If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: avas.mv redirected to: avas.mv

site title: Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Avas.mv - Beyond Headlines;
keywords=Maldives News, Maldives Politics, Maldives, news, breaking news, sports, entertainment, business, technology, travel, education;

Headings (most frequently used words):

އާއި, job, ހާއްސަ, ދިރާގު, ކުރަން, އާ, ރަނގަޅު, ފެށުމެއް, to, ނޫން, މިއީ, މުޅިޖާންހިތާ, އެކު, އާތިފްގެ, ފުރުސަތު, ވަރުގަދަ, ފަށަނީ, ފައިސާ, ވެރިންނަށް, ވަނީ, ވައްދާ, މިހެން, ގެއަށް, ވަގު, ހައްލުކުރަންވީ, އަޒީމާގެ, މިކަން, މީހުން, ޝަރީއަތްތައް, ބޮޑުކުރަންވީކީ, މުސާރަ, ހާލަތެއްތަ, މެދުކަނޑާލަންޖެހޭ, ބާސާ, ޕްލޭލިސްޓެއް, ލަވަފޮށިން, ހަނދާނުގައި, ފޮޓޯގަނޑެއް, ކޮންފަރެންސްގެ, ވާހަކަ, ބައިވަރު, ކުލަބަށްވެސް, ދެ, އިސްތިއުފާ, ސަލާމަތް, ރެއާލްއަށްވެސް, ދަތުރުތައް, ޖުހާ, މީ, ކޮންތާކުން, އައި, ކާކުތަ, ރާއްޖެއަށް, ގެ, ރަނގަޅީ, ގޯއެއާ, ސްޕޮންސަރަކަށް, ޓައިޓްލް, ވީއައިއޭގެ, ސަލާމަތީ, ކަންކަން, ހަފުތާއެއް, ޖަހާއިރު, އެންމެ, އަލޮންސޯ, ހުއްޓުވައިފި, ޗެލްސީ, ނަން, ކޮށްދީފި, އަލަށް, ޕްރަމޯޓްވީ, ޖިރޯނާއިން, އެތުލެޓިކޯ, ދިނުން, ނިދަން, އިތުރު, އިސްތަށިގަނޑު, ދޮންނަންވީ, ކިހާ, އަވަސް, އަވަހަކަށް, ދުވާލު, މިލާންގެ, ކިޔައިދޭ, ގެސްޓްހައުސް, އާދަޔާ, އުއްތަމަ, technician, ރުފިޔާއަށް, maldives, opposition, އަށް, ފަސް, ޗެނަލް, ހުޅުވަނީ, ތާރީހީ, ކޭތަ, ބަލަން, އެމެރިކާގައި, ޓީވީ, ހިލާފު, ޝައުގުއް, assistant, safety, ltd, service, pvt, trading, medlab, notice, liquidation, week, އިދިކޮޅުން, eydhafushi, ފަނޑިޔާރާ, ބައްދަލުކުރަން, ދިއުން, ޖަނާޒާ, launches, އައިލްސް, ލޯންޗުކުރުން, ގިޔާސުއްދީން, ސްކޫލްގެ, social, centre, operation, ނާގޯށި, ދެއްވައިފި, ކްރޫޒްލައިނާގައި, ޗުއްޓީ, ގެންދިޔުމާ, holhudhoo, software, developer, ހޭދަކުރަން, ހުޅުވާލަނީ, ނީޒާ, electrician, operator, ތަރައްގީ, maintenance, އަނެއްކާވެސް, އެމްޓީޑީސީއަށް, manager, އިނާމް, މާދަވަން, airport, ނުފެންނާނެ, resume, parliament, meet, refuses, justice, chief, ތެޔޮ, ޓޭންކަރެއްގައި, ޖެހި, 10, ފިލްމަކުން, suspicious, އަވަހަށް, ދެން, އެކުގައި, ވަރުން, ގެއްލިއްޖެ, ފަންނޭ, ޚާން, ގައި, އައިޝްވާރިޔާގެ, އާލިއާ, after, fire, join, ޓެރަރިސްޓް, siblings, urges, daughter, gayoom, ލޯބިވެރިޔަކަށް, sri, ambassador, new, ސްޕެއިނަށް, ހަމަލާތަކެއް, މަނަވަރެއް, ހައްޖުވެރިން, ގެންދާ, ފްލައިޓް, ގަތަރަށް, nominates, pres, ޖައްސަން, ހުއްދައެއް, ނުދިން, އެމެރިކާ, lanka, ބޭވޮޗްގެ, ނަމެއް, 5750, ކޯޓާތަކާ, ބަޔަކަށް, ހައްޖަށް, ދިޔުމުގެ, ފެރީތަކަށް, ބަރާބަރަށް, ދައްކަން, އެމްޓީސީސީ, ނައިޓް, މާކެޓް, މޭޒެއް, ފާރިސްއާ, ވިއްކަން, ބައްދަލު, ނުދޭތީ, ކަންބޮޑުވެއްޖެ, އަމާނާ, ތަކަފުލްއިން, ހިއްސާގެ, ފައިދާ, ބަހަނީ, ލިމްކޮކް, ޔުނިވާސިޓީގެ, ކެމްޕަހެއް, ފަށައިފި, ހިލަވެލި, މަޖިލީހުގެ, ރާއްޖޭގެ, ހައްޖު, ކޯޓާ, ބެހޭގޮތުން, މިނިސްޓްރީގެ, ބަހެއް, ނެތް, ޖުލައި, މަހުގެ, އިމްޕޯޓް, ބިލިއަން, ބައެއް, ހިލަ, ސަރަހައްދުތަކަށް, އުދަ, އަރަނީ, އިދިކޮޅު, ފަރާތްތަކަށް, ފަނޑިޔާރު, ވަގުތެއް, ނުދެއްވި, ސިންގަޕޫރު, ކުންފުންޏަކުން, ހުޅުމާލޭގައި, ރާއްޖޭގައި, ޖަލްސާތައް, ސާދާ, މިކަހަލަ, ޕޮއިންޓްގެ, ލީޑެއް, މޮޅުވީ, ކިރިޔާ, އީދު, ހަދިޔާ, އެހީއަށް, ބޭނުންވާ, ކުދިންނަށް, ގައުމަށް, ބޭނުންވަނީ, ޝިޔާމެއް, މާޒިޔާއަށް, މި, އާއިލާގައި, އެންމެންނަކީވެސް, ޕައިލެޓުން, މީރާ, ބޮޅު, ހިތާހިތުގެ, ގުޅުމެއް, ޔުމްނާ, މައުމޫން, އެހާމެ, ތިން, ކޮޅު, މާދަމާ, ކަސްޓަމްސްގެ, ލަންކާ, ސަފީރު, ކަމަށް, މުންދު, ހަމަޖައްސަނީ, ބަދަލުތަކާއެކު, ވެސް, ބަދަލުކޮށް, ސަލްޓަން, ޕާކް, މިރޭ, ޔުނިފޯމަށް, ވަގުތު, ބަދަލު, ގެނެސްފި, ހަލާލް, ފައިސާގެ, ވާހަކައާ, މުއައްސަސާތައް, ހިމޭނުން, އާންމުންގެ, ރުޅިގަނޑު, ވަކިވުމާއި, ކަރުނަ, ހިލުނު, worker,

Text of the page (most frequently used words):
އާއި (6), news (5), #ހާއްސަ (5), #ވާހަކަ (5), ކުޅިވަރު (5), job (5), jobs (5), #ކުރަން (4), މީހުން (4), ދިރާގު (4), #ރަނގަޅު (4), #maldives (4), #ފެށުމެއް (4), and (4), #ފައިސާ (3), ރާއްޖެ (3), މިއީ (3), ދުނިޔެ (3), ނޫން (3), ފަށަނީ (3), ރާއްޖެއަށް (3), ވިޔަފާރި (3), ވަރުގަދަ (3), ފިނިޕޭޖް (3), ލައިފްސްޓައިލް (3), އެކު (3), ރިޕޯޓް (3), މުޅިޖާންހިތާ (3), ފުރުސަތު (3), އާތިފްގެ (3), އިތުރު (3), އެންމެ (3), ޗެނަލް (2), މަލްޓިމީޑިއާ (2), އައި (2), ޖުހާ (2), ކޮންތާކުން (2), business (2), entertainment (2), #ކާކުތަ (2), politics (2), ދުވާލު (2), ނިދަން (2), ފަސް (2), sports (2), އަށް (2), ދަތުރުތައް (2), އުއްތަމަ (2), ފޮޓޯ (2), technology (2), ނަން (2), އިސްތިއުފާ (2), ގޯއެއާ (2), ގެސްޓްހައުސް (2), ޓީވީ (2), ކޮންފަރެންސްގެ (2), ޓައިޓްލް (2), ސްޕޮންސަރަކަށް (2), travel (2), ވީއައިއޭގެ (2), ސަލާމަތީ (2), ކަންކަން (2), ހަފުތާއެއް (2), ރަނގަޅީ (2), އަވަސް (2), ޖަހާއިރު (2), ޝަރީއަތްތައް (2), ގެއަށް (2), ވައްދާ (2), ވެރިންނަށް (2), ވަނީ (2), މިހެން (2), މުސާރަ (2), ބޮޑުކުރަންވީކީ (2), މިކަން (2), ހައްލުކުރަންވީ (2), މެދުކަނޑާލަންޖެހޭ (2), ވަގުތު (2), ހާލަތެއްތަ (2), ބައިވަރު (2), ކިޔައިދޭ (2), ފޮޓޯގަނޑެއް (2), ހުޅުވަނީ (2), ކަމަށް (2), ރުފިޔާއަށް (2), ބެހޭގޮތުން (2), މިނިސްޓްރީގެ (2), ވަގު (2), އަޒީމާގެ (2), އިސްތަށިގަނޑު (2), އަލަށް (2), ދޮންނަންވީ (2), ކިހާ (2), ނެތް (2), އަވަހަކަށް (2), 2017 (2), ބާސާ (2), ރެއާލްއަށްވެސް (2), avas (2), ޕްރަމޯޓްވީ (2), ކުލަބަށްވެސް (2), ޖިރޯނާއިން (2), އެތުލެޓިކޯ (2), ހުއްޓުވައިފި (2), އަލޮންސޯ (2), ޗެލްސީ (2), ސަލާމަތް (2), ކޮށްދީފި (2), މިލާންގެ (2), ދިނުން (2), breaking (2), ޝައުގުއް (2), އެމެރިކާގައި (2), ޕްލޭލިސްޓެއް (2), family (2), assistant (2), opposition (2), gender (2), ތާރީހީ (2), ހަނދާނުގައި (2), ކޭތަ (2), ބަލަން (2), dhiraagu (2), ލަވަފޮށިން (2), english (2), technician (2), ހިލާފު (2), ހޯދާ (2), އާދަޔާ (2), ministry (2), ބައްދަލު, ފާރިސްއާ, ނުދޭތީ, ބަހަނީ, ނައިޓް, މާކެޓް, އިދިކޮޅު, މޭޒެއް, ފަށައިފި, 5750, ކަންބޮޑުވެއްޖެ, ފެރީތަކަށް, manager, ހިލަވެލި, ބަރާބަރަށް, ދައްކަން, އެމްޓީސީސީ, ކޯޓާތަކާ, worker, ހައްޖަށް, ދިޔުމުގެ, ވިއްކަން, ސިންގަޕޫރު, ކުންފުންޏަކުން, ހުޅުމާލޭގައި, ހިލަ, ބަޔަކަށް, އަމާނާ, ފައިދާ, clinic, electrician, ކަސްޓަމްސްގެ, ޔުނިފޯމަށް, ބަދަލު, ގެނެސްފި, ބަދަލުތަކާއެކު, ވެސް, ބަދަލުކޮށް, ސަލްޓަން, ޕާކް, މިރޭ, ލަންކާ, ހިއްސާގެ, ސަފީރު, amdc, މުންދު, ހަމަޖައްސަނީ, މަޖިލީހުގެ, ޖަލްސާތައް, މާދަމާ, ލިމްކޮކް, ޔުނިވާސިޓީގެ, ކެމްޕަހެއް, ރާއްޖޭގައި, ފަހުގެ, ފަނޑިޔާރު, ތަކަފުލްއިން, ފަރާތްތަކަށް, ޖުލައި, ވަގުތެއް, ޓްރެވަލް, ރިވިއު, މިއުޒިކް, ހޮލީވުޑް, ބޮލީވުޑް, ދިވެހި, ސިނަމާ, ބޭރު, ޓެކްނޯލޮޖީ, ދީން, އޮފްބީޓް, ސްކޫލް, ފުޑް, އެންޑް, ފެޝަން, ވީޑިއޯ, ސިއްހަތު, އަންހެނުން, 21st, august, last, update, edition, ދުވަހުން, about, contact, use, terms, ޕްރޮމޯޝަން, އޯޑިއޯ, ނުދެއްވި, ސަރުކާރުން, ރާއްޖޭގެ, ބައެއް, ސަރަހައްދުތަކަށް, އުދަ, އަރަނީ, މަހުގެ, އިމްޕޯޓް, ބިލިއަން, ހައްޖުގެ, އަޅުކަމަށް, ގެންދަން, ސައޫދީ, ފަހު, އިންޓަރެކްޓިވް, ހަމަޖައްސައިިދިން, ކޯޓާއާ, service, އިސްލާމިކް, social, ކޮމެންޓެއް, މިނިސްޓްރީން, ބުނެފި, އެވެ, ހައްޖު, ކޯޓާ, ބަހެއް, އިންފޮގްރެފިކް, maintenance, holhudhoo, software, ސާދާ, ޓޭންކަރެއްގައި, ތެޔޮ, މަނަވަރެއް, އެމެރިކާ, މާދަވަން, ލޯބިވެރިޔަކަށް, އައިޝްވާރިޔާގެ, ގައި, ޚާން, ފަންނޭ, ނުފެންނާނެ, ޔުމްނާ, މައުމޫން, އެހާމެ, ނަމެއް, މީރާ, ބޮޅު, ފިލްމަކުން, ހިތާހިތުގެ, ގުޅުމެއް, އާއިލާގައި, އެންމެންނަކީވެސް, ޕައިލެޓުން, އަވަހަށް, ދެން, އެކުގައި, ވަރުން, އާލިއާ, ޖެހި, ގެއްލިއްޖެ, refuses, ތަރައްގީ, ސްޕެއިނަށް, ޓެރަރިސްޓް, ހަމަލާތަކެއް, ގިޔާސުއްދީން, ސްކޫލްގެ, އިނާމް, އައިލްސް, ލޯންޗުކުރުން, ޖަނާޒާ, އިދިކޮޅުން, ފަނޑިޔާރާ, ބައްދަލުކުރަން, ދިއުން, ނާގޯށި, އަނެއްކާވެސް, ހައްޖުވެރިން, އެމްޓީޑީސީއަށް, ކްރޫޒްލައިނާގައި, ޗުއްޓީ, ހޭދަކުރަން, ހުޅުވާލަނީ, ނުދިން, ގެންދިޔުމާ, ހުއްދައެއް, ނީޒާ, ޖައްސަން, ދެއްވައިފި, ގަތަރަށް, ފްލައިޓް, ގެންދާ, meet, justice, developer, ރުޅިގަނޑު, week, safety, launches, operator, airport, ltd, pvt, trading, ވަކިވުމާއި, ކަރުނަ, ހިލުނު, medlab, ކޮޅު, އާންމުންގެ, ހަލާލް, notice, ފައިސާގެ, ވާހަކައާ, މުއައްސަސާތައް, ހިމޭނުން, liquidation, announcements, llp, token, clay, centre, operation, eydhafushi, gayoom, daughter, chief, ބޭނުންވާ, fire, ގައުމަށް, drop, މިކަހަލަ, ޝިޔާމެއް, suspicious, after, resume, parliament, lanka, ބޭވޮޗްގެ, އީދު, ހަދިޔާ, އެހީއަށް, ކުދިންނަށް, urges, ތިން, siblings, join, ކިރިޔާ, މޮޅުވީ, ލީޑެއް, ޕޮއިންޓްގެ, މާޒިޔާއަށް, sri, pres, nominates, new, ambassador, މޯލްޑިވްސް, މިސްޓަ, ބޭނުންވަނީ,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Mon, 21 Aug 2017 14:18:49 GMT
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control max-age=3600
Expires Mon, 21 Aug 2017 15:18:49 GMT
Location htt????/avas.mv/
Server cloudflare-nginx
CF-RAY 391e394cc7833c17-CDG
HTTP/1.1 200 OK
Date Mon, 21 Aug 2017 14:18:50 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Set-Cookie __cfduid=d65cee1d877cbfabf6b061f7a05acfd7e1503325129; expires=Tue, 21-Aug-18 14:18:49 GMT; path=/; domain=.avas.mv; HttpOnly
Cache-Control no-cache
Set-Cookie XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IklWR21ROE95QTFYK1NSaVFyMnVidlE9PSIsInZhbHVlIjoiWUtMK3R5bEtSTEpNKzhCSmo3MDlzWm5QVlZOa1BNS0V6SWE0QVF0SEd5aE9ya1hPNW1tOFM1RDVVRDYwMEZsemtOWTErMXNhXC9iV1VWbTIzd0tTVkhRPT0iLCJtYWMiOiI1ZmIwZWQzOGZlYmI0YjVkMDUzMDVjYjU0YmU2YTBjYWY2MjQ2MzYzYTYzYWY2NWQyZmY2MjlmMDhkODdmODAzIn0%3D; expires=Mon, 21-Aug-2017 16:18:50 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie laravel_session=eyJpdiI6IkhUMVV0K3Y0S0JoSUUyVEFYWk1vZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiZlpcL0MrMk9KTm9TdURHcDk2cE43bER6SzgrZnZ4OVZsenJkQVBiU3pDTnFJdzhYZTVDUkhMNFBBR0JhWUhxNjVrQ1lpYTNZSnNxbUQ2YXpPRFhLRkdBPT0iLCJtYWMiOiI4NGMwYzE0MGU5MTFkMWFmODQwOThkY2FhMGMwNjcxMGIxMjUyMDlmZmViNWY0M2I1NzdkM2Q5ZGU4YmUwYzNmIn0%3D; expires=Mon, 21-Aug-2017 16:18:50 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Server cloudflare-nginx
CF-RAY 391e394cdb3808ea-CDG
Content-Encoding gzip

Meta Tags

title="Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News"
charset="utf-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
name="mobile-web-app-capable" content="yes"
name="csrf-token" content="4PQ9nw3aENHNtICg4U77RNDpYsCOxIbCDNL0jL0h"
name="content-language" content="dv"
name="google" content="notranslate"
name="site_name" content="Avas.mv"
property="og:site_name" content="Avas.mv"
property="fb:app_id" content="317647168419993"
name="theme-color" content="#18486F"
property="fb:pages" content="682778605132943"
name="title" content="Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News"
property="og:title" content="Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News"
name="twitter:title" content="Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News"
name="description" content="Avas.mv - Beyond Headlines"
property="og:description" content="Avas.mv - Beyond Headlines"
name="twitter:description" content="Avas.mv - Beyond Headlines"
name="image" content="htt????/avas.mv/assets/og/avas_og.png"
property="og:image" content="htt????/avas.mv/assets/og/avas_og.png"
name="twitter:image" content="htt????/avas.mv/assets/og/avas_og.png"
name="url" content="htt????/avas.mv"
property="og:url" content="htt????/avas.mv"
name="keywords" content="Maldives News, Maldives Politics, Maldives, news, breaking news, sports, entertainment, business, technology, travel, education"
name="article:publisher" content="htt????/www.facebook.com/mvavas"
content="@avasmv" data-page-subject="true" name="twitter:site"
content="@avasmv" data-page-subject="true" name="twitter:creator"
name="twitter:domain" content="www.avas.mv"
name="twitter:widgets:csp" content="on"
name="twitter:card" content="summary_large_image"
name="twitter:image:src" content="htt????/avas.mv/assets/og/avas_og.png"
name="msapplication-TileColor" content="#ffffff"
name="msapplication-TileImage" content="htt????/avas.mv/assets/ico.ico/ms-icon-144x144.png"

Load Info

page size57516
load time (s)1.137413
redirect count1
speed download11319
server IP104.25.235.11
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"