If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.
favicon.ico: baonga.com/levitan - 
	Levitan
.

site address: baonga.com/levitan redirected to: baonga.com/levitan

site title: Levitan ...

Our opinion (on Wednesday 21 April 2021 7:00:36 GMT):

website (probably) only for adults * website (probably) only for adults ! YELLOW status (not for everyone) - not for everyone
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Hashtags existing on this website:Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Báo điện tử tiếng Việt tại Nga - Báo Nga, Kết nối cộng đồng Việt, Hợp tác Nga - Việt, Khám phá nước Nga;

Headings (most frequently used words):

nga, nước, của, từ, thông, nam, và, tại, việt, báo, tổng, vaccine, thống, hổ, phách, sản, đến, đẹp, về, đầu, tin, covid, 19, tranh, xuất, chiến, điện, lb, có, hồ, đại, tổ, trong, đồng, nhất, các, 30, sứ, tình, nữ, độc, danh, dụng, mới, ngày, hội, bất, toàn, duyệt, levitan, liên, dịch, sự, mỹ, du, điệp, lớn, dự, thu, gì, chứng, tân, dẫn, tài, tiền, đáo, tỷ, xe, giả, cho, thủy, nhà, không, miếng, thêm, ca, nhiễm, cờ, bộ, nguyên, vàng, mê, tinh, những, hương, châu, siberia, chuyến, nhánh, chi, airlines, làm, vietnam, nhận, số, ukraine, với, là, thị, đô, phú, tuyết, cảnh, trượt, bơi, chủ, đồ, mặc, trở, tú, thanh, thành, 700, khi, việc, điều, hàng, chiếu, cuộc, đã, tác, tuyệt, baonga, phê, biết, quảng, com, thời, đọc, hộ, hợp, năm, tước, tiến, khổng, thư, bang, định, sách, sẽ, putin, đá, donbass, tối, lại, nghẹt, bữa, thở, bàn, đón, hoa, diễn, vì, chế, hạn, bị, dù, ngắm, bush, miền, đổ, khách, giúp, âu, giàu, đáng, lấy, dàn, thể, cử, dây, đường, lộ, biển, trùng, mercedes, hai, tái, giấy, xét, xem, túc, nghiêm, rất, đang, tôi, tờ, tuổi, lập, 50, gần, tăng, lạ, được, để, công, bằng, casino, sào, phan, bạc, trùm, lỗ, thua, tục, ninh, biến, gian, án, đi, hấp, altai, máy, sông, trên, bè, cá, một, câu, murmansk, vùng, người, lòng, đắm, ngào, baikal, điểm, vladimir, phỏng, ccb, tịch, phó, kislisin, iuri, ông, vấn, họa, lịch, quê, nghiệm, trải, hồn, cần, mùa, cung, ngọt, trước, học, ch, rời, quyết, bạn, bớt, thù, séc, giao, chấp, ngoại, trả, doanh, ăn, lạc, hòa, nghìn, moskva, khuyến, hiện, bắc, phát, hiếm, đất, khả, đài, pháo, cực, đau, nghị, washington, 164, cáo, 854, 718, ghi, trump, trí, mẹ, vương, tới, sử, tử, vĩnh, 2021, áp, hùng, ngừa, giỗ, quy, mời, neoclassicism, điển, cổ, thi, sputnik, xin, phong, lễ, binh, thắng, sơ, tiếp, tế, vắc, lụy, hệ, bắt, pháp, loại, nhảy, cách, chiếc, chức, kỷ, chất, mạnh, 24k, ra, mạ, mắt, phẩm, ngô, niệm, 70, giá, giảm, gifts, luxury, đặc, đức, vua, khẩu, hơn, nhập, nhị, vô, nhiên, thiên, lộc, 10, phụng, cây, tặng, quà, món, triệu, liều, vinh, hành, quốc, cha, under, sập, tưởng, phải, sống, vào, bánh, lọt, gái, cô, ba, chọn, quanh, biden, bẫy, vẽ, latinh, trường, la, project, con, dạy, chuyện, smartphone, cộng, kiếm, vị, trì, duy, samsung, kiến, bài, online, tiên, ta, cầu, ảnh, cơ, loạt, động, qua, thấy, vệ, hiệu, eu, đàm, đề, quả, viratour, bay, đsq, 05, khí, xác, viện, hình, argentina, quân, chốt, media, vụ, nhiệm, lây, nhiều, đông, khám, thủ, trưởng, phá, johnson, phụ, máu, ucraina,

Text of the page (most frequently used words):
nga (105), #việt (32), nam (27), tại (23), hội (20), #nước (19), học (15), tin (15), #đồng (14), #thông (14), #lịch (14), covid (14), sống (13), của (12), #quân (11), #quốc (11), #liệu (10), đẹp (10), báo (10), hợp (10), người (10), phách (10), đang (9), chính (9), vaccine (9), #luxury (9), hàng (9), project (9), com (9), baonga (9), #tổng (9), kinh (8), quảng (8), hương (8), thống (8), gift (8), chiến (8), đại (8), tải (8), liên (8), thêm (8), xem (7), mùa (7), dịch (7), airlines (7), thu (7), bay (6), điện (6), sản (6), đến (6), levitan (6), phim (6), phú (6), trị (6), bấm (6), đầu (6), ukraine (6), vietnam (6), giới (6), putin (6), công (6), nhà (6), nghệ (6), cáo (6), hải (6), trường (6), làm (5), nhân (5), johnson (5), mới (5), đời (5), vladimir (5), không (5), đăng (5), phong (5), ngày (5), nhất (5), trong (5), phòng (5), luật (5), tuyết (5), cảnh (5), tranh (5), tiền (4), điệp (4), giao (4), ngoại (4), việc (4), ninh (4), động (4), cuộc (4), đông (4), tài (4), tác (4), biển (4), nhập (4), gửi (4), shop (4), thư (4), sách (4), danh (4), máy (4), tức (4), đọc (4), samsung (4), dụng (4), trượt (4), các (4), trung (4), function (4), siberia (4), video (4), thế (4), xuất (4), pháp (4), tình (4), độc (4), viện (4), vàng (4), lớn (3), quê (3), trump (3), quanh (3), thời (3), điểm (3), dẫn (3), thủy (3), đất (3), bất (3), trưởng (3), doanh (3), toàn (3), định (3), ảnh (3), chủ (3), phụ (3), chuyện (3), argentina (3), sáng (3), bắc (3), trí (3), thị (3), chi (3), thanh (3), lái (3), mại (3), tính (3), diễn (3), may (3), nghiệp (3), mặc (3), biết (3), whatsapp (3), zalo (3), bằng (3), bạn (3), tăng (3), châu (3), chiếu (3), giấy (3), kiến (3), sinh (3), đức (3), cho (3), nhận (3), thành (3), nhạc (3), sơn (3), khách (3), viber (3), năm (3), binh (3), nhiễm (3), duyệt (3), nguyên (3), 2018 (3), ngô (3), casino (3), moscow (3), petersburg (3), niệm (3), bang (3), bản (3), khi (3), khoa (3), xuân (3), đường (2), tôi (2), bush (2), trùng (2), dạy (2), thức (2), mercedes (2), thở (2), bơi (2), hai (2), con (2), george (2), tục (2), donald (2), chứng (2), thể (2), phan (2), bạc (2), media (2), donbass (2), 700 (2), giúp (2), nhánh (2), yulia (2), world (2), hơi (2), 2014 (2), thương (2), cứu (2), tay (2), xích (2), yên (2), vân (2), trang (2), kiều (2), cần (2), hiệu (2), incentra (2), bắt (2), mục (2), trợ (2), tiến (2), start (2), peter (2), rửa (2), phạm (2), kiện (2), lan (2), games (2), tâm (2), anh (2), nội (2), giải (2), nguyễn (2), dâm (2), phiếu (2), gia (2), minh (2), quy (2), smartphone (2), trẻ (2), hình (2), thủ (2), tiên (2), tân (2), biden (2), gương (2), giang (2), tinh (2), khỏe (2), sức (2), bệnh (2), đảo (2), online (2), giáo (2), john (2), đáo (2), vinh (2), mạnh (2), gian (2), giảm (2), tước (2), khổng (2), khẩu (2), khí (2), hiếp (2), dương (2), cộng (2), vĩnh (2), phê (2), chuyến (2), đsq (2), giàu (2), giả (2), thoại (2), bài (2), 282 (2), khuyến (2), 926 (2), веб (2), miếng (2), info (2), với (2), hay (2), viên (2), 386 (2), quán (2), phân (2), washington (2), nhiều (2), quyền (2), vấn (2), dấu (2), cực (2), trở (2), hiếm (2), nghị (2), сайт (2), cầu (2), lòng (2), yêu (2), phó (2), phá (2), chuyên (2), khám (2), lại (2), thân (2), 137 (2), tích (2), ghi (2), mẫu (2), tuyệt (2), 979 (2), hóa (2), văn (2), информации (2), lao (2), fan (2), ready (2), document (2), tịch (2), những (2), chế (2), thiết (2), điều (2), zuckerberg, mark, maks, môi, lười, bầu, hỏa, linh, leflair, latvia, laovietbank, care, lipetsk, life, làng, ali, trình, lính, last, lạng, lebanon, lèng, week, lào, tonight, eyes, biếng, khủng, khoảnh, afc, arbat, khắc, ago4, kazakhstan, kích, hối, kênh, aaas, avangard, arkhangelsk, kalashnikov, schwarzenegger, jeff, arnold, bezos, atlanta, mcafee, joe, oliver, anil, jong, livestreams, sạn, lối, lenivayaaya, lmv496, lazareth, amir, liublino, kudryavtseva, khử, phận, avtobaza, ambani, konstantin, vnukov, asean, fridman, bào, ksenia, puntus, alexander, khỏa, admm, kpop, kim, lera, myshkin, hajizadeh, proprioception, phía, chân, trời, phần, philippines, park, hang, seo, oxford, ostankino, ozon, olympia, olga, demina, oceanbank, okhotnik, orenburg, oksana, oleg, phóng, pakistan, tinkov, marina, vợt, đội, qassem, soleimani, quang, phu, quoc, phơi, bình, dutton, đừng, polymer, phổ, nghi, pacd, bật, pheic, tỏa, nổi, aeroflot, martin, club, đấu, mitt, romney, michele, köbke, amazon, masaru, wasami, low, army, mông, apple, alibaba, miếu, môn, môtô, merkel, 2013, medvedev, mexico, angela, country, motorola, ofz, chéo, new, hát, ngân, msb, norilsk, nostradamus, phật, matx, nhật, coors, nato, thất, australia, nhịp, mosfilm, miller, jho, 112v, jack, maradona, dừng, dexamethasone, galwan, google, peskov, dmitry, maps, gavin, tập, diego, guinea, wheeldon, phái, grab, bike, gdp, thừa, ứng, giấc, mộng, gấu, hầm, căn, còi, giàn, khoan, dầu, donate, dubai, thái, rose, demi, blake, guinness, gelex, dệt, cameron, georgia, david, princess, diamond, ellenwood, dogecoin, chapo, gal, foxconn, ellen, epivaccorona, espn, eskimo, europol, eurozone, deligioz, elena, ema, estonia, edward, facebook, ferrari, favipiravir, filip, faceapp, fed, garcia, five, francisco, sheidlin, flipkart, air, đêm, musk, elon, giáng, gherman, góp, titov, ekaterinburg, eurobonds, golf, europa, fansipan, macron, flc, emmanuel, festival, yuan, eric, snowden, forex, gadot, cán, avifavir, bamboo, iran, h5n1, bill, bđs, hoàng, bitcoin, airways, obama, internet, barrack, hack, bán, camera, buôn, bác, bungee, 737, boeing, hoài, hưng, italia, gates, cựu, ilyushin, shinzo, abe, kenova, iskander, angelica, navalny, alexei, 400m, arktika, imf, ipad, idlib, aircraft, agan, toán, bói, ibv, bóng, iphone, ivf, tiếng, hiệp, cục, ranh, tín, chánh, cntt, cocaine, huawei, rừng, cháy, hài, cấm, hước, cam, chợ, tốc, cao, canada, hacker, hỏi, croup, cen, đáp, campuchia, phủ, sát, kong, ước, biệt, bikini, bão, boongke, khỉ, bashkortostan, hạt, bunker, ipc, biện, thự, hàn, hong, tàng, bảo, crimea, cưỡng, hạnh, phúc, đình, mátxcơva, tttm, vòm, quần, thắng, quyên, resize, séc, thù, bớt, clickbutton, updatecount, btnxemthem, click, activefancybox, product, image, box, window, width, biến, nghìn, hòa, lạc, miền, trả, chấp, hoa, trước, trên, sông, altai, hấp, ngọt, ngào, đắm, vùng, murmansk, phát, moskva, hiện, đau, pháo, đài, khả, 718, 854, 164, quyết, rời, ngắm, câu, kiếm, tái, cha, duy, trì, sập, bẫy, bánh, lừa, túc, phải, tưởng, gái, lọt, vào, under, chọn, xét, nghiêm, hạn, đáng, bữa, tối, nghẹt, đón, walker, dàn, gần, tuổi, rất, lấy, thực, trùm, sào, lập, được, thua, dây, một, nhiệm, средства, сфере, связи, информационных, технологий, массовых, коммуникаций, свидетельство, регистрации, массовой, фс77, 73891, октября, настоящий, ресурс, содержит, материалы, надзору, службе, tnhh, mua, khai, kết, hôn, viết, ctv, tìm, dành, bổng, bách, федеральной, bicweb, website, email, nguồn, thuộc, сми, сетевое, издание, зарегистрировано, использование, данного, baikal, 222, редактор, вьет, лонг, адрес, электронной, почты, номер, телефона, 960, 1999, учредитель, phỏng, ông, iuri, kislisin, ccb, ucraina, trải, nghiệm, họa, cung, hồn, главный, вьетнам, сайта, должен, возможно, исключительно, следующих, условиях, конце, текста, необходимо, указывать, ссылку, https, текст, копироваться, rus, первоначальном, виде, допускается, удаление, ссылки, данный, текстов, материалов, реклама, latinh, chốt, quá, tướng, ngầm, truyền, trừng, phạt, music, tuệ, tạo, tham, nhũng, thổ, nhĩ, tam, triều, tim, cook, thao, tháng, tuần, thơ, tàu, uniqlo, sokolniki, khúc, visa, vượt, ngục, viêm, phổi, volgograd, viettel, trái, vingroup, utair, thuật, vinpearl, vinfast, venezuela, usabc, unwto, uzbekistan, uaz, ufa, usd, uca, sihanoukville, volkswagen, ruiz, ratnik, rdif, ricin, rocket, rzhev, rkhbz, rafale, rolland, martirosov, rafael, rot, rong, see, rơi, rượu, ethyl, qatar, quantum, systems, quỹ, lớp, khuyển, rcep, rosoboronexport, tùng, sergei, trà, sochi, sevastopol, sonya, streamer, galaxy, s11, sadovod, silicon, sân, sobyanin, sao, trắng, sea, 400, siêu, suy, ngẫm, thật, thú, sài, gòn, syria, đồn, valentine, lây, tặng, vua, 24k, chất, gifts, giá, phẩm, bàn, đặc, mắt, món, phụng, hơn, triệu, liều, 2021, thi, quà, nhiên, lụy, xác, máu, thấy, loạt, đàm, nẵng, viratour, chức, tiếp, nhảy, mời, thiên, giỗ, hùng, vương, cách, điển, neoclassicism, nhị, chiếc, cây, lộc, tới, sputnik, vận, zhi, yakutia, xor, phương, xúc, xách, xâm, xưởng, wto, yến, travel, awards, whitmore, wechat, warren, buffett, wisconsin, cup, viktor, sviridov, yan, yekaterinburg, loại, zara, vắc, xin, ngừa, hành, quả, qua, zircon, shilova, zimbabwe, zoom, zaryadie, dược, yoshihide, suga, yaroslav, bái, yemen, efimova, tiêu,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.YELLOW status (not for everyone)website (probably) only for adults
 • Nước Nga tuyệt đẹp qua tr...
 • Đăng ký cách ly khách sạn...
 • Website Hội Hữu nghị Nga-...
 • Anh Hoàng đại lý chính th...
 • Thông tin Vietnam Airline...
 • Vé máy bay AMITOUR với nh...
 • DVTH Hạnh vé, vé máy bay,...
 • TT mầm non Thần Đồng Á-Âu
 • Đá Khổng tước - Bàn làm v...
 • Luxury Gifts: Giảm giá 30...
 • Đồng hồ đá Khổng tước mạ ...
 • Bộ cờ vua Hổ phách độc đá...
 • Đồng hồ Hổ phách - Món qu...
 • Cây tiền tài lộc Hổ phách...
 • Tranh Hổ phách độc nhất v...
 • Tranh Hổ phách phong cách...
 • Thư mời dự ngày Giỗ Tổ Hù...
 • 1.700 nam thanh nữ tú mặc...
 • Nhảy việc bất hợp phá...
 • Bộ Y tế thông tin về tiếp...
 • Vietnam Airlines chi nhán...
 • Thông báo tổ chức Ngày ...
 • Tổng thống Ukraine đề xuấ...
 • Ảnh vệ tinh cho thấy Nga ...
 • EU xác định đông máu là t...
 • Thị trưởng thủ đô Nga cản...
 • Nhiệm vụ chủ chốt của tìn...
 • Argentina trở thành nước ...
 • Thông điệp từ Biden khi c...
 • Ba cô gái Việt lọt vào da...
 • Hộ chiếu vaccine không ph...
 • Sập bẫy bánh vẽ kiếm ...
 • Samsung duy trì vị trí dẫ...
 • Chuyện dạy con của các tỷ...
 • Trump: Tôi đang rất nghi...
 • Hai xe Mercedes trùng biể...
 • Casino lớn nhất Quảng Nin...
 • Trùm cờ bạc Phan Sào Nam:...
 • Dàn xe tăng gần 50 năm tu...
 • 1.700 nam thanh nữ tú mặc...
 • Bữa tối nghẹt thở trong...
 • Điều đáng biết về nước gi...
 • Nga: Du khách đổ về miền ...
 • Diễn biến lạ trong dự á...
 • Ăn miếng trả miếng ngoại ...
 • Đại sứ Mỹ quyết không rời...
 • Nga ghi nhận 4.718.854 ca...
 • Washington đau đầu khi ...
 • Cuộc chiến đất hiếm: Phát...
 • Nước Nga trước thông điệp...
 • Cảnh đẹp ngọt ngào mê đắm...
 • Câu cá, đi bè trên sông v...
 • Hồ Baikal – Một trong nhữ...
 • Cung điện mùa thu nước Ng...
 • Trải nghiệm thu vàng tuyệ...
 • Phỏng vấn ông Iuri Kislis...

Top 50 hastags from of all verified websites.

Recently checked links (by ScreenShot) on WebLinkPedia.

Screenshot of the main domain: mglevanluong.vnScreenshot of the main domain: nhactranxuantien.wordpress.comScreenshot of the main domain: tienhuongmm.wordpress.comScreenshot of the main domain: luaviet.coScreenshot of the main domain: webonepage.blogspot.comScreenshot of the main domain: vfde.vnScreenshot of the main domain: ech.com.vnScreenshot of the main domain: compositemotors.netScreenshot of the main domain: vblc.com.vnScreenshot of the main domain: zennpady.wordpress.comScreenshot of the main domain: hbase.apache.orgScreenshot of the main domain: tamhongphuc.comScreenshot of the main domain: artphilia.livejournal.comScreenshot of the main domain: kathleen-seren.livejournal.comScreenshot of the main domain: quadfarmers.comScreenshot of the main domain: tuvankhoinghiep.com.vnScreenshot of the main domain: dynamicland.blogspot.comScreenshot of the main domain: noct-land.blogspot.comScreenshot of the main domain: handy.brusselsScreenshot of the main domain: sesshomarusite.wordpress.comScreenshot of the main domain: nmasblog.wordpress.comScreenshot of the main domain: gino.geScreenshot of the main domain: banhbaotruyenkiep.wordpress.comScreenshot of the main domain: xoxocouple.wordpress.comScreenshot of the main domain: kmint21.comScreenshot of the main domain: www-748182.comScreenshot of the main domain: minhbooks.comScreenshot of the main domain: digman.vnScreenshot of the main domain: byvangel.wordpress.comScreenshot of the main domain: namviet-corp.vnScreenshot of the main domain: bannhamatpho.Diaocthudo.comScreenshot of the main domain: feverray.comScreenshot of the main domain: mathsolutions.comScreenshot of the main domain: thehiddenrecords.comScreenshot of the main domain: socwook.wordpress.comScreenshot of the main domain: bambjhoang.wordpress.comScreenshot of the main domain: serenarubylee.wordpress.comScreenshot of the main domain: abbalaycha.wordpress.comScreenshot of the main domain: heidiruan.forumvi.netScreenshot of the main domain: fiptia.wordpress.com
Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt????/baonga.com/levitan
Server Microsoft-IIS/8.5
X-Powered-By ASP.NET
Date Wed, 21 Apr 2021 07:00:04 GMT
Connection close
Content-Length 149
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Server Microsoft-IIS/8.5
Set-Cookie ASP.NET_SessionId=fis3zh5mcbw0xhvf0vps5m0e; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
X-AspNet-Version 4.0.30319
X-Powered-By ASP.NET
Date Wed, 21 Apr 2021 07:00:05 GMT
Connection close

Meta Tags

title="Levitan"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
property="og:type" content="product"
property="og:title" content="Levitan"
property="og:url" content="htt????/baonga.com/levitan"
property="og:description" content="Báo điện tử tiếng Việt tại Nga - Báo Nga, Kết nối cộng đồng Việt, Hợp tác Nga - Việt, Khám phá nước Nga"
property="og:site_name" content=""
property="og:image" content="htt????/baonga.com/FileUpload/Images/"
property="fb:app_id" content="577957289228468"
name="twitter:card" content="summary"
name="twitter:title" content="Levitan"
name="twitter:description" content="Báo điện tử tiếng Việt tại Nga - Báo Nga, Kết nối cộng đồng Việt, Hợp tác Nga - Việt, Khám phá nước Nga"
name="twitter:image" content="htt????/baonga.com/FileUpload/Images/"
name="revisit-after" content="1 days"
http-equiv="content-language" content="vi"
name="geo.placename" content=""
name="geo.position" content="21.018395, 105.849286"
name="geo.region" content="VN-Hanoi"
name="google-site-verification" content="YkjnyR3Sw4M4fqgvkCcTEuMab19VhX7jgqbQGfPbz1E"
name="description" content="Báo điện tử tiếng Việt tại Nga - Báo Nga, Kết nối cộng đồng Việt, Hợp tác Nga - Việt, Khám phá nước Nga"

Load Info

page size103936
load time (s)1.505009
redirect count1
speed download69060
server IP89.108.109.39
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.