرآن, پيامک موبايل قرآن, holy quran, download quran mp3, quran translation and recitation" name="description"
content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"
content="cLv2aHaVRbopjtaZZX_WIb0yTmlWNwGYgwLNZxET56g" name="google-site-verification"

Load Info

page size89964
load time (s)0.619491
redirect count0
speed download145222
server IP5.144.130.27
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"