If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: dbd.go.th redirected to: dbd.go.th/index.php

site title: DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Our opinion:

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:

Headings (most frequently used words):

2562, xxx, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา, ประจำปี, 2563, online, ในวันที่, smart, otop, digital, กรมพัฒน์ฯ, 62, กฎกระทรวง, นักการค้าชุมชนออนไลน์, จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ, ครั้งที่, ธันวาคม, ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, เรื่อง, สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ, จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน, วีรศักดิ์, dbd, หลังเกาะติดผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, แย้มข่าวดี, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย, ปปง, กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, shopee, ฉบับที่, การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นำสินค้าชุมชนไทยขายบนแพลตฟอร์ม, รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ประจาปี, 2561, พาณิชย์, โชว์ความสำเร็จ, สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ, กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย, for, smes, โรงแรมดวงตะวัน, จั, ขอเชิญสม้ครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร, รุ่นที่, ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด, และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับข้อม, สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึง, วันที่, 30, พฤศจิ, การระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ, วัตถุประสงค์, จากนี้ไประบบจดทะเบียนธุรกิจเร็วขึ้นอีก, ชวน, ด้านดิจิ, ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์, by, ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน, offl, จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง, เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร, จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี, กิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ๒๕๖๒, การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, ภายใต้, การป, สำนักงานพาณิชย์จัง, สำนักงานพาณิชย์จั, ที่อยู่ในความส่, จ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาด, สมาคมการค้า, total, มาอบรมยกระดับศักยภาพองค์กร, ขอความร่วมมือ, สภาทนายความ, และ, สภาวิชาชีพบัญชี, กำชับสมาชิกให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้าจริง, สถานการณ์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย, ตามภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก, มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย, องค์กรส, 22, ราย, การจดทะเบียนธุรกิจ, ประจำเดือนตุลาคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ปลุกร้านเสริมสวยรายย่อยคึกคักปลายปี, เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่, เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร, solution, ระหว่าง, โครงการ, bsc, ฟรี, ไม่มีค่าใช้จ่าย, ขอเชิญเข้าร่วมอบรม, หลักสูตร, ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์, ขอเชิญผู้บริหารและสมาชิกสมาคมการค้าเข้าร่วมอบรม, พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สานต่อธุรกิจโปร่งใส, ธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย, bank, indonesia, มาศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา, แนวทางความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, zero, สู่ความยั่งยืน, สมัครเข้าร่วมกิจกรรม, คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต, จดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ, หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน, และเรื่อง, แนวทางปฏิบัติในการยื่นง, พณ, มอบความสุข, เทศกาลปีใหม่, ขยายเวลา, เพิ่มวัน, ขอเชิญอบรม, ขอเชิญ, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย, ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร, บัญชี, ชี้ช่องรวย, 19, tolerance, 12, พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้, commerce, ประเทศไทย, ได้ถึง, 31, เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร, 256, ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ, อัพเดทเทรนด์ภาษี, ที่, thai, sme, ต้องรู้, 25, โปรดอ่าน, เชียงใหม่, ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม, โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ, select, สิงหาคม, รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์, ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม, มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยตามสถานการณ์ภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจทันสมัย, ด่วน, ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน, เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ, ในหั, ประกาศรายชื่อ, เกษตรไทยก้าวหน้าไปกับสื่อดิจิทัล, เริ่มต้นอย่างมั่นคง, ในวันศุกร์ที่, 13, ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร, ลูกค้าติด, ธุรกิจโต, go, จังหวัดนนทบุรี, สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน, ข่าวกรม, ยูทูปแชนนอล, จัดซื้อจัดจ้าง, release, press, ภาพกิจกรรม, ระเบียบ, ประกาศ, สัมนา, อบรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอัพเดต, ลิงค์ที่น่าสนใจ,

Text of the page (most frequently used words):
2562 (115), ธันวาคม (65), พฤศจิกายน (24), #ดูทั้งหมด (14), dbd (13), xxx (10), ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (10), #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (7), เรื่อง (7), ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (7), #ประจำปี (7), 2563 (6), #smart (6), #online (6), #สิงหาคม (6), #ครั้งที่ (5), ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (5), จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ (5), commerce (4), ในวันที่ (4), หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน (4), วีรศักดิ์ (4), มิถุนายน (4), #กรมพัฒน์ฯ (4), กฎกระทรวง (4), digital (4), otop (4), นักการค้าชุมชนออนไลน์ (4), จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน (4), สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ (4), smes (4), service (4), ปปง (3), registration (3), ข่าวกรม (3), explorer (3), ระเบียบ (3), bank (3), จัดซื้อจัดจ้าง (3), internet (3), total (3), จังหวัดนนทบุรี (3), การจดทะเบียนธุรกิจ (3), release (3), press (3), 2561 (3), โชว์ความสำเร็จ (3), การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (3), ติดต่อกรม (3), ๒๕๖๒ (3), ข่าวสาร (3), เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (3), การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (3), ข่าวประชาสัมพันธ์ (3), และเรื่อง (3), พาณิชย์ (3), for (3), shopee (3), นำสินค้าชุมชนไทยขายบนแพลตฟอร์ม (3), โรงแรมดวงตะวัน (2), ระหว่าง (2), งานการอนุญาต (2), datawarehouse (2), โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ (2), อัพเดทเทรนด์ภาษี (2), account (2), permit (2), ผู้ทำบัญชี (2), ที่ (2), ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (2), ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ (2), เชียงใหม่ (2), โปรดอ่าน (2), จองชื่อนิติบุคคล (2), ขอหนังสือรับรอง (2), วันที่ (2), กันยายน (2), การระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (2), วัตถุประสงค์ (2), จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (2), และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับข้อม (2), กฎหมาย (2), สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (2), 2560 (2), ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด (2), สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึง (2), พฤศจิ (2), คัดสำเนา (2), ประกาศ (2), ขอเชิญสม้ครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (2), ค้นหา (2), บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล (2), รุ่นที่ (2), ต้องรู้ (2), ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา (2), ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (2), โครงการ (2), solution (2), sme (2), ด่วน (2), หลักสูตร (2), คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (2), แนวทางความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2), ธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย (2), indonesia (2), มาศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2), ภาพกิจกรรม (2), ขอเชิญผู้บริหารและสมาชิกสมาคมการค้าเข้าร่วมอบรม (2), พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย (2), bsc (2), ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (2), การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (2), ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (2), ขอเชิญ (2), zero (2), สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (2), สานต่อธุรกิจโปร่งใส (2), สู่ความยั่งยืน (2), ฟรี (2), ไม่มีค่าใช้จ่าย (2), ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร (2), บัญชี (2), ชี้ช่องรวย (2), มอบความสุข (2), ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย (2), ขอเชิญอบรม (2), tolerance (2), มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (2), รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ (2), ธุรกิจโต (2), thai (2), select (2), ประเทศไทย (2), แนวทางปฏิบัติในการยื่นง (2), เพิ่มวัน (2), ขยายเวลา (2), ได้ถึง (2), 256 (2), เทศกาลปีใหม่ (2), ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร (2), ลูกค้าติด (2), ประกาศรายชื่อ (2), เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (2), ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม (2), เริ่มต้นอย่างมั่นคง (2), สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (2), ในวันศุกร์ที่ (2), ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน (2), เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (2), ในหั (2), อบรม (2), สัมนา (2), เศรษฐกิจทันสมัย (2), เกษตรไทยก้าวหน้าไปกับสื่อดิจิทัล (2), การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยตามสถานการณ์ภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก (2), พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ (2), จดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ (2), สมัครสมาชิก (2), กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (2), กิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (2), จ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (2), offl (2), ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (2), ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์ (2), โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2), ด้านดิจิ (2), เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร (2), การป (2), ภายใต้ (2), องค์กรส (2), จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี (2), สำนักงานพาณิชย์จัง (2), สำนักงานพาณิชย์จั (2), hot (2), แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (2), business (2), เกี่ยวกับกรม (2), ค้นหารหัสธุรกิจ (2), คำถามที่ถามบ่อย (2), บริการออนไลน์ (2), คู่มือทำธุรกิจ (2), ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (2), ที่อยู่ในความส่ (2), จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ (2), ปลุกร้านเสริมสวยรายย่อยคึกคักปลายปี (2), สมาคมการค้า (2), ฉบับที่ (2), กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (2), การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2), ประจาปี (2), รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2), พฤษภาคม (2), เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่ (2), จากนี้ไประบบจดทะเบียนธุรกิจเร็วขึ้นอีก (2), หลังเกาะติดผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2), แย้มข่าวดี (2), มาอบรมยกระดับศักยภาพองค์กร (2), newsletter (2), ชวน (2), มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย (2), กำชับสมาชิกให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้าจริง (2), สถานการณ์การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย (2), ตามภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก (2), ราย (2), ขอความร่วมมือ (2), สภาทนายความ (2), ประจำเดือนตุลาคม (2), และ (2), สภาวิชาชีพบัญชี (2), คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ, คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ, คู่มือการเปิดร้านค้าออนไลน์, เอกสารเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจระบบ, คลังความรู้, คู่มือการเป็นนิติบุคคล, การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ, ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ, อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติบุคคล, งานธุรกิจส่วนภูมิภาค, ข้อมูลธุรกิจ, กฏหมาย, จดทะเบียนธุรกิจ, คู่มือการใช้งานต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ, ตาม, พรบ, คู่มือประชาชน, อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง, ภาพข่าวกิจกรรม, ประวัติกรม, บริการข้อมูล, นายวุฒิไกร, ลีวีระพันธุ์, วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกาศ, ข่าวอบรม, สัมมนา, อื่นๆ, ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย, คำวินิจฉัย, แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย, กฎหมายและระเบียบ, ผลงานทางวิชาการ, ผลสรุปการศึกษาดูงาน, ภาพเพื่อประชาสัมพันธ์, infographic, รวมคำศัพท์เทคนิคภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, faq, อำนวยความสะดวก, จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์, android, หน้าแรก, ตรวจสอบหนังสือรับรอง, ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, filing, สถิติข้อมูล, คลังข้อมูลธุรกิจ, การบริการข้อมูลธุรกิจ, ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, secured, จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์, toggle, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, navigation, กรุณาระบคำที่ต้องการค้นหาค่ะ, call, center, 1570, คุณใช้, ในเวอร์ชั่นตำกว่าที่รองรับ, เว็บไซต์จึงอาจแสดงผลได้ไม่ครบถ้วน, โปรดอัพเดตเวอร์ชั่น, magazine, ยุทธศาสตร์, ios, learning, เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล, งบการเงิน, ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และข้อมูลสมาคม, และบริการออนไลน์, department, development, ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ, mocbizclub, อบรมสัมนาย้อนหลัง, การกำกับบัญชีและธุรกิจ, vdo, demand, การส่งเสริมธุรกิจ, แจ้งติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงิน, ระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ, accfirm, ระบบจัดการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่, young, ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, พันธกิจ, แบบสำรวจ, สมัครรับข่าวสารฟรี, ภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กอง, สำนัก, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต, อื่น, webboard, sitemap, เชื่อมโยงหน่วยงาน, รับสมัครงาน, สำหรับเจ้าหน้าที่, เว็บเมล์กรม, ระบบงานสำหรับหน่วยงานภายนอก, สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระบบทะเบียนพาณิชย์, ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ, เนื้อหาล่าสุด, follow, 563, การส่งงบการเงินประจำปี, issue, ง่ายนิดเดียว, ธุรกิจสร้างอาชีพ, ค้นหาธุรกิจแฟรนไชส์, world, doing, การเริ่มต้นธุรกิจ, ฐานราก, ข้อมูลเศรษฐกิจ, คู่มืองานบริการ, ถนน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูลนิติบุคคลรายจังหวัด, สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล, ยูทูปแชนนอล, ลิงค์ที่น่าสนใจ, 11000, อำเภอเมือง, ตำบลบางกระสอ, นนทบุรี, ระหว่างวันที่, วิสัยทัศน์, รางวัลเกียรติยศ, solutions, next, previous, หนัาหลัก, search, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2564, แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี, webadmin, แผน, ผลการใช้จ่ายงบประมาณ, รายงานงบการเงินรวม, รายงานต้นทุนผลผลิต, รายงานประจำปี, ภารกิจและยุทธศาสตร์, ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง, cio, โครงสร้างและหน่วยงาน, filling, computer, จังหวัดชลบุรี, ข่าวอัพเดต, มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน, องค์กรสร้างสุข, application, opera, chrome, safari, firefox, โชวห่วย, รองรับการทำงานบน, 3137338, จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, กระทรวงพาณิชย์, คลังข้อมูลธุรกิจเดิม, ตรวจค้นหลักประกันทางธุรกิจ, copyright, เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต, แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย, ด้วยค่ะ,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • Leading Business Towards ...
 • Leading Business Towards ...
 • Leading Business Towards ...
 • news469416564
 • news469416556
 • news469416545
 • news469416494
 • news469416473
 • news469416420
 • news469416421
 • news469416570
 • news469416571
 • news469416574
 • news469416569
 • news469416563
 • news469416539
 • news469416537
 • news469416525
 • news469416498
 • news469416517
 • news469416474
 • news469416478
 • news469416467
 • news469416471
 • news469415163
 • news469416036
 • news469415889
 • news469415890
 • news469415891
 • news469414939
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • e-Resistration
 • WCAG
  App Store

Verified site has: 140 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140


The site also has 38 references to other resources (not html/xhtml )

 dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/promotion_file/manu___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/entredev_file/manua___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/publicdevelop_file/___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/publicdevelop_file/___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/it_file/pdf/digital___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/document_file/balan___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/images/ecommerce_pic/New PR ___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/article/article_201___.pdf  Verify  www.dbd.go.th/ewtadmin/ewt/dbdweb56/do___.pdf  Verify  dbd.go.th/download/promotion_file/App____.pdf  Verify
 dbd.go.th/download/promotion_file/App____.pdf  Verify  dbd.go.th/download/PDF_law/secuerity.pdf  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.0 302 Found
Location htt????/dbd.go.th/
Cache-Control no-cache
Pragma no-cache
Expires 0
Connection close
HTTP/1.1 302 Found
Location intro.php
Date Sun, 15 Dec 2019 15:31:50 GMT
Server Apache/2.2.15 (Red Hat)
X-Powered-By PHP/5.2.17
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Content-Length 2660
Connection close
Content-Type text/html
Set-Cookie PHPSESSID=v56hu3mj154laa9i3vqsge6n27; path=/
HTTP/1.1 302 Found
Location index.php
Date Sun, 15 Dec 2019 15:31:51 GMT
Server Apache/2.2.15 (Red Hat)
X-Powered-By PHP/5.2.17
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Connection close
Content-Type text/html
Set-Cookie PHPSESSID=3c3ahmbtcakjr393g4iq9j1kt6; path=/
HTTP/1.1 200 OK
Date Sun, 15 Dec 2019 15:31:52 GMT
Server Apache/2.2.15 (Red Hat)
X-Powered-By PHP/5.2.17
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Connection close
Content-Type text/html
Set-Cookie PHPSESSID=e0mblsc67f94fu1289qp0n06r2; path=/

Meta Tags

title="DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า"
charset="utf-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"

Load Info

page size286328
load time (s)5.570737
redirect count3
speed download51398
server IP203.154.104.129
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.