If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: nld.com.vn

site title: Báo Người Lao Động Online

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Tờ báo cập nhật 24/24 tin tức thời sự mới, nóng nhất trong nước và quốc tế hàng ngày. Thông tin kinh tế, xã hội, pháp luật, giáo dục, lao động, việc làm, điểm thi...;
author=VCCorp.vn;

Headings (most frequently used words):

người, 2016, bạn, 24, việt, 10, có, vụ, hàng, nhà, với, nam, công, động, thông, an, nhân, dịch, máy, của, từ, đẹp, bay, xe, thể, nước, trong, bán, đọc, thế, quốc, quan, giới, sống, gia, xin, online, lao, tin, học, bản, và, u19, vì, bảo, bình, luận, nghiệp, lỗi, sao, đồng, ký, sự, tự, lịch, nhất, những, yêu, hóa, đầu, phát, chỉ, chưa, bị, biết, muốn, cứu, hai, án, hậu, kết, gái, ngân, ông, quy, viên, cầu, nhật, gặp, giải, đơn, viễn, thanh, mại, trật, vé, 300, angelina, hcm, rơi, liên, mỹ, giá, thủ, thoại, năm, lừa, chung, jolie, tại, sản, sử, sinh, xấu, iphone, là, độc, không, trực, lòng, mua, tp, con, trẻ, lỡ, em, lai, được, tặng, mũ, kỳ, tích, địa, hâm, mộ, chê, cho, hlv, hoàng, anh, tuấn, vẫn, để, lại, mẹ, 600, tử, tù, ninh, hiểm, chứng, phương, nghệ, trung, dùng, tiêu, giành, trường, liệu, khỏe, tư, điện, tế, đường, sân, chức, chính, sắt, nổ, toàn, chuyện, ăn, nghi, hệ, pháp, tài, đình, nghiện, nóng, giáo, đối, thao, khoán, đá, thư, chủ, 13, ngay, kịch, di, hộp, 6s, trang, chứa, nasa, hỏng, triệu, web, sập, bởi, mã, phim, chia, sẻ, miễn, vật, dư, tịch, hàn, sếp, cùng, đại, tỉ, hơn, trại, ngư, ngành, tiếng, long, thi, đăng, hạn, tâm, tận, cai, 50, sau, trốn, lên, tổng, rao, hồn, hết, ty, dạy, mới, hoảng, khủng, vào, pitt, đảo, brad, irina, trộm, vụng, từng, ronaldo, đức, chất, đổi, phải, bước, ford, tránh, nên, trí, vị, ngôi, 570, ecosport, lộn, mê, vịt, trứng, khi, nhớ, cần, điều, dại, thơ, tranh, mẩn, mang, tùy, nội, hà, thành, ngoại, đáo, cây, hỷ, khách, ống, mặt, méo, ngập, sáng, mà, 5m, hẻm, sâu, bên, cha, tăng, xiaomi, nạn, tràng, đất, nối, quang, bàng, vá, trên, tờ, tiên, 5g, chip, cũng, ai, nhiều, mật, cường, giấy, thời, mắt, má, nổi, mùa, nao, trình, đúng, cụm, ngán, ngon, cháo, lượng, chặt, buộc, mềm, lạt, năng, khả, đến, ngủ, quay, nga, huyền, duterte, dục, định, khoa, trái, tức, dụng, lời, tuyển, việc, rõ, làm, nhịp, thiết, số, nợ, thích, góc, cụt, văn, doanh, một, chánh, đánh, chân, âm, nhạc, cafe, dâm, ảnh, cổ, cắt, khấu, tấn, tra, sức, dược, cửa, ốc, lạ, tour, biển, chàng, du, baby, cuộc, blog, tô, thị, ái, dây, tục, phong, khuyến, sắm, phòng, media, tiến, vàng, mai, bộ, cử, đề, mời, kiến, toán, dò, thăm, phụ, nữ, chơi, tennis, ngõ, tướng, vũng, riêng, thiệt, hại, sát, mạng, tàu, rịa, khỏi, bà, xác, hiến, dương, hải, nguyễn, trị, chục, kéo, chặn, vận, ơn, cảm, thống, truyền, mắm, philippines, tải, giảm, tượng, malta, viết, tiếp, cầm, lớn, lạm, xã, lộ, bóng, world, vịnh, đào, hợp, dứt, chấm, cup, dự, kinh, vnmoney, quả, đoàn, đời, luật, truy, nã, thuấn, bốn, ra, câu, tràn, hội, đêm, loạn, náo, phóng, ba, cô, nay, hôm, nhảy, quá, đòi, chế, khống, thầy, tuyến,

Text of the page (most frequently used words):
người (42), của (33), công (29), nước (28), nhà (24), động (23), cho (21), trong (21), không (20), giáo (19), những (19), với (19), nhân (17), việt (17), bạn (16), nam (16), 2016 (16), thể (15), đầu (15), quan (15), hàng (14), làm (14), ông (14), sinh (13), gia (13), quốc (13), giải (12), viên (12), phát (12), con (12), tin (12), thông (11), ngày (11), #trường (11), đồng (11), lao (11), trẻ (10), tại (10), một (10), hcm (10), hội (10), học (10), đến (10), khi (10), đẹp (10), được (10), sức (9), pháp (9), giới (9), dục (9), #nghiệp (9), cứu (9), khỏe (9), nlđo (9), giá (9), bán (9), dân (9), yêu (9), thường (9), điều (9), máy (9), thế (8), đọc (8), tài (8), bảo (8), trung (8), bay (8), mắm (8), bình (8), việc (8), bệnh (8), chất (8), đoàn (8), sản (8), sống (8), địa (8), chỉ (8), nhiều (8), sáng (8), cửa (7), hiểm (7), phương (7), như (7), thanh (7), độc (7), định (7), quy (7), nên (7), tàu (7), báo (7), phải (7), thị (7), sát (7), liên (7), luận (7), lời (7), trên (7), lịch (7), cha (7), chính (7), vẫn (6), thành (6), mùa (6), nhất (6), tranh (6), đối (6), hàn (6), sau (6), bất (6), 000 (6), lãnh (6), lớn (6), nghi (6), lượng (6), lưu (6), hai (6), xin (6), nóng (6), trước (6), năng (6), gây (6), lòng (6), tuổi (6), năm (6), dạy (5), doanh (5), mắt (5), bản (5), mang (5), phụ (5), thơ (5), tuyển (5), trình (5), thao (5), đường (5), chết (5), kinh (5), chánh (5), thời (5), tăng (5), trai (5), trái (5), đòi (5), đúng (5), chế (5), tích (5), u19 (5), danh (5), tổng (5), nhận (5), vàng (5), mời (5), bao (5), giúp (5), đôi (5), văn (5), hoàng (5), nhỏ (5), hại (5), thi (5), dâm (5), thống (5), lai (5), thương (5), đạo (5), đừng (5), trực (5), tạo (5), kết (5), biển (5), hóa (5), đình (5), vận (5), khách (5), tra (5), tâm (5), chưa (5), thực (5), asen (5), nhiễm (5), nạn (5), chơi (5), dịch (5), hậu (5), cấm (5), anh (5), đánh (5), online (5), điện (4), hiện (4), tôi (4), duterte (4), toàn (4), mới (4), giảm (4), xấu (4), gặp (4), sông (4), chung (4), sân (4), #campuchia (4), khu (4), cảm (4), xây (4), thức (4), săn (4), lừa (4), thư (4), lại (4), 300 (4), cáo (4), phòng (4), chân (4), iphone (4), tiên (4), triệu (4), chuyện (4), nổi (4), lỗi (4), các (4), dụng (4), dại (4), tiêu (4), xem (4), bên (4), chức (4), lành (4), riêng (4), viện (4), chém (4), tặng (4), cùng (4), cầu (4), đàn (4), huy (4), nội (4), đáo (4), căn (4), tiếng (4), trốn (4), cực (4), vào (4), nghiện (4), usd (4), cặp (4), thiết (4), nghệ (4), món (4), chăm (4), tiền (4), mua (4), ngủ (4), ngân (4), luật (4), vườn (3), cụt (3), quá (3), ban (3), thích (3), sắt (3), mại (3), thêm (3), khống (3), tham (3), xác (3), nói (3), buộc (3), trứng (3), vịt (3), lộn (3), thầy (3), hợp (3), toán (3), kiểm (3), dứt (3), buýt (3), chấm (3), môn (3), media (3), khủng (3), nhau (3), dây (3), lâu (3), miễn (3), hiếp (3), vinastas (3), mạnh (3), muốn (3), thăm (3), quảng (3), thật (3), kiến (3), khoa (3), tràng (3), quang (3), bàng (3), phi (3), bùi (3), lạm (3), phạt (3), tránh (3), khả (3), đài (3), biết (3), quả (3), trại (3), phim (3), nay (3), còn (3), cưa (3), 600 (3), jolie (3), angelina (3), sao (3), 3930 (3), tràn (3), hải (3), bóng (3), cướp (3), ngập (3), truyền (3), lập (3), mật (3), nhưng (3), bồi (3), tiềm (3), nhiên (3), chứng (3), trí (3), tuấn (3), truy (3), hlv (3), khoán (3), qua (3), cấp (3), đảng (3), lên (3), dẫn (3), giấy (3), long (3), thú (3), rao (3), hẻm (3), hơn (3), thoại (3), lực (3), nga (3), đại (3), mai (3), dưỡng (3), gái (3), xảy (3), rừng (3), gió (3), đăng (3), nguyễn (3), giả (3), đất (3), vùng (3), mẩn (3), khỏi (3), ống (3), thủ (3), sâu (3), ngoài (2), gánh (2), liệu (2), chuyến (2), thiền (2), đưa (2), tức (2), trào (2), giữ (2), sữa (2), nặng (2), sốt (2), giành (2), hoảng (2), mềm (2), kẹt (2), chục (2), sơn (2), xúc (2), mắc (2), kéo (2), lạt (2), soát (2), cậu (2), luồng (2), chặt (2), bông (2), kìm (2), trợ (2), đời (2), gian (2), chở (2), vnd (2), trị (2), khắp (2), nghỉ (2), lúc (2), dồn (2), hâm (2), vết (2), hài (2), 102 (2), phái (2), xuân (2), cắt (2), cháy (2), nhạc (2), xóa (2), tấn (2), ảnh (2), nobel (2), dylan (2), bob (2), rơi (2), súng (2), đổi (2), bill (2), murray (2), calais (2), tướng (2), chê (2), nhật (2), dùng (2), đức (2), thân (2), hấp (2), tải (2), mark (2), philippines (2), trump (2), đảo (2), vong (2), pitt (2), brad (2), twain (2), khiến (2), lùng (2), cao (2), tiến (2), cạnh (2), cường (2), novaland (2), rịa (2), bước (2), phiếu (2), vũng (2), hành (2), cũng (2), nối (2), bác (2), vừa (2), ngõ (2), #vnmoney (2), thất (2), kiện (2), bầu (2), tim (2), tốc (2), chiếc (2), thiệt (2), tàn (2), phó (2), hoạch (2), mạng (2), lđtbxh (2), trang (2), xuất (2), mau (2), tát (2), vật (2), hết (2), câu (2), nasa (2), nguồn (2), này (2), lần (2), hình (2), com (2), đội (2), tung (2), giang (2), tốn (2), ngôi (2), nld (2), cảnh (2), thuộc (2), đơn (2), nao (2), lợi (2), tưởng (2), hotline (2), email (2), ngán (2), cụm (2), viết (2), viễn (2), hiệu (2), hay (2), núi (2), thảo (2), khác (2), tháng (2), cách (2), nhớ (2), quản (2), đốc (2), phân (2), xưởng (2), giờ (2), tan (2), ninh (2), trật (2), buổi (2), cải (2), quen (2), thói (2), dàng (2), chữa (2), ung (2), loại (2), nhiêu (2), lạnh (2), tphcm (2), tắm (2), thiện (2), admicro (2), thiệu (2), loan (2), bắt (2), sang (2), chương (2), visa (2), giao (2), bãi (2), lái (2), cần (2), kiểu (2), hồng (2), nào (2), trưởng (2), cúp (2), cay (2), chồng (2), chia (2), đào (2), mặt (2), thự (2), biệt (2), gần (2), nông (2), sạch (2), hôn (2), 26m² (2), tác (2), phản (2), tùy (2), mường, cột, thủy, nhèm, nhuận, tuần, nhập, ruột, sếp, đón, răng, bằng, muống, rau, méo, trả, ngâm, container, theo, đbscl, cháu, hoạt, chú, hưu, đột, ngột, ném, vay, suất, lãi, quay, huyền, dựng, nghiêm, trọng, tòa, đoạt, thí, khoản, kháng, tuyên, bạch, nghèo, dracula, cnvc, sóc, tuộc, vấn, zanzibar, ngư, ngành, cây, hạn, ngoại, khát, tour, đặc, phan, gìn, 200, làng, 100, tuyến, tre, khuyến, bến, dừa, tận, niềm, dàn, cán, mình, dấn, agribank, 500, chi, thấp, nhánh, tết, thoát, chí, nha, vinh, thơm, pleiku, mây, nẵng, tiết, cai, tượng, cầm, chủ, mobile, phóng, dài, 10m, moóc, tuột, xuống, 01268, điển, 240, sjc, 320, tịch, hỏng, 779, 199888, cup, nhiều, nhất, rss, 1900, 0903, thuấn, 343, 439, 585, index, 1287, world, vịnh, ngay, rồi, kịch, vực, tnhh, móc, san, cskh, dương, hiến, náo, loạn, đêm, chặn, nhảy, 269, ngờ, nhanh, apple, kíp, 3270, thắng, donald, rớt, hơi, putin, 6262, tặc, somalia, chuột, sót, sam, hùng, fax, quận, btttt, chóng, oan, sóng, bày, 2012, 4707, 1872, phép, csgt, tập, biên, toasoan, rainsy, phường, cua, 344, sói, nai, thuyền, thả, www, ghi, 864, hôm, lật, quý, 0926, doanhnghiep, thót, trọ, tần, r44, 127, 2014, 2001, thăng, robinson, thổ, website, zabaykalsky, quyền, tiếp, malta, bốn, hãy, diện, gãy, đây, ngậy, bống, silver, passport, blackberry, kho, dược, góc, thì, thập, ngắm, xuyên, xiaomi, phong, tục, đứt, rác, bừa, rách, chậu, xương, tngt, dấu, đồn, quỹ, đoán, chẩn, tho, nằm, nhịp, trải, chìm, hương, xước, khê, xông, buôn, hồn, trê, miền, lão, tây, chip, chứa, hộp, hớn, bởi, sập, web, teen, ngắn, tưởi, tiểu, thần, sắm, blog, chàng, baby, cuộc, trộn, bữa, mưa, bánh, xèo, trói, đau, thánh, cháo, ngon, ghen, điên, cuồng, giữa, chợ, tường, tầng, chăn, gối, lưng, phạm, tính, máu, gốc, bào, ghép, nửa, tình, nghĩa, cung, dối, thai, chuyển, tỉnh, ánh, khiếp, dọa, sạt, dám, ngộ, soái, mầm, non, nghiệm, cập, đấm, nét, irina, trộm, vụng, từng, ronaldo, sách, south, khỏa, woods, tiger, bắp, residences, chuộng, open, cưới, hán, kerber, vợt, tay, wings, hcmc, sôi, khấu, phố, cafe, miraval, saigon, dinh, homes, niên, khởi, lưới, yên, phú, chấn, tiệm, cuối, anpha, tên, land, value, tội, khuyên, mái, tennis, đặt, tôn, đáng, xứng, khúc, xét, bếp, kiều, chào, cúi, ngả, château, thuận, thấy, 2017, kim, woo, kwon, mẫu, siêu, tuy, luyện, tất, trò, nguyên, đang, thpt, chối, chúng, trở, nếu, ngại, bời, tơi, xót, lớp, clip, phổ, bậc, nghề, phẩm, duy, đem, đốt, tới, nguy, tàng, mercedes, benz, ford, ecosport, khéo, chửi, trấn, 570, khán, vạn, tìm, scorpions, miệt, ắng, mài, anna, trương, làn, tươi, trích, hiệp, ngạo, mạn, màn, truyện, hiểu, gold,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • Hậu quả của tranh giành đ...
 • Nhiều phim Việt hỏng ngay...
 • Chủ tịch Tổng công ty Đườ...
 • Vụ trốn trại cai nghiện: ...
 • Nổ lớn ở Trung Quốc, 7 ng...
 • Hàng chục thanh sắt lao k...
 • Lạm phát… quan
 • Rơi máy bay liên tiếp ở N...
 • Mỹ giảm giá máy bay vận t...
 • Nước mắm truyền thống cảm...
 • Huyền thoại xe máy quay...
 • Tận tâm với công nhân
 • Gia hạn đăng ký thi tiếng...
 • Lừa hơn 600 tỉ đồng, đại ...
 • Từ Long An lên TP HCM lừa...
 • Người hâm mộ xin lỗi vì l...
 • U19 Việt Nam gặp Nhật Bản...
 • Chất Đức trong kỳ tích U1...
 • Ronaldo từng vụng trộm vớ...
 • Angelina Jolie và Brad Pi...
 • Angelina Jolie rơi vào kh...
 • Đổi mới dạy - học lịch sử
 • Hết hồn với những sinh vậ...
 • Thế Giới Di Động: Có 13 h...
 • NASA: 2016 là năm nóng nh...
 • 8 bước tăng cường bảo mật...
 • Chip 5G đầu tiên trên thế...
 • Điện thoại Xiaomi phát nổ...
 • Vá bàng quang, nối trực t...
 • Thời lượng ngủ liên quan ...
 • Lạt mềm liệu có buộc chặt...
 • Chỉ có cháo lòng của má l...
 • 5.300 trẻ em ở Gia Lai đư...
 • Phát ngán với cụm từ “đún...
 • Đẹp nao lòng mùa nước nổi
 • Nước mắt người cha mang á...
 • Những điều cần nhớ khi ăn...
 • Đối thủ của Ford EcoSport...
 • Những ngôi nhà có vị trí ...
 • Mê mẩn nhà ống sâu trong ...
 • Trung Quốc: Nhà hàng méo ...
 • Nhà cây độc đáo ở ngoại t...
 • Thanh toán hóa đơn
 • Nạp tiền điện thoại
 • Thanh toán cước ADS
  Thanh toán cước ADSL
 • Thanh toán hoán đơn tiền ...
 • Mua vé máy bay
 • Mua vé máy bay
 • Mua vé máy bay
 • Đặt báo

The site also has 1 references to other resources (not html/xhtml )

 nld.vcmedia.vn/web_images/posterhoitro___.jpg  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Server Microsoft-IIS/7.5
X-Powered-By ASP.NET
ServerName 41
Date Mon, 24 Oct 2016 21:55:35 GMT
Connection close
Content-Length 55720

Meta Tags

title="Báo Người Lao Động Online"
http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"
name="news_keywords" content="thời sự trong nước, thời sự quốc tế, pháp luật, Trường Sa, Hoàng Sa, biển đảo, tranh chấp, xem điểm thi, trực tuyến, kinh tế, kinh doanh, doanh nghiệp"
name="description" content="Tờ báo cập nhật 24/24 tin tức thời sự mới, nóng nhất trong nước và quốc tế hàng ngày. Thông tin kinh tế, xã hội, pháp luật, giáo dục, lao động, việc làm, điểm thi..."
name="resource-type" content="Document"
name="distribution" content="Global"
name="generator" content="VCCorp.vn"
name="copyright" content="Công ty cổ phần Truyền Thông Việt Nam - Vccorp"
name="author" content="VCCorp.vn"
http-equiv="audience" content="General"
name="revisit-after" content="1 days"
name="google-site-verification" content="bmqrm3PnDa_o67l350-ha5w2RXwkPYS9WYwrUJU5rIA"
name="robots" content="index,follow,all"
property="fb:app_id" content="1082878705098560"
property="fb:pages" content="155152344517533"
property="og:image" itemprop="thumbnailUrl" content="htt????/k14.vcmedia.vn/channel-icon/nld1200x630.jpg"
itemprop="image" content="htt????/k14.vcmedia.vn/channel-icon/nld1200x630.jpg"
name="apple-mobile-web-app-title" content="Nld"
name="application-name" content="Nld"
http-equiv="REFRESH" content="300"

Load Info

page size196602
load time (s)1.400192
redirect count0
speed download39794
server IP222.255.27.73
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"