If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: chula.ac.th redirected to: chula.ac.th

site title: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Our opinion (on Wednesday 27 January 2021 11:32:32 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 172 days ago
Meta tags:

Headings (most frequently used words):

จุฬาฯ, เรื่อง, covid, 19, ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 5g, ประกาศจุฬาฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่, เสวนา, ai, cloud, ด้วยเทคโนโลยี, ยกระดับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์, ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหัวเว่ย, นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายวิเคราะห์, วิศวฯ, แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย, ฉบับ, และร่วมนำเสนอบทความวิจัย, จุฬาฯได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม, นิติมิติ, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง, การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน, โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป, ภาษาศาสนา, อบรมครูสอนพระพุทธศาสนา, เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ, กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด, โครงการสัตวแพทย์, เสนอร่าง, ประเทศไทย, เครือข่ายอากาศสะอาด, ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ, การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน, นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา, เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในรั้ว, คณะครุศาสตร์, cases, real, สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม, สำหรับภาคการศึกษาต้น, เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา, แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน, ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค, การเปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร, ผลิตโดย, ๒๕๖๓, ค้นหา, ข่าวสารและความเคลื่อนไหว, วิจัยและนวัตกรรม, การศึกษาที่จุฬาฯ, แนะนำ, normal, ปีการศึกษา, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค, for, จับมือ, chula, new, use, ทดสอบ, จัดงานแสดงผลงานการทดลอง, กสทช, มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน, ฉบับที่, university, green, ข้อมูลและสถิติ, เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา, เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด, เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, อื่นๆ,

Text of the page (most frequently used words):
#จุฬาฯ (15), chula (7), #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5), and (4), #green (4), #covid (4), #เรื่อง (4), 2020 (4), #innovation (4), #หลักสูตรที่เปิดสอน (3), the (3), #วิจัยและนวัตกรรม (3), #university (3), waste (3), zero (3), เพิ่มเติม (3), สมัครรับข่าวจุฬาฯ (3), ประกาศจุฬาฯ (3), 100 (3), มิถุนายน (3), ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3), ความภูมิใจของจุฬาฯ (2), บริการนิสิต (2), ปฏิทินกิจกรรม (2), ภาพข่าว (2), ความเป็นนานาชาติ (2), งานวิจัยและนวัตกรรม (2), ข่าวเด่น (2), ข่าวทั้งหมด (2), ทุนการศึกษา (2), สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ (2), รอบรั้วจามจุรี (2), คลัสเตอร์วิจัย (2), งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (2), hub (2), แผนที่และการเดินทาง (2), ข้อมูลและสถิติ (2), หลักสูตร (2), แนะนำติชม (2), ร่วมงานกับจุฬาฯ (2), อุทยาน (2), around (2), สมัครเข้าศึกษา (2), ในสื่อ (2), รู้ลึกกับจุฬาฯ (2), soเชี่ยว (2), road (2), ถิ่นจุฬาฯ (2), บริจาคให้จุฬาฯ (2), check (2), ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2), สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การเปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร, พื้นที่สร้างสรรค์, ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค, ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ, ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓, สำนักงานวิทยทรัพยากร, หอสมุดกลาง, สารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม, ปีการศึกษา, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, ศูนย์ทดสอบวิจัยวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา, trecs, สำหรับภาคการศึกษาต้น, บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ, แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน, ผลิตโดย, ข่าวสารและสาระความรู้, ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่, ติดต่อเรา, ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ, your, browser, does, not, support, video, แนะนำ, outlook, การวัดและประเมินผลการศึกษา, tag, normal, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, new, เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค, หน่วยงานของจุฬาฯ, ติดต่อจุฬาฯ, วารสารจุฬาฯ, ฉบับที่, ข่าว, พิพิธภัณฑ์, จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย, ธรรมสถาน, เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา, โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ, ชุดนิสิต, เพลงมหาวิทยาลัย, อักษรย่อปริญญา, ชื่อปริญญา, แบรนด์จุฬาฯ, toyota, ต้นจามจุรี, bike, bus, shuttle, muvmi, การศึกษา, คณะและสำนักวิชา, วิทยาลัยและสถาบัน, เสื้อครุยพระราชทาน, สีชมพู, สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประวัติจุฬาฯ, skip, หน้าแรก, รู้จักจุฬาฯ, เกี่ยวกับจุฬาฯ, วีดิทัศน์แนะนำ, ภารกิจหลัก, พระเกี้ยว, โครงสร้างองค์กร, สภามหาวิทยาลัย, การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ, วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร, คณะผู้บริหาร, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์, อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานการทะเบียน, สำนักบริหารกิจการนิสิต, คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร, ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ, district, ผ่าน, siam, อพสธ, บริการสังคม, บริการวิชาการ, ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ, ค้นหาประชาคมวิชาการ, ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริการทางการแพทย์, โอสถศาลา, บริการทางทันตกรรม, คลินิกกายภาพบำบัด, คลินิกเทคนิคการแพทย์, วิทยานุกรม, คลังปัญญาจุฬาฯ, อบจ, mooc, องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ, ศูนย์การศึกษาทั่วไป, cas, การประเมินออนไลน์, ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ, หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต, ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้, ค่าธรรมเนียมการศึกษา, cuvip, หอพัก, การสมัคร, หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรระยะสั้น, การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต, การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, บทบาทหลักคือ, และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน, เป้าหมาย, เครือข่ายอากาศสะอาด, ประเทศไทย, เสนอร่าง, กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด, เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง, การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน, ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ, โครงการสัตวแพทย์, เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในรั้ว, เสวนา, นิติมิติ, อบรมครูสอนพระพุทธศาสนา, นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายวิเคราะห์, การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน, วิศวฯ, ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหัวเว่ย, ยกระดับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์, ด้วยเทคโนโลยี, cloud, ฉบับ, แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย, นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา, คณะครุศาสตร์, จุฬาฯได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม, และร่วมนำเสนอบทความวิจัย, ภาษาศาสนา, โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป, กสทช, 10330, ติดต่อหน่วยงานต่างๆ, ของจุฬาฯ, โทรศัพท์, 2215, 3555, อีเมล, 254, ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, คณะเภสัชศาสตร์, ดูข่าวทั้งหมด, ศาสตราจารย์, เภสัชกรหญิง, พรอนงค์, อร่ามวิทย์, มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง, ความอบอุ่น, เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้, 2040, masterplan, อื่นๆ, line, twitter, facebook, จับมือ, จัดงานแสดงผลงานการทดลอง, sdgs, outreach, และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง, โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ, มีประสบการณ์, มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย, ค้นหา, อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ, สาขาวิชา, เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด, และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้, เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด, การศึกษาที่จุฬาฯ, เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ, กรณีศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจุฬาฯ, การเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก, engagement, ชีวิตนิสิตจุฬาฯ, การเรียนการสอน, teaching, learning, research, นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย, policy, operation, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ, หรือ, sustainable, development, goals, ได้พัฒนาหลักสูตร, ครองอันดับ, ทดสอบ, 443, use, cases, for, real, ข่าวสารและความเคลื่อนไหว, มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน, ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีบัญชี, 2560, บุคลากร, 850, นิสิตปัจจุบัน, 280, คณะ, rankings, ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, world, จากการจัดอันดับโดย, ปีซ้อน, มหาวิทยาลัยไทย, เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา, ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ, สำนักวิชา, การวิจัย, ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ, มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย, และสถาบัน, วิทยาลัย, content,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • TCAS
  • Chula MOOC
  • CBS Academy
  • คอร์สเรียนออนไลน์เว็บไซต์...
  • จุฬาฯ ต้นแบบมหาวิทยาลัยนว...
  • จุฬาฯ ประกาศนโยบาย 10 Plu...
  • Chula Gets Ready for New ...
  • คิดใหม่ ทำใหม่ กับการเรีย...

Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location htt????/chula.ac.th/
Content-Length 0
Connection close
HTTP/1.1 200 OK
Date Fri, 07 Aug 2020 13:04:34 GMT
Server Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Vary Accept-Encoding,Cookie
Cache-Control max-age=3, must-revalidate
Content-Encoding gzip
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Set-Cookie ROUTEID=.01; path=/
Connection close
Set-Cookie visid_incap_1832240=/9lmWmjvQryy7hhwjC+4MWJRLV8AAAAAQUIPAAAAAABOeItIQ+S2vqJs6l59tPE1; expires=Sat, 07 Aug 2021 12:19:57 GMT; HttpOnly; path=/; Domain=.chula.ac.th
Set-Cookie nlbi_1832240=0wqRfXdVNCPiFhKaZcRtaAAAAADG8WtTuslDZj105+W4bML5; path=/; Domain=.chula.ac.th
Set-Cookie incap_ses_465_1832240=A1fjIt+MLFUG317jMAN0BmNRLV8AAAAAI5L84ZBkjzPeaemJzJ9DJw==; path=/; Domain=.chula.ac.th
X-CDN Incapsula
Transfer-Encoding chunked
X-Iinfo 2-12199152-12199159 NNNN CT(209 442 0) RT(1596805474796 24) q(0 0 6 7) r(8 8) U12

Meta Tags

title="จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
charset="UTF-8"
http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
name="msapplication-TileColor" content="#de5c8e"
name="msapplication-config" content="htt????/www.chula.ac.th/wp-content/themes/chulalongkorn/assets/favicons/browserconfig.xml"
name="theme-color" content="#ffffff"
name="robots" content="index, follow"
name="googlebot" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1"
name="bingbot" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1"
property="og:locale" content="th_TH"
property="og:locale:alternate" content="en_US"
property="og:type" content="website"
property="og:title" content="จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
property="og:description" content="103 ปี “เกียรติภูมิจุฬาฯ” รับใช้ประชาชน ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ"
property="og:url" content="htt????/www.chula.ac.th/"
property="og:site_name" content="จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
property="article:publisher" content="htt????/www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/"
property="article:modified_time" content="2020-08-03T07:53:26+00:00"
property="og:image" content="htt????/www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/chula-facebook-share-20200803.jpg"
property="og:image:width" content="1200"
property="og:image:height" content="630"
name="twitter:card" content="summary_large_image"
name="twitter:title" content="จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
name="twitter:description" content="101 ปี “เกียรติภูมิจุฬาฯ” รับใช้ประชาชน ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ"
name="twitter:creator" content="@ChulalongkornU"
name="twitter:site" content="@ChulalongkornU"
name="generator" content="EventON 2.9"

Load Info

page size83327
load time (s)2.981608
redirect count1
speed download5339
server IP45.60.124.77
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.