If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: www.haifa.ac.il/index.php/he redirected to: www.haifa.ac.il/index.php/he

site title: דף הבית | אוניברסיטת חיפה - אוניברסיטת חיפה

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache
Meta tags:
description=אוניברסיטת חיפה משלבת מחקר אקדמי מצטיין, סגל מרצים מוביל והוראה ששמה את הסטודנטים במרכז. בקרו באתר לצפייה במסלולי הלימוד והרשמה.;

Headings (most frequently used words):

תואר, ללמוד, חיפה, החוג, לימודי, תעודה, באוניברסיטת, מכינה, שלישי, שני, ראשון, מזמין, לאמנות, metoo, בעידן, סכסוכים, לארוע, ישוב, להזמין, שמחה, למשפטים, פתוח, הפקולטה, מידע, לשיעור, והסביבה, בקורס, האדם, קיבתו, חברתו, בין, אמנות, אוכל, ופוליטיקה, סמינר, מחלקתי, ללשון, העברית, גורמים, ומגמות, בהתגוונות, למערכות, מחקר, של, האוניברסיטאית, חדשות, אירועים, וכנסים, mobile_header, מה, תרצו, הודעות, אוניברסיטת, מזמינה, אתכם, לגור, קרוב, סדרת, הקונצרטים, טריו, 2018, שכחה, פרויקטים, כנס, חדשים, כיווני, ודמנציה, ספרות, פואטיקת, אפסיונטה, השוואתית, לספרות, 14, השנתי, הכנס, מורפולוגית,

Text of the page (most frequently used words):
חיפה (28), #האוניברסיטה (27), #אוניברסיטת (22), הפקולטה (15), אגף (14), בית (12), #לימוד (11), 2018 (11), #למדעי (10), more (9), read (9), #סטודנטים (9), #הסטודנטים (8), לימודים (8), יחידות (8), בין (7), #המחקר (7), בוגרים (7), החברה (7), מאי (7), היחידה (7), קשר (6), היא (6), באוניברסיטת (6), מתעניינים (6), בישראל (6), האוניברסיטאית (6), הספר (6), מחקר (6), חוץ (6), מדעי (6), תואר (6), המולטיברסיטה (6), קבלה (5), לשיחה (5), להרשמה (5), יום (5), ספריית (5), וסוראיה (5), שכר (5), פתוח (5), יונס (5), מידע (5), הנאמנים (5), אודות (5), חבר (5), המנהל (5), הרשמה (5), הועד (5), הנהלת (5), המכינה (5), הלימודים (5), יועץ (5), תשע (5), פורטל (4), 800 (4), 300 (4), לוח (4), 2017 (4), שער (4), למידה (4), 032 (4), מלגות (4), סגל (4), חוקת (4), תקשורת (4), מוזיאון (4), הכט (4), הכנסת (4), מועמדים (4), מבנה (4), חוגי (4), ידע (4), הקהירית (4), חיפוש (4), בקמפוס (4), כלכלי (4), דיקנאט (4), מעונות (4), מחשוב (4), למניעת (4), מינית (4), נזריאן (4), ללימודי (4), משאבים (4), מולטי (4), מצב (4), יותר (4), כדי (4), הים (4), האחרונות (4), הטרדה (4), הרוח (4), ודוברות (4), אתר (4), הסברה (4), נוהל (4), אמר (4), פרופ (4), הלמסלי (4), אנחנו (4), ותקנון (4), אלינו (3), סיכויי (3), פנו (3), הקליקו (3), מרכז (3), הלימוד (3), למועמדים (3), שני (3), ליין (3), המידע (3), שנים (3), תוכניות (3), המשמעות (3), עולה (3), ביותר (3), עצמות (3), ימי (3), צרו (3), בני (3), ללמוד (3), און (3), ספרייה (3), מגדל (3), פעילות (3), בכתב (3), החוג (3), ידידי (3), ופיתוח (3), ומערכות (3), moodle (3), מתוקשבת (3), שנת (3), ומחקר (3), אקדמיה (3), הרקטור (3), שלנו (3), תלמידים (3), שילוב (3), ושעות (3), לזהות (3), המשך (3), שמחים (3), אנגלית (3), בינלאומי (3), להיות (3), science (3), מהפכת (3), הוא (3), למשפטים (3), יצירת (3), לשכת (3), במחלקה (3), ביטול (3), בלימודים (3), דרך (3), ההרשמה (3), תהליך (3), ועכשיו (3), נרשמתי (3), מבחן (3), התקבלתי (3), הלאה (3), תקנון (3), העתיד (3), וסיוע (3), יעלנט (3), הכירו (2), שמעתם (2), אחד (2), החדשות (2), תחומי (2), לשלב (2), כלים (2), בעיצומה (2), לשנת (2), למלגה (2), זכאותכם (2), בדקו (2), מנצח (2), וכלכלה (2), תעודה (2), התפיסה (2), והוראה (2), ופרופ (2), כתב (2), חדשים (2), שלישי (2), מכינה (2), לימודי (2), מהשעה (2), באמצעות (2), העבודה (2), וטכנולוגיה (2), לנו (2), ניתן (2), עומדת (2), משפטים (2), בקלות (2), בפסיכומטרי (2), קומראן (2), 600 (2), הביניים (2), תחום (2), התפוצה (2), הביזנטית (2), למחלת (2), המאה (2), מוטציה (2), נמצאה (2), ידיים (2), המאובן (2), תרומה (2), שנמצא (2), בשנים (2), ישראל (2), צוהר (2), רמב (2), הנראה (2), תגליות (2), הבריאות (2), פעולה (2), הידידים (2), והיא (2), אלף (2), תושבי (2), הגניזה (2), כמה (2), נוסף (2), השאטלים (2), כבר (2), חידוש (2), להודיע (2), אחת (2), משתי (2), המחלה (2), נמצא (2), מגילות (2), לכל (2), סיפור (2), המעיים (2), אחר (2), שנה (2), היוקרתי (2), הראשונה (2), העת (2), גנטי (2), ממחקר (2), בנגב (2), העדות (2), החקלאות (2), בצפון (2), הנגב (2), אגודת (2), ראשון (2), אירגוני (2), לסטודנט (2), הבית (2), מתוך (2), ארגוני (2), רני (2), אקדמיות (2), בדיקת (2), מועמדות (2), קריאה (2), מפת (2), קמפוס (2), לאוניברסיטה (2), ומינהל (2), ההוראה (2), הבוגרים (2), לקידום (2), פותחת (2), הטבע (2), לניהול (2), זרה (2), ומרכזי (2), השירותים (2), מרצים (2), ורשויות (2), לשכות (2), רשות (2), מתקדמים (2), ללימודים (2), הרשות (2), מכונים (2), הרווחה (2), פקולטות (2), עמיר (2), אקדמית (2), והרטה (2), שמואל (2), לחינוך (2), והבריאות (2), באתר (2), שימושיים (2), ייעוץ (2), ובטחון (2), כספים (2), בתחומים (2), הזמנת (2), english (2), הכלכלית (2), נוספות (2), עברית (2), קשרי (2), משאבי (2), ובקרה (2), משק (2), ומבנים (2), העברית (2), הנדסה (2), מנהל (2), אנוש (2), אישורים (2), הנהלה (2), קישורים (2), כשפה (2), לתיירות (2), ולימודי (2), כרמל (2), العربية (2), הבינלאומי (2), תשתיות (2), אגפים (2), בערבית, זהה, navigation, ההיסטורית, במקום, 170, לסת, עבריות, באותיות, ערבית, אפריקה, לזו, ובה, מספר, פורסמו, ברכת, התגלית, שיניים, יהודית, ממצאי, ותעשיית, אדם, תולדות, מהמאה, למנהגים, ומנהל, נזראין, השרותים, לסטודנטים, ככל, היהודיים, מהגניזה, עתיקה, הגדה, האנושות, בחקר, מודרניים, פריצת, ההנחיות, בלפחות, מוקדם, מאפריקה, הסדר, ספיאנס, לספירה, ההומו, היציאה, היו, מועד, toggle, וסטודנטיאלית, אביב, ליבשת, שיודע, לבוגרים, עורך, דין, אלא, כזה, המשפט, שבין, נרחב, השילוב, פסיכולוגיה, יוכלו, להשתמש, בידע, יאפשר, למשל, להתנהגות, שיטת, קלרה, ריספלר, מעורכות, כאמור, במוקד, שוק, הספציפית, דורש, וארגז, שכולל, יכולות, רחבות, בנוסף, להתמקצעות, בנוגע, האנושית, מחוץ, וינשטיין, מהמחלקה, לאנטומיה, ואנתרופולוגיה, נטילת, מינה, עברון, בראשותם, מהמכון, לארכיאולוגיה, זינמן, הודיע, גילויו, האנושי, העתיק, הרשקוביץ, חוקרים, כלכלנים, מתחום, השיקה, במרכזה, בשילובים, וכי, מוכנים, למקצועות, ליצור, צוות, משולב, ורב, תוך, הקניית, ישומיים, מולטיברסיטה, המהפכה, מהמסורת, הדינאמית, לפרט, איננה, ככזו, הגדולה, האסטרטגית, התוכנית, קראו, בחברת, וחינוך, מוסד, בתחומי, להוביל, גבוהה, הודעות, להשכלה, המועצה, ידי, נבחרה, הרגשי, המגלם, חינוך, ופעילויות, וייעודה, next, 1972, prev, בשנת, חדשות, נוסדה, מגוונות, חברתיות, מוסדיים, בגאווה, ופנים, בסמסט, שיתופי, ארוכה, שורה, מתקיים, החברתי, המרקם, וניהול, טבע, המרכזי, הייחודים, תוכלו, לבחור, ועוד, באחד, מעשרות, החוגים, ספורט, ומסלולי, פעילויות, שיאפשרו, במרכז, לכם, להשתלב, בשוק, הופעות, וכל, בנוף, המדהים, מסיבות, שפע, כאן, ששמה, החל, מהמובילות, ובריאות, רווחה, מציגה, בסמסטר, כמו, לפרטים, ההודעות, למצטיינים, תרצו, רבים, המקום, מחשבון, משלבת, אקדמי, מצטיין, מוביל, מצטיינת, בשבילכם, בחזית, העולמי, עדות, לקיים, ברכה, אמצעי, מאות, אלפי, מסמכי, ודיסציפלינות, תחומים, חוצה, ממשיכים, לספק, בלתי, לחיים, הבעלים, היהודים, מרתק, לראות, שוב, ושוב, במחקר, המסורות, השתנו, עצומים, ההגדה, ויוצרת, לאורך, מהעולם, רחיצת, וההגדה, הסביבה, שואבת, חברתית, הארץ, ישראלית, התואמים, שנעלמה, סביב, אגב, ענני, ויש, דרישת, שלום, ממי, שככל, היה, משקיעה, וביקורתית, להאמין, לציון, חשובה, קיום, ראיונות, אנשי, שמגיעים, לנאום, הכללים, בטקס, הזיכרון, שבירה, מקיימים, השואה, והגבורה, מחייבות, מדעיות, שפריצות, מאמינים, ועדיין, מצטיינים, קשה, מסורת, לחצו, השנים, לביא, ועד, יצירתית, חשיבה, נותרו, כמעט, אותו, הדבר, משה, ראש, בעדויות, המרכז, ונסמכות, לגניזה, ושותף, לפרויקט, העבר, הקיימים, לצפייה, אמרה, והטיפול, השוואתית, בעידן, metoo, כנס, פרויקטים, למערכות, הכנס, השנתי, לספרות, פואטיקת, ישוב, שכחה, ספרות, ודמנציה, כיווני, סדרת, הקונצרטים, טריו, אפסיונטה, מזמינה, אתכם, סכסוכים, לארוע, קרוב, לאמנות, האירועים, סמינר, מחלקתי, ללשון, גורמים, ומגמות, בהתגוונות, מורפולוגית, מזמין, להזמין, לשיעור, בקורס, האדם, קיבתו, חברתו, והסביבה, אמנות, אוכל, ופוליטיקה, שמחה, לגור, ליום, כולל, הפרס, מפגש, השנה, הייחודי, מדבר, יהודה, 364, הימים, זיהוי, פוענחו, בפעם, השם, שנתנו, הכת, למועדים, המיוחדים, המעבר, ארבע, העונות, פוענחה, 900, שעדיין, אירועים, שארכה, וכנסים, לאחר, עבודת, הרכבה, מאומצת, קטעים, זעירים, הכתובים, סתרים, למעלה, המגילות, משנה, הצליחו, אשבל, רצון, יונתן, מהחוג, למקרא, לפענח, ולשחזר, הפרסום, נכון, שתוכנן, מנהלי, נגישות, ירוק, מכרזים, תיבת, תלונות, אנונימית, ביקורת, הפנים, ומזכירות, אתרי, הקובעת, פרסומי, האגף, לקשרי, הערוץ, האקדמי, הוצאת, הספרים, מדריך, טלפונים, ההנצחה, הצהרת, תהיה, ברוכים, לאוניברסיטת, נעשה, שימוש, בתמונות, מאגר, התמונות, thinkstockphotos, קידום, אתרים, הזכויות, שמורות, בוצע, הגרסה, באגף, ובסיוע, תכני, האתר, מפורסמים, בשפות, וערבית, במקרה, מחלוקת, הגרסאות, הוראות, הבאים, מיקוד, הקמפוס, איך, להגיע, כתובת, אבא, חושי, 199, הכרמל, 3498838, להורדה, טלפון, 8240111, לאשר, מול, המארגנת, הפרטים, המפורסם, כפי, שנרשם, pdf, וקבלה, קטלוג, אשראי, קורסים, דואר, אלקטרוני, טופס, פתיחת, בנושא, מינהל, תשלום, מקדמת, בכרטיס, המחלקה, עדיפות, לשירותי, תלמיד, ושכר, חדרי, בחינות, חוגיות, רישום, לבחינות, כניסה, שינוי, ושוחזרה, רבות, בתחום, בעבר, המוטציה, שנמצאה, בגןlrrk2, בסיכון, גבוה, לפתח, באופן, מפתיע, כמעלה, למי, הסיכוי, להתפתחות, פרקינסון, הפועל, היוצא, שניתן, לגלות, בגיל, צעיר, נשאים, שיש, מבית, ולדעת, נשיא, המצוינים, לכדי, משמעותית, עוד, לפעילות, הקלינית, ולבריאותם, הצפון, והעולם, כולו, רון, medicine, רובין, שהוסיף, חתימת, ההסכם, צעד, גנטית, שקשורה, קרוהן, שפורסם, translational, הגן, שהם, להזניק, במה, באוניברסיטה, קושי, למדוד, רגשות, במדדים, אובייקטיביים, שלא, תלויים, כלל, שהנבדק, חדש, אומר, היכולת, וללא, בדיקה, פולשנית, הרגשות, הנבדק, יכולה, להביא, לפריצת, שנערך, היד, בקבוצת, גיל, סיכון, שמצריכה, מעקב, רציף, והתאמת, אורך, חיים, שיכול, להוריד, ההתפרצות, עצמון, נמצאים, מהאוניברסיטה, השותפים, למחקר, מצא, שקשור, כועסים, עצבניים, באיזה, רוח, החוקרים, תסייע, מריון, מריונים, האזור, תיכוני, התבססות, שלו, מתרחב, דרומה, והנה, בתקופה, מוצאים, באזורים, היום, שהיום, צחיחים, ואין, בהם, התנאים, הבסיסיים, הדרושים, לקיומם, שהחקלאות, בכל, נפוץ, הביזנטים, מצוי, מכרסם, שכיח, בארץ, שאורכו, שהתגלו, בשדות, החקלאיים, הקדומים, מהווים, המריון, הביולוגית, להיקף, שפרחה, לפני, 500, וצבעה, חלקים, ניכרים, ממנו, בירוק, הייתה, מפותחת, קרן, שיתוף, החדש, ימוקם, החולים, בקרבה, לפקולטה, לרפואה, הטכניון, ויספק, לראשונה, מוסדות, בחיפה, אקדמיים, חולים, מרכזי, מתקדם, היי, וביו, רפואה, תרומתה, הנכבדת, המגדל, המשותף, שהיא, הקרן
Images from subpage: "www.haifa.ac.il/index.php/he/?option=com_sppagebuilder&view=... " Verify
Images from subpage: "www.haifa.ac.il/index.php/he/2016-12-07-10-16-50" Verify
Images from subpage: "www.haifa.ac.il/images/pdf/AMT/FEE/bitul_2018.pdf" Verify
Images from subpage: "www.haifa.ac.il/index.php/he/limudim-top-blue-2/second-row-s... " Verify
Images from subpage: "www.haifa.ac.il/index.php/he/limudim-top-blue-2/second-row-s... " Verify

Verified site has: 91 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-91


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.0 302 Found
Location htt????/www.haifa.ac.il/index.php/he
Server BigIP
Connection Keep-Alive
Content-Length 0
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding deflate
Expires Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
Last-Modified Fri, 25 May 2018 10:52:12 GMT
Set-Cookie d45cc52dbd196bd4ff37b16586d832ce=tplcgbaml5lppqlsebips2398i; path=/; HttpOnly
Set-Cookie 98dd4fe5e9f4335d890e4262cf806141=he-IL; expires=Sat, 25-May-2019 10:52:11 GMT; Max-Age=31536000; path=/; secure
P3P CP= NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM
Date Fri, 25 May 2018 10:52:12 GMT
Connection close
Content-Length 28284
Set-Cookie TS0194f764=015c0b920f64d74c896d0f585d601cbb6281d08dbec3ecf241e2ad9de4b3e3240cd0259b8e0228342afb54699f2b49d7a80d31fc606a013d7f23a9828cd4735cd2329b1d1f5607afd2f12b7df99d1c3fcb157986f3; Path=/

Meta Tags

title="דף הבית | אוניברסיטת חיפה - אוניברסיטת חיפה"
name="title" content="דף הבית | אוניברסיטת חיפה"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"
name="rights" content="אוניברסיטת חיפהUniversity of Haifa"
name="description" content="אוניברסיטת חיפה משלבת מחקר אקדמי מצטיין, סגל מרצים מוביל והוראה ששמה את הסטודנטים במרכז. בקרו באתר לצפייה במסלולי הלימוד והרשמה."
name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management"
content="website" property="og:type"
content="htt????/www.haifa.ac.il/index.php/he" property="og:url"
property="og:title" content="דף הבית | אוניברסיטת חיפה"
http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=Edge"
http-equiv="CACHE-CONTROL" content="NO-CACHE"
http-equiv="EXPIRES" content="Mon, 22 Jul 2002 11:12:01 GMT"
name="google-site-verification" content="iFAJg-D5jjfOs0-nRDFrEJYbb_oqaF0K9MXyRDop46k"
name="msvalidate.01" content="FDC1016B13B0B206557479DE62B0F919"
name="google-site-verification" content="XIjWkkIknArydrwG1Y90DsVbEDhZDnDvvdaBMxij8jk"

Load Info

page size132443
load time (s)3.769044
redirect count1
speed download7504
server IP132.74.189.243
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.