If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: tienganh.com.vn

site title: Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
keywords=Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC;
description=Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC;

Headings (most frequently used words):

forum, bài, cuối, statistics, actions, phụ, học, tiếng, anh, mục, lớp, posts, luyện, threads, thi, của, com, online, đàn, vn, cơ, tienganh, diễn, ngữ, các, pháp, kỹ, năng, và, câu, cho, box, giúp, bộ, lạc, nghe, viết, cấp, bản, thông, chuyên, sở, ielts, gmat, gre, toefl, bổng, tập, ôn, giải, du, góc, nhỏ, người, kinh, nghiệm, trung, dạy, viên, thành, dành, ngành, động, trẻ, hoạt, từ, sat, tổ, đáp, lỗi, sửa, dethi, mình, quy, lịch, khai, giảng, nội, lại, đầu, toeic, do, tại, ảnh, phí, miễn, chức, hình, thích, spam, trợ, tơ, rối, gỡ, lê, icon, trí, nhé, matic, mấy, bắt, legend, vấn, tư, tin, xem, bạn, đang, lòng, dõi, theo, số, tình, phạm, vi, rác, thùng, răng, cái, gia, mười, thống, hở, cười, vui, 2017, đố, đình, kê, mi, môn, thử, luận, thảo, radio, chí, tạp, lớn, tay, vòng, nối, speak, english, crazy, mới, đọc, hà, offline, trách, mod, trị, quản, ban, báo, thắc, mắc, hỏi, chung, vựng, đại, cao, olympic, giỏi, sinh, phổ, khối, maroon_opal, trà, cô, âm, nâng, nói, nguoitoithuong, trên, độ, trình, mọi, test, nhau, khác, phương, qua, thuật, dịch, án,

Text of the page (most frequently used words):
test (612), forum (167), bài (112), anh (80), học (79), view (77), #tiếng (73), #posts (54), tài (52), cuối (50), tin (46), gửi (44), xem (44), #statistics (42), #actions (42), nhân (40), #viewing (39), #break (38), this (38), nhắn (38), thi (37), feed (37), rss (37), case (36), lớp (33), luyện (32), các (32), mục (29), 2017 (29), #cas_afstats_f (28), bạn (23), select (23), 011 (21), 010 (21), 008 (21), 009 (21), 007 (21), 006 (21), của (21), 003 (21), 005 (21), 002 (21), 001 (21), 004 (21), vsatarea_f (20), 012 (20), innerhtml (20), 014 (19), 013 (19), send (19), misc (19), php (19), show (19), phụ (19), cho (18), toeic (18), vsacb_resnr (18), #toefl (16), chuyên (16), nghe (15), phí (15), thành (15), online (15), 015 (15), miễn (15), luận (15), 020 (14), 018 (14), 016 (14), visit (14), pháp (14), 017 (14), 019 (13), viết (13), đàn (13), diễn (13), thảo (13), viên (13), 2016 (13), homepage (12), người (12), thông (12), qua (12), ngữ (11), này (11), hãy (11), com (11), threads (11), những (10), tham (10), trung (10), tienganh (10), câu (10), giúp (9), tập (9), gia (9), 021 (9), năng (9), 022 (9), kinh (9), khối (9), giao (9), 023 (9), ielts (8), nghiệm (8), tại (8), lịch (8), top (8), offline (8), nhé (8), cao (8), nào (8), hôm (8), dạy (8), bản (8), 024 (8), 025 (8), phần (7), liệu (7), phương (7), 026 (7), latest (7), vào (7), dành (7), tieng (7), gmat (7), 027 (7), sinh (7), giảng (6), 033 (6), đại (6), 034 (6), post (6), nay (6), sat (6), mới (6), 035 (6), english (6), gre (6), 032 (6), badadmin (6), 031 (6), bổng (6), nâng (6), box (6), thế (6), the (6), 030 (6), đây (6), ngành (6), 028 (6), 029 (6), nội (6), khai (6), ibt (6), vocabulary (5), mình (5), 039 (5), 048 (5), 050 (5), 038 (5), lạc (5), 037 (5), tâm (5), hỏi (5), với (5), tiếp (5), writing (5), mọi (5), vựng (5), hoạt (5), quy (5), tìm (5), groups (5), đọc (5), nói (5), cùng (5), style (5), chức (5), thử (5), thắc (5), giải (5), mắc (5), replies (5), đáp (5), 036 (5), điều (4), ban (4), 042 (4), đang (4), mừng (4), 041 (4), 040 (4), đầu (4), 043 (4), 044 (4), góc (4), document (4), thư (4), 045 (4), 046 (4), grammar (4), tạp (4), 047 (4), ảnh (4), 049 (4), dịch (4), hottestforums (4), nơi (4), referrers (4), vsacurr_f (4), nhỏ (4), mostviewedthreads (4), trẻ (4), đổi (4), trao (4), handler (4), default (4), donations (4), infractions (4), thanked (4), posters (4), nếu (4), reputations (4), không (4), getelementbyid (4), động (4), statid (4), trong (4), báo (4), phạm (3), tháng (3), visitors (3), nhiều (3), phổ (3), làm (3), năm (3), cấp (3), loading (3), most (3), chí (3), bằng (3), khi (3), var (3), nhau (3), display (3), việt (3), một (3), hàng (3), hình (3), chia (3), new (3), hành (3), dấu (3), nhất (3), threadstarters (3), latestnews (3), hottestthreads (3), classifiedads (3), link (3), bắt (3), latestblogs (3), groupposts (3), newestmembers (3), cười (3), lại (3), cảm (3), đến (3), last (3), dethi (3), giới (3), you (3), tam (3), chưa (3), đâu (3), như (3), tốt (3), phát (3), chung (3), trình (3), lỗi (3), xin (3), tiep (3), nghị (3), việc (3), đánh (2), lethosq (2), toàn (2), topic (2), cấu (2), quốc (2), góp (2), thăm (2), phamcongtin (2), phamthhiennga (2), mẫu (2), chuẩn (2), ghé (2), amvnx (2), olympic (2), giỏi (2), triển (2), điểm (2), lãm (2), tình (2), thiệu (2), trúc (2), cái (2), môn (2), trí (2), kimvux (2), mời (2), công (2), được (2), 368 (2), trước (2), giãn (2), khóa (2), trên (2), nguoitoithuong (2), video (2), khác (2), đoạn (2), tất (2), vui (2), trách (2), đều (2), lòng (2), rối (2), trường (2), cách (2), thầy (2), baoan_dn (2), đình (2), địa (2), album (2), chỉ (2), viêt (2), truyện (2), ngoại (2), liên (2), 100 (2), tuần (2), faq (2), group (2), crazy (2), sửa (2), lhx (2), trundat (2), chào (2), stats (2), unread (2), quản (2), contains (2), trợ (2), trị (2), thứ (2), hiện (2), lượng (2), chất (2), sách (2), www (2), above (2), giờ (2), hoc (2), lưu (2), tín (2), clb (2), tôm (2), bởi (2), register (2), radio (2), forums (2), 055 (2), ghi (2), none (2), 057 (2), vsacurr_u (2), cas_updatestats (2), 056 (2), speaking (2), responsetext (2), 054 (2), 053 (2), cas_getstats (2), function (2), parseint (2), 052 (2), 051 (2), chúc (2), switch (2), 107 (2), ngườitôithuơng (2), popular (2), cas_afstats_fdiv (2), danh (2), quan (2), 104 (2), 105 (2), tajsaker (2), cáo, kết, nhật, trả, 978, đặn, 246, lời, 842, cảnh, bqt, 847, quả, 400, ngày, frifgame, 422, 697, mod, 491, dụng, dinhngoclam113, 737, 570, thienmenh9x, 788, đúng, hướng, below, 507, 690, vokimtri, kiếm, what, albums, 285, 959, community, đăng, 768, from, dẫn, onthitoeic, website, nhớ, help, sidebar_align, right, content_container_margin, 429, 990, 290px, sidebar_width, selection, want, your, may, first, sure, lỗi, check, out, clicking, maroon_opal, từng, trà, have, that, before, can, exercise, click, weekly, special, proceed, phim, title, sub, start, messages, dylebbng895, 182, sắc, thuyết, 397, power, effortless, nguyên, tinhlahan702, 469, chủ, yếu, 198, tiền, 917, 894, 407, bức, lolemvungbien, cali9x, xuất, mini, chân, 577, lắng, đọng, xúc, littledon, kho, nước, tưởng, 703, hát, ngoài, verb, how, nẵng, 154, hơn, khăn, khó, gặp, correction, beginners, for, 726, 754, subject, game, 840, viemmangtui, 134, 635, 138, thuật, nhatnguyen93, 759, 858, songngu23, 188, 774, 455, 317, 531, 18h, đích, 316, tạo, môi, hoàn, unit, kaspersq, hòan, cải, thiện, khả, phức, 16h30, giản, 181, đơn, thể, thì, speak, đặng, thị, 351, biết, kém, còn, 128, nhận, đầy, sâu, củng, mực, when, tesol, cộng, đồng, đón, dungdn93, thaokun, 135, happy, 125, 250, lunar, which, year, phamthuy85, red, 271, vật, muốn, nối, vòng, tranngocanh97, tay, lớn, nhacchuong, 083, 089, 088, 087, 086, 085, 084, 082, 091, 081, 080, 079, 078, 077, 076, 075, 090, 092, 073, 103, listening, idioms, 110, 109, 108, 106, 102, 093, 101, 099, 098, 097, 096, 095, 094, 074, 072, basic, 612, kecapgapbagia, category, icon, legend, 587, 441, 945, 184, thống, yêu_tiếng_anh, tuyển, 071, 063, 070, 069, 068, 067, 066, 065, 064, 062, grade, 061, 060, 059, 058, sai, other, intermediate, automatically, starters, ads, blog, entries, newest, members, thread, profile, hottest, visits, social, cas_getlpstats, startup, trực, tuyến, truc, classified, viewed, ngoai, onreadystatechange, vsatopstats_lprel_area, inline, 1000, secstat, cs_blockfir, vb_ajax_handler, true, vsatopstats_rtitle_menu, news, vsatopstats_ltitle_menu, readystate, status, 200, fetch_object, vsastats_fdiv, vsatopstats_ltitle_area, tuyen, ngu, advanced, vb4, web, hosting, trữ, mobile, thích, gmt, mấy, settimeout, structure, task, bây, múi, mien, facebook, phi, tai, noi, luyen, đóng, chat, ltd, powered, vbulletin, version, copyright, 2000, jelsoft, enterprises, spammy, moderated, 158, bán, bước, mùa, 829, 518, giáo, dục, quynhtramtram, 795, 896, 196, 131, minh, caroline, quận, 789, visa, 566, 646, nhatminh61, thuyln2, ha_a4_cva, 869, 152, 984, sellhousehn, 240, wellfrog, quyết, chuyện, trải, vấn, chọn, con, hoanghuuanh, nhiên, nghệ, thương, mại, 167, 133, 594, 486, 2013, 2014, dùng, uyennhi3005, 387, khoa, 475, reading, duyduc486, mềm, mhx, preschool, jumpstart, 769, xong, listenning, nghĩa, pbt, rất, hữu, ích, chứng, vothaiminh, valence, tuệ, quán, spammer, dichtailieugiare, khangnghichem, huytuanvv61, haphuongng, hangtran25117, dongtran2007, dinhdau2017, dichsieutoc123, quan111, danny_le, congnghegi931, becochipmunk, baotin7111, lục, 114, laloaxgtabj, luong, there, permanently, banned, 23367, spammers, denied, registration, spam, matic, nagakawa1, thicongpccc, thangnm94, thai88535, taosdfs8979789, sachviet257, sachluatviet, nobita8xqah, lúc, are, hội, flash, clip, nhộn, sau, buổi, vất, vàng, mười, răng, suy, 432, 155, 678, lặng, currently, 5945, khách, 5972, users, theo, dõi, châu, hàm, thưa, chuyển, thùng, rác, lấy, 270px,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

The site also has references to the 1 subdomain(s)

  sanotovietnam.com.vn  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Date Thu, 23 Mar 2017 10:02:26 GMT
Server Apache/2
X-Powered-By PHP/5.3.29
Cache-Control private
Pragma private
Content-Encoding gzip
Set-Cookie bb_lastvisit=1490263346; expires=Fri, 23-Mar-2018 10:02:26 GMT; path=/
Set-Cookie bb_lastactivity=0; expires=Fri, 23-Mar-2018 10:02:26 GMT; path=/
Content-Length 42387
Vary User-Agent
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-1

Meta Tags

title="Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"
id="e_vb_meta_bburl" name="vb_meta_bburl" content="htt???/www.tienganh.com.vn"
name="generator" content="vBulletin 4.2.2"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9"
name="keywords" content="Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC"
name="description" content="Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC"

Load Info

page size299977
load time (s)1.686085
redirect count0
speed download25139
server IP210.245.80.217
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"