If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.
favicon.ico: fpt.vn/member/vi/auth - Đăng nhập | Member FPT.

site address: fpt.vn/member/vi/auth redirected to: fpt.vn/member/vi/auth

site title: Đăng nhập Member FPT

Our opinion (on Wednesday 21 April 2021 8:35:39 GMT):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 44 days ago
Meta tags:
description=CHẠM LIỀN TAY, HỖ TRỢ NGAY;
keywords=Chỉ bằng vài cú chạm cảm ứng, khách hàng sẽ được hỗ trợ xử lý sự cố tức thì hoặc tra cứu thông tin dịch vụ một cách đầy đủ và kịp thời nhất. Hi FPT - Đồng hành cùng mọi kết nối;
author=;

Headings (most frequently used words):

thông, fpt, khách, hàng, telecom, báo, trang, tindành, riêng, cho, về, chưa, là, của,

Text of the page (most frequently used words):
fpt (21), #khách (14), #hàng (14), dịch (14), #đăng (11), #toán (9), #thanh (9), #thông (8), online (7), #điểm (6), #telecom (6), dẫn (6), #lịch (6), hướng (6), thiệu (5), giới (5), tin (5), trợ (5), sản (4), bạn (4), giao (4), phẩm (4), đồng (4), dụng (4), nhân (4), nhập (4), hợp (4), sóng (3), nghiệp (3), doanh (3), phát (3), đổi (3), quản (3), 6600 (3), thu (3), nghiệm (3), 1900 (3), mật (3), mại (3), khuyến (3), member (3), nhận (3), báo (3), lps (2), liên (2), viên (2), điện (2), quyền (2), khẩu (2), xác (2), trực (2), tuyến (2), chuyển (2), hỏi (2), thành (2), thường (2), gặp (2), yêu (2), cầu (2), bảo (2), khoản (2), play (2), truyền (2), hình (2), cáp (2), quang (2), đài (2), tổng (2), english (2), câu (2), cấp (2), facebook (2), của (2), sát, chat, live, hồi, phản, góp, email, giá, khảo, website, đánh, link, tài, khai, triển, trì, đầu, trước, trả, thẻ, sách, chính, gửi, cài, find, đặt, gói, phố, internet, nội, cskh, hotline, ngày, net, 1gbps, soc, maxy, kênh, box, tức, ihome, thuật, điều, chất, lượng, thủ, tục, camera, 2005, smart, home, foxpay, startalk, fsend, fshare, phục, tìm, đkkd, copy, 2018, góp, bản, quên, thuộc, cứu, tra, khách, hàng, chứng, giấy, quốc, tất, viễn, công, chung, follow, kết, tác, đối, đông, quan, đoàn, tập, khôi, chưa, địa, thiết, thân, hội, hạng, quà, tích, đặc, đãi, gia, tham, hoạch, 0101778163, cho, riêng, dành, trang, thức, phương, đơn, hóa, mới, mua, nâng, đang,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

  No Images


  Verified site has: 59 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

  1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
  51-55 56-59


  Top 50 hastags from of all verified websites.

  Recently checked links (by ScreenShot) on WebLinkPedia.

  Screenshot of the main domain: wonen.uwpagina.nlScreenshot of the main domain: universal-extractor.softonic.krScreenshot of the main domain: umq.qc.caScreenshot of the main domain: guntherlee.comScreenshot of the main domain: unitale.softonic.ruScreenshot of the main domain: u9youxi.comScreenshot of the main domain: nillkin.irScreenshot of the main domain: uat.edu.mxScreenshot of the main domain: niketrainersuk.com.coScreenshot of the main domain: niv.vnScreenshot of the main domain: nilecorp.comScreenshot of the main domain: nexgent3.comScreenshot of the main domain: misungwidc.go.tzScreenshot of the main domain: visitez-nous.netScreenshot of the main domain: voircomplet.unblog.frScreenshot of the main domain: candidagenome.orgScreenshot of the main domain: ttvh.sonla.gov.vnScreenshot of the main domain: architecturetourist.blogspot.comScreenshot of the main domain: petpara.co.krScreenshot of the main domain: aubreylayne.comScreenshot of the main domain: scp-secret-laboratory.softonic.comScreenshot of the main domain: mnhoavinh-donghoa.phuyen.edu.vnScreenshot of the main domain: ferrobook.comScreenshot of the main domain: thtamdaso2.bacninh.edu.vnScreenshot of the main domain: c2tinhhiepst.quangngai.edu.vnScreenshot of the main domain: c1tinhtrast.quangngai.edu.vnScreenshot of the main domain: c0tinhminhst.quangngai.edu.vnScreenshot of the main domain: roy.azScreenshot of the main domain: sportfuel.kzScreenshot of the main domain: americanauthor.comScreenshot of the main domain: agencjaseosem.plScreenshot of the main domain: digirock.co.jpScreenshot of the main domain: baltic.houseScreenshot of the main domain: complexdiscovery.comScreenshot of the main domain: andersgood.deScreenshot of the main domain: doktorwebsayfasi.comScreenshot of the main domain: axon.com.sgScreenshot of the main domain: brabantecervezas.comScreenshot of the main domain: connectivewebdesign.comScreenshot of the main domain: tranbinhtrong.phuyen.edu.vn
  Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

  Header

  HTTP/1.0 302 Found
  Location htt????/member.fpt.vn/
  Cache-Control no-cache
  Pragma no-cache
  Expires 0
  Connection close
  HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
  Location htt???/fpt.vn/member
  Server nginx
  Date Sun, 07 Mar 2021 23:27:25 GMT
  Content-Type text/html
  Content-Length 154
  Connection close
  Strict-Transport-Security max-age=63072000; includeSubDomains; preload
  X-Robots-Tag none
  X-Frame-Options SAMEORIGIN
  HTTP/1.0 302 Found
  Location htt????/fpt.vn/member
  Cache-Control no-cache
  Pragma no-cache
  Expires 0
  Connection close
  HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  Location htt???/fpt.vn/member/
  Server nginx
  Date Sun, 07 Mar 2021 23:27:26 GMT
  Content-Type text/html
  Content-Length 162
  Connection close
  HTTP/1.0 302 Found
  Location htt????/fpt.vn/member/
  Cache-Control no-cache
  Pragma no-cache
  Expires 0
  Connection close
  HTTP/1.1 302 Found
  Location htt????/fpt.vn/member/vi/profile
  Server nginx
  Content-Type text/html; charset=UTF-8
  Connection close
  Cache-Control private, must-revalidate
  Date Sun, 07 Mar 2021 23:27:27 GMT
  pragma no-cache
  expires -1
  Set-Cookie XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjRORzNNMnN3MzhBOVwvclNnQlBNTE5nPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjVVXC9KSXpTb2tleXRJRkZBMTl2MGxUYjlwM2pkRFNhWUV2T1dTc2tuUHNzZ1FvYjhxcSs0V25MQzJmQjZLTDdZTHkzNUZUbXQyMk9DMHpNMGN6c0ZHdz09IiwibWFjIjoiZWMwMjY1Nzc2NGY2YmI3YmU4MGRmOGU3N2Y5MjMxNTQ1YTY0MWI2NTlmYTRlZjg5ZjI4ZTdlNDQyODc3YmUyNyJ9; expires=Mon, 08-Mar-2021 01:27:27 GMT; max-age=7200; path=/
  Set-Cookie laravel_session=D2COlp1Tc9zPhJkbJQy6YnYH91tpNuhiK5LpIr2E; expires=Mon, 08-Mar-2021 01:27:27 GMT; max-age=7200; path=/; HttpOnly
  HTTP/1.1 302 Found
  Location htt????/fpt.vn/member/vi/auth
  Server nginx
  Content-Type text/html; charset=UTF-8
  Connection close
  Cache-Control private, must-revalidate
  Date Sun, 07 Mar 2021 23:27:28 GMT
  pragma no-cache
  expires -1
  Set-Cookie fpt_sso=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; max-age=0
  Set-Cookie fpt_livechat=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; max-age=0
  Set-Cookie XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Im84UnBYV25Mc2Q3VWU5SHVmT1M0ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiV0ppeWNLeWpsYzdOWXg1ZTkrWGlTSWN3M3dVQmhHWFg5QXJVWm54aW5qeVM3MHY4WkcreHNRRXlQdWZuR2cxcUZNTmVJTWhIS09JZzdCZHkzVEZEa2c9PSIsIm1hYyI6Ijc4NDg2MmI5NzRhNGU3NDg3YWQ5NzMzYTFkY2UyMDkwOTY4MzdlNDI1NDcyZTA4ZjU1Mzc0NWEwYzA2YzEyYTEifQ%3D%3D; expires=Mon, 08-Mar-2021 01:27:28 GMT; max-age=7200; path=/
  Set-Cookie laravel_session=GpUiroEbbQibAUovEG2tUrb3DkUOxACoGDH307zc; expires=Mon, 08-Mar-2021 01:27:28 GMT; max-age=7200; path=/; HttpOnly
  HTTP/1.1 200 OK
  Server nginx
  Content-Type text/html; charset=UTF-8
  Connection close
  Cache-Control private, must-revalidate
  Date Sun, 07 Mar 2021 23:27:29 GMT
  pragma no-cache
  expires -1
  Set-Cookie fpt_sso=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; max-age=0
  Set-Cookie fpt_livechat=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; max-age=0
  Set-Cookie XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ik9rWTFBNFZsOEYwRXpZdmtqeUdwbnc9PSIsInZhbHVlIjoia1dFQ3pZRkYyMjN4Q0k1anFnaytQUGczang5UGV3Z0JwZ1NYcE94QWxpTTFqRk5rcnEzcFVqNnhWZ2VpRStlc1wvcElYd05abjZaNGNNZW4zcUd4b1V3PT0iLCJtYWMiOiIzZWExYzYxYTcxY2FkNjQ5MGY3NjUwMTljZWY1MTM1MGVkOGU5YTk2MjA1ZDVkOGNiNDZhMTQzNjk4YjBjNWRmIn0%3D; expires=Mon, 08-Mar-2021 01:27:29 GMT; max-age=7200; path=/
  Set-Cookie laravel_session=m1kuWEuXYTh1l0NuQOGiLcLXBrM5P5fWgTESAjGd; expires=Mon, 08-Mar-2021 01:27:29 GMT; max-age=7200; path=/; HttpOnly

  Meta Tags

  title="Đăng nhập | Member FPT"
  charset="utf-8"
  http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
  name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1.0, user-scalable=no"
  name="csrf-token" content="pANE33W6c0MpEfP9OivMH4arE6IHhFTZEbGvh2JL"
  name="smartbanner:title" content=""
  name="smartbanner:author" content=""
  name="smartbanner:price" content=""
  name="smartbanner:price-suffix-apple" content=""
  name="smartbanner:price-suffix-google" content=""
  name="smartbanner:icon-apple" content=""
  name="smartbanner:icon-google" content=""
  name="smartbanner:button" content=""
  name="smartbanner:rating-Itunes" content=""
  name="smartbanner:rating-Google" content=""
  name="smartbanner:button-url-apple" content=""
  name="smartbanner:button-url-google" content=""
  name="smartbanner:enabled-platforms" content="android,ios"
  name="description" content="CHẠM LIỀN TAY, HỖ TRỢ NGAY"
  name="keywords" content="Chỉ bằng vài cú chạm cảm ứng, khách hàng sẽ được hỗ trợ xử lý sự cố tức thì hoặc tra cứu thông tin dịch vụ một cách đầy đủ và kịp thời nhất. Hi FPT - Đồng hành cùng mọi kết nối"
  name="author" content="Codrops"

  Load Info

  page size61226
  load time (s)6.484217
  redirect count7
  speed download9442
  server IP210.245.86.245
  * all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

  SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


  If you want to put something else on this wall, write to us.