If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: rs.ge

site title: შემოსავლების სამსახური

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache
Meta tags:
description=შემოსავლების სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;

Headings (most frequently used words):

ახალი, ცნობის, კანონმდებლობა, სერვისები, ელ, შესახებ, ჩვენ, ბმულები, სწრაფი, პასუხი, კითხვა, ფურცელი, განცხადება, ამბები, სამსახურის, შემოსავლების, სამინისტროს, ფინანსთა, აღმოაჩინეს, სიგარეტი, არადეკლარირებული, ღერი, 5520, ნინოწმინდაში, გამოკითხვა, სიახლე,

Text of the page (most frequently used words):
საგადასახადო (18), #გადასახადი (17), #სამსახურის (14), #შემოსავლების (12), tax (11), #საბაჟო (11), #რეესტრი (10), სასაქონლო (9), #გადასახადის (9), დეპარტამენტი (9), #საშემოსავლო (8), არა (8), free (8), სალარო (7), საქონლის (7), ნებართვა (7), სავაჭრო (7), სერტიფიკატი (6), 2017 (6), #ფინანსთა (6), ბიზნესის (6), კონტროლი (6), სხვა (5), შესახებ (5), სამინისტროს (5), გადახდა (5), იმპორტის (5), წლის (5), განცხადების (5), ფიქსირებული (5), პირი (5), ბრძანებები (5), რეგისტრაცია (5), უგვიანეს (5), სპეციალური (5), ბიზნესი (5), ფიტოსანიტარიული (5), აპარატი (5), წარმოშობის (4), კოდი (4), პრეზენტაციის (4), პროდუქციის (4), იხილეთ (4), სია (4), კონტროლს (4), მიკრო (4), ღირებულების (4), დღგ (4), დოკუმენტი (4), მატერიალური (4), ღონისძიების (4), გამოფენის (4), ინფორმაცია (4), დაქვემდებარებული (4), ძებნა (4), უფროსის (4), ფინანსური (4), ზონა (4), კომპანია (4), აქტები (4), საერთაშორისო (4), ელექტრონული (4), რუკა (4), მომსახურების (4), ნარჩენების (3), ახალი (3), ფარმაცევტული (3), ფიზიკური (3), ქონების (3), ვირტუალური (3), მქონე (3), კოდები (3), ვადები (3), პირის (3), შემთხვევაში (3), სიახლე (3), წარმოადგენს (3), საკონტროლო (3), ნებართვები (3), გამართვის (3), გარეშე (3), აპარატის (3), მიმდინარე (3), ფასეულობების (3), ზონის (3), თავისუფალი (3), შეღავათები (3), დამატებული (3), ავტო (3), საქართველოს (3), სათამაშო (3), დანიშნულების (3), სახაზინო (3), ვეტერინარული (3), საქონელი (3), სტატუსის (3), წინასწარი (3), სამსახური (3), ჩვენ (3), ავტომობილის (3), ასეთი (2), გადაწყვეტილება (2), პროცედურები (2), გათანაბრებული (2), აკრძალვები (2), ადგილზე (2), გთავაზობთ (2), რას (2), ჩგდ (2), რეალიზაცია (2), შესაძლებელია (2), სიგარეტი (2), საქმიანობას (2), გადასახდელების (2), გადამხდელები (2), შემდეგი (2), არადეკლარირებული (2), სპეციალურ (2), აღმოაჩინეს (2), პროდუქტების (2), უნდა (2), თანხმობის (2), სამკურნალო (2), ღერი (2), სახეები (2), სექტემბერი (2), სერვისი (2), გაფორმების (2), ვებგვერდზე (2), ორგანოს (2), აქციზის (2), უფლებით (2), განაკვეთები (2), მოსარგებლე (2), ახორციელებენ (2), თავისუფლდება (2), სრულად (2), გადასახადები (2), იარაღის (2), რომ (2), ორმაგი (2), ნივთიერებები (2), დოკუმენტების (2), დანართი (2), ექსპორტი (2), ამბების (2), მიწოდების (2), გადამხდელის (2), გადამხდელად (2), ეკონომიკური (2), ექსპორტის (2), იმპორტი (2), ვრცლად (2), კითხვა (2), საბრძოლო (2), ინდივიდუალური (2), გამოწერა (2), მიერ (2), საწყობი (2), სერტიფიკატები (2), პირთათვის (2), დაკავშირებული (2), რეჟიმები (2), წესი (2), ეკონომიკურ (2), რომლებიც (2), გეზი (2), სისტემაში (2), შესვლა (2), სერვისები (2), ანგარიშები (2), მოადგილეები (2), საჯარო (2), დებულება (2), უფროსი (2), მულტიმედია (2), სტრუქტურა (2), საფოსტო (2), გადამხდელთა (2), შეამოწმეთ (2), ბმულები (2), მონიტორინგის (2), ლოგო (2), ზედნადები (2), მოგების (2), მცირე (2), ბუნებრივი (2), საწარმოთა (2), ასეთ (2), ფორმები (2), ტვირთის (2), განმავლობაში (2), მინისტრის (2), საინფორმაციო (2), ცენტრი (2), 299 (2), საიტის (2), კონტაქტი (2), ვაკანსია (2), გალერეა (2), პრეზიდენტის (2), ბრძანებულებები (2), საკანონმდებლო (2), მოსარგებლეთა (2), მთავრობის (2), დადგენილებები (2), კოდექსი (2), კანონმდებლობა (2), მინიჭება (2), განბაჟების (2), გამომთვლელი (2), დეკლარირება (2), ბიზნეს (2), შეღავათით (2), დეკლარაციას (2), 5520 (2), მეწარმე (2), განაკვეთით (2), საკუთრება, ტრანზიტი, რეექსპორტი, მომსახურება, ტექნიკური, გამარტივებული, ზღვრული, ავტომობილების, სალონი, მაქსიმალური, სილამაზის, დანაკარგების, პრესრელიზები, ტური, თონე, სასარგებლო, წარსადგენი, fatca, შემოტანა, რემონტი, პირადი, მამუკა, კაკავა, ბროშურები, კითხვები, დასმული, ხშირად, გვერდი, გადახდის, ტერაშვილი, შეღავათიანი, სიტუაციური, ვახტანგ, აღრიცხვის, ხარჯების, გადაადგილების, ოდენობები, ლაშქარაძე, ირაკლი, მრჩეველი, privé, დავების, სტრატეგია, ორგანიზაციების, დავის, რომელთაც, წარმოება, საფასური, საქველმოქმედო, გაფორმება, ოპერაციები, მედიაცია, დახურვა, ნებართვების, ამბები, არქივი, ნინოწმინდაში, ვერსია, შეზღუდული, შარტავა, წარდგენის, დოკუმენტაცია, კლასიფიკატორი, ოფიცერი, რესურსები, სასწორი, სტატუსები, შენახვის, უბნის, ადგილების, ჩამოწერა, საწარმო, სატრანსპორტო, ინდუსტრიული, ვაჭრობის, პუნქტი, ფასეულობის, გეზის, მიტანის, მომსახურებები, საშუალების, ლევან, იურიდიული, მეთოდური, კოდზე, ნარკოტიკული, cites, ღონისძიებების, სასაზღვრო, იარაღთან, მასალის, გზავნილები, სამხედრო, შეტანილი, საშუალებები, სატელეფონო, ჰიგიენური, მოწმობა, კონტროლის, სანიტარული, ზარები, ფსიქოტროპული, დანართებში, სახეობების, ეკრანის, კომპანიები, სახელმძღვანელოებები, მითითებები, ინტელექტუალური, პროდუქტები, ოქროს, ნორმატიული, მცენარეული, ფიტოსანიტარულ, ვეტერინარულ, საპროცენტო, იმპორტ, საშუალებათა, მარილის, მაღალმთიანი, არაიოდიზებული, ტრანზიტის, რეექსპორტის, რეგიონის, გემის, ღონისძიებები, შეტყობინება, აუდიტის, ადმინისტრირების, ოზონდამშლელი, დანართები, სამსახურებრივი, დროებითი, კვლევა, დეპარტამენეტი, ურთიერთობათა, სავალუტო, აგროქიმიკატები, პესტიციდები, ფიტოსანიტარული, ვეტერინალური, რეგულირების, ტექნოლოგიების, სიმბოლიკა, არასატარიფო, წითელი, გადაადგილება, უსაფრთხოება, რადიაციული, ბირთვული, ბრუნვა, ტრანსპორტი, ნარჩენები, ფონი, ყვითელი, ბრუნვის, საზღვრის, სარეკლამო, ვიდეოები, ხმოვანი, კვეთა, შეთანხმება, სლოგანი, ფერი, მწვანე, ჩაბარებულად, დათვალიერებისას, შეიტანონ, შემთხევაში, საავანსო, მოახდინონ, პრინციპით, პირებმა, ფიზიკურმა, ოდენობით, მიხედვით, წლიური, გასული, ბიუჯეტში, განხორციელდეს, თანხები, არიან, ვალდებულნი, პირები, მაისისა, ივლისისა, სექტემბერისა, დეკემბერისა, რეჟიმზე, ჩვეულებრივ, დაბეგვრის, გამართვისას, მოცემულ, გადაინაცვლა, აპირებს, დასახელება, მიეთითება, რომელშიც, განცხადებით, მიმართოს, მის, გამოყენებით, რეგისტრირებული, ორგანოში, რეალიზაციას, რომელიც, უფლებამოსილია, თაობაზე, უარის, გადამხდელს, აცნობებს, დღისა, სამუშაო, მიღებიდან, ორგანო, ჩეკთან, გასცეს, გადასახადით, სტატუსი, გვარი, car, comparable, document, new, ფასდადება, ლარით, შეიყვანეთ, არასწორად, შეყვანილია, გამოკითხვა, სერვისცენტრის, corporate, მოძრავი, იცით, სწრაფი, ერთიანი, გზავნილების, რელიზები, პრეს, info, receipt, income, მიკრობიზნესის, აპრილამდე, გააუქმა, აბარებს, ფორმის, რომელი, იანი, დაბეგრავს, რომელსაც, შემოსავალს, მიღებულ, მთელი, წლიურ, profit, მომდევნო, საანგარიშო, close, სამართალდარღვევა, მოსაკრებელი, რესურსების, დამატებითი, აქციზი, მინიმუმი, დაუბეგრავი, property, სახელი, საიდენტიფიაკციო, საფუძველზე, შეტყობინებები, ჩამორთმეული, მეტი, შეზღუდვები, გადაადგილებასთან, საზღვარზე, მასთან, ასევე, საშუალებების, ფურცელი, კონტროლისას, ვრცელდება, დეკლარირებისგან, გადასხდელებისგან, იმპორტირებული, არაეკონომიკური, შემოტანილი, გავლით, პუნქტების, ცნობის, საზღვაო, დაკავშირებით, ეჭვის, მოქალაქის, სომხეთის, ოფიცრებმა, მებაჟე, ნინოწმინდა, პუნქტში, გამშვებ, განცხადება, გამოყენებასთან, ეხმაურება, სქემების, თაღლითური, კომპანიების, უცხოური, მიმართ, მეწარმეების, კომპანიებისა, ქართული, წერილს, საქმეთა, საგარეო, გამშვები, სახმელეთო, ნომერი, ოპერაციების, თანხის, განთავსდა, გვერდზე, ვებ, მიზნით, ინფორმაციის, ობიექტების, უფლების, დაინტერესებულ, წახალისებისა, განხორციელებული, ქვითრის, ობიექტებში, ადგილობრივ, მოქალაქეების, ქვეყნის, უცხო, პასუხი, შეკითხვა, ყველა, დასვით, ვადა, ადგილი, დაბრუნების, გაცემის, გადასახდელებისაგან, ოფიციალური, გაითვალისწინეთ, დღეს, განთავსებიდან, ითვლება, ფოსტა, პირისათვის, დამდგენი, ვალდებულების, გავრცელდება, საჯაროდ, წესით, პირების, დადგენილი, კოდექსით, ხერხდება, ვერ, ჩაბარება, წერილობითი, გადამხდელისთვის, გაცნობებთ, 2015, პირთა, შესაძლებლობების,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Set-Cookie ASP.NET_SessionId=yvsdibylp5lejtphk2zeemha; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version 4.0.30319
X-Powered-By FAS
Date Wed, 27 Sep 2017 21:04:47 GMT
Content-Length 57541

Meta Tags

title="შემოსავლების სამსახური"
content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"
name="description"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
id="metaDesc" name="description" content="შემოსავლების სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი"

Load Info

page size174164
load time (s)0.573713
redirect count0
speed download100295
server IP37.46.105.110
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"