If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: btl.gov.il redirected to: www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

site title: דף הבית, המוסד לביטוח לאומי

Our opinion (on Sunday 05 July 2020 14:32:37 CEST):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache
Meta tags:

Headings (most frequently used words):

הלאומי, פטירה, מחלה, שהות, והתאלמנות, השלישי, הגיל, עבודה, הפסקת, וילדים, פגיעה, ונכות, הביטוח, באתר, נוספות, פעולות, עובד, במשק, מכרזים, בית, לציבור, עצמאי, מידע, פרסומים, בחו, מעסיק, ותכנון, מחקר, ונהלים, חיילים, אודות, דמי, חוקים, ביטוח, המוסד, לידה, הריון, לצידך, ברגעים, החשובים, של, החיים, קישור, לדף, הבית, ולידה, אמהוּת, משפחה, שירות, צבאי, ושחרור, לביטוח, הוקרה, בחוץ, לארץ, קרנות,

Text of the page (most frequently used words):
דמי (25), ביטוח (18), #הלאומי (16), #הביטוח (14), #זכויות (11), מידע (11), 2020 (11), מענק (10), #לאומי (9), נוסף (8), אבטלה (8), #המוסד (7), #לביטוח (7), #שירות (7), #עבודה (7), קצבאות (6), לידה (6), תשלום (6), נפגעי (6), שיקום (6), עובד (6), נכה (5), פעולות (5), מקצועי (5), קרן (5), למידע (5), לעבודה (4), בית (4), בחו (4), לרשימה (4), המלאה (4), פטירה (4), טלפוני (4), אתר (4), מעסיק (4), מכרזים (4), באתר (4), פגיעה (4), צור (4), נוספות (4), עדכון (4), חזרה (4), קשר (4), במשק (4), דיווח (4), יותר (4), בנושא (4), אישי (4), סיעוד (4), בעבודה (3), רפואיות (3), מחקר (3), נכות (3), ילד (3), לפי (3), ליולדת (3), דבר (3), וועדות (3), לארץ (3), מכוונת (3), ומעלה (3), לסניף (3), פנייה (3), לעו (3), חישוב (3), חוב (3), לבני (3), ותיק (3), הגשת (3), בנק (3), חשבון (3), פרטי (3), הכנסה (3), הבטחת (3), הודעות (3), ארצי (3), 8812345 (3), 6050 (3), חוק (3), שאלות (3), ישראל (3), והטבות (3), חדש (3), פרסומים (3), מוקד (3), הבית (3), מצב (3), הריון (3), לימודים (3), לנכים (3), דלג (3), מיצוי (3), שירותים (3), נגיש (3), החיים (3), מיוחדים (3), קצבת (3), החשובים (2), תיאום (2), בריאות (2), הוותיק (2), קישור (2), לדף (2), לאזרח (2), הפסקת (2), נחשב (2), הטבות (2), שהות (2), בטל (2), הנפשות (2), דרכים (2), הפעל (2), במהלך (2), הורים (2), לדיווח (2), ותשלום (2), ניכויים (2), תלמיד (2), פניות (2), לצידך (2), עצמאי (2), ברגעים (2), אזרח (2), מחלה (2), תגמול (2), קשה (2), פוליו (2), ניידות (2), וילדים (2), כללית (2), ונכות (2), התנדבות (2), איבה (2), שמירת (2), ילדים (2), פשיטת (2), רגל (2), אמנות (2), הציבור (2), לקבל (2), במשפחה (2), כדי (2), הסתגלות (2), לקבלת (2), מזונות (2), הגיל (2), השלישי (2), אלימות (2), לדמי (2), ללא (2), חופשה (2), תקופת (2), שאירים (2), קבורה (2), והתאלמנות (2), בדיקת (2), חיסכון (2), מילואים (2), ועד (2), וקוד (2), לאינטרנט (2), קוד (2), הזמנת (2), מסמכים (2), שליחת (2), יתר (2), גמלת (2), למענק (2), בקשה (2), ונהלים (2), טפסים (2), חוזרים (2), ציבוריים (2), לגופים (2), ממדי (2), חדשות (2), לעתונות (2), סגורים (2), קרנות (2), שנתית (2), תכנית (2), סודי (2), העוני (2), ואישורים (2), סודיות (2), נדרשת (2), בעקבות (2), הנחיות (2), ישירה (2), המנכל (2), הקורונה (2), טופס (2), ויתור (2), מחשבונים (2), העיקרי, מחיה, אמצעי, script, בדמי, להבטיח, והסכומים, ולתשלום, מופקד, תפקידו, שיעורי, תושבי, שאינם, הסוציאלי, הביטחון, למי, בינלאומיות, מסוגלים, אומות, ושחרור, צבאי, זקנה, ייעוץ, יתום, הוקרה, עולם, חסידי, להתפרנס, מלכות, והרוגי, ציון, אסירי, בחוץ, תושב, כנוסח, למחייתם, השוהה, מייצגים, תושבים, מבחינה, תורם, ובכך, ופגיעות, מחדש, חלשות, לקבוצות, כלכלית, מבוססות, צודקת, מקבוצות, הכנסות, מועברות, לזכאים, ומשלם, ולמעמדם, לחלוקה, החוק, מוקדמת, ישיבה, פנסיה, משלם, להתייחס, ומעסיקו, שכיר, סטודנט, מחייב, ההכנסה, לפועל, והוצאה, אכיפה, ביקורת, לזמינים, וטען, ולצמצום, הלאומית, אומנה, לכל, אין, מקצבה, במוסדות, למקבלי, ותשובות, למימוש, שימושיות, עצות, אחת, האפשרות, אחרים, מחשבוני, זכות, לגשת, עקבו, המשתנים, למצבים, המותאמות, וארגונים, החולה, מדפדפן, לתפריט, פקודות, ראשי, הכלים, ייתכן, שאתה, לתוכן, תחתון, העמוד, קבוצות, מפת, תנאי, מנסה, שימוש, בחיים, אירועים, אוכלוסיה, לאתר, סוציאליות, מאמצים, עקב, היולדת, בשרת, אשפוז, הוצאות, מימון, יולדת, פטירת, קצבה, כללי, הפוך, פונדקאות, מיועדים, משפחה, רצועת, קבצי, תוכנית, בהתאם, מגוון, אותך, ומעניק, טובה, שיבה, מלידה, חייך, אחרינו, מאובטח, עוברית, מלווה, גזזת, עירוי, תאונות, כולל, בזמן, ולידה, להכנסותיהם, שמורות, התושבים, בפעולות, אישית, תאונה, מתנדבים, סטטיסטיקה, ישוב, בתאונה, ותכנון, מסירת, העברת, רפואי, ספר, הליקויים, חוקים, גמלאי, מועצת, בעלי, חדר, כלליים, החזון, אמהוּת, לציבור, בתמיכת, בישראל, קורונה, דוח, content, בטחון, נתונים, סוציאלי, סקירה, ירחון, לילד, לתחילת, סטטיסטי, ספריה, תפקידים, שלנו, sms, במדינת, שעורי, אופן, תיק, פתיחת, ישראלי, אצל, אמנה, לחו, עובדים, יציאה, desc, עלייה, בנלאומיות, חיילים, חובה, משירות, חובת, אישור, המנכ, אתרי, אודות, סים, ישיר, מרכז, לקשישים, 9696, זיכרון, החזר, והנצחה, תכנון, ופרסומים, ומשפחתו, הייעוץ, מדמי, פטור, הודעת, אמיתית, מכל, ברצף, לקרנות, בקשות, לסיוע, וקולות, קוראים, כאן, לחץ, ההודעות, סניפים, רשימת, מנוף, המסך, מתחלפות, המציג, רכיב, תשלומים, ליועצים, מקדימים, טלפוניים, גובה, אישיים, בירורים, שלי, כלליות, האתר, משוב, מוקדים, מדינת, והנהלה, מטה, יחידות, לאגף, תלונה, הזכויות, משוחררים, לפניך, עליכם, הצהרה, הוקדם, הקדמת, ומדריכים, תביעה, למגישי, הבהרה, ואזרח, חודש, חופש, לתזכירי, המידע, הערות, להגשת, המועד, עלוני, עבור, אפריל, להקל, בסיכון, מפעלים, חזרת, אותנו, שתעדכן, חשוב, לילדים, ונוער, לפיתוח, סרטונים, פתוחים, דרושים, לקהל, עדיין, סניפי, בתביעה, הטיפול, נפוצות, iis4,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • Please Wait
  • סמל המנורה- מדינת ישראל- ...

The site also has 2 references to external domain(s).

 youtube.com  Verify  facebook.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Location htt????/www.btl.gov.il/
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Location htt???/www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid eb9d4f9f-52d1-6090-5d2c-a732e30ed182
request-id eb9d4f9f-52d1-6090-5d2c-a732e30ed182
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 13
SPIisLatency 0
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4841
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
X-OneAgent-JS-Injection true
X-ruxit-JS-Agent true
Set-Cookie dtCookie=v_4_srv_1_sn_05E4C0AB7B00B3B935FC4B808BF67ABD_perc_100000_ol_0_mul_1; Path=/; Domain=.btl.gov.il
Date Wed, 06 May 2020 01:55:27 GMT
Connection close
Content-Length 163
Strict-Transport-Security max-age=31536000 ; includeSubDomains
Set-Cookie TS01ef3151=017b23b400e5631751719588603de7a3569d20e61bf6b310a5ec229583a7870a15c8d2248bcbd5635659204479281a2cea5f4c0d47d36ce0f02d0cae5cb2ce8f97095c93e3; Path=/; Domain=.www.btl.gov.il
HTTP/1.0 302 Found
Location htt????/www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
Server BigIP
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Expires Tue, 21 Apr 2020 01:55:28 GMT
Last-Modified Wed, 06 May 2020 01:55:27 GMT
ETag 1588730128:dtagent10189200420175514qXOu
Vary Accept-Encoding
X-SharePointHealthScore 0
SPRequestGuid eb9d4f9f-a2eb-6090-5d2c-a54ed3e2a3ce
request-id eb9d4f9f-a2eb-6090-5d2c-a54ed3e2a3ce
X-FRAME-OPTIONS SAMEORIGIN
SPRequestDuration 175
SPIisLatency 1
MicrosoftSharePointTeamServices 15.0.0.4841
X-Content-Type-Options nosniff
X-MS-InvokeApp 1; RequireReadOnly
X-OneAgent-JS-Injection true
X-ruxit-JS-Agent true
Set-Cookie dtCookie=v_4_srv_1_sn_DF06674CA43159BD1F7E2AA77DC8BF07_perc_100000_ol_0_mul_1; Path=/; Domain=.btl.gov.il
Date Wed, 06 May 2020 01:55:27 GMT
Connection close
Content-Length 31846
Strict-Transport-Security max-age=31536000 ; includeSubDomains
Set-Cookie TS01ef3151=017b23b400115e26588653ff4962b10617a111f74350c48f235e2598a94801b4f85dce701e217c48c84d20365f6d52f12e37cf9c6ed81d154a812805b81fdae38495bf35d9; Path=/; Domain=.www.btl.gov.il

Meta Tags

title="דף הבית, המוסד לביטוח לאומי"
name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint"
http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=100"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1"
name="google-site-verification" content="zjFKP6AQjEyUOgPFs-uCN4FWexviilc3QA9Pti0ANbo"
http-equiv="Expires" content="0"
name="msapplication-TileImage" content="/_layouts/15/images/SharePointMetroAppTile.png"
name="msapplication-TileColor" content="#0072C6"
property="og:description" content=""
property="og:type" content="article"
property="og:site_name" content="www.btl.gov.il"
property="og:image" content="htt????/www.btl.gov.il/_layouts/15/images/btl.website/new/FaceBookShareLogo.jpg"
property="og:title" content="דף הבית | ביטוח לאומי"

Load Info

page size135145
load time (s)2.855716
redirect count3
speed download11151
server IP31.168.15.205
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.