If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: hochiminhcity.gov.vn redirected to: www.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx

site title: Trang chủ - WebSite Thành phố Hồ Chí Minh

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:

Headings (most frequently used words):

tphcm, và, hội, khai, của, chủ, tịch, ubnd, với, việc, cường, khóa, làm, bộ, thứ, mạc, nghị, lần, đảng, tăng, 11, ban, chấp, hành, ký, tuyến, số, lượt, 2017, giới, năm, trong, phụ, đẳng, bình, nữ, trí, vị, trò, về, thức, nhận, cao, nâng, truyền, tuyên, vai, đoạn, giai, home, kcn, kcx, phẩm, thực, toàn, an, bảo, đảm, 2019, vws, trao, đầu, đang, cập, truy, asean, vĩnh, trần, phó, tư, hoạch, giải, kế, sở, việt, sử, hào, tự, trực, thi, kết, lòng, lập, đã, công, som, dự, tham, đăng, nước, tổ, tế, quốc, biểu, đại, 400, trên, tác, chức, thành, thành, 50, niệm, kỷ, giờ, cần, huyện, phong, nguyễn, khảo, nghiệp, doanh, dân, người, hài, sự, sát, online,

Text of the page (most frequently used words):
website (64), #tphcm (59), của (55), ubnd (54), công (53), hcm (47), hội (44), quận (43), 2017 (43), các (40), tại (36), năm (35), #thành (33), cityweb (33), văn (32), nông (31), bình (30), ban (30), hành (29), chức (28), mới (28), triển (27), #huyện (26), phố (26), #nghiệp (26), ngày (26), thông (25), hiện (25), #function (25), dân (24), đơn (24), thị (24), 2016 (24), #union_main_image (24), quốc (23), với (23), xây (23), việt (22), động (22), dựng (22), thôn (21), nam (21), giao (21), chủ (21), thực (20), khai (20), junionnews (20), chính (20), union_block (19), cao (18), hợp (18), chỉ (18), đạo (18), đầu (17), trung (17), liên (17), hoạch (17), 2013 (17), nghị (17), tổng (16), phát (16), trình (16), tin (15), đến (15), người (15), kết (15), nhà (15), chương (14), html (14), hóa (14), trường (14), #trong (14), var (14), nguyễn (14), tác (14), giai (13), tịch (13), khu (13), đoạn (13), minh (13), tài (13), #truyền (12), nước (12), nhân (12), bản (12), lần (12), ông (12), đại (12), pháp (11), đồng (11), chí (11), phạm (11), thương (11), quan (11), trên (11), tuyên (11), thi (11), việc (10), xét (10), mạc (10), tâm (10), viên (10), tân (10), lượng (10), ngành (10), phối (10), báo (10), giáo (10), tuyến (10), tiếp (10), chi (10), ngụ (10), opacity (10), quản (10), cấp (10), find (10), animate (10), 2020 (10), chất (10), attr (9), marginbottom (9), thứ (9), trần (9), đoàn (9), vĩnh (9), cần (9), imgdescheight (9), this (9), môi (8), giang (8), nghệ (8), định (8), học (8), trợ (8), img (8), nguyên (8), vận (8), bệnh (8), thanh (8), addclass (8), giải (8), nâng (8), hàng (8), phường (8), alt (8), show (8), lãm (8), dịch (8), tra (8), trực (8), xuất (8), địa (8), doanh (8), dục (8), làm (8), cường (7), kiểm (7), active (7), click (7), first (7), unionnewsrefreshinterval2 (7), giới (7), tăng (7), phụ (7), unionswitchmode2 (7), bàn (7), sài (7), gòn (7), không (7), jquerynext (7), phòng (7), năng (7), nội (7), phó (7), tiêu (7), tục (7), tạo (7), cục (7), block (7), thể (7), bắc (7), bảo (7), lao (7), cho (6), trang (6), idunion_image_thumb (6), jqueryactive (6), get (6), điểm (6), luật (6), hiệp (6), height (6), collapse (6), lịch (6), tham (6), chợ (6), gia (6), imgalt (6), bến (6), kiến (6), cứu (6), toàn (6), src (6), nhận (6), imgtitle (6), được (6), hover (6), dụng (6), đảng (6), quảng (6), quyết (6), imgdesc (6), phẩm (6), thạnh (5), thuộc (5), tiến (5), nguồn (5), giờ (5), sát (5), chánh (5), mại (5), tập (5), khóa (5), default (5), khoa (5), ninh (5), mục (5), kcn (5), qua (5), hoạt (5), hình (5), đảm (5), thức (5), chấp (5), mạnh (5), xem (5), thống (5), thao (5), tre (5), kcx (5), thủ (5), bql (5), phần (5), tầm (5), kinh (5), điều (5), biểu (5), vực (5), main_image (4), chuyên (4), duyệt (4), giá (4), cáo (4), quả (4), đánh (4), cháy (4), phê (4), 4000 (4), aspx (4), pages (4), setinterval (4), trận (4), mặt (4), union_image_thumb (4), nhất (4), quy (4), đẩy (4), live (4), 2019 (4), thuận (4), ảnh (4), tình (4), asean (4), nhiệm (4), 2021 (4), divnew1 (4), đào (4), sơn (4), quyền (4), cán (4), chế (4), rộng (4), lĩnh (4), diễn (4), kiện (4), chiều (4), lập (4), dương (4), vào (4), thuật (4), divnew2 (4), tái (4), viện (4), phong (4), 2018 (4), phú (4), hữu (4), image (4), tuần (4), thiệu (4), tháng (4), tỉnh (4), khi (4), kiểu (4), đường (4), vốn (4), sáng (4), true (4), cấu (3), hđnd (3), thu (3), chuẩn (3), đối (3), sạch (3), tắc (3), tnhh (3), dung (3), trí (3), apave (3), phương (3), vws (3), tiết (3), số (3), thành (3), mầm (3), non (3), bắt (3), vai (3), trò (3), đẳng (3), trao (3), url (3), result (3), firstflag (3), bprev (3), tabselected (3), else (3), toggleclass (3), clearinterval (3), imgoverdesc (3), home (3), nhập (3), hào (3), niệm (3), trì (3), đổi (3), soát (3), thí (3), cuối (3), đấu (3), đạt (3), tối (3), cuộc (3), tiên (3), dùng (3), dưỡng (3), khiếu (3), hài (3), lòng (3), vươn (3), lên (3), thời (3), tên (3), sân (3), gắn (3), quỹ (3), cung (3), chuyển (3), theo (3), sản (3), binh (3), tây (3), niên (3), xúc (3), thọ (3), ngoài (3), thái (3), quang (3), lực (3), hạn (3), hòa (3), khánh (3), truy (3), hải (3), vinh (3), ncpc (3), điện (3), huy (3), phước (3), yên (3), ích (3), gian (2), vii (2), union_desc (2), nhật (2), đắk (2), action (2), next (2), nhập (2), nạn (2), tiện (2), length (2), thường (2), fadein (2), trẻ (2), removeclass (2), 200 (2), lửa (2), vietnam (2), khảo (2), mouseenter (2), cùng (2), tôn (2), cập (2), mềm (2), mouseleave (2), menu1 (2), khởi (2), mạng (2), mạch (2), nhìn (2), tòa (2), 2030 (2), menu2 (2), bồi (2), nghề (2), phép (2), thư (2), cổng (2), prev (2), and (2), ủng (2), đảo (2), kéo (2), phạt (2), thuế (2), họp (2), mua (2), lấy (2), phủ (2), rãi (2), xong (2), giảm (2), trọng (2), sốt (2), tag (2), huyết (2), hưng (2), bay (2), hưởng (2), main (2), biển (2), long (2), quê (2), hương (2), tải (2), quốcc (2), sinh (2), diễu (2), hoa (2), bầu (2), ngoại (2), nhựa (2), phận (2), tộc (2), bắn (2), vững (2), góp (2), chống (2), vấn (2), calculate (2), giúp (2), mtv (2), nem (2), tức (2), byt (2), đang (2), đông (2), nghỉ (2), json (2), hạng (2), sức (2), khẩn (2), diện (2), trúc (2), trương (2), đăng (2), 2014 (2), chữa (2), tuyển (2), hồng (2), be52 (2), bỏ (2), độ (2), dàng (2), chế (2), hơn (2), sỏi (2), phướ (2), oanh (2), chung (2), lai (2), trịnh (2), trị (2), lan (2), tật (2), mưu (2), lượt (2), khoản (2), đóng (2), loan (2), bích (2), 02564ab70a9c (2), cảnh (2), hóc (2), 44d1 (2), vấp (2), nơi (2), trú (2), môn (2), lập (2), the (2), itemdesc (2), alert (2), phượng (2), gây (2), niệm (2), view (2), kỷ (2), vương (2), dễ (2), lâm (2), doaction (2), 41d6 (2), ðầu (2), b85b (2), 2015 (2), mẫu (2), 403801ec (2), refreshunionintervalid (2), 993c (2), 048fb0c0699a (2), 369536af (2), 0833 (2), vừa (2), lợi (2), nhanh (2), nghiên (2), hại, đất, thiệt, error, bái, liệu, cập, bào, phía, mưa, nhật, charset, trà, false, contenttype, datastring, data, load_unionnews, ascx, unionnewsusercontrol, utf, unionnews, cms, lacviet, datatype, _controltemplates, cache, beforesend, tiền, success, thiên, post, type, ajax, ajax_load, unionnews_main_mode2, sóc, lãnh, trăng, thừa, ngãi, application, 10018, dữ, khách, này, trí, vị, tri, logo, tiếng, english, selected, currently, máy, nội, bật, nổi, som, 400, union_bttprevious, union_bttnext, close, button, toggle, là, chính, teaser, site, reload, scripts, enable, please, server, browser, secured, from, access, lệnh, trying, may, you, bật, tắt, băng, ruy, stop, hien, undefined, 38226191, 2006, nối, ðịa, soạn, ðiện, thoại, fax, return, 38296723, email, gov, ghi, lại, này, animation, last, lv_union_table_menuheader, css, giấy, online, nhấn, then, already, tích, internet, firstdisplayinfo, document, list, thumbnail, for, events, 117, set, banner, bvhtt, ready, thượng, thiết, bott, unicef, iom, chữ, thập, icrc, nghèo, tpchm, hvnclc, đức, nhuận, nhi, phấn, xung, đua, khen, thưởng, sau, dứt, kho, bạc, cục, itpc, jica, sách, đốc, saigontourist, sửa, nghĩa, lúc, phá, đột, phục, ứng, dẫn, hướng, đôn, ifc, đúng, một, cửa, samco, liksin, cụm, cảng, miền, sắt, thiêm, hải, ngân, hiệu, dạng, 180, ghép, lồng, đậu, 10150, 315, lắng, 9966, 107, phan, cầu, yêu, lời, trả, 178, trinh, đình, 10376, khả, phân, 9841, ptnt, ðào, khối, qúi, 9651, quí, 10220, thúy, 1a168, hai, nay, nguyện, 9789, tầng, thẩm, hút, 14d, lộc, hồi, chỉnh, vinamilk, liệt, xin, địa, trọng, nghiêm, trường, nhiễm, sở, sách, danh, rút, 5981, châu, 2732, kon, tum, thải, kiên, buổi, pccc, secutech, rescue, safety, fire, bàn, phố, cai, buộc, đưa, biện, hoặc, sung, viii, lào, lạng, hồ, thêm, bởi, chỗ, giường, sáp, bnv, ttlt, treo, 3105, chí, 420, cộng, khỏe, mau, apec, khổ, khuôn, kạn, rịa, vũng, tàu, như, cũng, bùng, thơ, sxh, cải, cách, thủy, bưu, viễn, tuổi, chọn, web, bằng, nẵng, vietnamplas, secc, ngập, trạng, nghe, muốn, mong, international, kiêm, hậu, phúc, tĩnh, quân, hùng, anh, những, chân, bước, tháp, nai, 1992, biên, lắk, page,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Verified site has: 128 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-128


The site also has references to the 86 subdomain(s)

  eng.hochiminhcity.gov.vn  Verify   donre.hochiminhcity.gov.vn  Verify   qhkt.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  tcvg.hochiminhcity.gov.vn  Verify   sotuphap.hochiminhcity.gov.vn  Verify   hocmon.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  quan12.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan4.hochiminhcity.gov.vn  Verify   nhabe.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  dbnd.hochiminhcity.gov.vn  Verify   ubmttq.hochiminhcity.gov.vn  Verify   vpub.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  tand.hochiminhcity.gov.vn  Verify   vksnd.hochiminhcity.gov.vn  Verify   thanhtra.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  mofahcm.gov.vn  Verify   sonoivu.hochiminhcity.gov.vn  Verify   dpi.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  congthuong.hochiminhcity.gov.vn  Verify   sgtvt.hochiminhcity.gov.vn  Verify   ict-hcm.gov.vn  Verify
  dost.hochiminhcity.gov.vn  Verify   sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn  Verify   medinet.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  edu.hochiminhcity.gov.vn  Verify   sodulich.hochiminhcity.gov.vn  Verify   svhtt.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn  Verify   sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn  Verify   catphcm.bocongan.gov.vn  Verify
  pccc.hochiminhcity.gov.vn  Verify   bandantoc.hochiminhcity.gov.vn  Verify   hcmtax.gov.vn  Verify
  haiquan.hochiminhcity.gov.vn  Verify   pso.hochiminhcity.gov.vn  Verify   khobac.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  itpc.hochiminhcity.gov.vn  Verify   hids.hochiminhcity.gov.vn  Verify   ubvk.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  hdtdkt.hochiminhcity.gov.vn  Verify   hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn  Verify   tnxp.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  quan1.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan2.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan3.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  quan5.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan6.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan7.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  quan8.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan9.hochiminhcity.gov.vn  Verify   quan10.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  quan11.hochiminhcity.gov.vn  Verify   binhtan.hochiminhcity.gov.vn  Verify   binhthanh.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  govap.hochiminhcity.gov.vn  Verify   phunhuan.hochiminhcity.gov.vn  Verify   tanbinh.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  tanphu.hochiminhcity.gov.vn  Verify   thuduc.hochiminhcity.gov.vn  Verify   binhchanh.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  cangio.hochiminhcity.gov.vn  Verify   cuchi.hochiminhcity.gov.vn  Verify   ldld.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn  Verify   phunu.hochiminhcity.gov.vn  Verify   thanhnien.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  hoinongdan.hochiminhcity.gov.vn  Verify   hufo.hochiminhcity.gov.vn  Verify   bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  hepza.hochiminhcity.gov.vn  Verify   thuthiem.hochiminhcity.gov.vn  Verify   ahtp.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  maur.hochiminhcity.gov.vn  Verify   bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn  Verify   tsnairport.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  shtp.hochiminhcity.gov.vn  Verify   lmhtx.hochiminhcity.gov.vn  Verify   saigontourist.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  satra.hochiminhcity.gov.vn  Verify   danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn  Verify   congbao.hochiminhcity.gov.vn  Verify
  doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn  Verify   dnnn.hochiminhcity.gov.vn  Verify   asean.mofa.gov.vn  Verify
  yenbai.gov.vn  Verify   mail.tphcm.gov.vn  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/www.hochiminhcity.gov.vn/
X-Powered-By ASP.NET
Date Mon, 21 Aug 2017 02:38:25 GMT
Content-Length 155
Set-Cookie BIGipServerTrangChuTP.HCM.app~TrangChuTP.HCM_pool=541114740.20480.0000; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01af590d=01989daa109f63b97ed53b66d74c3aa2e7bfacd50e294e72cee41b7ffec4ae613f16b74028adba74ab6ad95ce4c26245264540635425ce7da3745a18bb24fb20de74e4872b; Path=/; Domain=.hochiminhcity.gov.vn
Accept-Ranges none
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/www.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
SPRequestGuid b4db74b2-d3de-44a3-8a9c-3e3aa570e46d
X-SharePointHealthScore 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 14.0.0.4762
Date Mon, 21 Aug 2017 02:38:26 GMT
Content-Length 173
Set-Cookie BIGipServerTrangChuTP.HCM.app~TrangChuTP.HCM_pool=541114740.20480.0000; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01d06b2d=01989daa109c60fc4f5fcb152ea1b65b3abebb688abae02bfaa7f5b57cbffa80a99d1bf3ee6f0e471596c6ee5d0bfd330cd92c511416b383703f86332efa9ad25282a7937b; Path=/; Domain=.www.hochiminhcity.gov.vn
Accept-Ranges bytes
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Expires Mon, 21 Aug 2017 02:41:19 GMT
Vary *, Accept-Encoding
SPRequestGuid c3b4063f-c8e2-482e-afd7-90b8b2cfe1c5
X-SharePointHealthScore 0
X-AspNet-Version 2.0.50727
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 14.0.0.4762
Date Mon, 21 Aug 2017 02:38:26 GMT
Set-Cookie BIGipServerTrangChuTP.HCM.app~TrangChuTP.HCM_pool=541114740.20480.0000; path=/; Httponly
Set-Cookie TS01d06b2d=01989daa104212f9eecbecdc55fd44973c63dcc55146b1039c07bdbfd52acfff336971c7dfc9987b4652d68e7e62f726270905b512f0b519884f5b9e5a15defcb9d6a78928; Path=/; Domain=.www.hochiminhcity.gov.vn
Set-Cookie TS01d06b2d_31=01ddf42b77acfab2aca54445421a3ab783ec47898dd6b2bf4d5cac9dc08aaee031a7984beb8d28ef43955c0b5a7b5bb812e546d79f4580ee26b2fb161984653783630d2b05f561339aeeb879003db172671a8842602a81a1a3aa86aa3bbb05f52d2c7111491ff83fc63af88845f265aa9e65e7754d5dac3eb8b01caf5fc0371ab7f927a9f9626c484eb5d96f6209cc14038c29be90f36cd4af8ed88c6e4ac8f82684aef7906a806f98e3714a0bc059f21cdd58c3b1cfa7ea48ef1a00a762d1d0a67cf62a43ef34d4c2d539846cb3be28c56fc65bf2d70ddfe6ee531f649047610afcae546dc51919b6e7fac779e98981b55babb063cd41535e047c67e57d2b4894ec40cd4247dc7fc1bc1a0ad76577a98d5ec585d9c991d0a51375f64ecf046847de5ca6eb797b90fccd01cee8ab5ebf4a8f642ebf227ed62a2e111de02aab6f48fa731df21a75b02534bd1f75b6a03a4ed027acb6613193b029c6e5ce08a106b0c0e11da70abaaee1e1a5561694f68372e00271b818128e172ac353444a4b8fb2cbaa4af926da0f5043b229d8883138a75408a7ca1ee1ebcdba51a8416bd55f3a58f0bbb4e88c43eefcf2b7ce913b96ec81b0c352cad8fd4b44824cfac33fef104d74a0cd9a44112358ef9ceca3e123cd12f0b78479d402b78c45c5059b45cf5e5c3ff01d647a951eb23262f8460f1e7e9defd7f17c85c4fa6dd8ce3bfe7b6ed969942fe6951303ad36e5fec07b8214609970d875dace4ca740575edcc34c76cd334ac5dbfbb4100663723267679d4600a83ffff33c9f1fdef748364b91971c2591132ba66abca8e42c9c1c998a7e2514639bf13d11505f47007d4d01ed84f29ec408c5889671577b98b4aeddd3182bd75e4aaf1062513c73e5a9318d37bed839783864716351763a86088a06c2a70a6d3e7589e680e44e907520f52f00fd45ed51a8255a17139d0b7458a7ef4096f1f20cef4e7db9365029a89c1e1eae71056bdda006fa9333c3c4814edf749091df460ad1c0e0474e0fb058c65b424d3339d00b7fc50759c4ebd331a9e27f538287ccedbf84e8e79cf720a93b4f9a8c6b70e883eeaf425b5e9c6247a66410c5a19f8773f0a24aabfb15f767f057497f9d55b36133cbd721b60ea09e4153ad3570da9e48dc949637f0be7dbad918d84fa5e49faee142c5c05ae226c01f1dc77fae43292d58759b97c22ad5a4cd2b91efa22f396ed2430c0df77fdb7febe7bbeb236b944ffc3b13682cd3fb023c82a5c9eedc22c8d6d919495229ca734fa804e02d4127b253cbc1bf4ee8c52233d72a6ae3c9bb74278406e2b65961e675039042b5bac3edc8815aae74374c3993e683a0c056335bb2a1f48d8e0b0f73b000468360d691ffa69be97a54c6b5c70750e942992241040567d63068dfc02b7b1c6ffeec42116dd24fa5c4c33db88de100c03e991fa3912b4635ded958c14c85d7429389574db8f7b524b88c54bbb17ddffad08edd750c6902da330212319f2ddefe9e6cb110da3886a39aa868f450a45305ec3499a7d97cd5250f1da46343ada8213101d6a7b24747e27c3506058d92083ba61653905b8669f4ffef4b6618af8ea6fddcba2d55cdaecc53ec94a881efa81fc1353f7336679446dd2048a08fb0d34c5c5eefcd7b090cff411fbc4907618a2b5e554ce5ba9ad423f8e821431016c1e3b5950a9ac7f5de7482ff735600699b6baa2abcb793d84abe3e6ca9213dd8f34a7cf2c02d762410528225ae8bc4f1bd7a6c2f5f98ab16f2aae48354a2034ceb53e3b9ab524d15c5553d896b31cade1d578bd72eaf885343f9d0317f436cba7366c7c2c3bfaeb70983b04caaed1b1f658177bc354d3b52d0d928a01b780fa89c23fa8121ff03e3a29af601e3ee0e5b4c4054b325207e563e77d480a63b627a61d25beedecfe799ac015533f49a321f9f2f655e7710aeb8d0eb; Path=/; Domain=.www.hochiminhcity.gov.vn
Accept-Ranges none
Content-Encoding gzip
Transfer-Encoding chunked

Meta Tags

title="Trang chủ - WebSite Thành phố Hồ Chí Minh"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
name="progid" content="SharePoint.WebPartPage.Document"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="Expires" content="0"

Load Info

page size249539
load time (s)2.023766
redirect count2
speed download27434
server IP116.193.64.45
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"