If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: bgu.ac.il redirected to: in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx

site title: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ברוכים הבאים!

Our opinion (on Wednesday 28 October 2020 1:19:14 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache
Meta tags:
description=אוניברסיטת מחקר ברמה עולמית עם​ קמפוסים בבאר-שבע, בשדה-בוקר ובאילת. מצוינות במחקר ובהוראה וחיי קמפוס עשירים מסייעים לסטודנטים ולבוגרים להצטיין, להוביל ולהצליח;
keywords=מצוינות, מעורבות, יזמות, חדשנות;

Headings (most frequently used words):

בן, גוריון, יחידות, ופיתוח, נוספות, מחקר, את, בנגב, האוניברסיטה, אודות, מכוני, מעודכנים, הישארו, שימושי, מידע, הנהלה, עיתונות, על, במחקר, בחקר, השנה, מאמר, בפרס, לתקשורת, למחלקה, שישית, זכייה, xsible, אפליקציית, עוד, חדשות, הפקולטות, קשרי, ספריות, ונוער, ילדים, חברתית, מעורבות, והקהילה, הקמפוס, חיי, משאבים, ציבור, אקדמית, שלנו, ומזכירות, רקטור, אגפים, אקדמיים, שירותים, לאומיות, בין, תוכניות, אקדמיות, חדשנות, הציבורי, תשע, ליום, סטודנטית, כרמי, רבקה, פרופ, שלך, היכולת, גבולות, מרחיבים, הלימודים, מגדילים, שנת, פתיחת, אוניברסיטת, למה, זרקור, הודעות, אירועים, משפחת, לכל, שמח, חג, אחד, מספר, במגזר, האפקט, זרקורונה, מובילים, סטודנטים, בתחרות, הראשון, במקום, השלילית, הריבית, של, המפתיע, גילו, הנשים, מהאוניברסיטה, חוקרים, הגוף, בתוך, למים, מתחת, בקמפוס, בחלל, באוניברסיטת, ומדעים, בהנדסה, ארכיונים,

Text of the page (most frequently used words):
גוריון (24), #האוניברסיטה (17), #המחלקה (16), לחקר (16), בנגב (16), #למדעי (14), בית (14), אגף (12), ללימודי (12), מכון (11), 2020 (11), הפקולטה (10), #ישראל (10), #חברתית (9), בין (9), #אקדמיות (9), bgu (9), מידע (9), מחקר (9), מרכז (8), #ופיתוח (8), קמפוס (8), המרכז (8), סטודנטים (8), הספרייה (8), אקדמיים (7), הסטודנטים (7), ספר (7), המכונים (6), הבין (6), מצוינות (6), האוניברסיטאי (6), המדבר (6), חוץ (6), לנוער (6), גלריית (6), הספר (6), אילת (6), המחקר (6), טכנולוגיות (6), חדשנות (6), נשיא (6), בקמפוס (6), iframe (6), #אוניברסיטת (5), מתקדמים (5), פוגשת (5), הראשון (5), השראה (5), והציונות (5), התוכנית (5), הגעה (4), מכרזים (4), ודרושים (4), ודרכי (4), היחידה (4), מפות (4), לכל (4), אנוש (4), טלפונים (4), מובילים (4), משרות (4), לאומית (4), תוכניות (4), לאומיות (4), יעקב (4), מעורבות (4), בלאושטיין (4), במחקר (4), סגן (4), למחקר (4), חיים (4), scholars (4), בישראל (4), פורטל (4), משאבי (4), דיקנאט (4), תכנון (4), הבריאות (4), ללימודים (4), חיי (4), באוניברסיטה (4), ספריית (4), קיוסק (4), this (4), ספריות (4), יונ (4), אתר (4), אודות (4), שוחר (4), הצהרת (4), נוספות (4), רקטור (4), לשכת (4), אקדמית (4), מדור (4), משאבים (4), ציבור (4), יחידות (4), הודעות (3), אירועים (3), לתארים (3), במגזר (3), למעורבות (3), אחריות (3), מרכזי (3), תחומי (3), הרקטור (3), פרויקט (3), הציבורי (3), בני (3), המאה (3), ידי (3), הכנסת (3), החברה (3), עיונים (3), היהודית (3), יותר (3), חדש (3), בחלון (3), ניפתח (3), ההנדסה (3), חדשות (3), אקדמי (3), הקהילה (3), כניסה (3), באוניברסיטת (3), setattribute (3), למען (3), איכות (3), שלנו (3), embed (3), הקמפוס (3), פאני (2), ילדים (2), ונוער (2), חונכות (2), ירוק (2), אופ (2), ישראלית (2), אוניברסיטה (2), פעילה (2), בקהילה (2), הסנאט (2), אברהם (2), מספר (2), לביוטכנולוגיה (2), לגיל (2), ויצו (2), מעון (2), ברון (2), פיזיקה (2), המועדון (2), רמון (2), אילן (2), המערכת (2), מדע (2), חוסידמן (2), הגיליון (2), המתמטי (2), בלבד (2), ויצירתיות (2), הרך (2), הלאומי (2), עופר (2), הסטודנטיאלית (2), דרומא (2), הקמפוסאי (2), אסר (2), אגודת (2), מבנה (2), האגודה (2), פרסומים (2), הלל (2), ובקהילה (2), קריית (2), ברגמן (2), מחלקת (2), ביטחון (2), תמונות (2), אלבומי (2), המדרש (2), ארגוני (2), אישורי (2), הבוגרים (2), אמנות (2), הקליניקה (2), הקהילתית (2), לפסיכולוגיה (2), מתחת (2), ושיוויון (2), ארגון (2), הישראלית (2), והנופש (2), צדק (2), והקהילה (2), תולדות (2), קולנוע (2), נגטיב (2), הספורט (2), טרומפלדור (2), וארכיונים (2), קידומטיקה (2), בריאות (2), מהירים (2), קישורים (2), תלמידים (2), לתוכנית (2), replace (2), מנהל (2), מחשב (2), החברים (2), מקוון (2), באופן (2), בכיתת (2), בקשה (2), לבחינה (2), מחשוב (2), תקלות (2), לסטודנטים (2), בעיר (2), הבקשה (2), וירטואלי (2), במקום (2), החדשות (2), האמון (2), הקורונה (2), משבר (2), מפגש (2), שבע (2), נגיש (2), מצב (2), הפתוחות (2), הדירות (2), באר (2), להיבחן (2), לטופס (2), לארגון (2), שנה (2), כולל (2), למרצה (2), post (2), xmail (2), יין (2), שפירו (2), לוח (2), ארכיון (2), קטלוג (2), הרפואית (2), המרכזית (2), ארן (2), בראלי (2), אבי (2), לרכב (2), ארכיונים (2), עברית (2), var (2), חדר (2), דיווח (2), כתב (2), חילן (2), ניצן (2), ישעיהו (2), לספרות (2), ברלין (2), הארכיון (2), לתולדות (2), ההתיישבות (2), דוד (2), טוביהו (2), הארכיונים (2), מבקר (2), למצוינות (2), ושיטות (2), המחר (2), אקדמיה (2), כנס (2), הפרויקטים (2), ההנדסיים (2), חושפים (2), הרעיונות (2), והפיתוחים (2), חלק (2), החדשנות (2), בלוג (2), רדיו (2), וקבלה (2), טיפול (2), הרשמה (2), אתי (2), הפקולטות (2), הטבע (2), בבעלי (2), פקולטי (2), קרייטמן (2), בתקשורת (2), איתנו (2), פייסבוק (2), ibgu (2), חברי (2), והטכנולוגיה (2), המוח (2), והחברה (2), המדע (2), לניהול (2), תשפ (2), גילפורד (2), ההרשמה (2), גלייזר (2), הרוח (2), ושימוש (2), למו (2), טיס (2), והישראלית (2), עוד (2), לרשימת (2), yazamut (2), והחדשנות (2), הֶקשרים (2), הספרות (2), והתרבות (2), היזמות (2), האנרגיה (2), אילזה (2), למדע (2), וטכנולוגיה (2), בתחום (2), הננומטרי (2), המכון (2), מכוני (2), 360 (2), ודיקן (2), פארק (2), הרשות (2), נגב (2), הוועדה (2), מתקדמות (2), יחידת (2), לטכנולוגיות (2), וניסויים (2), בהשתתפות (2), יוזמת (2), אדם (2), לביואינפורמטיקה (2), סייבר (2), היוזמה (2), לרובוטיקה (2), חקלאית (2), ביולוגית (2), וקוגנטיבית (2), קדם (2), תקווה (2), קשרי (2), ודיגיטל (2), דיקנים (2), שימושי (2), כספים (2), ומס (2), קשר (2), 1977 (2), אגפים (2), קורס (2), מנחם (2), וסנאט (2), מנהלה (2), ומנכ (2), לפיתוח (2), חבר (2), יצירת (2), שעות (2), מערכת (2), ומזכירות (2), ודוברות (2), תפעול (2), הוועד (2), לפרסומים (2), החברתי (2), ומנהלים (2), תקצוב (2), המנהל (2), ואחזקה (2), וכלכלה (2), בינוי (2), בארץ (2), הנהלה (2), לזכרם (2), מינהל (2), בחינות (2), למידה (2), לקשרי (2), הנאמנים (2), מכרזי (2), מדבר (2), מזכירות (2), לקידום (2), ההוראה (2), והלמידה (2), form (2), לאומי (2), אלברט (2), שירותים (2), שלר (2), וודמן (2), התשלומים (2), לרפואה (2), מעודכנים (2), רכש (2), ובינוי (2), פעילות (2), האם (2), האקדמית (2), window (2), לאומיים (2), לקשרים (2), לנופלים (2), הישארו (2), השיווק (2), ויעץ (2), המשרד (2), להוגנות (2), מגדרית (2), חשבונות (2), לסגל, ימפו, פעילים, במסגרתו, קבוצות, אותם, שנושא, במענק, בתחרות, 000, קבוצתי, זכה, בטל, הצוות, העסקים, יום, ביום, מלווה, הנגישות, languages, מאמר, נגישים, המתפרסמות, ממשלתיים, ברוכים, למקורות, עדיפות, מעניקים, שנמצאו, דפוסי, שמאחורי, ועסקיים, תפקיד, בוחן, רייך, צבי, ופרופ, נוי, אביב, העמוד, בכירים, עסק, לתוכן, בתי, שיתופי, הפעל, למיפוי, האפליקציה, דלג, פיילוט, יחל, בקרוב, זכייה, עיתונות, בחקר, השנה, בפרס, לתקשורת, למחלקה, שישית, למועמדים, דווקא, אפליקציית, שפותחה, הון, קרן, capital, cactus, האתרים, למים, הירשמו, בפקולטה, אוטונומית, הראשונה, צוללת, hydro, הגוף, בתוך, להרשמה, גנטית, הנדסה, המובססת, הסיכון, שמנוהלת, חולי, האווירית, english, العربية, français, מגוונות, בחלל, ולאוניברסיטת, החלל, לסוכנות, לתעשייה, משותף, המחקרי, הלווין, ננו, bgusat, סטודנטיאליים, במיזמים, ומשקיעה, als, להארכת, xsible, שיעור, שמעבר, מצאו, החוקרים, שלהם, ההשקעות, בתיק, המסוכנים, הנכסים, ולהגדיל, אפס, לידידים, גדולים, סיכונים, לקחת, למשקיעים, גורמת, ריבית, הפחתת, מריבית, לריבית, טיפולית, השלילית, גישה, מפתח, originals, הסטודנטיאלי, צוות, לכולם, איתנה, יזמות, הריבית, שלילית, המפתיע, האפקט, גילו, מהאוניברסיטה, חוקרים, תופעה, מקטין, camel, השלום, וחובר, beginning, וחולמים, הבא, לשנה, נמשכת, הצטרפו, אלינו, למקום, זרקור, סגור, הדפסה, חוגגים, dialog, begins, with, heading, called, registration, escape, will, cancel, and, היובל, הנשיא, the, ופועלים, תשתיות, וההוראה, המתקדמות, ותנאי, הלימוד, המעולים, בעיקר, בשל, הדרך, המיוחדת, לומדים, למה, תחומיים, מחלקות, ותוכניות, סגל, בכיר, מהדורה, מיוחדת, אבג, שעת, מבחן, הפנים, היפות, close, does, הטובות, וערבים, 1974, אבא, עובד, אימא, מפרנסת, דמויות, ההורים, ודמות, עצמי, בסיפורי, מזרחים, דור, גבוהה, המוביליות, מחיפה, לברלין, בורגנות, יהודית, ממוגדרת, בפלשתינה, בתחילת, הוראת, ההיסטוריה, בחינוך, 1987, להשכלה, not, 1982, collect, any, actual, information, ההודעות, הדרכים, הובילו, בירוּת, המדיניות, לבנונית, בגין, יחסו, והמועצה, החצוי, השר, זבולון, המר, לתהליך, 2016, מצרים, חסימת, הנתיב, הפתוחה, מוסדות, הניהול, בעולם, באוניברסיטאות, דתי, סטודנטית, frameborder, allowfullscreen, parentnode, replacechild, מגדילים, הנשים, בהנדסה, ומדעים, פרופ, רבקה, כרמי, ליום, getattribute, אחד, מרחיבים, גבולות, היכולת, שלך, פתיחת, שנת, הלימודים, תשע, לאוניברסיטת, התוסס, הפלורליסטי, data, src, ביותר, מרכזייה, הזכויות, שמורות, נגישות, תנאי, שימוש, באתר, 653, 8410501, ייעוץ, והרשמה, 6461600, 6461111, autoplay, wfe1, return, thumb, play, function, labnoliframe, document, createelement, https, www, youtube, com, והפעיל, ברמה, ממשיכים, וחדשניים, מוחלשות, תוך, העשרת, חייהם, כלל, המעורבים, מקדמת, שיתוף, פעולה, הדוק, ופרויקטים, ייחודיים, חברות, להעצים, היי, ומוסדות, ובעולם, בוגרי, משתלבים, ומובילים, בכל, העשייה, ובחו, רבים, מהם, אוכלוסיות, המבקשות, שרק, חינוך, קמפוסים, בחו, מגיעים, אליה, הפעילות, החברתית, בקמפוסים, השונים, מתפרשת, מגוון, תחומים, הנגשת, הידע, ליזמות, סיוע, לאוכלוסיות, נזקקות, הסביבה, עידוד, פוליטית, ועוד, הסגל, והסטודנטים, לוקחים, בתוכניות, חדשניות, הממלכתי, בפתח, השנתי, בתמורה, עבור, חודשים, ספטמבר, יוני, בשנה, הרלוונטית, ומלגה, פעמית, 1500, לפעילות, 200, אתה, בעל, מוטיבציה, לעשייה, ומאמין, במעורבות, מחוללת, שינוי, מקומך, היא, שמספקת, לחודש, יעלה, נדירה, המצוייד, הנדרשים, מקוונת, רשאי, להגיש, מחשבים, מהבחינות, מתקיימות, באמצעות, moodle, zoom, ומחייבות, במצלמה, שלא, ורמקול, ובשילוב, טלפון, נייד, מצלמה, ולא, ההצטרפות, מעניקה, החזר, שכר, דירה, בסכום, הזדמנות, לחוות, ברשותו, סיקורונה, והטיפול, הכירורגי, מדינות, המפרץ, וישראל, סיפוח, בעידן, התקרבות, שמח, משפחת, מזווית, המגיפה, אחרת, לאתר, ההנחיות, להוראה, מרחוק, עדכונים, שוטפים, לגבי, זרקורונה, המאמר, שדורג, בכנס, השמנה, ולהכיר, משותפת, מקרוב, בתוכנית, מתגוררים, בשכונות, הוותיקות, ומקיימים, פעילויות, ובשיתוף, במטרה, לקדם, ולטפח, קהילתיות, תוכנית, בימת, מרכזית, לארי, וליליאן, גודמן, בעיצומה, האירועים, לסוציולוגיה, ואנתרופולוגיה, חשיפה, במחלקה, המחשב, התנאים, שאין, העשור, אהרון, רועי, וינטרוב, דבורה, ברנשטיין, וטליה, פפרמן, יהושע, אדוט, אורי, כהן, קמפינסקי, יאיר, נאור, תוכן, העניינים, omiller, 6596940, לעת, עתה, זמין, בפורמט, זלטנרייך, פרידברג, ובאתר, השומר, השמיני, לישראל, סיפור, אחר, סיפורים, אחרים, עיצוב, תרבות, מגויסת, מאורעות, תרצ, וקובץ, משקפת, וחן, תמורות, בפערי, ייצוגיות, 2019, למכ, אמון, קונסטרוקטיבי, לנטו, קניג, דיגיטלי, כותר, סטודנט, נושא, ומגישים, לקוראים, מחקרים, ומסות, התהליכים, שכוננו, המודרנית, ועיצבו, התפתחות, והמדינה, מסוף, הוא, מאסף, מדעי, בהוצאת, ראה, אור, גיליון, למלא, ולהמתין, לקבלת, אישור, סדרת, סדרות, עלה, קימי, לרשת, אבנר, עמוס, דני, גוטוויין, הופנונג, נסים, ליאון, קובי, פלד, פולה, קבלו, קפלן, בשתי, אילנה, רוזן, שלום, רצבי, שיף, עורך, עורכת, משנה, אורנה, מילר, כרכיו, מתפרסמים, הבאים,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • בחלל
  • בקמפוס
  • מתחת למים
  • בתוך הגוף
  • מדינות המפרץ וישראל
  • השמנה
  • מדעי המחשב
  • סוציולוגיה ארגונית

Verified site has: 127 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-127


The site also has 1 references to other resources (not html/xhtml )

 in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib1/2019-2020.pdf  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Mon, 22 Jun 2020 19:00:06 GMT
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.6.34 mod_perl/2.0.10 Perl/v5.26.1
Location htt???/in.bgu.ac.il
Content-Length 379
Connection close
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.0 302 Moved Temporarily
Location htt????/in.bgu.ac.il/
Server aws
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt????/in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
Server Microsoft-IIS/8.5
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid 5ff95e9f-e2fe-203d-7b9a-55572d384b58
request-id 5ff95e9f-e2fe-203d-7b9a-55572d384b58
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 8
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 16.0.0.5005
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
X-XSS-Protection 0
Date Mon, 22 Jun 2020 19:02:35 GMT
Connection close
Content-Length 162
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Expires Sun, 07 Jun 2020 19:01:31 GMT
Last-Modified Mon, 22 Jun 2020 19:01:31 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5
X-SharePointHealthScore 0
X-AspNet-Version 4.0.30319
SPRequestGuid 50f95e9f-f24f-203d-eea1-53b42dd1f8e1
request-id 50f95e9f-f24f-203d-eea1-53b42dd1f8e1
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 467
SPIisLatency 0
X-Powered-By ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices 16.0.0.5005
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
Date Mon, 22 Jun 2020 19:01:31 GMT
Connection close
Content-Length 237966

Meta Tags

title="אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ברוכים הבאים!"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=11"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="Expires" content="0"
name="description" content="אוניברסיטת מחקר ברמה עולמית עם​ קמפוסים בבאר-שבע, בשדה-בוקר ובאילת. מצוינות במחקר ובהוראה וחיי קמפוס עשירים מסייעים לסטודנטים ולבוגרים להצטיין, להוביל ולהצליח"
name="keywords" content="מצוינות, מעורבות, יזמות, חדשנות"

Load Info

page size237966
load time (s)3.574426
redirect count3
speed download66574
server IP132.72.118.23
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.