If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

#ngành

HashTag: #ngành was found on 10 verified websites, here is a list (max 10) of them:

#ngành on donga.edu.vn/Moi-truong-hoc-tap/moi-truong-ht-chi-...

site addressdonga.edu.vn/Moi-truong-hoc-tap/moi-truong-ht-chi-tiet/sinh-vien-dai-hoc-dong-a-tham-quan-khu-nghi-duong-phuc-hop-hien-dai-hoiana-32418
site title
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset123981; ;
meta description
meta keywords
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on donga.edu.vn/tuyensinh/ts-chi-tiet/cai-ket-2in1-cu...

site addressdonga.edu.vn/tuyensinh/ts-chi-tiet/cai-ket-2in1-cua-chang-sinh-vien-ke-toan-dai-hoc-dong-a-31714
site title
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset145860; ;
meta description
meta keywords
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on donga.edu.vn/Moi-truong-hoc-tap/moi-truong-ht-chi-...

site addressdonga.edu.vn/Moi-truong-hoc-tap/moi-truong-ht-chi-tiet/sinh-vien-dh-dong-a-duoc-bo-sung-kien-thuc-thuc-te-tu-cac-truong-bo-phan-khach-san-5-sao-voco-ma-belle-da-nang-32408
site title
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset134534; ;
meta description
meta keywords
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on duoc.donga.edu.vn/vi-vn/thong-tin-ct/nganh-duoc-na...

site addressduoc.donga.edu.vn/vi-vn/thong-tin-ct/nganh-duoc-nam-trong-top-10-nganh-nghe-co-co-hoi-viec-lam-cao-5-10-nam-toi-25926
site title
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset94365; ;
meta description
meta keywords
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on www.apple.com/vn-edu/shop/education-pricing

site addresswww.apple.com/vn-edu/shop/education-pricing
site titleMùa Tựu Trường: Ưu Đãi Dành Cho Ngành Giáo Dục - Apple Dành Cho Ngành Giáo Dục - Apple (VN)
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset33764; utf-8;
meta descriptionTiết kiệm khi mua Mac hoặc iPad với chiết khấu cho sinh viên. Cơ hội cuối cùng để nhận AirPods hoặc Apple Pencil. Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không.
meta keywords
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on caodangyduocsaigon.com

site addresscaodangyduocsaigon.com
site titleXét tuyển Cao đẳng Y Dược TPHCM 2023 | Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset15788; utf-8;
meta descriptionTrường Cao đẳng Y Dược Sài gòn ✔️tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM, Điều Dưỡng, Xét nghiệm ✔️miễn giảm học phí cho thí sinh đăng ký xét tuyển online.
meta keywordsTrường cao đẳng Y Dược Sài Gòn, Cao đẳng Dược Sài Gòn, Cao Đẳng y Dược Sài Gòn, Cao đẳng Dược TPHCM
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on ketoan.donga.edu.vn

site addressketoan.donga.edu.vn
site title Khoa Tài chính Kế toán | Đại học Đông Á | 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset105609; utf-8;
meta descriptionKhoa Tài chính - Kế toán, Đại học Đông Á
meta keywordsđại học,đông á,uda,tuyển sinh,tài chính,kế toán,ngân hàng,sinh viên
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on ngonngunhat.donga.edu.vn

site addressngonngunhat.donga.edu.vn
site title Trang chủ
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset89880; utf-8;
meta descriptionNN và VH Nhật Bản
meta keywordsđại học,dai hoc,đông á,dong a,UDA,ngôn ngữ nhật,ngon ngu nhat
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on sis.vnu.edu.vn/categories/gioi-thieu/bao-chi-noi-g...

site addresssis.vnu.edu.vn/categories/gioi-thieu/bao-chi-noi-gi-ve-vnu-sis
site titleSIS | Đại học Quốc gia Hà Nội
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset10635; utf-8;
meta description
meta keywords
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

#ngành on vienktcn.vinhuni.edu.vn/dao-tao/dao-tao-dai-hoc/se...

site addressvienktcn.vinhuni.edu.vn/dao-tao/dao-tao-dai-hoc/seo/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-thong-tin-77317
site title Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin 2017
status of last verificationGREEN status (no comments) - no comments
site size & charset415604; utf-8;
meta descriptionp class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Link download: htt???/bit.ly/3q7b7qO p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal 1. Thông tin tổng quát p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Tên chương trình: p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal CÔNG NGHỆ THÔNG TIN p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Trình độ đào tạo: p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Đại học p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Ngành đạo tạo (tiếng Việt): p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Công nghệ thông tin p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal                          (tiếng Anh): p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Information Technology p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Mã ngành đào tạo: p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal 7480201 p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Loại hình đào tạo: p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Chính quy, tập trung p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal Thời gian đào tạo: p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal 5 năm p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal   p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal 2. Mục tiêu đào tạo p class= MsoNormal style= margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:120% 2.1. Mục tiêu tổng quát p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:27.0pt;line-height:120% Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. p class= MsoNormal style= margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:120% 2.2. Mục tiêu cụ thể p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:120% Sinh viên sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng: 1Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin 2Áp dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 3Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp 4Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống dựa trên máy tính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội p class= MsoNormal style= margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:120% 2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo p class= MsoNormal style= margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;line-height:120%  Sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng: p class= MsoNormal align= center style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:120% 1 p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:120% 1.1 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Hiểu biết về kiến thức khoa học xã hội, chính trị và pháp luật p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:120% 1.2 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 3.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Áp dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản 1.3 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt  Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center 1.4 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Áp dụng các kiến thức chuyên ngành p class= MsoNormal align= center style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:120% 2 p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Áp dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:120% 2.1 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center 2.2 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Triển khai thử nghiệm và khám phá tri thức  2.3 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt Thể hiện tư duy hệ thống 2.4 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt Thể hiện kỹ năng và thái độ cá nhân 2.5 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt Thể hiện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp p class= MsoNormal align= center style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:120% 3 p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal 3.1 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal 3.2 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Thể hiện kỹ năng giao tiếp  3.3 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh p class= MsoNormal align= center style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:120% 4 p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:120% 4.1 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Hiểu bối cảnh doanh nghiệp, kinh doanh và xã hội p class= MsoNormal align= center style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center 4.2 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120% Hình thành ý tưởng kỹ thuật hệ thống  4.3 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt Thiết kế hệ thống thông tin 4.4Triển khai hệ thống thông tin 4.5 td width= 591 style= width:443.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt Vận hành hệ thống thông tin  p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal   3. Cấu trúc chương trình đào tạo p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal 3.1. Khối kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội: (18 tín chỉ) p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal   p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal 3.2. Khối kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên: (35 tín chỉ) p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal p class= MsoNormal style= margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt 3.3. Khối kiến thức Tiếng Anh: (10 tín chỉ)   p class= MsoNormal style= margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt 3.4. Khối kiến thức cơ sở ngành: (48 tín chỉ) p class= MsoNormal style= margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm;line-height:normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt 3.5. Khối kiến thức chuyên ngành: (24 tín chỉ) p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt 3.6. Thực tập và đồ án tốt nghiệp: (15 tín chỉ) p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt   p class= MsoNormal style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:267.65pt 324.35pt 352.7pt 423.6pt 473.2pt     Nghệ An,2017 VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
meta keywordsChương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin 2017
hashtags
website verified
Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
Top 50 hastags from of all verified websites.SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.