If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: expedia.com.vn redirected to: www.expedia.com.vn

site title: Tăng số trẻ trong phòng 1

Our opinion (on Sunday 12 July 2020 13:41:09 CEST):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Expedia.com.vn: đại lý du lịch trực tuyến lý tưởng cho bạn, chúng tôi mang tới hàng ngàn dịch vụ như máy bay giá rẻ, khách sạn, thuê xe,..;
keywords=Expedia, du lịch, khách sạn, kỳ nghỉ, thuê xe, đặt phòng, khuyến mãi, ưu đãi;

Headings (most frequently used words):

khách, đi, sạn, và, đãi, chuyến, ưu, tôi, khám, phá, đặt, gợi, chúng, du, lịch, linh, là, điều, quan, trọng, nhất, đà, quốc, động, vì, expedia, thành, cùng, có, tìm, nội, hà, minh, cho, chí, lạt, phố, dắt, dẫn, của, để, hồ, nha, nẵng, những, nước, trong, đầu, hàng, đến, điểm, tại, đường, giới, thế, an, hội, phú, trang, hãy, sàng, lên, giá, biệt, sắp, tới, đặc, năng, trải, nghiệm, tiết, kiệm, tính, phòng, xem, từ, tưởng, giảm, cập, tiếp, theo, truy, thể, viên, xe, thuê, phút, chót, khi, đã, sẵn, tế,

Text of the page (most frequently used words):
function (106), this (103), #return (64), var (53), khách (41), sạn (37), new (32), #prototype (30), get (20), #enumerable (19), #configurable (19), #document (18), #throw (17), null (16), object (15), value (14), set (13), try (12), bottom (12), left (12), catch (12), width (12), top (12), right (12), error (11), #chuyến (11), typeof (10), for (10), href (10), height (10), _checkforintersections (10), #phòng (9), root (8), expedia (8), search (8), _observationtargets (8), undefined (7), typeerror (7), event (7), lưu (7), else (7), addeventlistener (7), host (7), _queuedentries (7), length (7), call (6), arguments (6), element (6), test (6), điều (6), must (6), detail (6), target (6), trú (6), push (6), math (6), nơi (6), đãi (6), hash (6), clientheight (5), trong (5), pathname (5), window (5), tìm (5), điểm (5), customevent (5), tostring (5), weakmap (5), isintersecting (5), intersectionrect (5), đến (5), urlsearchparams (5), http (5), cancelable (5), bubbles (5), động (5), symbol (5), com (5), _domobserver (5), clientwidth (5), writable (5), protocol (5), xem (4), dom (4), của (4), đăng (4), dispatchevent (4), defineproperties (4), onhashchange (4), thuê (4), getcomputedstyle (4), phút (4), chót (4), fontsize (4), exception (4), khoản (4), phá (4), createelement (4), not (4), _monitoringintersections (4), example (4), lịch (4), nodetype (4), boundingclientrect (4), iterator (4), khám (4), entry (4), intersectionratio (4), foreach (4), hoàn (3), _rootmarginvalues (3), rootmargin (3), map (3), border (3), unit (3), quan (3), 100 (3), _unmonitorintersections (3), performance (3), join (3), trọng (3), lớn (3), giảm (3), đổi (3), hoạch (3), outlinewidth (3), time (3), rootbounds (3), none (3), outlinestyle (3), number (3), thay (3), phí (3), miễn (3), parentnode (3), _monitoringinterval (3), hủy (3), người (3), nhất (3), tại (3), _list (3), linh (3), origin (3), replace (3), đặt (3), hidden (3), hostname (3), createevent (3), poll_interval (3), quốc (3), chọn (3), visibilitystate (3), name (3), isarray (3), giới (3), port (3), array (3), url (3), iteratorclose (3), gợi (3), location (3), documentelement (3), attachevent (3), password (3), theo (3), username (3), tôi (3), chúng (3), sàng (2), observe (2), trả (2), _monitorintersections (2), sẵn (2), sách (2), khi (2), thế (2), hongkong (2), phía (2), tưởng (2), thành (2), trước (2), cùng (2), filter (2), takerecords (2), bangkok (2), disconnect (2), _unregisterinstance (2), hoặc (2), _getrootrect (2), lên (2), được (2), tiếp (2), asia (2), nẵng (2), lạt (2), dắt (2), dẫn (2), nha (2), hầu (2), 0000 (2), trang (2), hết (2), _expandrectbyrootmargin (2), nếu (2), bảo (2), tùy (2), hội (2), phú (2), body (2), hãy (2), đường (2), display (2), _hascrossedthreshold (2), _computetargetandrootintersection (2), những (2), dụng (2), mutationobserver (2), scroll (2), resize (2), use_mutation_observer (2), nội (2), assignedslot (2), visibilitychange (2), onfocusin (2), focusin (2), focus (2), danh (2), currentstyle (2), add (2), parentelement (2), 3937 (2), stylefloat (2), float (2), margin (2), padding (2), round (2), tài (2), callee (2), outlinecolor (2), base (2), appendchild (2), removechild (2), prop (2), mãi (2), khuyến (2), rewards (2), searchparams (2), valueof (2), append (2), nhập (2), delete (2), defineproperty (2), constructor (2), giá (2), iscallable (2), getiterator (2), iteratorstep (2), iteratorvalue (2), outline (2), settimeout (2), 0px (2), quý (2), khác (2), tin (2), thông (2), detatchevent (2), removeeventlistener (2), now (2), threshold (2), _initthresholds (2), throttle_timeout (2), _callback (2), _parserootmargin (2), trẻ (2), intersectionobserverentry (2), nhiều (2), tăng (2), min (2), nomodificationallowederror (2), notsupportederror (2), max (2), biệt, tiếng, trạng, việt, coupon, thái, đặc, tín, phố, thác, hơn, trọn, gói, khắp, hàng, lựa, kiểm, sản, nước, phẩm, minh, bay, đầu, máy, chí, thể, năng, tiết, phản, opens, tra, địa, covid, kiệm, hỗ, nghiệm, nhận, trải, tuổi, tất, thêm, hồi, trợ, tính, tới, cảm, hứng, đầu, bắt, cập, truy, viên, sắp, khách, cho, tiền, tạo, thích, yêu, hàng, trẻ, hcm, auto, removeproperty, item, touppercase, getpropertyvalue, getpropertypriority, color, offsetheight, getpropertycssvalue, offsetwidth, tolowercase, match, setproperty, intersectionobserver, hashchange, some, between, close, isnan, sort, slice, unobserve, _registerinstance, use, getboundingclientrect, thresholds, bind, callback, tofixed, strict, 500, focusout, inclusively, 443, keys, hasownproperty, entries, _update_steps, charat, ftp, https, undef, _url_object, substring, finally, head, getelementsbytagname, supported, self, instanceof, blur, construct, moz, mozvisibilitystate, webkit, webkitvisibilitystate, initevent, initcustomevent, provided, requires, failed, weakset, type, _es6weakmap, _values, _keys, ordinarycreatefromconstructor, and, split, krabi, london, kinh, bắc, bali, hawaii, pattaya, phuket, hin, hải, hua, thiệu, mật, chính, trợ, quyền, thượng, seoul, ltd, tàu, vũng, huế, thiết, phan, long, mũi, siem, singapore, lumpur, kuala, paris, dubai, reap, mọi, pte, exec, characterdata, break, overflow, visible, _rootcontainstarget, _rootisindom, clearinterval, subtree, childlist, ea9f, attributes, setinterval, parsefloat, percent, pixels, specified, 00000000, 4552e75a3f54, travel, b3aba7548642, bex, mauritius, holdings, company, group, inc, 2020, b1e2, fdac3a68, 4374, 8e84, 8c568c97, e5767eeeb9a6, b7c2, 4fdc, 420a,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • Logo expedia
 • Xem gợi ý từ chúng tôi
 • Tìm chuyến đi tiếp theo
 • Vì linh động là điều quan...
 • Vì linh động là điều quan...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Logo Expedia Group

Verified site has: 60 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60


The site also has 2 references to external domain(s).

 welcome.expediagroup.com  Verify  expediagroup.com  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-length 0
Location htt????/www.expedia.com.vn/
Connection close
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control no-cache, no-store, must-revalidate
Content-Encoding gzip
Content-Language vi-VN
Content-Security-Policy frame-ancestors about: self
Content-Type text/html; charset=utf-8
Strict-Transport-Security max-age=2592000; includeSubDomains;
Trace-ID fdac3a68-420a-4fdc-b7c2-e5767eeeb9a6
Vary Accept-Encoding
x-app-info blossom-flex-ui,7c62e5810914ebb349cee350851c9edf29589224
x-b3-traceId fdac3a68420a4fdcb7c2e5767eeeb9a6
X-CGP-Info noJvmRouteSet;93921876-c434-11ea-a4b1-0242ce6a7069
X-Content-Type-Options nosniff
X-Frame-Options SAMEORIGIN
x-page-id Homepage,U,10
X-XSS-Protection 1
Date Sun, 12 Jul 2020 11:41:09 GMT
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Connection Transfer-Encoding
Set-Cookie tpid=v.1,71; Max-Age=999999; Expires=Fri, 24 Jul 2020 01:27:48 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie iEAPID=0; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie currency=VND; Max-Age=157679999; Expires=Fri, 11 Jul 2025 11:41:08 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; HTTPOnly; SameSite=None
Set-Cookie linfo=v.4,|0|0|255|1|0||||||||1066|0|0||0|0|0|-1|-1; Max-Age=157679999; Expires=Fri, 11 Jul 2025 11:41:08 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie user=; Max-Age=0; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:09 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; HTTPOnly; SameSite=None
Set-Cookie minfo=; Max-Age=0; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:09 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; HTTPOnly; SameSite=None
Set-Cookie accttype=; Max-Age=0; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:09 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; HTTPOnly; SameSite=None
Set-Cookie pwa_csrf=2da4763a-46ac-431e-b478-adfe745bcf4c|gaMQin9ykd8f70KDwGaPX3VDhq285Uj9SuYLPXcDdsSI8IKV52nKcCStS7cTVz5NY3hF6RgAOXOAqS7mlcdAeA; Max-Age=31535999; Expires=Mon, 12 Jul 2021 11:41:08 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; HTTPOnly; SameSite=Lax
Set-Cookie cesc=%7B%22marketingClick%22%3A%5B%22false%22%2C1594554069595%5D%2C%22hitNumber%22%3A%5B%221%22%2C1594554069595%5D%2C%22visitNumber%22%3A%5B%221%22%2C1594554069595%5D%2C%22cidVisit%22%3A%5B%22Brand.DTI%22%2C1594554069595%5D%2C%22entryPage%22%3A%5B%22Homepage%22%2C1594554069595%5D%2C%22cid%22%3A%5B%22Brand.DTI%22%2C1594554069595%5D%7D; Max-Age=157680000; Expires=Fri, 11 Jul 2025 11:41:09 GMT; Path=/; Domain=expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie HMS=f28eaca8-02e1-4702-ae06-04ee286ddcd6; Max-Age=1800; Expires=Sun, 12 Jul 2020 12:11:09 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie MC1=GUID=8c568c978e844374b1e2b3aba7548642; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:08 GMT; Secure; SameSite=None
Set-Cookie DUAID=8c568c97-8e84-4374-b1e2-b3aba7548642; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:08 GMT; Secure; SameSite=None
Set-Cookie MC1=GUID=8c568c978e844374b1e2b3aba7548642; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:08 GMT; Domain=.www.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie DUAID=8c568c97-8e84-4374-b1e2-b3aba7548642; Expires=Sun, 12 Jul 2020 11:41:08 GMT; Domain=.www.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie MC1=GUID=8c568c978e844374b1e2b3aba7548642; Max-Age=157680000; Expires=Fri, 11 Jul 2025 11:41:09 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
Set-Cookie DUAID=8c568c97-8e84-4374-b1e2-b3aba7548642; Max-Age=157680000; Expires=Fri, 11 Jul 2025 11:41:09 GMT; Path=/; Domain=.expedia.com.vn; Secure; SameSite=None
X-EdgeConnect-Cache-Status 0

Meta Tags

title="Tăng số trẻ trong phòng 1"
name="robots" content="noindex,nofollow"
name="description" content="Expedia.com.vn: đại lý du lịch trực tuyến lý tưởng cho bạn, chúng tôi mang tới hàng ngàn dịch vụ như máy bay giá rẻ, khách sạn, thuê xe,.."
http-equiv="Content-language" content="vi_VN"
name="keywords" content="Expedia, du lịch, khách sạn, kỳ nghỉ, thuê xe, đặt phòng, khuyến mãi, ưu đãi"
name="flex:page-type" content="Storefront-Homepage"
name="flex:template-id" content="71-vi_VN-Bex-Blossom-Homepage-VN"
name="flex:template-fm-id" content="9295"
name="flex:template-version" content="16"
name="ESSClientID" content="flex.home.Storefront-Homepage"
name="ewe:page" content="FLEX"
name="oip.set" content="false"
name="oip.yes" content="false"
name="oip.no" content="false"
name="oip.canTrack" content="true"
name="oip.canSell" content="true"
property="og:title" content="Du lịch: Vé máy bay giá rẻ, Khách sạn và du lịch trọn gói | Expedia.com.vn"
property="og:description" content="Expedia.com.vn: đại lý du lịch trực tuyến lý tưởng cho bạn, chúng tôi mang tới hàng ngàn dịch vụ như máy bay giá rẻ, khách sạn, thuê xe,.."
property="og:locale" content="vi_VN"
property="og:site_name" content="Expedia.com.vn"
property="og:url" content="htt????/www.expedia.com.vn/"
property="og:image:type" content="image/jpeg"
property="og:type" content="website"
charset="UTF-8"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"
name="mobile-web-app-capable" content="yes"
name="theme-color" content="#000000"

Load Info

page size148583
load time (s)1.94635
redirect count1
speed download76339
server IP96.16.108.251
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.