If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: vib.com.vn redirected to: vib.com.vn/wps/portal/vn/ca-nhan

site title: Cá Nhân | Ngân Hàng VIB

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của ngân hàng VIB dành riêng cho khách hàng cá nhân.;

Headings (most frequently used words):

vay, vib, hàng, ngân, tin, thẻ, động, đãi, ưu, tôi, tiêu, cụ, hỗ, trợ, công, dụng, sản, tài, video, tính, mại, điện, tử, khuyến, tức, tiết, khoản, kiệm, giới, mua, dùng, lãi, tiền, gặp, suất, biểu, và, tô, bất, câu, thế, mở, web, hỏi, tín, thường, nhận, ký, đăng, tuyến, trực, cá, ứng, nhân, chương, trình, của, muốn, di, các, chúng, viewer, content, chi, phí, liệu, tệ, điểm, ngoại, atm, nhánh, dành, cho, theo, tỷ, kh, cba, ước, 24, 8180, 1800, liên, khác, hệ, world, khách, thiệu, hoàn, giá, warning, sở, sẵn, quả, hiệu, quyết, bí, footer, sàng, phẩm, chấp, mục, danh, mastercard, ích, hữu, báo, bài, gửi, thanh, cơ, doanh, huy, hiểm, bảo, vụ, dịch, gói, kinh, toán, tạo, sáng, hiểu, tìm, số, mã, bằng, dõi,

Text of the page (most frequently used words):
vay (42), vib (35), tiết (27), mua (25), hàng (23), thẻ (23), chi (21), xem (19), ngân (19), thêm (18), sản (18), dụng (17), tài (17), tôi (17), khoản (15), đãi (15), tiền (14), trợ (14), kiệm (14), nhân (13), loading (13), tín (13), tiêu (13), doanh (13), #title (13), công (13), đăng (12), menu (12), #action (12), #component (12), #actions (12), phẩm (11), động (11), dùng (11), lãi (11), nhà (10), tin (10), #trang (9), toán (9), #thanh (9), của (9), nhận (9), saving (8), điện (8), giá (8), buy (8), get (8), start (8), bảo (8), suất (8), muốn (8), tuyến (7), 2017 (7), trực (7), dịch (7), bất (7), gửi (7), chúng (7), nghiệp (7), tìm (6), kinh (6), khách (6), bạn (6), hội (6), atm (6), điểm (6), tính (6), cho (6), với (6), tạo (5), chủ (5), toàn (5), for (5), hoàn (5), myvib (5), gói (5), nhánh (5), open (5), hỏi (5), thế (5), biểu (5), dành (5), giới (5), #thường (5), câu (5), đất (4), mại (4), đến (4), ngay (4), sống (4), #khuyến (4), trình (4), khi (4), chương (4), cuộc (4), chuyển (4), hiểu (4), giải (4), chỉ (4), thông (4), sáng (4), ngoại (4), study (4), house (4), abroad (4), investing (4), hiểm (4), content (4), card (4), credit (4), insurance (4), car (4), apply (4), loan (4), gặp (4), phí (4), account (4), video (3), trong (3), nước (3), tâm (3), cấp (3), kiếm (3), sàng (3), cần (3), cùng (3), triệu (3), 8180 (3), sẵn (3), ứng (3), 1800 (3), cầu (3), báo (3), pru (3), thưởng (3), mục (3), liệu (3), chấp (3), liên (3), bằng (3), cba (3), tức (3), tuyển (3), trả (3), nhắn (3), các (3), khác (3), phú (3), social (2), iphone (2), trước (2), keyboard (2), đồng (2), tận (2), tại (2), trị (2), yêu (2), 500 (2), thích (2), năm (2), trọn (2), đời (2), đón (2), hưởng (2), sắm (2), platinum (2), usd (2), nâng (2), web (2), classic (2), hotline (2), viewer (2), mới (2), tặng (2), giờ (2), popup (2), chat (2), nội (2), trinh (2), chu (2), phan (2), world (2), temporary (2), gia (2), đầu (2), ibm (2), 000 (2), 000đ (2), ước (2), huy (2), điều (2), học (2), hữu (2), bài (2), chính (2), chia (2), linh (2), hoạt (2), tưởng (2), cung, tốt, dàng, đấu, hơn, luôn, mastercard, những, cầm, hợp, live, hỗn, tầm, riêng, quản, tất, tràn, lời, nhượng, complementary, giấy, quyền, thuê, thiệu, nhu, nào, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2go6, ngập, freedom, banking, quả, banner, tip, ích, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2g41, found, iaodata, iao, home, warning, z7_i254hkk0lo6je0ale21bjf2640, internet, lucky, quyết, calculator, websphere, logo, log, selected, currently, tool, money, mẫu, mạng, kiến, promotion, khoàn, hiệu, thịnh, sung, vốn, siêu, nhỏ, lĩnh, bậc, thang, góp, gold, địa, values, khoa, thành, vượng, đại, viện, hiện, minh, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2go0, english, cộng, thư, bình, lãnh, lương, qua, vấn, hoạch, bao, được, chưa, plus, giản, scrollbars, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2gk5, bay, khắp, việt, nam, thân, quà, vnđ, đặt, fpt, cực, shop, height, 600, width, name, chat_launch, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2gk2, badge, thống, ngày, app, com, chỉnh, tích, đơn, bước, custhelp, tòa, want, products, support, bản, quyền, 2015, thuộc, về, hàng, quốc, tế, tầng, corner, theo, tools, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2gc0, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2gc6, footer, dõi, stone, mật, webmail, quận, phường, lũy, không, nếu, click, z7_i254hkk0lo6je0ale21bjf2683, danh, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2g44, chọn, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2go3, dựng, minimize, thảnh, thơi, cao, box, đảm, mặt, lên, tháng, tiện, nghi, chuyến, lịch, legoland, malaysia, đình, bán, https, function, pháp, window, nhanh, chóng, lego, chức, thi, nhí, ifc, 185, z7_ja5i1c82k8dc50ae28cmfb2g47, 429, 186, 670, jpy, 690, 760, eur, 606, 713, 997, 031, 201, 202, 205, aud, portal,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Verified site has: 82 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-82


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Thu, 23 Nov 2017 22:19:58 GMT
X-Frame-Options SAMEORIGIN
Location htt????/vib.com.vn/
Content-Length 289
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Thu, 23 Nov 2017 22:19:59 GMT
X-Frame-Options SAMEORIGIN
Location htt????/vib.com.vn/wps/portal/vn/ca-nhan
Content-Length 311
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 200 OK
Date Thu, 23 Nov 2017 22:20:00 GMT
X-Frame-Options SAMEORIGIN
X-Powered-By Servlet/3.0
Cache-Control no-cache, no-store, must-revalidate
Expires Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Content-Location /wps/portal/vn/ca-nhan/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivRxNPQ2dLYy8LVycTQ0cXY0snH3dnIzc3Q31C7IdFQEAaCER/
Pragma no-cache
Vary Cookie,User-Agent
X-UA-Compatible IE=edge
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Content-Language en

Meta Tags

title="Cá Nhân | Ngân Hàng VIB"
charset="utf-8"
http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge;IE=9;IE=8;"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no"
content="Các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của ngân hàng VIB dành riêng cho khách hàng cá nhân." name="description"

Load Info

page size171449
load time (s)3.849023
redirect count2
speed download44543
server IP103.10.214.18
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"