If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: gamevn.com redirected to: forum.gamevn.com

site title: Diễn đàn Game VN

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Diễn đàn Game VN;

Headings (most frequently used words):

game, lưu, trữ, bán, mua, hộp, luận, of, thảo, viện, chung, thư, online, giới, thế, tin, kho, diễn, fantasy, final, text, truyền, và, tức, club, cáo, kiếm, download, lập, and, phim, ảnh, kỳ, đàn, hướng, dẫn, warriors, thể, world, thao, những, trao, đổi, kinh, fan, châu, chia, thần, việt, nam, sẻ, heroes, viên, quảng, khác, võ, lâm, thành, vn, tiên, box, dota, the, dynasty, private, trình, fifa, manager, warcraft, man, hội, niệm, văn, học, viết, bài, kỷ, tuyến, trực, fans, fanclub, giả, sony, nhóm, soul, máy, silkroad, sống, games, âm, nintendo, mobile, server, phần, review, long, hack, ký, age, linh, megashare, hiệp, rpg, emblem, dday, guide, tam, war, conquer, thiên, request, giao, nhiếp, hoàn, reviews, previews, tools, tàng, quốc, maker, du, đáp, giang, social, based, ngoài, nước, báo, bộ, giải, về, hồ, bình, league, speed, soccer, kiện, sự, cảnh, tây, thông, thiệu, nhập, comments, engine, maple, wars, guild, arms, valiant, alliance, party, third, tổng, l2, lineage, audition, demo, giftcode, story, hợp, clans, vindictus, atlantica, seal, ninth, continent, nest, dragon, tanks, aion, screen, ts, servers, khách, faq, ragnarok, rohan, arts, shot, kiến, project, clash, thẻ, pokémon, roar, bloody, calibur, đăng, fighting, duelist, phạt, frontier, oh, map, gi, yu, fighter, street, microsoft, ps2, battle, hacking, force, cẩm, bại, bất, không, ngộ, thủ, tân, nang, mc, lab, concept, đóng, mini, mind, rock, góp, mega, pokédex, special, sudden, trò, security, phone, vbcms, linux, enhancement, desktop, softwares, tutorial, mềm, an, web, hoạ, fiction, đồ, hình, clb, cờ, more, ninh, fame, android, bảo, chơi, bạn, kết, ngữ, ngoại, pocket, tùng, mạng, tiệc, ios, cứng, tròn, symbian, windows, bàn, bkav, tại, house, attack, các, market, điện, tộc, gia, network, hattrick, tử, blade, đại, thunder, tera, development, chân, cửu, cabal, espada, granado, thất, phái, multimedia, phẩm, news, xuất, sản, loong, tru, buôn, vương, dragonica, qworld, đắc, zing, bát, thắc, mỹ, mắc, sở, xứ, ogame, silent, đánh, câu, dị, melee, iii, pes, we, handheld, console, chỉnh, phiêu, lạc, gmo, minh, phong, bảng, tranh, ích, hữu, hero, phỏng, này, hay, offline, ocean, star, megaten, vai, hành, động, chiến, diablo, editor, fallout, thuật, vault, mô, allstars, đấu, relics, tomb, tìm, trang, hearts, lụa, anime, tư, cuộc, khác, các, jx2, ii, hãn, tơ, manga, đường, con, hậu, kích, đột, daybreak, dbo, td, cát, warface, kê, bqt, thống, posts, profile, new, mới, tiếu, ngạo, đang, programming, nhạc, mục, chuyên, tính, phiên, bản, 3d, tâm, kingdom, legends, giá, saga, moon, harvest, champion, football, tcm, mag, warhammer, sub, company, secrets, sports, command, workshop, total, robots, mecha, đế, mộc, kỉ, sims, magic, nghiệm, cảm, evil, resident, nhận, hill, chí, others, rtk, zone, downtown, hỏi, orochi, samurai, cheat, đào, vườn, code, hints, fire, might, newerth, dissidia, roaming, free, action, tactics, counter, stealth, quest, titan, xii, theft, ff, xiv, fanfic, preview, strike, center, wiki, moba, grand, auto, mythology, turn, conqueror, aok, rome, rise, aoe, empires, pro, strategy, hùng, hidden, hào, ức, evolution, lại, 7554, duty, starcraft, packages, call,

Text of the page (most frequently used words):
mới (78), bài (72), game (72), nhất (71), viết (70), chủ (65), rss (64), lúc (42), luận (33), lưu (33), trữ (29), thảo (28), các (26), #online (21), mua (21), bán (19), nơi (18), hộp (16), diễn (14), #thành (14), của (14), nph (13), tin (13), đàn (13), giới (13), thư (12), chơi (12), viện (12), #chung (12), thế (11), tức (11), cho (10), những (10), the (10), viên (10), kiếm (9), thể (9), đáp (8), hội (8), #fantasy (8), #final (8), hỏi (8), việt (8), đây (8), #hướng (7), vào (7), ảnh (7), dẫn (7), thao (7), như (7), chí (6), nam (6), and (6), trang (6), giải (6), club (6), nào (6), truyền (6), kho (6), phim (6), trên (6), xin (6), tìm (6), quốc (6), text (6), chia (6), trò (6), #mobile (6), dota (6), kinh (5), tam (5), máy (5), download (5), box (5), chiến (5), được (5), bản (5), cáo (5), thiệu (5), manager (5), drive (5), 2017 (5), fifa (5), lâm (5), #thuật (5), warriors (5), đang (5), vng (5), bạn (5), hành (5), đấu (5), nghiệm (5), quy (4), dành (4), châu (4), phát (4), ngoài (4), trường (4), tutorial (4), dynasty (4), man (4), niệm (4), mình (4), fan (4), tại (4), trong (4), thủ (4), com (4), thần (4), lập (4), đổi (4), bác (4), nhập (4), liên (4), đăng (4), nhận (4), war (4), rồi (4), nbspchủ (4), tạp (4), điện (4), heroes (4), phần (4), 274 (3), chat (3), quảng (3), khác (3), bàn (3), amorphous1234 (3), 219 (3), thread (3), based (3), request (3), trình (3), kiện (3), đường (3), tâm (3), silkroad (3), server (3), private (3), tây (3), giang (3), đồng (3), đại (3), chuyển (3), trao (3), tiên (3), con (3), sống (3), nhóm (3), social (3), rpg (3), cùng (3), games (3), aragon0510 (3), mode (3), total (3), kết (3), gần (3), câu (3), tên (3), gửi (3), cheat (3), heo (3), hãy (3), evil (3), pes (3), trước (3), động (3), cập (3), thấy (3), tomb (3), giá (3), offline (3), cuốn (3), https (3), google (3), grand (3), theft (3), auto (3), hay (3), boy (3), thêm (3), nhật (3), lineage (3), góp (3), nước (3), warcraft (3), giao (3), bình (3), thẻ (3), thông (3), cảnh (3), ban (3), stealth (3), nội (3), world (3), soul (3), không (3), previews (2), 329 (2), diablo (2), công (2), adsl (2), revolution (2), dead (2), một (2), mod (2), moba (2), báo (2), league (2), fallout (2), sanji (2), cuộc (2), vai (2), phạt (2), reviews (2), 738 (2), melee (2), cảm (2), code (2), review (2), 265 (2), đóng (2), kiến (2), gia (2), megashare (2), vấn (2), post (2), nhớ (2), hình (2), secrets (2), hints (2), dday (2), cứng (2), đánh (2), mềm (2), starcraft (2), nghệ (2), khà (2), 893 (2), đam (2), soccer (2), tròn (2), speed (2), long (2), nintendo (2), 643 (2), ngạo (2), tiếu (2), garena (2), fanclub (2), mắc (2), thắc (2), sony (2), giả (2), console (2), gvn (2), warface (2), 382 (2), 233 (2), cát (2), blade (2), hiệp (2), guide (2), faq (2), hợp (2), conquer (2), 815 (2), 992 (2), lại (2), network (2), strategy (2), khi (2), hãn (2), 125 (2), hack (2), thiên (2), raider (2), phiêu (2), sims (2), 636 (2), phỏng (2), hoàn (2), city (2), rise (2), emblem (2), company (2), age (2), hearts (2), counter (2), strike (2), trải (2), 215 (2), hậu (2), mọi (2), 693 (2), định (2), dbo (2), resident (2), vtc (2), đua (2), live (2), fans (2), silent (2), hill (2), gamer (2), vườn (2), đào (2), nhiếp (2), maker (2), android (2), bát (2), spartan (2), association (2), μολὼν (2), λαβέ (2), thị (2), nhượng (2), mùa (2), tổng (2), 225 (2), khách (2), robots (2), more (2), zenkynguyen (2), skay (2), spider (2), khoản (2), cuckoo (2), engine (2), tools (2), thử (2), test (2), địa (2), tài (2), giỏi (2), tôi (2), khẩu (2), mật (2), năm (2), tuyến (2), trực (2), homecoming (2), chính (2), giúp (2), ngày (2), cách (2), chỉ (2), tiêu (2), new (2), profile (2), posts (2), nhanh (2), light2932 (2), folders (2), qua (2), cái (2), lilytrinh (2), hóa (2), you (2), kill (2), will (2), where (2), rimworld (2), 100 (2), indie (2), nghi (2), betrader (2), minhtranng (2), ios (2), topic (2), hàn (2), for (2), chuyên (2), văn (2), học (2), 511 (2), loại (2), herojav (2), linh (2), tàng (2), workshop, mecha, fire, mộc, đế, might, magic, mythology, hồi, aok, conqueror, aoe, rome, empires, turn, 442, 234, 406, command, hãng, tháng, 055, forever_hn, end, nigh, champion, football, tcm, 106, 230, moto, chút, racer, superbike, winning, eleven, nba, championship, warhammer, sub, saga, dawn, iron, bikini, preview, file, toiyeunuocmy55, 0b_jzjkofss8ewerxvlvounrwdgm, tuổi, titan, quest, dissidia, xii, xiv, fanfic, mafia, center, wiki, kingdom, mục, megaten, star, ocean, jbuwhb3x1vbrlllbgc, 0b3tbemli, 827, vault, tournament, duty, nhukieu, view, bvnu9kumywajdywfe, 0b6hazkb4w, vice, stories, vietsub, 7554, hào, hùng, call, hidden, unreal, packages, free, roaming, tactics, action, 437, 543, 393, đối, kháng, quake, flight, sim, ps2, vipper291, ps4, vấn, máy, phụ, kiện, shilenknight, microsoft, 1994, 305, 085, 538, gin, ngu, rampage_ghost, 3ds, nin, tiền, 170, 306, lạc, 410, dùm, mind, mini, mega, rock, pokédex, hacking, lab, battle, frontier, pokémon, bloody, 884, roar, calibur, fighting, sửa, duelist, street, fighter, 356, handheld, tốn, simulation, anyamotoaiji, sing, tàu, stch, crack, sang, vừa, đợt, win, syberia, comic, 211, maid, thụcuyên, downtown, harvest, moon, 216, 409, bìa, lamthitvit, 097, 583, nhà, spirits, survival, phía, dám, fiction, mấy, 111, 191, 573, horror, orochi, sách, fear, effect, alone, dark, rtk, others, zone, samurai, 749, 047, 685, phẩy, dấu, bằng, silverlion, symbian, dãn, chỉnh, 136, 728, bảo, hơn, ích, hữu, diện, anymore99, hoài, play, station, tựa, đáng, 995, bởi, fluid, bioshock, ngoại, thời, cài, cũng, 193, tình, sports, theanh11a5, req, surge, infinite, choi9x, 800, patch, wallpaper, trailer, soundtrack, zerglingno1, gamevn, 2007, tập, mag, 242, quanh, 895, xóa, triển, việc, ykđg, kronpas, sao, acc, ckieu, cmt, sức, 489, đọc, đặt, lính, xenforo, 447, 143, vbcms, càng, 176, phạm, 568, 595, 364, nbsphệ, quan, tới, chimcò_vn, quachuoito, bảng, 920, phong, 214, pocket, trợ, nbsptrang, o0hoangsea0o, thích, nbspđầu, lên, tranh, cao, ngữ, passion, series, 809, 312, newerth, badbaby_000, 735, hots, allstars, 328, goldsrc, 434, nfs, underground, most, wanted, 2005, 913, họa, 790, 023, 713, ghiền, s2games, strife, sát, icewind, dale, baldur, gate, nox, băng, thống, khảo, khoe, higsby, khoang, bao, nhiêu, champions, skins, champ, đẹp, 688, 144, 238, legends, tốc, own, ngon, 683, phone, 88g, update, cầu, đến, svđ, đtvn, 162, tùng, người, tiệc, trả, lời, pro, evolution, menu, torres, career, hốt, hàng, 88bn, tuan, way, tweet, title, 165, 103, 783, này, fps, chuộng, maibangcompvie, còn, windows, 341, biểu, relics, editor, hero, iii, 169, 217, truy, t39ma, hoạt, lần, joey, full, mir, top, 13h15, hongtri, 806, cudai18cm, cực, deldeldel, lv150, market, kyo, lamthien1806, 157, vdcnet2e, salvator, resetlove21, tuấn, đạo, 318, 746, ngàn, 694, các, khác, ducanh6988, viễn, lâu, trà, akb48, volam4vnjx, thất, phái, 606, 119, everyone, mời, thangcb, hiishiro, fukuii, jx2, lụa, kul, 258, 267, mày, 518, like, daybreak, 0210885612, betammye, link, giong, quoc, clone2412, iachaykg, voi, 207, soha, soluck9x, kíp, săn, lùng, cuối, my_life, sài, cute9x, gòn, khai, sever, biện, s3mk, 11h, tộc, 130, l2f, anhcutuyenda, gaming, clan, 2016, stolen3979, vi_vi_an, fight, 080, darth_vader, đột, kích, qworld, chika91, sunrise, nhau, phối, 664, project, projekt, demo, linkin, park, concept, map, fort, vui, minor, house, nha, fame, multimedia, 397, 108, 737, nhạc, hero242, buồn, lòng, piece, nồi, cơm, thứ, bảy, kyuwan88, đơn, going, die, nỗi, phân, virgin, programming, 979, 523, 067, 374, development, one, 42nd, vương, challenge, loong, clb, tích, xuất, phẩm, tru, vâng, buôn, sport, dragonica, fidget, đắc, quên, zing, trì, duy, bqt, moderator, villano, đợi, every, spinner, quay, facebook, 454, year, past, revealed, làm, return, lost, prince, tazza, news, sản, 889, 988, anime, manga, with, login, email, toàn, chúa, gián, hoặc, quanghuy_1993, nẻo, jtp, 621, sertakudo, tia, thép, ngọt, ngào, audition, đấm, giftcode, 700, 417, vây, quả, edit, vàng, thả, biết, alpha, huyết, 739, 645, sáng, vua, làng, ragnarok, rohan, screen, shot, arts, mạng, ninh, maple, story, uprising, pac, guild, wars, alliance, valiant, arms, third, party, rim, 530, 427, caothu_mario, cấp, tân, bật, target, 499, đoạn, minhanh23102014, tải
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • SKay
  • Đại Đồng
  • El Villano
  • amorphous1234
  • aragon0510
  • LilyTrinh
  • MinhTranNg
  • Tia Sáng
  • ShilenKnight
  • heo-boy

The site also has 64 references to other resources (not html/xhtml )

 forum.gamevn.com/forums/thong-bao.17/i___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/giai-dap-nhung___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/y-kien-dong-go___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/canh-cao-the-p___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/tin-tuc-gioi-t___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/danh-gia-cam-n___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/huong-dan-hoi-___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/cheat-code-hin___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/e-mag.325/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/thu-vien.108/i___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/tin-tuc-su-kie___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/fifa-soccer.94___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/pro-evolution-___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/starcraft.144/___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/warcraft.71/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/counter-strike___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/speed.152/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/dota.156/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/heroes-of-newe___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/league-of-lege___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-nhap-vai.___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/game-hanh-dong___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-chien-thu___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-the-thao.___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/game-mo-phong.___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-phieu-luu___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-a-chau.10___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/game-kinh-di.1___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/handheld.20/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/console.9/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/cau-lac-bo.3/i___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/minh-chau-game___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/tin-tuc.496/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/thao-luan-chun___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-viet-nam.___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-nuoc-ngoa___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/tin-tuc.305/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/thao-luan-chun___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-nuoc-ngoa___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/text-based-soc___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/tieu-ngao-gian___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/fifa-online-3.___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/vo-lam-truyen-___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/warface.494/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/thanh-cat-tu-h___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/hau-tay-du.466___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/tam-quoc-td.46___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/dbo-daybreak-o___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/dot-kich.288/i___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/kiem-the.301/i___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/con-duong-to-l___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/vo-lam-truyen-___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/vo-lam-truyen-___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/cac-game-khac.___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/anime-va-manga___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/am-nhac.40/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/tam-su.34/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/phim-anh.41/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/the-thao.53/index.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/may-tinh.8/index.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/chuyen-muc-kha___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/quang-cao.10/i___.rss  Verify  forum.gamevn.com/forums/game-programmi___.rss  Verify
 forum.gamevn.com/forums/-/index.rss  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Fri, 21 Jul 2017 23:06:22 GMT
Content-Type text/html
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Set-Cookie __cfduid=d33d1940eda1363b48440792a4d83097e1500678382; expires=Sat, 21-Jul-18 23:06:22 GMT; path=/; domain=.gamevn.com; HttpOnly
Location htt???/forum.gamevn.com/
X-Powered-By centminmod
Server cloudflare-nginx
CF-RAY 3821cf7195591509-CDG
HTTP/1.1 200 OK
Date Fri, 21 Jul 2017 23:06:23 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Set-Cookie __cfduid=de1ef94426bf9b8dfb69e26381998d2b41500678382; expires=Sat, 21-Jul-18 23:06:22 GMT; path=/; domain=.gamevn.com; HttpOnly
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-control private, max-age=0
Set-Cookie xf_session=d3d57e2515ce5c1a9da2f39ddb0aada8; path=/; httponly
X-Frame-Options SAMEORIGIN
Last-Modified Fri, 21 Jul 2017 23:06:23 GMT
Vary Accept-Encoding
X-Powered-By centminmod
Server cloudflare-nginx
CF-RAY 3821cf7482b21055-CDG
Content-Encoding gzip

Meta Tags

title="Diễn đàn Game VN"
charset="utf-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
name="description" content="Diễn đàn Game VN"
property="og:site_name" content="Diễn đàn Game VN"
property="og:image" content="htt???/forum.gamevn.com/styles/default/xenforo/logo.og.png"
property="og:type" content="website"
property="og:url" content="htt???/forum.gamevn.com/"
property="og:title" content="Diễn đàn Game VN"
property="og:description" content="Diễn đàn Game VN"
property="fb:app_id" content="427265400773167"

Load Info

page size182694
load time (s)1.192068
redirect count1
speed download23089
server IP104.25.215.113
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"