If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: edu.gov.il redirected to: edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

site title: משרד החינוך - דף הבית

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:

Headings (most frequently used words):

בחינוך, הטכנולוגי, מגמות, החינוך, צפו, ועדת, מקצועי, בסרטון, תיכון, טכנולוגיות, שכר, עכשיו, הוראה, תשלומי, מסקנות, ביצוע, עובדי, הסיפור, אתר, יח, השלם, יישום, המלצות, ביטון, במערכת, פרס, ישראל, התשע, תהליך, ההיוועצות, מרחבי, במתמטיקה, של, הקצרה, משרד, לשרותך, גני, ילדים, יסודי, חטיבת, ביניים, אחרי, הדרך, עושים, הניגשים, חינוך, שירותים, בקליק, צרו, איתנו, קשר, שיא, כל, הזמנים, במספר, אוטונומיה,

Text of the page (most frequently used words):
#החינוך (20), #לכתבה (18), #המלאה (18), #jquery (16), item (8), #function (8), ילדים (8), share (7), הספר (7), data (7), #append (7), #חינוך (7), תיכון (7), חדש (6), נושאים (6), שכר (6), חינוכיות (6), lobbymenumobile (6), ורפורמות (5), יוזמות (5), עוד (5), תוספת (5), פורטל (5), לימוד (5), מקצועות (5), aspx (5), תשע (5), הורים (5), http (5), edu (5), pages (5), gov (5), ותחומי (5), owlheb (5), משרד (5), ייחודיות (4), #עובדי (4), הוראה (4), הבית (4), אוכלוסיות (4), מחוץ (4), ומינהלות (4), תקנות (4), בחינות (4), הורות (4), stepname (4), הטכנולוגי (4), שירות (4), each (4), מגמות (4), attr (4), בגני (4), ביניים (4), הפעל (4), javascript (4), ביסודי (3), תשלומי (3), יום (3), sublobbymenu (3), אתר (3), מדריך (3), המידע (3), יותר (3), יסודי (3), הילדים (3), ספרי (3), 2016 (3), לקידום (3), צפו (3), בסרטון (3), טכנולוגיות (3), png (3), ועדת (3), logoimages (3), בית (3), eduimages (3), publishingimages (3), src (3), navbar (3), המשרד (3), בחינוך (3), ובגרויות (3), המדריך (3), לבית (3), מידע (3), במתמטיקה (2), צבאי (2), ביצוע (2), מסקנות (2), מגמת (2), הקצרה (2), ונסה (2), הדרך (2), באחרי (2), אנו (2), מקצועי (2), שוב (2), לאומי (2), אודות (2), הכניסה (2), ישראל (2), היריד (2), תלמידי (2), בחטיבת (2), האתר (2), שער (2), חטיבת (2), לגני (2), איכותי (2), במסגרת (2), תכנית (2), גני (2), ועוד (2), ההוראה (2), יישום (2), ההתמחות (2), והשנתיים (2), שלאחריה (2), המלצות (2), לקבלת (2), לאתר (2), מרחבי (2), הלימודים (2), התשע (2), אחרי (2), בתיכון (2), בדפדפן (2), בתי (2), ילדי (2), שלך (2), זמין (2), קשר (2), וכחלון (2), בנט (2), לשנת (2), היישובי (2), בפרס (2), הזוכות (2), הרשויות (2), הכריז (2), הפורים (2), לכבוד (2), לוח (2), החינוכי (2), מוסדות (2), ומתבגרים (2), הסכם (2), הנהלת (2), וילדים (2), logominheader (2), אינו (2), logo (2), header (2), הנפשות (2), בטל (2), דלג (2), מצב (2), נגיש (2), חופש (2), חוק (2), חתמו (2), קריאה (2), בעלי (2), וקיצור (2), תפקידים (2), בנושאי (2), המגזין (2), הראשון (2), הגיליון (2), חדשנות (2), ויזמות (2), נראה (2), למשרד (2), סטודנטים (2), דרושים (2), לדרגות (2), בשרת, תכניות, חשיבה, בשפה, היסודי, ראשי, הרחבת, פקודות, רצועת, מוסיקה, הכלים, העמקה, ומעלה, לומדים, שבהם, חשבונית, לזמינים, אוצר, המזכירות, לדף, maincontent, קדם, בגילאי, לחינוך, האגף, וטען, ואומנות, לתוכן, השנייה, הסייעת, רפורמת, סביבתיים, ערכים, שנייה, סייעת, בשירה, מאובטח, מגיל, לגשת, חינם, צהרונים, מדפדפן, שיר, קבצי, מנסה, לפתוח, חדשה, ומזינה, הפוך, קלה, ובארוחה, בטיחות, המילים, יאפשרו, הפדגוגית, הילד, ייתכן, לצרכי, המותאם, שאתה, נוספים, התכנית, לכלל, התלמידים, script, שתכליתה, פדגוגית, מעטפת, גובשה, חזרה, הסביבתי, במינהל, תיכוניים, מבוססת, נרחב, ולקבל, החדש, ולאומי, להיכנס, לימודים, למידה, הוועדה, אתכם, מזמינים, הנדסה, תוכנה, פרס, נוסף, כנסו, לשירותך, רובוטיקה, והערכה, הזמנים, הלומדים, 000, זינוק, שנה, תוך, שיא, פרויקטים, מעודדים, בגרות, במערכת, ביטון, במספר, הניגשים, השלם, הסיפור, מבחנים, אוטונומיה, הפדגוגי, לערכי, ולאקלים, עכשיו, login, secondlevelbackto, חיים, לאיכות, סביבה, ltltexthf, בגן, מחינוך, upperleveltext, כחלק, פועלים, הסביבה, להגנת, והמשרד, search, סביבתי, ההיוועצות, יחד, תהליך, מקדמת, וצוותו, מנהל, הניהולית, האוטונומיה, לגן, חושבים, toggle, התנתק, לשרותך, תלמידים, שלום, english, العربية, התחבר, menu, ידיעת, איכותית, award, ומענקים, מלגות, ויחידות, מערכות, לאתרי, edutext, drushim, salary, new, education, להציג, purim2017, עושים, בקליק, שירותים, אנשי, גאנט, ארצי, אירועים, איתור, הענן, שמחים, בפניכם, החינוכיות, לחצו, הכללים, כמו, שנת, למקצוע, שלב, כללי, ולעגן, לרכז, כאן, והנדסאים, הנדרש, טכנאים, לימודי, בנושא, למידע, בכיתות, והמגמות, הלימוד, מסלולי, רישוי, התכניות, לעיסוק, updatemobilemenusecondary, level2menu, updatemenuleveltwo, secondlevel, updatemenusecondarylevelsub, upperlevelurl, href, backtohome, find, lobbymenu, ready, אקו, שימוש, תנאי, use, terms, נגישות, הצהרת, מפת, document, מאגר, קבוצות, איתנו, צרו, ויחידותיו, סגן, לית, מנכ, הציבור, ותלונות, פניות, דיון, טוויטר, _sppagecontextinfo, פייסבוק, יוטיוב, imglogomd, imglogoxs, tolowercase, currentculturename, רישיון, בהוראה, ספרות, וצמצום, נועד, החוזר, והחגים, החופשות, לכיתה, ראמ, המיצ, נתוני, פערים, בהישגים, לתלמידים, עליות, המורה, לאנשי, תודה, אומרים, החינוכיים, והצוותים, הגננות, המורים, מוקירה, להבטיח, תזונה, לתלמיד, הצהריים, לעידוד, במתנה, יקבלו, כיתות, פיג, ספריית, ובבתי, הניתנות, ארוחות, מאוזנת, הרכב, מעדכן, והבריאותיים, התזונתיים, צורכיהם, העונה, מזון, עבורם, ולספק, ומגוונת, מערכת, בריאות, תקף, המיוחד, בין, ואכפתיות, קירבה, נשירה, חברתית, מעורבות, אזרחי, לצה, גיוס, שילוב, ותלמידים, היקף, ישקפו, הישגי, לראשונה, לפולין, המסע, להוראה, שלבי, משנת, החל, מורים, התמונה, שירותי, והטכנולוגיה, להסעות, ושל, הארץ, מפגש, להזדמנויות, בלעדית, חשיפה, וידאו, מופע, האנשים, החינוכית, מפגשים, תערוכה, מסוגו, ראשון, מתחם, ספרית, העשייה, מגוון, מקיף, מבט, מחדש,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • חינוך סביבתי
  • רפורמת הסייעת השנייה - צפ...
  • תכנית חדשה ביסודי –
  • מעודדים קריאה בגילאי היסו...
  • משרד החינוך מעדכן את הרכב...
  • נתוני המיצ
  • היריד לקידום מגמות החינוך...
  • התמונה החינוכית - מבט מקי...
  • מדריך שלבי הכניסה להוראה,...
  • למידע בנושא לימודי טכנאים...

Verified site has: 93 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-93


The site also has 2 references to external domain(s).

 educationforums.cet.ac.il  Verify  youtube.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid d554e29d-6ab2-00dc-4919-62b64b3f0ece
request-id d554e29d-6ab2-00dc-4919-62b64b3f0ece
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 8
SPIisLatency 0
Set-Cookie SPUsageId=94c46ec5-0019-43da-8a15-40e6808221fd; expires=Tue, 11-Apr-2017 04:15:49 GMT; path=/; HttpOnly
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Tue, 28 Mar 2017 04:15:48 GMT
Content-Length 166
Set-Cookie BIGipServer~MOE~Sharepoint-FE-Prod=rd2o00000000000000000000ffff0a8c2b82o80; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01536f27=01bbdacc87793fd9a5d64ca2bd69cff7e8f2f08911ea8c5e154a8776d387e4b229bcdc31d98744eb054bd42ac3a66b440ee50ed247c4e84165345101026d22dc491e46a6f0; Path=/
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Expires Tue, 28 Mar 2017 04:26:32 GMT
Vary *
X-SharePointHealthScore 0
X-AspNet-Version 4.0.30319
SPRequestGuid d554e29d-5aa6-00dc-11b8-ded04b83711e
request-id d554e29d-5aa6-00dc-11b8-ded04b83711e
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 18
SPIisLatency 0
Set-Cookie SPUsageId=5fd664c0-bdb5-452e-8835-4451153f866e; expires=Tue, 11-Apr-2017 04:15:49 GMT; path=/; HttpOnly
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4569
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Tue, 28 Mar 2017 04:15:48 GMT
Content-Length 51091
Set-Cookie BIGipServer~MOE~Sharepoint-FE-Prod=rd2o00000000000000000000ffff0a8c2b88o80; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01536f27=01bbdacc87c13f206fc9600092030b19ed7a6126c18b773242f713336df7d45082cc9e4d8296532153994acea040ba9348e8c65d329b3e15240eb06844d8f52a78e5ac3274; Path=/

Meta Tags

title="משרד החינוך - דף הבית"
id="ctl00_SearchId" name="SearchId" content="Search"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=10"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="Expires" content="0"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"
name="msapplication-TileImage" content="/_layouts/15/images/SharePointMetroAppTile.png"
name="msapplication-TileColor" content="#0072C6"

Load Info

page size185182
load time (s)0.398312
redirect count1
speed download128268
server IP81.218.94.146
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"