If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: tienganh.com.vn

site title: Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at https://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
keywords=Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC;
description=Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC;

Headings (most frequently used words):

forum, bài, cuối, statistics, actions, phụ, anh, mục, tiếng, học, luyện, thi, threads, posts, lớp, của, com, online, tienganh, vn, các, đàn, diễn, câu, cơ, ngữ, pháp, kỹ, năng, lạc, bộ, và, nghe, bản, cấp, box, thông, cho, chuyên, nội, nghiệm, dethi, kinh, quy, cao, nâng, tập, luận, ôn, du, viên, thành, dành, phí, dạy, dịch, bổng, viết, góc, toefl, gmat, ngành, lịch, ielts, sat, động, hoạt, nhỏ, trẻ, gre, thử, toeic, do, tổ, chức, hình, ảnh, trung, miễn, rối, tư, gỡ, trí, giải, vấn, tin, môn, tơ, người, lòng, theo, giúp, chị, nhờ, 26, suy, tài, legend, icon, kê, thống, matic, spam, dõi, đang, gia, cái, đình, đố, vui, cười, hở, mười, răng, olympic, thùng, rác, vi, phạm, tình, số, đại, nhau, giỏi, offline, tạp, lớn, tay, vòng, nối, speak, english, crazy, hà, tại, giảng, radio, khai, trách, mod, trị, quản, ban, báo, đáp, hỏi, mắc, thắc, mới, chí, thảo, sinh, nguoitoithuong, phổ, sở, khối, maroon_opal, mi, trà, cô, âm, trên, chung, độ, trình, mọi, test, khác, phương, qua, thuật, nói, vựng, từ, đọc, em,

Text of the page (most frequently used words):
test (612), #forum (167), bài (113), anh (82), view (77), #tiếng (72), học (71), tài (54), #posts (54), cuối (50), tin (44), xem (43), #actions (42), #statistics (42), gửi (42), thi (41), #viewing (39), break (38), nhân (38), this (38), rss (37), feed (37), case (36), nhắn (36), các (33), #luyện (32), lớp (30), 2017 (30), mục (29), cas_afstats_f (28), #select (23), bạn (23), 009 (22), 001 (21), 006 (21), 005 (21), 002 (21), 004 (21), 008 (21), 010 (21), 007 (21), 003 (21), 012 (20), innerhtml (20), vsatarea_f (20), 011 (20), show (19), php (19), misc (19), visit (19), phụ (19), 014 (19), 013 (19), send (19), vsacb_resnr (18), toeic (18), của (18), toefl (17), homepage (17), online (16), chuyên (16), 015 (15), pháp (15), cho (15), luận (15), thành (15), 016 (15), phí (15), nghe (15), miễn (15), 017 (14), 018 (14), 020 (14), thảo (14), thông (13), ngữ (13), 019 (13), viết (13), viên (13), những (12), qua (12), com (11), này (11), đàn (11), hãy (11), người (11), diễn (11), threads (11), tienganh (10), năng (10), tham (10), trung (10), 2016 (10), giao (10), gia (9), câu (9), dạy (9), cao (9), 022 (9), 023 (9), 021 (9), khối (9), tập (8), top (8), nào (8), 025 (8), đây (8), ielts (8), vào (8), 024 (8), bản (8), liệu (8), nghiệm (7), 026 (7), vựng (7), nhé (7), kinh (7), nâng (7), 027 (7), latest (7), box (7), mọi (7), dành (7), ibt (7), tieng (7), dịch (6), nội (6), 034 (6), 033 (6), 032 (6), 031 (6), writing (6), 030 (6), giúp (6), the (6), gre (6), hôm (6), 029 (6), thử (6), 028 (6), nơi (6), 035 (6), post (6), bổng (6), gmat (6), mới (6), sat (6), 048 (6), tìm (6), cùng (6), phương (6), sinh (6), badadmin (6), ngành (6), 036 (5), chức (5), offline (5), vocabulary (5), điều (5), lạc (5), lịch (5), với (5), nói (5), 039 (5), đọc (5), thế (5), 037 (5), quy (5), 038 (5), tại (5), tâm (5), style (5), báo (5), hoạt (5), tiếp (5), đại (5), groups (5), mình (5), cachuatim (5), đáp (4), www (4), ngườitôithuơng (4), hỏi (4), phạm (4), vsacurr_f (4), phát (4), handler (4), trao (4), đổi (4), statid (4), thư (4), grammar (4), động (4), document (4), phần (4), default (4), donations (4), infractions (4), phuong (4), mừng (4), đang (4), ban (4), làm (4), mostviewedthreads (4), thanked (4), reputations (4), referrers (4), posters (4), hottestforums (4), nhỏ (4), tạp (4), trẻ (4), 046 (4), 045 (4), english (4), 047 (4), 044 (4), 043 (4), 049 (4), việt (4), 050 (4), 042 (4), 041 (4), 040 (4), ảnh (4), góc (4), getelementbyid (4), nay (4), nếu (4), nhau (3), hành (3), dấu (3), latestblogs (3), chí (3), bằng (3), groupposts (3), lưu (3), newestmembers (3), chưa (3), threadstarters (3), giảng (3), khai (3), nhất (3), trường (3), phổ (3), đến (3), dethi (3), hàng (3), vui (3), most (3), nguyen (3), cấp (3), last (3), visitors (3), trong (3), loading (3), cần (3), replies (3), link (3), tình (3), hình (3), classifiedads (3), năm (3), tháng (3), nghị (3), việc (3), trình (3), giới (3), giải (3), tam (3), cảm (3), display (3), new (3), 100 (3), var (3), chung (3), you (3), đâu (3), mắc (3), không (3), tiep (3), thắc (3), tốt (3), khi (3), hottestthreads (3), sách (3), latestnews (3), lúc (2), 847 (2), đăng (2), thiện (2), cải (2), thăm (2), mời (2), đình (2), hellocoffee (2), vsacurr_u (2), ghé (2), xin (2), none (2), nguoitoithuong (2), cười (2), ghi (2), rối (2), bắt (2), 776 (2), thầy (2), cái (2), album (2), vấn (2), duhoctienganh (2), switch (2), trên (2), cas_updatestats (2), trí (2), con (2), đánh (2), được (2), parseint (2), quyết (2), trách (2), video (2), đầu (2), biết (2), 568 (2), cas_getstats (2), function (2), giãn (2), lòng (2), hoc (2), advanced (2), chỉ (2), speaking (2), ngoại (2), above (2), chúc (2), 106 (2), tín (2), 051 (2), 103 (2), thứ (2), crazy (2), hcm (2), responsetext (2), clb (2), lại (2), khác (2), chọn (2), cách (2), khóa (2), 052 (2), hiện (2), nhiều (2), suy (2), quan (2), liên (2), quản (2), trị (2), công (2), giờ (2), 053 (2), 139 (2), môn (2), facebook (2), trước (2), như (2), 057 (2), 056 (2), 055 (2), 054 (2), viêt (2), 195 (2), chia (2), thao (2), help (2), faq (2), contains (2), unread (2), chào (2), forums (2), popular (2), đúng (2), radio (2), danh (2), tuần (2), toàn (2), đơn (2), giản (2), cas_afstats_fdiv (2), group (2), điểm (2), tất (2), stats (2), register (2), olympic (2), đều (2), giỏi (2), củng, phim, special, weekly, thể, exercise, kaspersq, 316, thì, cấu, trúc, 508, trà, đoạn, hòan, phức, 694, title, sub, huyen, tranh, 532, đặn, 246, miêu, neu, hoàn, 979, mems, chuẩn, meo, ngochan161, thanhpt, travata18, unit, còn, maroon_opal, kém, 372, settimeout, 259, 701, dylebbng895, ngày, 400, kết, quả, bqt, 422, sâu, 491, mod, 2015, hoangtan1998, 733, cảnh, cáo, sắc, đầy, nhật, môi, vòng, tay, lớn, stariderbike, 184, đích, tạo, khả, nhận, 16h30, 18h, speak, lethosq, đặng, thị, 182, 128, góp, muốn, dẫn, selection, below, kiếm, what, albums, community, hướng, onthitoeic, want, website, 99k, nhớ, sidebar_align, right, content_container_margin, 290px, sidebar_width, from, that, trả, check, lời, 843, dụng, your, first, sure, out, messages, clicking, may, have, before, can, click, proceed, start, nối, 125, quangtryhard, beginners, topic, correction, gặp, khó, khăn, hơn, 809, mẫu, 359, 894, 654, thuật, thuộc, làu, 794, for, 735, wallet, 456, tưởng, xuất, lolemvungbien, 469, diệu, 410, quê, 713, bức, hát, truyện, game, thiệu, một, thongca123, 885, vật, đồng, đọng, xúc, littledon, kho, nước, ngoài, 317, cộng, đón, 289, thaokun, happy, lunar, year, red, 271, lắng, 577, tổng, chủ, hợp, trái, cây, miền, nam, 216, 790, nguyên, yếu, chân, 150, 159, 978, thuyết, 236, cali9x, mini, buổi, 967, 087, 093, 092, 091, 090, 089, 088, 086, 095, 085, 084, 083, 082, 081, 080, 094, 096, 078, 109, intermediate, basic, other, listening, idioms, 110, 108, 097, 107, 105, 104, 102, 101, 099, 098, 079, 077, structure, sai, grade, tuyển, category, icon, 058, legend, 615, 785, 442, 888, lỗi, 059, 076, 069, 075, 074, 073, 072, 071, 070, 068, 060, 067, 066, 065, 064, 063, 062, 061, task, lhx, thống, thread, classified, ads, blog, entries, newest, members, starters, viewed, profile, visits, social, cas_getlpstats, startup, trực, hottest, news, truc, true, vsatopstats_lprel_area, inline, 1000, secstat, cs_blockfir, vb_ajax_handler, onreadystatechange, vsatopstats_ltitle_area, vsatopstats_rtitle_menu, vsatopstats_ltitle_menu, readystate, status, 200, fetch_object, vsastats_fdiv, tuyến, tuyen, trữ, ltd, múi, gmt, bây, web, hosting, jelsoft, mobile, vb4, tajsaker, nhờ, chị, enterprises, 2000, ngoai, luyen, ngu, mien, phi, tai, noi, chất, copyright, lượng, đóng, chat, powered, vbulletin, version, 405, qcvietad, tho, 895, thanhmeou, big, step, 118, 796, 651, địa, taitran, 371, 771, xong, reading, trắc, pencilkokuyo, pbt, visa, wellfrog, chuyện, trải, philippines, 797, bước, bán, 832, 521, triển, lãm, giáo, dục, listenning, rất, 992, formation, 488, 2013, 2014, dùng, word, exercises, thptqg, 397, 161, please, 436, 135, ngoai_ngu, hữu, tên, ích, chứng, quốc, songngu23, gái, mại, hay, 482, 599, khoa, nhiên, nghệ, thương, 242, foreigner, 114, lam, mori, kien57193, ho29289, lục, nguoixala, there, are, currently, 4525, khách, 4534, nguoiihanhtinhxanh, oabobrowmaxim, theo, 24130, spammy, automatically, moderated, spammer, permanently, banned, spammers, silver, denied, registration, spam, matic, vochitrung, sara, users, dõi, hunt, tuệ, mười, răng, 160, hội, quán, thuyln2, ha_a4_cva, 869, 152, riverflowsinyou1108, how, vất, châu, rác, hàm, thưa, chuyển, thùng, wotukate, sau, huống, bất, ngờ, 677, flash, clip, nhộn, 270px,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 200 OK
Date Sun, 23 Jul 2017 12:20:23 GMT
Server Apache/2
X-Powered-By PHP/5.3.29
Cache-Control private
Pragma private
Content-Encoding gzip
Set-Cookie bb_lastvisit=1500812423; expires=Mon, 23-Jul-2018 12:20:23 GMT; path=/
Set-Cookie bb_lastactivity=0; expires=Mon, 23-Jul-2018 12:20:23 GMT; path=/
Content-Length 41436
Vary User-Agent
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-1

Meta Tags

title="Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"
id="e_vb_meta_bburl" name="vb_meta_bburl" content="htt???/www.tienganh.com.vn"
name="generator" content="vBulletin 4.2.2"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9"
name="keywords" content="Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC"
name="description" content="Thầy Tuấn TOEIC, Thầy Tuấn luyện thi TOEIC, Học tiếng Anh, Học tiếng Anh online, Trung tâm tiếng Anh tốt, Ngữ âm, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngu phap Tieng Anh, Luyen thi TOEIC, Tieng Anh Giao tiep, Ngu am, Hoc Tieng Anh, Hoc Tieng Anh online, Trung tam tieng Anh tot, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan TOEIC, Thay Tuan luyen thi TOEIC"

Load Info

page size294722
load time (s)1.761683
redirect count0
speed download23520
server IP210.245.80.217
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"