If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: bgu.ac.il redirected to: in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx

site title: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Our opinion (on Saturday 29 February 2020 5:13:50 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=אוניברסיטת מחקר ברמה עולמית עם​ קמפוסים בבאר-שבע, בשדה-בוקר ובאילת. מצוינות במחקר ובהוראה וחיי קמפוס עשירים מסייעים לסטודנטים ולבוגרים להצטיין, להוביל ולהצליח;
keywords=מצוינות, מעורבות, יזמות, חדשנות;

Headings (most frequently used words):

מחקר, בן, האוניברסיטה, אחד, גוריון, את, נוספות, ופיתוח, יחידות, בנגב, מעודכנים, על, הישארו, שימושי, מידע, הנהלה, אודות, חדשות, מידבקות, עוד, מחלות, אחר, ובמעקב, באבחון, לפגוע, עלולים, האקרים, מזהירים, סייבר, ואבטחת, מכוני, אקדמיות, במחקר, קשרי, ספריות, ונוער, ילדים, חברתית, מעורבות, והקהילה, הקמפוס, חיי, משאבים, ציבור, אקדמית, הפקולטות, ומזכירות, רקטור, אגפים, אקדמיים, שירותים, לאומיות, בין, תוכניות, בריאות, שלנו, הציבור, בשלוש, חוקרי, היכולת, בהנדסה, הנשים, מספר, מגדילים, ליום, סטודנטית, כרמי, רבקה, פרופ, שלך, גבולות, באוניברסיטת, מרחיבים, תשע, הלימודים, שנת, פתיחת, אוניברסיטת, למה, זרקור, הודעות, ומדעים, בחלל, הקרובות, היזמות, השנים, אירועים, עסק, לפתוח, מתכנן, ישראלים, שלושה, מכל, gem, והחדשנות, ממצאי, בקמפוס, לאוניברסיטה, יובל, לציון, בול, הנפיק, הבולאי, השירות, הגוף, בתוך, למים, מתחת, ארכיונים,

Text of the page (most frequently used words):
#גוריון (21), #האוניברסיטה (16), המחלקה (15), בנגב (15), לחקר (15), בית (14), למדעי (13), 2020 (13), בין (13), #ללימודי (12), מחקר (12), אגף (12), מידע (11), קמפוס (10), מכון (10), #הסטודנטים (10), #ישראל (10), #אקדמיות (10), #סטודנטים (10), הפקולטה (10), bgu (10), הבריאות (10), מרכז (9), ופיתוח (8), הספרייה (8), המרכז (8), חברתית (8), התוכנית (7), מצוינות (6), השראה (6), אחר (6), האוניברסיטאי (6), גלריית (6), נשיא (6), ספר (6), אקדמיים (6), הספר (6), אילת (6), המכונים (6), הבין (6), לנוער (6), חוץ (6), המדבר (6), iframe (6), המחקר (6), ההרשמה (5), חברי (5), טכנולוגיות (5), אודות (5), דיקנאט (5), ארגון (5), פוגשת (5), נוספות (5), תרבות (5), במחקר (5), אוניברסיטת (5), המכון (4), ספריות (4), לאומית (4), שלנו (4), משרות (4), בלאושטיין (4), סגל (4), רדיו (4), מעורבות (4), שוחר (4), מרץ (4), סגן (4), סייבר (4), בכל (4), תוכניות (4), לאומיות (4), ללימודים (4), והציונות (4), קיוסק (4), חדש (4), פורטל (4), יעקב (4), ספריית (4), scholars (4), היחידה (4), למחקר (4), ודרכי (4), אקדמית (4), אחד (4), לשכת (4), רקטור (4), היזמות (4), הקמפוס (4), באתר (4), בתחום (4), תכנון (4), משאבי (4), ציבור (4), משאבים (4), טלפונים (4), מדור (4), הגעה (4), יחידות (4), ודרושים (4), מכרזים (4), כולל (4), אנוש (4), מחשוב (4), this (4), מפות (4), אקדמי (3), חיים (3), מרכזי (3), קשר (3), אחרים (3), יום (3), שנה (3), אלינו (3), חדר (3), אקסלרטור (3), בחלון (3), משרד (3), הצהרת (3), הודעות (3), תשפ (3), לפיתוח (3), הבאים (3), חום (3), לקשרים (3), שיעול (3), לכל (3), העולמי (3), סימפטומים (3), למלא (3), התפשטות (3), הונג (3), הקורונה (3), לכם (3), הנחיות (3), האגודה (3), הסטודנטיאלית (3), קונג (3), סינגפור (3), אירועים (3), אתר (3), היוזמה (3), embed (3), אישי (3), ליווי (3), הסגל (3), איכות (3), פרויקט (3), בקמפוס (3), ידי (3), ההנדסה (3), setattribute (3), באוניברסיטה (3), זאת (3), חיי (3), כניסה (3), חדשנות (3), חדשות (3), מעון (3), מנהל (3), והחדשנות (3), מצב (3), לאומי (3), שלישי (3), תוכנית (3), ניפתח (3), מתקדמים (3), מבנה (3), ממשיכים (3), המקום (2), רעיון (2), קוריאה (2), דרום (2), אילן (2), רמון (2), מקאו (2), הבולאי (2), השירות (2), מדע (2), אישיות (2), מסין (2), קרן (2), המעונות (2), ותאילנד (2), פיזיקה (2), התרבות (2), הירשמו (2), לפסיכולוגיה (2), במעונות (2), נוספים (2), לפרטים (2), להימנע (2), רצוי (2), ויצו (2), הבוגרים (2), המועדון (2), והקהילה (2), והאף (2), ברגמן (2), קריית (2), ובקהילה (2), ממגע (2), אנשים (2), ליזמים (2), אגודת (2), השעות (2), gem (2), הפה (2), למצוינות (2), בתחבורה (2), ציבורית (2), אסר (2), באזור (2), קולנוע (2), נגטיב (2), הספורט (2), והנופש (2), חוסידמן (2), הלל (2), הקמפוסאי (2), לעזור (2), המדרש (2), דרומא (2), לפתח (2), יזמות (2), ויצירתיות (2), לסטודנטים (2), הסיכון (2), קטלוג (2), יין (2), בקהילה (2), פעילה (2), הארכיונים (2), לספרות (2), עברית (2), המרכזית (2), ארכיון (2), אוניברסיטה (2), ארכיונים (2), הרפואית (2), ונוער (2), אופ (2), מזהירים (2), למעורבות (2), הסנאט (2), ישראלית (2), תקווה (2), ירוק (2), הציבורי (2), שפירו (2), במגזר (2), מובילים (2), עסקי (2), בעת (2), חונכות (2), וחברי (2), להם (2), טוביהו (2), אברהם (2), נשימתיים (2), לגיל (2), הקהילתית (2), מהסימפטומים (2), הרך (2), קידומטיקה (2), מעל (2), הציבור (2), מעלות (2), לאוניברסיטה (2), קשיי (2), וארכיונים (2), המתמטי (2), ישעיהו (2), פאני (2), דוד (2), ילדים (2), ברון (2), צוות (2), ארן (2), טרומפלדור (2), אמנות (2), הקליניקה (2), כללי (2), ברלין (2), ההתיישבות (2), לתולדות (2), בסעיף (2), הארכיון (2), הכתוב (2), פורים (2), נשימה (2), הכנסת (2), לכסות (2), בלוג (2), נגב (2), הרשות (2), ודיקן (2), למו (2), מספר (2), וקבלה (2), שדה (2), בוקר (2), החדשנות (2), לטכנולוגיות (2), יותר (2), נגיש (2), המדע (2), והטכנולוגיה (2), ibgu (2), באר (2), שבע (2), פייסבוק (2), מתקדמות (2), פארק (2), הישארו (2), והתרבות (2), עוד (2), לרשימת (2), בישראל (2), לביטחון (2), החברה (2), והמדינה (2), הֶקשרים (2), הספרות (2), היהודית (2), 360 (2), והישראלית (2), אילזה (2), למדע (2), וטכנולוגיה (2), הננומטרי (2), הלאומי (2), לביוטכנולוגיה (2), פעולה (2), מכוני (2), yazamut (2), בתקשורת (2), מעודכנים (2), יוזמת (2), לרכב (2), למרצה (2), הנהלה (2), לזכרם (2), לנופלים (2), post (2), xmail (2), com (2), לוח (2), אלבומי (2), ניצן (2), תמונות (2), פרסומים (2), ארגוני (2), אישורי (2), תולדות (2), אחריות (2), פרופ (2), באוניברסיטת (2), צדק (2), ושיוויון (2), הנאמנים (2), חבר (2), מחלקת (2), דיקנים (2), התשלומים (2), מכרזי (2), רכש (2), מהירים (2), ובינוי (2), יצירת (2), שימושי (2), בארץ (2), ביותר (2), ומנהלים (2), var (2), ומנכ (2), קישורים (2), תלמידים (2), הוועד (2), תקלות (2), replace (2), דיווח (2), המנהל (2), חילן (2), האנרגיה (2), הרשמה (2), וקוגנטיבית (2), לרפואה (2), לשעבר (2), אנחנו (2), והלמידה (2), שירותים (2), השיווק (2), יחידת (2), ושיטות (2), and (2), form (2), המחלה (2), ומס (2), ומזכירות (2), הרקטור (2), מינהל (2), וסנאט (2), וודמן (2), שלר (2), מדבר (2), ליצור (2), תורמים (2), תקצוב (2), מנהלה (2), תפעול (2), קשרי (2), חירום (2), בינוי (2), ואחזקה (2), ומערכות (2), ודוברות (2), כספים (2), אגפים (2), prepared (2), ושוחרים (2), למידה (2), ויעץ (2), המשרד (2), ביולוגית (2), להוגנות (2), מגדרית (2), לפרסומים (2), לקידום (2), לקשרי (2), ההוראה (2), מזכירות (2), אלברט (2), אתי (2), הפקולטות (2), אקדמיה (2), כנס (2), הפרויקטים (2), ההנדסיים (2), חושפים (2), הרעיונות (2), והפיתוחים (2), המחר (2), טיפול (2), ושימוש (2), והחברה (2), שעות (2), בבעלי (2), הוועדה (2), וניסויים (2), בהשתתפות (2), בני (2), אדם (2), לביואינפורמטיקה (2), לרובוטיקה (2), חקלאית (2), הטבע (2), הרוח (2), window (2), וטיפול (2), לאומיים (2), לארגון (2), האקדמית (2), בחינות (2), קורס (2), מערכת (2), חשבונות (2), מבקר (2), ביטחון (2), טיס (2), גלייזר (2), קדם (2), קרייטמן (2), פתוחה (2), לשנה (2), פקולטי (2), המוח (2), לניהול (2), גילפורד (2), וכלכלה (2), מעטפת, ההגנה, הריצוף, מפני, האקרים, מחלות, ובמעקב, באבחון, לפגוע, العربية, עלולים, english, languages, התקפות, ואבטחת, בריאות, חוקרי, פיתוח, בקפידה, ומתוכנן, ייעודי, באופן, הסרטן, מסוגו, ייחודית, האירועים, למיזם, הנגב, שפועלים, בטל, הפעל, מיסודה, נפתחת, אלו, בימים, הדרום, דלג, לתוכן, יוזמות, שמח, וראשון, מדיניות, במאמר, החוקרים, לאור, החדשות, בסימן, והטכני, המנהלי, השנתי, הכנס, המניעים, האפלים, הכוחות, להביס, לידידים, למועמדים, פסטיבל, לסגל, français, als, האתרים, בתוך, מתחת, בפקולטה, שפותחה, אוטונומית, צוללת, camel, hydro, הגוף, גנטית, cactus, הנדסה, המובססת, חולי, להארכת, טיפולית, גישה, מפתח, originals, הסטודנטיאלי, למים, capital, לציון, הראשון, ניתן, בחלל, ולאוניברסיטת, הישראלית, החלל, לסוכנות, האווירית, לתעשייה, משותף, המחקרי, הון, הלווין, ננו, bgusat, בלבד, סטודנטיאליים, במיזמים, ומשקיעה, שמנוהלת, הראשונה, יובל, בול, מידבקות, ומדדים, מכל, ממצאי, המשתתפות, במדינות, היזמי, והאקלים, המתהווה, לגבי, שנתיים, הערכות, ישראלים, לספק, שמטרתו, כלכלית, וצמיחה, שנתי, השוואתי, הוא, להרשמה, שלושה, מתכנן, הנפיק, הצדעה, מדינת, להתפתחותה, רבות, תרמה, אשר, המובילות, האוניברסיטאות, לאחת, מהווה, לפתוח, החדש, הבול, שפירא, אלחנן, בדואר, הקרובות, השנים, בשלוש, עסק, ולבסס, 2016, מטרת, does, begins, with, heading, called, registration, escape, will, cancel, close, the, not, collect, any, actual, information, ההודעות, סגנית, הנשיא, בינלאומיים, לימור, אהרנסון, דניאל, בברכה, מפה, dialog, beginning, נמצא, תורת, לומדים, ופועלים, למה, תחומיים, מחלקות, ותוכניות, בכיר, לצמוח, הכירו, שהצטרפו, בתש, המשחקים, הדפסה, תגלה, לפולטיקאים, איך, לשרוד, סיבוב, הבחירות, הקרוב, הצטרפו, למקום, איתנו, זרקור, סגור, אינטראקטיבית, center, הדרך, המרפאה, להדבקות, ורצון, לפנות, לקבלת, אבחנה, רפואי, במסיכה, להמנע, ומשימוש, ליידע, טלפונית, המיון, במקרה, טרם, ההגעה, ולמלא, הצעדים, שלעיל, וכל, שחזר, טאיואן, במהלך, היום, האחרונים, חשש, נוספת, for, systems, science, engineeringjohns, hopkins, למתעניינים, לעקוב, בדריכות, המצב, ונעדכן, שינוי, בהנחיות, במידה, ויש, שאלות, הנחיה, תהיות, רצון, להתייעץ, לייעץ, המוכנות, והמענה, למצבי, ואסון, במייל, שמטרתם, למנוע, חשיפה, והתפשטות, המיוחדת, בשל, פתיחת, מגדילים, הנשים, בהנדסה, ומדעים, רבקה, כרמי, סטודנטית, ליום, מרחיבים, גבולות, היכולת, שלך, שנת, parentnode, הלימודים, תשע, לאוניברסיטת, התוסס, החברתי, הפלורליסטי, והפעיל, ברמה, שרק, קמפוסים, בחו, מגיעים, אליה, replacechild, allowfullscreen, החברתית, wfe1, הזכויות, שמורות, נגישות, תנאי, שימוש, 653, 8410501, ייעוץ, והרשמה, 6461600, מרכזייה, 6461111, return, frameborder, thumb, play, function, labnoliframe, document, createelement, https, www, youtube, autoplay, src, getattribute, data, הפעילות, בקמפוסים, בעיקר, העשייה, הדוק, ופרויקטים, ייחודיים, וחדשניים, חברות, היי, מובילות, ובעולם, בוגרי, משתלבים, ומובילים, תחומי, ובחו, מקדמת, רבים, מהם, לתארים, באוניברסיטאות, הטובות, בעולם, תשתיות, וההוראה, המתקדמות, ותנאי, הלימוד, המעולים, שיתוף, המעורבים, השונים, פוליטית, מתפרשת, מגוון, תחומים, הנגשת, חינוך, הידע, סיוע, לאוכלוסיות, נזקקות, פעילות, למען, הסביבה, עידוד, ועוד, כלל, והסטודנטים, לוקחים, חלק, בתוכניות, חדשניות, ליזמות, המבקשות, להעצים, אוכלוסיות, מוחלשות, תוך, העשרת, חייהם, והיו, מופיע, לפועל, מועד, רוטשילד, 052, 8519047, micalyp, gmail, מיכל, ליפטשר, מוזמנים, לשתף, ולפנות, אמצע, ספטמבר, סיום, בטאן, מתוכנן, מפגש, פתיחה, יתקיים, ביום, מיונים, ספידייט, חמישי, ושליחתם, מילוי, טפסים, מועדים, קוביית, עדנה, המפגשים, בעיות, המבנים, הציוד, ופעילות, סדירה, ושוטפת, מועסקים, כמדריכים, חברתיים, שתפקידם, לדאוג, לפעילות, וכן, לפתרון, ובין, batan, מיו, עדים, לכלל, תלמידי, המכינות, הקדם, למעונות, 2021, ברושור, לשמירה, ולהדפסה, 054, 5807033, מרכזיים, יתקיימו, האחראי, יעדים, ומותאמת, אישית, ליזמי, במטרה, לתת, הכלים, מיזם, בעל, מודל, כלכלי, לסיוע, בניית, קביעת, ומטרות, מרוכזת, ובמציאת, המנטורים, הטובים, עבורכם, שאתם, נמצאים, בעיצומו, תהליך, הפיתוח, כאן, בכדי, להוציא, אותו, מקיפה, הכשרה, בימי, הדרכה, ביצחק, צבי, קומה, המאיץ, מנטור, מתחום, בבנייה, עבודה, ומודל, וייעוץ, פרטני, מפגשי, קבוצתיים, מסגרת, לטופס, לתוכנית, מהרו, להירשם, מקומות, מוגבל, שואב, מתכניות, האצה, בעולמות, הסטארט, ומבקש, תחזוקת, ממונה, לאחר, משתעלים, בעיניים
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • בחלל
  • בקמפוס
  • מתחת למים
  • בתוך הגוף
  • כנס מהסרטים
  • Prof​. Valerie Weaver | U...
  • קרנבל פורים
  • פורים שמח וצבעוני

Verified site has: 125 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Sat, 29 Feb 2020 04:13:48 GMT
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.6.34 mod_perl/2.0.10 Perl/v5.26.1
Location htt???/in.bgu.ac.il
Content-Length 379
Connection close
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.0 302 Found
Location htt????/in.bgu.ac.il/
Server BigIP
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt????/in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
Server Microsoft-IIS/8.5
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid 55153a9f-22e9-203d-7b9a-529f18833a1c
request-id 55153a9f-22e9-203d-7b9a-529f18833a1c
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 6
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 16.0.0.4966
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
X-XSS-Protection 0
Date Sat, 29 Feb 2020 04:16:02 GMT
Connection close
Content-Length 162
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Expires Fri, 14 Feb 2020 04:15:10 GMT
Last-Modified Sat, 29 Feb 2020 04:15:10 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5
X-SharePointHealthScore 0
X-AspNet-Version 4.0.30319
SPRequestGuid 49153a9f-2234-203d-eea1-5a255e938ad3
request-id 49153a9f-2234-203d-eea1-5a255e938ad3
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 414
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 16.0.0.4966
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Sat, 29 Feb 2020 04:15:10 GMT
Connection close
Content-Length 247020

Meta Tags

title="אוניברסיטת בן-גוריון בנגב"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=11"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="Expires" content="0"
name="description" content="אוניברסיטת מחקר ברמה עולמית עם​ קמפוסים בבאר-שבע, בשדה-בוקר ובאילת. מצוינות במחקר ובהוראה וחיי קמפוס עשירים מסייעים לסטודנטים ולבוגרים להצטיין, להוביל ולהצליח"
name="keywords" content="מצוינות, מעורבות, יזמות, חדשנות"

Load Info

page size247020
load time (s)2.355892
redirect count3
speed download104852
server IP132.72.118.23
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.