If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: nhandan.com.vn

site title: Báo Nhân Dân - Phiên bản tiếng Việt - Trang chủ

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.;

Headings (most frequently used words):

hội, việt, nam, của, tại, học, nhất, tế, nhân, xã, hà, chính, người, khoa, cổ, nạn, hóa, văn, lan, đồng, thứ, kinh, trị, lần, dân, trong, sự, nội, tin, sinh, thái, nghệ, thể, tập, 2017, nghị, 900, tỷ, lợi, nhuận, mang, năm, bất, ngày, trước, thuế, hợp, vpbank, đạt, 2016, hơn, trường, thủ, tiêu, án, đầu, những, rộng, an, gia, tham, tư, đóng, 000, đô, thế, khai, mạc, nhiều, sa, thức, và, phóng, cuối, góc, dục, giáo, giới, tuần, dưới, trọng, điểm, đối, nghi, cơ, ấn, tượng, việc, nóng, tăng, dựng, bạn, do, đọc, quốc, một, quan, pháp, xây, công, mẫu, quản, cửa, góp, đợi, apec, phạm, kiến, tội, ổn, cao, vi, nguy, cấp, hành, lên, chức, minh, sĩ, tôm, chân, hòn, đất, hồ, lột, đác, nông, lâm, cảnh, mất, mùa, kép, g20, với, kỳ, con, vọng, đón, làn, sóng, fdi, để, tích, cực, bình, mọi, bị, hình, tỉnh, tên, lửa, buộc, vệ, 36, tinh, đến, vàng, hổ, trận, cuộc, takeo, campuchia, zealand, hữu, đài, tu, trùng, thành, hoàn, sáu, hòa, đàm, syria, kazakhstan, hoãn, độ, new, cấm, hiện, trì, chuyện, uber, rock, mục, đích, nhạc, sao, ngôi, khó, mới, biểu, tình, rừng, bạo, thực, trung, lực, cầu, tay, tới, paris, sơ, chỉ, tán, cháy, khảo, sức, về, lớn, giao, thông, xử, lý, dứt, sim, rác, hấp, dẫn, bảo, tàng, vật, biển, nhận, đỡ, định, vòng, league, theo, dòng, kiện, tết, đinh, dậu, chào, bán, tai, giúp, triệu, tín, luật, thao, cường, chế, chủ, nghĩa, trật, tự, kỷ, cương, nước, hầu, lễ, ngưỡng, thương, thờ, số, nhập, viện, ngộ, độc, rượu, lai, châu, đột, biến, điều, tra, đâm, phiếu, đã, chư, phòng, được, vấn, tuyển, hướng, nghiệp, kon, tum, cá, bò, tót, chết, vườn, mom, ray, vũ, kiểu, thanh, đoàn, tàu, tiên, dự, đường, sắt, cát, linh, đông, hải, khỏe, ctcp, hoàng, động, sản, dầu, khí, 16, sách, môi, tức, ảnh, video, ký, thoại, ngắm, biết, đào, mai, xứ, lạ, nhớ, quê, nhà, hằng, tháng, tp, hcm, chứng, khoán, cần, xác,

Text of the page (most frequently used words):
hội (34), nam (24), tại (23), học (23), việt (22), #trong (20), các (20), hóa (19), công (18), #trường (17), chính (17), quốc (15), đầu (15), 2017 (15), tin (14), nhân (14), sinh (14), ngày (14), thể (13), một (12), của (12), #người (12), dân (12), nhà (11), trung (11), nghệ (11), nội (11), tập (11), văn (10), #phòng (10), với (10), thế (10), #hướng (10), nghị (10), giới (10), gia (10), cho (9), phủ (9), #thanh (9), tức (9), theo (9), đông (9), nước (9), hơn (8), giáo (8), kinh (8), xuân (8), cấp (8), tiên (8), #những (8), pháp (8), báo (8), #tuyển (8), thông (8), đường (7), nhất (7), trị (7), việc (7), thứ (7), rộng (7), thủ (7), định (7), được (7), hải (7), đối (7), đồng (7), nhận (7), dục (7), phát (7), chức (7), năm (7), mới (7), tiếp (7), triển (7), quan (7), hành (6), làm (6), bảo (6), tích (6), mẫu (6), tổng (6), lớn (6), bản (6), bổng (6), tàu (6), khoa (6), thắng (6), bạn (6), dòng (6), đọc (6), cao (6), trên (6), bên (6), cháy (6), đại (6), biển (6), kết (6), trước (6), liên (6), nạn (6), sản (6), sóng (6), mùa (5), kiến (5), khu (5), châu (5), tuần (5), chương (5), tham (5), động (5), sắt (5), lai (5), nghiệp (5), lan (5), thị (5), xây (5), kiện (5), dựng (5), lần (5), điện (5), thời (5), đẩy (5), chủ (5), 000 (5), cuộc (4), vật (4), quảng (4), rừng (4), thơ (4), fdi (4), luận (4), hoạt (4), lâm (4), nhập (4), rượu (4), phần (4), bác (4), giao (4), vấn (4), chân (4), lịch (4), nhanh (4), thoại (4), góc (4), khai (4), mạc (4), quả (4), địa (4), hoàng (4), đoàn (4), kiểu (4), linh (4), dẫn (4), chết (4), môi (4), đến (4), tượng (4), vào (4), tỉnh (4), cát (4), lực (4), nguy (4), luật (4), tiêu (4), toàn (4), cầu (4), tạo (4), hoàn (4), thành (4), thức (4), sách (4), phiếu (4), sức (4), khỏe (4), chứng (4), bình (4), thi (4), đạo (4), đổi (4), cảnh (3), tum (3), phúc (3), thao (3), tìm (3), nguyễn (3), giải (3), hiệu (3), huy (3), kon (3), sân (3), tót (3), vườn (3), chư (3), mom (3), cần (3), chuyển (3), tướng (3), độc (3), viện (3), rút (3), hcm (3), lãm (3), liệu (3), kim (3), nguồn (3), chỉ (3), tài (3), phi (3), nối (3), tăng (3), hương (3), dâng (3), nâng (3), quét (3), dưới (3), phóng (3), hầu (3), truyền (3), trọng (3), sớm (3), nông (3), apec (3), biểu (3), tình (3), bạo (3), tới (3), paris (3), hàng (3), vong (3), nào (3), đàm (3), vàm (3), mất (3), vọng (3), đón (3), làn (3), gặp (3), mặt (3), đác (3), sáu (3), vàng (3), chăm (3), nhuận (3), g20 (3), lợi (3), 2016 (3), bắt (3), điểm (3), hai (3), cực (3), nóng (3), sóc (3), hữu (3), thái (3), ảnh (3), kép (3), trang (3), đảng (3), tiếng (3), ban (3), quân (3), kiểm (3), ray (3), đóng (3), chí (3), gây (3), đào (3), đất (3), cuối (3), trình (3), lập (3), vùng (3), không (3), thực (3), tết (3), chiến (3), ngoại (3), quản (3), lại (3), nổi (3), trừ (2), qua (2), cấy (2), tàng (2), nhĩ (2), gieo (2), nhìn (2), tồn (2), nhiễm (2), loài (2), thổ (2), hoang (2), chào (2), 900 (2), đấu (2), đạt (2), hấp (2), phấn (2), bật (2), trái (2), sâu (2), hiện (2), tiến (2), tkv (2), suất (2), wolverhampton (2), chelsea (2), muốn (2), đúp (2), này (2), bệnh (2), góp (2), hồng (2), biên (2), trống (2), cửa (2), bất (2), lúa (2), vpbank (2), nghi (2), khủng (2), gãy (2), xanh (2), đăng (2), đội (2), đài (2), tấn (2), vực (2), thêm (2), khoán (2), ngộ (2), yên (2), tiểu (2), trở (2), tháp (2), yêu (2), máu (2), sau (2), giá (2), malaysia (2), thạc (2), bậc (2), soát (2), bàn (2), australia (2), giành (2), thảo (2), đàn (2), truy (2), khó (2), mạnh (2), triều (2), phán (2), hợp (2), gọi (2), kêu (2), nguyên (2), chảy (2), diễn (2), tai (2), phạm (2), túc (2), nghiêm (2), nghiệm (2), thuế (2), súng (2), bảy (2), đoạt (2), nhí (2), nhảm (2), espanyol (2), real (2), hòn (2), tác (2), miền (2), minh (2), chuyện (2), ông (2), mang (2), nhiều (2), lòng (2), trưng (2), tục (2), thờ (2), ngưỡng (2), tín (2), bày (2), trưởng (2), cách (2), đảo (2), nghề (2), thuốc (2), trẻ (2), đảm (2), phương (2), thống (2), chế (2), giang (2), trao (2), cùng (2), chi (2), tháng (2), hậu (2), dậu (2), quyền (2), lãnh (2), giữ (2), đinh (2), hằng (2), dạy (2), lời (2), hiểu (2), xem, english, quang, trần, язык, français, tịch, thiết, nhật, ương, sập, com, video, gmail, cáo, nhandandientutiengviet, 2021, cải, nghĩa, thuộc, cương, hdp, lưu, doanh, donald, cộng, rss, d26, trump, nói, cường, toggle, rỗng, navigation, nay, русский, nền, thuận, trật, tdg, vsd, tên, đích, tel, 38255593, fax, trận, thừa, giữa, 38254232, 38254231, phổ, tưởng, vững, sông, mãi, trụ, phê, duy, phải, thiếu, đạn, mong, địch, thay, thách, lùi, trùng, mục, nhandan, hình, mọi, tội, lên, zealand, new, tán, tinh, nỗi, lửa, org, khảo, bãi, nhandandientu, hoãn, trì, ninh, mail, kazakhstan, syria, hòa, takeo, campuchia, thượng, tay, càn, cào, giã, cha, mỏng, gió, lành, chút, suy, tặng, phú, thải, ngư, quà, tháo, hát, ngũ, tam, đôi, sáng, đúng, bay, vui, đẹp, madrid, thiện, thư, niên, hồi, chậm, formosa, khi, thuật, khoảng, pikachu, rồng, niềm, câu, brt, buýt, diện, tốt, uber, mai, nhớ, rock, nhạc, sao, ngôi, cấm, quê, long, thpt, quyết, đợi, xác, lột, tôm, con, liệt, ngắm, ngân, gương, thầy, cận, đẳng, nghèo, giấc, thu, mưa, ngập, thoáng, phân, nơi, non, mầm, lụt, xskt, đắng, buộc, bầu, giết, tri, lừa, quý, tiết, phó, trạm, khẩn, pvc, ngoài, can, khởi, tòa, vinashinlines, đốc, cướp, thép, rác, biến, đột, đơn, nghìn, chín, aids, hiv, thoát, giọt, điều, hiến, gian, tim, vạn, giúp, thương, đâm, tra, giám, sim, tật, trắng, thường, thiệt, hại, chưa, cạn, bắc, ctcp, nhiên, dầu, chim, bồi, khí, thích, league, vòng, tây, bale, khoáng, tiền, dứt, đứng, trộn, xáo, quán, giờ, đoạn, giai, vnpt, sàng, tiềm, sẵn, nhị, nga, biết, sát, trả, bán, triệu, phiên,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • Tăng cường pháp chế xã hộ...
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú...
 • Bên dòng Vàm Cỏ Đông
 • Hà Nội phấn đấu hoàn thàn...
 • Nghệ An đối thoại với các...
 • Phát triển thị trường ô-t...
 • Bảo tồn các loài hoang dã...
 • Hấp dẫn bảo tàng sinh vật...
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú...
 • Hồ tiêu ở Đác Nông lâm cả...
 • Cháy ba tàu cá công suất ...
 • Biểu tình bạo lực lan rộn...
 • Tổng kết Ngày thơ Việt Na...
 • Ban hành Hướng dẫn đăng k...
 • Hầu đồng - Nghi lễ quan t...
 • Số người nhập viện do ngộ...
 • Điều tra đối tượng đâm tr...
 • Xử lý dứt điểm nạn sim
 • Nhận định vòng 6 V-League...
 • Năm 2016, lợi nhuận trước...
 • Khi lễ hội… làm kinh tế
 • Dưới chân Hòn Đất
 • Nhận diện đúng giá trị vă...
 • Những
 • Ngắm đào, mai xứ lạ nhớ q...
 • Tặng quà Tết cho các đối ...
 • Quảng Trị phấn đấu chi tr...
 • Nổ súng bên ngoài đại sứ ...
 • Ông Donald Trump giành ch...
 • Quảng Ninh: Nỗi lo sập nh...
 • Chào Xuân Đinh Dậu - 2017...
 • Tập trung thực hiện những...
 • Bảo đảm nguồn thu ngân sá...
 • Chào bán 2,4 triệu cổ phi...

Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Date Sun, 19 Feb 2017 14:13:56 GMT
Server Apache/2.2.15 (CentOS)
X-Powered-By PHP/5.4.21
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
refresh 900
Set-Cookie mobile=m; expires=Sun, 19-Feb-2017 14:18:56 GMT; path=/
Set-Cookie 8fd2ba487cd7e05075f0d1306caf4266=9c0ac33eb14b3ad1b242800548524834; expires=Mon, 20-Feb-2017 14:13:56 GMT; path=/; domain=nhandan.com.vn
Set-Cookie session_key=s9aqbickhw0q6prhui578t5wif1o2ee4
Set-Cookie 8bfbd24790ad55a831d7f5cf84f0150c=0a27b77355e2c91161a34117c0652c57; expires=Mon, 20-Feb-2017 14:13:56 GMT; path=/; domain=nhandan.com.vn
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8

Meta Tags

title="Báo Nhân Dân - Phiên bản tiếng Việt - Trang chủ"
charset="UTF-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
name="title" content="Nhandan newspaper - Vietnamese Version"
name="image" content="htt???/nhandan.com.vn/themes/vn/images/logo/metaimg.jpg"
name="description" content="Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp."
name="copyright" content="VietNam NhanDan Newspaper - Vietnamese version"
property="og:title" content="Nhandan newspaper - Vietnamese Version"
property="og:type" content="[var.meta_type]"
property="og:image" content="htt???/nhandan.com.vn/themes/vn/images/logo/metaimg.jpg"
property="og:description" content="Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp."
property="og:url" content="htt???/nhandan.com.vn/"

Load Info

page size135363
load time (s)5.249144
redirect count0
speed download25787
server IP203.162.243.37
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"