If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: genk.vn redirected to: genk.vn

site title: Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vn

Our opinion (on Wednesday 27 January 2021 1:29:37 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 20 days ago
Meta tags:
description=GenK là Website uy tín số 1 Việt Nam cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về công nghệ và thế giới Internet,tin tức sản phẩm cong nghe mới.;
author=;

Headings (most frequently used words):

của, apple, là, không, và, có, trong, cả, năm, từ, một, ra, với, như, lộ, dụng, công, giá, để, chỉ, mới, giờ, đang, nhưng, trước, chính, tại, iphone, đầu, đến, người, học, liệu, 12, sạc, nhất, tiết, ai, lại, những, vẫn, hơn, bị, sau, biết, thể, điều, đã, quốc, ngày, lịch, hàng, lớn, triệu, trung, diễn, bất, này, thấy, cho, khoa, các, trên, hãng, chiến, nhà, châu, tỷ, ứng, mình, hack, max, vì, sử, xiaomi, nay, sao, được, bỏ, thật, hay, quay, làm, giao, sự, xe, bình, đây, thế, quả, dữ, cực, đặt, máy, ma, jack, củ, bộ, mắt, b86, giảm, bphone, tự, đại, kết, dịch, cử, gian, do, chiếc, đứng, tên, quan, trọng, thường, nhìn, ngay, camera, số, cuộc, hiện, khăng, qua, anh, nước, phố, còn, tay, phải, tháng, bên, thì, gì, sẽ, mà, dùng, biến, bao, vào, quảng, 99, chứng, cụ, lý, thành, xóa, ngạc, bí, kỹ, thiện, hệ, phá, trình, trở, về, thập, musk, đáng, elon, vòng, diện, 19, covid, galaxy, biệt, giải, sức, 10, vậy, chưa, cổ, mini, facebook, vừa, khác, bạn, pro, nhận, bản, khả, sơ, 50, giành, nhanh, độ, thắng, đồng, đua, thức, dự, phòng, tốc, hồ, hãy, wsj, đất, cài, trái, porcelain, chán, laptop, sợ, 2021, 200w, nhàm, vai, siêu, suất, vương, trừng, mục, ant, nghệ, đỏ, chờ, windows, báu, cược, sắc, tín, vàng, âu, đau, nửa, 25000mah, chương, kho, mỏi, khiến, bổng, đòn, sứ, phạt, mặt, ngắn, nên, đằng, màu, thực, tiêu, bại, trời, thay, phụ, khỏi, ít, quyền, mật, giới, top, view, shark, baby, store, app, suýt, xử, cái, kinh, thu, imessage, messenger, lượng, sánh, so, 2020, awards, wechoice, đề, phán, huawei, chốt, copy, liên, ios, nhật, cập, dừng, google, dỗi, tranh, chức, qualcomm, ceo, nhắc, sẵn, cân, jun, lei, muốn, android, smartphone, triển, phát, hành, sẻ, chia, sàng, đơn, động, endgame, snapdragon, mua, tuần, delay, ổn, 11, 27, nam, việt, bán, esim, 675, kép, gánh, plus, ip68, chống, cảnh, cận, viên, 2017, sinh, hi, man, iron, chàng, xách, thêm, xuất, rằng, đùa, trò, trông, soi, tưởng, s21, thận, cẩn, rẻ, nhỏ, to, minh, vận, vọng, thất, gây, doanh, toán, thanh, nỗi, lệnh, ký, trump, ông, xui, cấm, tế, đông, kiếm, tính, youtuber, mang, mưu, âm, thuyết, video, đoạn, sổ, tìm, lận, riết, ráo, youtube, hai, chụp, ảnh, chọn, siberia, loại, nhân, casio, thi, nổ, chân, ngoài, gòn, sài, mét, rộng, ngôi, mỹ, tới, tiên, tinh, phi, gốc, thương, bi, cốt, hài, ba, bkav, nối, vi, ẩn, vụ, xụp, chẳng, cựu, thà, motorola, bố, tuyên, đều, trường, môi, vệ, bảo, tiện, khởi, kỳ, vlog, watch, hoá, lẫn, nhầm, hói, sửa, thợ, chuyện, sư, đặc, 1908, tiêm, 30, lâu, tesla, toàn, đột, điện, pin, nhiên, xin, vắc, khi, chip, nhiễm, israel, trăm, thích, mạnh, hữu, sở, nó, cách, m1, lụp, xấu, họp, vượt, xếp, kỷ, làng, ngờ, ps1, hoàn, game, tựa, ngục, series, xs, cấn, gay, yêu, hamster, chuột, chú, cung, mê, mã, màn, xó, note, cưng, phiên, đúng, sai, mọi, phổ, usd, 349, nhựa, chất, airpods, thân, dựng, 20, xây, đồn, tin, rộ, xtmobile, trương, khai, dịp, 5g, ultra, xỉu, hủy, xí, nói, khách, nơi, thẳng, lập, giả, trụ, vũ, bằng, nắm, họ, đức, lần, hệt, ngang, đi, kì, biểu, tiếng, nổi, hacker, xem, đó, du, cà, phân, cứu, nữa, 450, cần, chúng, biển, xuống, vứt, dầu, trang, khẩu, nghiên, phê, theo, hiệu, béo, mùa, bây, cơ, xảy, lọc, uống, trà, cáo,

Text of the page (most frequently used words):
của (21), một (16), #công (15), tin (15), #apple (15), #trong (14), #không (14), năm (11), với (11), #người (10), ict (10), #đang (10), cho (10), học (9), đến (9), #nhất (9), sống (9), nhà (9), dụng (8), #nghệ (8), phá (8), tiết (8), các (8), tại (8), điều (8), được (8), mới (8), những (8), trước (7), quốc (7), chính (7), đầu (7), mobile (7), thể (7), khi (7), lại (7), giá (7), liệu (7), internet (7), trên (7), triệu (7), như (6), hơn (6), trình (6), sau (6), đáng (6), này (6), khám (6), chỉ (6), thế (6), sạc (6), iphone (6), ngày (6), giờ (6), nội (6), tưởng (6), biết (5), dùng (5), lớn (5), thông (5), nhưng (5), phải (5), nhìn (5), điện (5), thay (5), thanh (5), lịch (5), qua (5), xiaomi (5), hay (5), nhận (5), diễn (5), máy (5), thấy (5), vẫn (5), hiện (4), ứng (4), hành (4), 2020 (4), muốn (4), khoa (4), giao (4), rằng (4), viên (4), nguyễn (4), ceo (4), nay (4), video (4), hàng (4), bản (4), tầng (4), chơi (4), chúng (4), bình (4), trung (4), thường (4), bất (4), châu (4), vấn (3), awards (3), cuộc (3), việc (3), chú (3), loại (3), xuân (3), tay (3), tín (3), wechoice (3), chiếc (3), mini (3), tên (3), đứng (3), tạo (3), làm (3), galaxy (3), khai (3), quyền (3), biển (3), tòa (3), giải (3), huy (3), center (3), building (3), khác (3), hapulico (3), hãng (3), tới (3), quảng (3), giới (3), khiến (3), ngay (3), complex (3), 2021 (3), chiến (3), mắt (3), triển (3), phát (3), hack (3), cầu (3), yêu (3), max (3), pro (3), động (3), trà (3), thuật (3), thủ (3), game (3), apps (3), tính (3), bạn (3), thành (3), facebook (3), thêm (3), bao (3), thoại (3), minh (3), giảm (3), quả (3), thật (3), chi (3), cấp (3), chất (3), đây (3), nhiều (3), tháng (3), mình (3), sao (3), trang (3), nam (3), đoạn (3), diện (3), quay (3), việt (3), games (2), chương (2), cùng (2), s21 (2), ngạc (2), ngục (2), kết (2), hội (2), bổng (2), tựa (2), đơn (2), thập (2), sinh (2), thu (2), màu (2), lượng (2), trường (2), hưởng (2), sắp (2), ant (2), thức (2), nửa (2), hamster (2), chuột (2), phi (2), tìm (2), kho (2), thực (2), kiếm (2), biến (2), xuất (2), báu (2), vừa (2), laptop (2), thì (2), nhân (2), đại (2), thụ (2), màn (2), mục (2), bảo (2), vòng (2), vượt (2), bphone (2), hàn (2), vận (2), nhựa (2), cực (2), dịch (2), bằng (2), dầu (2), camera (2), cách (2), khách (2), đều (2), phố (2), vậy (2), genk (2), cung (2), jack (2), windows (2), lập (2), elon (2), nhiễm (2), b86 (2), mua (2), bên (2), trợ (2), cáo (2), email (2), còn (2), admicro (2), musk (2), vật (2), nước (2), thiện (2), phép (2), truyền (2), xem (2), trở (2), ios (2), dựng (2), mọi (2), đặt (2), khởi (2), chứng (2), khăng (2), nên (2), covid (2), sức (2), anh (2), mật (2), chưa (2), cái (2), quá (2), suất (2), phòng (2), sáng (2), xóa (2), vào (2), chia (2), nhỏ (2), chức (2), biệt (2), giai (2), tuyên (2), ông (2), theo (2), hiệu (2), trái (2), đau (2), gian (2), huawei (2), trọng (2), android (2), cấm (2), béo (2), quan (2), phổ, sai, dưới, phí, mũi, kiệm, đúng, chat, đầy, tinh, đọc, mang, mưu, thuyết, riết, ráo, youtube, nối, thi, đàn, lận, casio, youtuber, bkav, chân, tiên, gốc, thương, cốt, hài, tượng, deviantart, chứa, kính, nỗi, đông, họp, cook, tim, trời, mặt, sắc, vàng, vồng, lăng, mỏi, ánh, chiếu, nghiệm, thí, nhớ, nếu, chán, nhàm, cao, cài, hãy, chờ, porcelain, gay, cứu, mạnh, hữu, chip, đặc, cựu, xin, vắc, tiêm, israel, trăm, thích, nghiên, đốt, nữa, phân, hủy, kiện, nhiệt, lạnh, cháy, mùa, bài, tập, hiie, tăng, 358, bây, chẳng, môi, cần, tri, hói, nhầm, lẫn, emagazine, tản, mạn, media, thợ, digital, marketing, bảng, cafebiz, kenh14, gamek, sửa, chuyện, nhớt, motorola, thà, hoá, watch, vlog, tiện, định, khoáy, giúp, mát, hầu, hết, kiểu, 450, xuống, đồn, đột, toàn, tesla, lâu, quà, tặng, nhiên, note, ultra, dịp, trương, xtmobile, tiếc, pin, siberia, mygenk, xây, phiên, thân, airpods, 349, usd, chọn, ảnh, chụp, hai, 1908, nuối, vứt, 100, cấn, series, giết, chết, khoảng, 000, rùa, chim, khẩu, xấu, quật, rpg, magic, hoàn, ps1, ngờ, làng, xếp, xỉu, ngoạn, hút, lượt, cưng, gánh, xụp, hit, suýt, tiếp, lầm, thuốc, giống, phán, top, view, shark, baby, quanh, app, xoay, ràng, nguồn, vốn, smartphone, sàng, sẵn, tác, hợp, harmonyos, copy, khỏi, store, cân, diệu, messenger, sánh, năng, wwdc, magazine, ngoặt, bước, giản, genz, đánh, lời, trả, câu, a15, a14, asus, rượu, 1000xm4, sony, nghe, tai, nhắc, jun, kinh, quản, nhiệm, trách, chịu, vccorp, phần, 2010, copyright, 2016, ttđt, 460, giấy, toà, liên, giaitrixahoi, address, cskh, 0942, hotline, dung, bích, lei, google, 2015, kiến, hỏi, tranh, qualcomm, trải, dắt, dẫn, mollenkopf, steve, nhật, cập, dừng, dỗi, 024, info, chí, quận, phường, tần, văn, 123, hcm, vpđd, 62374, 73095555, imessage, đổi, lụp, đồng, tốc, đất, đua, thắng, giành, bại, khả, cược, qian, chỗ, đạt, phủ, 200w, 25000mah, mẫu, bank, power, zmi, phạt, trừng, đòn, đằng, tiêu, wsj, vương, nhanh, ngắn, tuyển, hacker, ngoài, gòn, sài, mét, rộng, ngôi, hệt, ngang, biểu, tiếng, nổi, giả, trụ, nắm, nói, đức, lần, nơi, thẳng, xảy, lọc, uống, phê, xét, thứ, trông, wechat, alipay, vọng, thất, gây, doanh, chuộng, đùa, trò, soi, xui, thận, cẩn, thiết, yếu, chủ, thị, lan, tràn, nhái, chốt, cuối, hạng, pay, trump, nộp, snapdragon, đừng, 2017, man, iron, chàng, endgame, phụ, siêu, vai, esim, 675, kép, plus, ip68, chống, cảnh, cận, xách, tuần, delay, bán, toán, lệnh, dành,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • Thay dầu xe máy là chuyện...
 • Hoá ra có thể dùng Apple ...
 • Bỏ củ sạc chẳng bảo vệ đư...
 • Cựu kỹ sư Apple tiết lộ s...
 • Giải thích: Vì sao hàng t...
 • Bây giờ đang là mùa giảm ...
 • Hơn 1,5 tỷ chiếc khẩu tra...
 • Cưng xỉu với màn giải mã ...
 • Tựa game chưa bao giờ hoà...
 • iPhone Xs và Galaxy Note ...
 • Elon Musk ngạc nhiên về...
 • Rộ tin đồn Apple đang xây...
 • Những điều phổ biến mà mọ...
 • Cuộc họp cổ đông tiết lộ ...
 • Không phải vàng hay đỏ, đ...
 • Mỏi cổ chờ Windows 10 có ...
 • Facebook và YouTube ráo r...
 • YouTuber hack chiếc máy t...
 • BKAV tự mình để lộ Bphone...
 • Ba bộ hài cốt tiết lộ lịc...
 • Trái đất đang quay với tố...
 • Châu Âu đặt cược vào công...
 • Xiaomi ra mắt sạc dự phòn...
 • WSJ tiết lộ mục tiêu chín...
 • Chương trình học bổng Đại...
 • Là 1 vai siêu phụ trong E...
 • Cận cảnh Bphone B86: Chốn...
 • iPhone 12 Pro Max chính h...
 • Jack Ma lại gánh thêm vậ...
 • Doanh số iPhone 12 mini g...
 • Cẩn thận trước Galaxy S21...
 • Xuất hiện biến động trước...
 • Chỉ vì cái tên, một ứng d...
 • Baby Shark 7,6 tỷ view đứ...
 • Huawei sẵn sàng chia sẻ h...
 • CEO Qualcomm từ chức sau ...
 • Dỗi với Apple, Google d...

Verified site has: 72 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-72


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
content-length 0
location htt????/genk.vn/
connection close
HTTP/1.1 200 OK
date Wed, 06 Jan 2021 20:39:15 GMT
content-type text/html; charset=utf-8
content-length 21834
server openresty
cache-control private
content-encoding gzip
x-xss-protection 1; mode=block
x-cache-status HIT
filterid ft
connection close

Meta Tags

title="Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vn"
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"
name="description" content="GenK là Website uy tín số 1 Việt Nam cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về công nghệ và thế giới Internet,tin tức sản phẩm cong nghe mới."
name="generator" content="VCCorp.vn"
name="copyright" content="Công ty cổ phần Truyền Thông Việt Nam - Vccorp"
name="author" content="VCCorp.vn"
name="news_keywords" content="máy tính, điện thoại, tablet, laptop, mobile, facebook, internet, nokia, apple, android, windows, mac, phần mềm, thủ thuật, photoshop, ram,công nghệ, cong nghe"
http-equiv="audience" content="General"
http-equiv="Content-Language" content="vi"
name="Language" content="vi"
name="resource-type" content="Document"
name="distribution" content="Global"
name="revisit-after" content="1 days"
name="google-site-verification" content="IqMu_6gL8qrRWMrmEHWvHgOcIagIaCr0bGOEFogTm-s"
name="verify-v1" content="Ymm4FWh55niAwGdM/AxjsBSNSsp14TAweQOVQaYMOKY="
name="page-topic" content="Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ"
name="RATING" content="GENERAL"
name="robots" content="index,follow"
name="Googlebot" content="index,follow,archive"
property="og:locale" content="vi_VN"
property="fb:app_id" content="180276625471433"
property="fb:admins" content="1133617216"
id="fbTitle" itemprop="headline" property="og:title" content="Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ"
id="fbDescription" property="og:description" content="GenK là Website uy tín số 1 Việt Nam cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về công nghệ và thế giới Internet,tin tức sản phẩm cong nghe mới."
id="fbImage" itemprop="thumbnailUrl" property="og:image" content="htt????/genk.mediacdn.vn/web_images/genk-1200x630.jpg"
id="fbUrl" property="og:url" content="htt????/genk.vn/"
id="fbSiteName" property="og:site_name" content="genk.vn"
id="fbType" property="og:type" content="article"
id="fbDate" itemprop="datePublished" property="article:published_time" content=""
name="alexaVerifyID" content="zZ7ti1umNJzQmTM9Kanp-wnQh5M"
id="fbImg" itemprop="image" content="htt????/genk.mediacdn.vn/web_images/genk-1200x630.jpg"
name="apple-mobile-web-app-title" content="GenK"
name="application-name" content="GenK"
property="og:image:type" content="image/jpeg"
property="og:image:width" content="300"
property="og:image:height" content="300"

Load Info

page size106955
load time (s)1.679578
redirect count1
speed download12999
server IP14.225.10.16
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.