If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: discountbank.co.il redirected to: www.discountbank.co.il/DB/private

site title: פרטיים | בנק דיסקונט

Our opinion (on Wednesday 27 January 2021 20:53:32 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 153 days ago
Meta tags:
description=ברוכים הבאים לאתר בנק דיסקונט המציע ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים שירותי בנקאות מקיפים ישירים ומקוונים, בכל תחומי הפעילות הפיננסית;

Headings (most frequently used words):

בדיסקונט, בפירעון, עמידה, לפועל, עכשיו, הוצאה, והליכי, פיגורים, עסקים, בעלי, אי, חיוב, לגרור, עלול, ההלוואה, משכנתא, קריירה, ילד, לכל, הלוואה, יותר, נסייע, ייחודית, לסטודנטים, לוקחים, ומחזירים, בסוף, התואר, הצטרפו, למיזם, ואנחנו, דיסקונט, לכם, בקידום, העסק, לבצע, פעולות, ולקבל, מידע, באתר, ובאפליקציה, תשלומי, חיסכון, אשראי, בריבית, מחשבון, דחיית, לשגרה, בראש, פגישה, קובעים, לסניף, להגיע, צריכים, שקט, תואר, וחוסכים, נגישות, בדיגיטל, פעילים, לא, עדין, חוסכים, סטודנטים, מראש, ריבית, זמן, את, החשבון, הקרן, הזאת, חדש, בשבילכם, מלווים, אתכם, בחזרה, מקום, לנהל, אפשר, משכורת, השלמת, הלוואת, מכל, חיפוש, טופס, לך, ערוצי, קבוצת, התקשרות, משפחה, כרטיסי, והשקעות, חשבונות, סוגי, מתאים, כלים, ומחשבונים,

Text of the page (most frequently used words):
#דיסקונט (46), #מפתח (38), #בדיסקונט (38), #חיסכון (28), #מידע (26), #משכנתא (26), כרטיס (24), הלוואות (23), #פקדונות (23), #אשראי (21), לכל (20), הלוואה (20), חבילת (18), הטבות (17), שירות (16), מחשבון (14), משפחה (14), עמלות (13), ילד (13), חשבון (13), נגישות (13), הבנק (11), השקעות (10), מסלולי (10), חיוב (10), סניפים (10), משפחתי (10), תעריפון (9), כרטיסי (9), ייעוץ (9), ההון (9), סטודנטים (9), סוגי (9), עסקים (9), למידע (9), שירותי (8), אודות (8), פרטיים (8), מילון (8), תנאים (8), קריירה (8), למשפחה (8), שאלות (8), תוכנית (8), בנקאות (8), עובדי (8), ישירים (7), מוצרים (7), כללי (7), לחיילים (7), באתר (7), פנסיוני (7), קשר (7), נוסף (7), תואר (7), שוק (7), יותר (7), באפליקציה (6), במבצע (6), ותשובות (6), להגיע (6), לכם (6), בקשה (6), כניסה (6), לפרטים (6), בעלי (6), בסניפים (6), תוכניות (6), נוספים (6), דין (6), לחשבונות (6), חשבונות (6), נפוצות (6), חברי (6), דוחות (6), כספיים (6), איתור (6), 2020 (6), חוץ (6), פתיחת (6), מיסוי (6), ניהול (6), אחריות (5), גלישה (5), אבטחת (5), ההלוואה (5), אתכם (5), לסטודנטים (5), card (5), fly (5), לפתיחת (5), דיינרס (5), סקירה (5), כלכלית (5), חיילים (5), אפליקציית (5), מסלולים (5), מיוחדים (5), פגישה (5), ריבית (5), צעירים (5), לקוחות (5), פיננסית (5), משוחררים (5), באינטרנט (5), ערוצים (5), משכנתאות (4), העברות (4), חיפוש (4), בילוי (4), סקירות (4), לערוצים (4), שימוש (4), צמודים (4), הדיגיטליים (4), בואו (4), פלוס (4), תפנית (4), עסק (4), ניכוי (4), וחסכונות (4), פרויקטים (4), חוק (4), כדי (4), והטבות (4), זמן (4), ללקוח (4), תשלומי (4), אישי (4), טלבנק (4), טלפוני (4), הודעות (4), מזומן (4), עכשיו (4), הצטרפות (4), חדש (4), בריבית (4), בפירעון (4), עבור (4), לפועל (4), עמידה (4), הוצאה (4), והליכי (4), פיגורים (4), בנקאי (4), יצירת (4), 2019 (4), הפרטים (4), לכולם (4), לגרור (4), עלול (4), משיכת (4), פעולות (4), איסור (4), הלבנת (4), הסדרי (4), הפנסיוני (4), מונחים (4), מונחי (4), ביטוח (4), הייעוץ (4), וקבלת (4), ושירותים (4), mastercard (4), הון (4), בערוצים (4), ערך (4), הצטרפו (4), ארכיון (4), להצטרפות (4), בין (4), מקום (4), תמיכת (3), אינטרנט (3), כאן (3), עזרה (3), שקט (3), הפנויות (3), שמציע (3), לכישוריכם (3), להגיש (3), מועמדות (3), השלמת (3), משכורת (3), דיגיטלית (3), מגוון (3), החיסכון (3), טופס (3), פשוט (3), ותוכניות (3), משלימות (3), בראש (3), המשכנתא (3), ושירות (3), בנות (3), חסכונות (3), מדיניות (3), 2go (3), ויזה (3), הטבת (3), פנסיה (3), בהוראת (3), המשפחה (3), קבע (3), תנאי (3), פתוחה (3), חכמים (3), קלאסיים (3), ופקדונות (3), משרות (3), גבוהה (3), מוקד (3), קבוצת (3), עיתונות (3), והשכלה (3), מעבר (3), חדר (3), דירה (3), להשכלה (3), מצווה (3), לידה (3), חתונה (3), חבילות (3), לאירועים (3), חשובים (3), בחיים (3), חברות (3), והשקעות (3), מדריך (3), אבודים (3), חברתית (3), נגיש (3), הצהרת (3), וריביות (3), אתר (3), מטרה (3), תלונות (3), בנקאית (3), זהות (3), תעודת (3), נציב (3), שיקים (3), רופאים (3), הסכמים (3), מיידית (3), ללקוחותיו (3), חדשים (3), לאומי (3), עורכי (3), גמלאים (3), הוראה (3), הציבור (3), מדינה (3), קראו (2), זכות (2), שביניהם (2), הנגישות (2), ועדכוני (2), גדול (2), יתרות (2), בכספומטים (2), ובאמצעים (2), שנוכל (2), ושכולם (2), יוכלו (2), אלינו (2), ועדכונים (2), לבניה (2), פיננסים (2), נתוני (2), עסקי (2), מערכת (2), המלצה (2), לגופים (2), העברת (2), יציגים (2), שערים (2), המט (2), בשוק (2), פגרה (2), ימי (2), באנגלית (2), דרישות (2), מטבעות (2), ואבטחת (2), קודי (2), לשירותי (2), דרכי (2), פעולה (2), האינטרנט (2), מכתבי (2), גביית (2), תעריפי (2), הרפורמה (2), בעמלות (2), שיפוטית (2), וסמכות (2), יחיד (2), במקור (2), קטן (2), כנסים (2), מעוצב (2), לחו (2), נסיעות (2), דיגיטליים (2), פירוט (2), דפי (2), סרטוני (2), ייחודיים (2), ומוצרים (2), והרצאות (2), ונוער (2), חודשי (2), ילדים (2), ומשכנתא (2), דיור (2), שוטף (2), כלכלי (2), פרישה (2), האשראי (2), בכרטיס (2), ודיגיטל (2), לשירותכם (2), נציגה (2), קרדיט (2), קבוע (2), משוב (2), להטבות (2), חוסכים (2), הילדים (2), לחסוך (2), מצויינת (2), לחודש (2), 500 (2), נתב (2), vip (2), חניה (2), ביתיות (2), כרטיסים (2), ופריסות (2), בדיינרס (2), extra (2), diners (2), החדש (2), הדור (2), מיידי (2), הכסף (2), סודי (2), קוד (2), שחזור (2), תכניות (2), דידי (2), לאיש (2), ביצוע (2), וקוד (2), הערוץ (2), קולי (2), מענה (2), ופקס (2), לערוץ (2), יחודיים (2), מוקדים (2), באחריות (2), בטוחה (2), מזהה (2), סיסמה (2), טאצ (2), ושאלות (2), תמיכה (2), פישינג (2), מהונאת (2), נזהרים (2), איך (2), בדיגיטל (2), פעילים (2), עדין (2), ובכל (2), בכל (2), הטלפוני (2), העברה (2), בסלולר (2), touch (2), ערכים (2), siri (2), קוליות (2), פקודות (2), faceid (2), זריז (2), מבט (2), finance (2), account (2), watch (2), שיק (2), כספומטים (2), הפקדת (2), ללא (2), סכום (2), הגדלת (2), דואר (2), sms (2), במייל (2), הישירים (2), קביעת (2), סניפי (2), מרוחקים (2), ומה (2), אפשר (2), חזון (2), מחיקת (2), כלי (2), הסכמי (2), השכלה (2), בנושא (2), מטבע (2), smart (2), save (2), האוטומטי (2), מובנים (2), שעבודים (2), ארצי (2), טפסים (2), מסמכים (2), ואישורים (2), חיוניים (2), מיחזור (2), כנגד (2), דירת (2), מגורים (2), גמישה (2), מרכזי (2), שיעזור (2), רשימת (2), רוח (2), כלכליות (2), לדחיית (2), ניתן (2), המצב (2), לאור (2), להורדת (2), החברות (2), המנהלות (2), מייעצים (2), מרכז (2), אמנת (2), ללקוחות (2), פנסיונים (2), חשיבות (2), תיקי (2), גובה (2), משמורת (2), בניירות (2), דיסקונטרייד (2), לרכב (2), הצעות (2), תארים (2), קבוצות (2), ייחודיות (2), בני (2), צעיר (2), לצעירים (2), נוער (2), בוגרי (2), מתקדמים (2), הייטק (2), ודוקטורנטים (2), ראשון (2), בבנק (2), בכירים (2), русский (2), français (2), العربية (2), english (2), פרטית (2), לבכירים (2), וניהול (2), בהצעה (2), המיוחדים (2), מיוחדת (2), ומשכנתאות (2), למימון (2), הלימודים (2), להתרעננות (2), השיעורים (2), ההטבות (2), והתנאים (2), שמגיעים (2), והוצאות (2), אתם (2), להתחיל (2), ללמוד (2), בדרך (2), הקלה (2), הפקדות (2), והחזרות (2), תזרים (2), הכנסות (2), דחיית (2), חודשים (2), למגוון (2), לעשות (2), והודעות (2), פרסומים (2), csr (2), הקהילה (2), למען (2), האמנות (2), אוסף (2), נבונה (2), צרכנות (2), והגישו (2), למשכנתאות (2), ומתאים (2), שמעניין (2), התפקיד (2), מצאו (2), המשרות (2), בדקו (2), לחיפוש (2), לתושבי (2), ניירות (2), שירותים (2), לעיתונות (2), 2011 (2), כלכלה (2), עקרונות (2), שנה (2), כבר (2), מהחיים (2), עסקית (2), ואסטרטגיה (2), יעדים (2), דירקטוריון (2), הנהלה (2), מהותי (2), 2012 (2), שליטה (2), אמצעי (2), משקיעים (2), קשרי (2), 2018 (2), 2017 (2), 2016 (2), 2015 (2), 2014 (2), 2013 (2), לשנת (2), אישור (2), ושוק (2), קרן (2), מבית (2), הראשית (2), בשבילכם (2), הזאת (2), הקרן (2), תזרימיים (2), קשיים (2), שחווים (2), ייעודית (2), הוקמה (2), ועדת (2), הקורונה (2), בעקבות (2), והגשת (2), לשגרה (2), בחזרה (2), מלווים (2), אלה (2), לימים (2), שמתאימים (2), ופתרונות (2), הכלכלנית (2), לבצע (2), למיזם (2), ייחודית (2), התואר (2), בסוף (2), ומחזירים (2), לוקחים (2), העסק (2), בקידום (2), נסייע (2), ולקבל (2), ואנחנו (2), לסניף (2), החשבון (2), ובאפליקציה (2), מתשלום (2), צריכים (2), לנהל (2), מכל (2), הלוואת (2), וחוסכים (2), קובעים (2), מראש (2), עבר, מתאים, תוכן, העמוד, צור, הבנתי, תיבה, התוכן, תשלום, הקבוצה, ערוצי, התקשרות, תכנית, חנייה, מועדי, המסחר, בבורסה, כלכלת, ישראל, וניהולו, ביטולי, ההנהלה, ושיקים, מסורבים, כספים, פנסיוניים, הודעת, חיווי, שינויי, ודוח, חברתי, צמצום, השימוש, הדירקטוריון, פנויות, החלטה, היתר, נעשה, בקבצי, cookies, וכלים, דומים, לספק, חווית, טובה, ותכנים, מותאמים, אישית, בסיס, הפרטיות, הקיים, אודותיך, במאגרי, לידיעתך, מפת, מלאה, מרכנתיל, investor, relations, וחסיון, המידע, במזומן, 8766, לשמוע, אני, ואת, שתוכלו, לקבל, ויעיל, בתכנון, וההחזר, החודשי, כלים, ומחשבונים, רוצה, החודשיים, לדעת, עוד, תיאום, ביחדנ, לפניך, סליידר, קישורים, סמן, שתוכל, הצפויים, ההחזרים, במשרות, 30919, פסק, 232, תוכלו, להתעדכן, למצוא, לחשב, המשרה, שמעניינת, ומתאימה, וכן, מציע, לניהול, אטרקטיבית, חכם, לתכנון, להשוות, שיטות, החזר, בנק,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • קמפיין גיוס סטודנטים - בנ...
  • קמפיין גיוס סטודנטים - בנ...
  • מיזם חברתי - ביחדנ ס
  • קביעת פגישה עם בנקאי
  • לנהל את החשבון מכל מקום

Verified site has: 299 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150
151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200
201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250
251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-299


The site also has 1 references to other resources (not html/xhtml )

 www.discountbank.co.il/DB/sites/market___.pdf  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Location htt????/www.discountbank.co.il
Server aws
Connection Keep-Alive
Content-Length 0
HTTP/1.1 301
connection close
content-length 9
content-type text/html
location htt????/www.discountbank.co.il/DB/private
p3p CP= NON CUR OTPi OUR NOR UNI
strict-transport-security max-age=16070400; includeSubDomains; preload
Set-Cookie TS014e3a7e=0106786c9ad16648521b74b7d047a4fd79d180206aba6d3e4f91d6add4ee364764d1d08781d13bb439fe1acdae2a6e104941cd3eab; Path=/; Domain=.www.discountbank.co.il
Set-Cookie TS3c476c00027=0803af66c1ab2000f6e4fcc4a0967775b04df4ae2d803bef1b1b017860a0e044b6cab54f09a90f3708326e0dba113000394752cef30b490fbab71f490a060da5544e2a49d40b7df1abb647243508abf811b9e0c61cbcf599bfbdf930be7810eb;Path=/
HTTP/1.1 200 OK
connection close
content-encoding gzip
content-language he
content-type text/html; charset=utf-8
date Wed, 26 Aug 2020 23:14:37 GMT
etag 1598473103.616-0
last-modified Wed, 26 Aug 2020 20:18:23 GMT
p3p CP= NON CUR OTPi OUR NOR UNI
vary Cookie,Accept-Encoding
x-frame-options SAMEORIGIN, SAMEORIGIN
cache-control public, max-age=0
expires Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
link <htt???/discountbank.co.il/>; rel= canonical ,<htt???/discountbank.co.il/>; rel= shortlink
strict-transport-security max-age=16070400; includeSubDomains; preload
Set-Cookie TBMCookie_3406428100307714096=564631001598483677taayx8VynTfTvPKcV7QUqN+Kf/U=; Path=/
Set-Cookie ___utmvm=###########; Path=/
Set-Cookie TS014e3a7e=0106786c9a360e7099808b53b3aedea1190afc3020c7a6eeb7a6d24fb9a1cd2a31d66072942f97538130de6a04097ba7a09fd192eb1bb6e858b1608d6f3e84bca2d711a48455208f70a8837d46240929f3ce27295f; Path=/; Domain=.www.discountbank.co.il
Set-Cookie TS3c476c00027=0803af66c1ab20005256dc3a0a4f33af01ba7e92ad86e1c670954c93d8011518f1dd833e8ede7ed90899c7e8ea11300041029b4279986131bab71f490a060da5a42aac9dc8cb03531ce18a1726d45d2e8db1ad0c073b31baa289651acca37e0b;Path=/

Meta Tags

title="פרטיים | בנק דיסקונט"
charset="utf-8"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
property="og:image" content="htt???/discountbank.co.il/sites/marketing.discountbank.co.il/files/235459_Discount_Logo_210x56.png"
name="description" content="ברוכים הבאים לאתר בנק דיסקונט המציע ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים שירותי בנקאות מקיפים ישירים ומקוונים, בכל תחומי הפעילות הפיננסית"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"
name="generator" content="Drupal 7 (htt???/drupal.org)"
name="com.silverpop.brandeddomains" content="www.pages06.net,discountbank.co.il"

Load Info

page size233508
load time (s)0.852656
redirect count2
speed download39228
server IP212.179.153.199
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.