If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: giadinh.net.vn redirected to: giadinh.net.vn

site title: Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất | giadinh.net.vn

Our opinion (on Tuesday 26 January 2021 7:11:56 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 19 days ago
Meta tags:
description=Trang thông tin cập nhật liên tục về các vấn đề thời sự, gia đình, xã hội tại Việt Nam và thế giới. Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Giadinh.net.vn.;
author=;

Headings (most frequently used words):

của, không, máy, khi, cho, đến, hôn, người, ngày, nhất, vợ, phát, và, dân, cô, được, bị, về, điều, tế, đọc, bí, nguyên, số, nhân, phải, những, tay, trên, thư, em, chị, nữ, sau, mới, giúp, bé, tuổi, mà, cháu, quen, mỹ, lộ, chỉ, hiện, phụ, bình, triệu, sẽ, với, đàn, vừa, gạo, bằng, thường, ung, việt, sợ, động, quyết, cơm, mẹ, cuộc, ông, tuyệt, đêm, để, nhà, có, vì, kiểu, do, trong, đồ, mỗi, đồng, năm, phòng, ăn, xe, xã, chồng, đình, đổi, hội, tài, sản, tâm, đẹp, là, nghe, gia, công, bạn, sống, triển, bộ, giải, mèo, chứ, cú, yêu, trở, giữa, căn, cậu, thai, gói, tránh, yên, bay, như, bài, thơ, ánh, nắng, ngập, tràn, quanh, triệt, thương, ngon, trợ, diễn, viên, đòi, hoàng, anh, yến, nếp, sai, sửa, tẻ, chịu, kiều, cứu, miền, gọn, trung, gì, góp, 14, tập, nấu, trộn, nồi, điện, đối, dành, lười, nhanh, làm, vận, giày, qua, áp, dụng, đạt, quả, kết, bất, ngờ, trốn, thói, khiến, vứt, tiền, bỏ, thuộc, ngột, cửa, sổ, hề, nhận, đột, dâu, ra, côi, rỗng, ví, hơn, 30, mồ, bếp, quay, 10, đầu, thể, thiếu, tộc, tủ, thông, truyền, 2021, ít, smartphone, vọng, kỳ, đôi, thay, đau, mix, bồi, nhìn, liệu, từ, ngừa, ngăn, thức, 716, thưởng, đỗ, thấy, sinh, tỷ, chân, bổng, học, hiệu, thủ, mai, nhân, tết, cái, một, hưởng, được, dân, vệ, mắc, bảo, trưởng, khách, hành, cướp, dâm, hiếp, an, covid, xế, tiết, tại, long, quang, vân, thật, nghề, trích, 19, tiếng, lên, tú, thái, hàn, nước, 21, ôm, bắt, ninh, nhiều, trí, luật, pháp, khỏe, the, sự, ngành, cãi, dài, lâu, tiên, ưu, trọng, luôn, tác, tranh, giáo, nội, hi, hà, xem, năng, kỹ, video, tech, phương, dục, bốn, ái, vòng, trường, thị, sĩ, bác, bắc, ép, tòa, tướng, cần, cha, 20, hãi, kinh, tôi, gọi, họp, tân, sáng, buổi, chê, nào, điểm, chẳng, trước, huynh, sướng, mình, hầu, giết, này, phẩm, thực, xuyên, sụp, con, suy, 29, niên, thanh, nhau, ngán, đã, lấy, vui, cọc, thả, dư, xúc, bức, gây, quạt, múa, đi, quê, gái, tính, danh, chết, đè, đổ, luận, hải, hậu, tìm, sông, tích, mất, sát, cảnh, úy, đại, trương, dương, khẩn, gỗ, cưa, bàn, rời, gần, đứt, ly,

Text of the page (most frequently used words):
#không (21), #trong (20), khi (19), của (19), #người (17), đến (15), nội (14), gia (14), #ngày (13), #những (13), #nhất (13), #đình (12), sau (11), #chồng (11), nhà (11), #phát (10), #phải (10), dân (10), công (10), cách (9), làm (9), hôn (9), tin (9), máy (9), nguyên (9), nhân (9), được (9), trên (9), năm (8), động (8), hội (8), đại (8), này (8), mới (8), cuộc (8), triệu (8), tâm (8), cho (8), điều (8), phụ (8), con (8), bạn (8), cảnh (8), trước (7), sinh (7), đồng (7), trai (7), chị (7), kiểu (7), trường (7), chỉ (7), tay (7), thanh (7), liên (7), tài (7), kết (6), tuổi (6), giải (6), gái (6), tiết (6), việc (6), khiến (6), dương (6), giadinhnet (6), học (6), sống (6), báo (6), quan (6), việt (6), hiện (6), covid (6), đầu (6), anh (5), mùa (5), khỏe (5), điện (5), yêu (5), nguyễn (5), tiền (5), quyết (5), trẻ (5), giúp (5), viên (5), trung (5), nên (5), thư (5), chất (5), bệnh (5), tiên (5), tổng (5), đêm (5), lại (5), giảm (5), thường (5), hành (5), thông (5), với (5), tích (4), tác (4), nhiều (4), qua (4), tập (4), như (4), tôi (4), tết (4), cục (4), đông (4), bằng (4), giadinh (4), tại (4), đẹp (4), hàng (4), bình (4), triển (4), trí (4), thai (4), nhưng (4), hình (4), một (4), lên (4), ông (4), kinh (4), đọc (4), mất (4), nghe (4), tòa (4), sản (4), trọng (4), tiếp (4), gạo (4), ngọc (4), quả (4), tân (4), nhận (4), khẩn (4), thị (4), long (4), pháp (4), chia (4), luật (4), cha (4), phẩm (4), bất (4), cao (4), nào (4), tính (4), lượng (4), dâu (4), trốn (4), thành (4), đột (4), chủ (4), tình (4), mình (4), thấy (4), tục (4), họp (4), chuyện (3), câu (3), loại (3), sài (3), chữa (3), gòn (3), cắt (3), nói (3), nước (3), quang (3), thực (3), quen (3), đàn (3), điểm (3), khám (3), khoa (3), đường (3), diễn (3), hoàng (3), mỗi (3), đăng (3), định (3), ung (3), cực (3), phòng (3), xuân (3), tuyệt (3), đứt (3), chương (3), lập (3), trình (3), bay (3), quận (3), phú (3), gói (3), tranh (3), 2021 (3), net (3), kiều (3), vui (3), quay (3), mix (3), đưa (3), hậu (3), lợi (3), nắng (3), tức (3), viện (3), các (3), chết (3), thứ (3), ngay (3), mắc (3), huynh (3), hóa (3), nhìn (3), bốn (3), chê (3), phương (3), sông (3), ngân (3), thủ (3), mai (3), diện (3), minh (3), thể (3), sát (3), thừa (3), trương (3), căn (3), cháu (3), trái (3), ngành (3), xem (3), ảnh (3), sáng (3), sai (3), cần (3), tìm (3), cửa (3), đổi (3), luôn (3), thương (3), rỗng (2), suất (2), giá (2), thói (2), lực (2), kiệm (2), đán (2), mua (2), lớn (2), giết (2), lãi (2), hỏi (2), nếp (2), quyên (2), kém (2), thử (2), hưởng (2), hầu (2), vứt (2), phản (2), chăm (2), bao (2), biệt (2), sụp (2), suy (2), đau (2), đáng (2), đôi (2), niên (2), trơn (2), thiếu (2), giày (2), lịch (2), sang (2), tăng (2), chuẩn (2), cái (2), tru (2), hai (2), thái (2), thơ (2), gây (2), thêm (2), quanh (2), tràn (2), ngập (2), ánh (2), bài (2), khích (2), yên (2), dùng (2), trưởng (2), thiện (2), đội (2), sức (2), xuyên (2), khuyến (2), chỗ (2), hết (2), thả (2), cãi (2), xác (2), béo (2), bổng (2), miền (2), bảo (2), múa (2), hãi (2), quạt (2), quốc (2), bác (2), ngờ (2), hiệu (2), dáng (2), thưởng (2), phục (2), cơm (2), vòng (2), dành (2), vừa (2), phúc (2), camera (2), choáng (2), đầy (2), máu (2), váng (2), cây (2), sướng (2), lấy (2), lần (2), thù (2), chẳng (2), buổi (2), gọi (2), hotline (2), ngộ (2), tech (2), giáo (2), dục (2), đặt (2), trang (2), khó (2), chưa (2), chuyển (2), vân (2), trở (2), giữa (2), lời (2), thuộc (2), quy (2), năng (2), thần (2), gần (2), tải (2), thế (2), vàng (2), chuyên (2), kiện (2), tiếng (2), đánh (2), nhắc (2), thời (2), đúng (2), quản (2), quyền (2), cứu (2), tướng (2), biên (2), quảng (2), bạc (2), nghệ (2), chính (2), chứng (2), tưởng (2), linh (2), huy (2), lâu (2), dài (2), admicro (2), email (2), trần (2), phó (2), lòng (2), ninh (2), bản (2), thức (2), thuyết (2), thất (2), địa (2), phép (2), trụ (2), 0904852222 (2), cấp (2), biết (2), trích (2), phút (2), rất (2), dòng (2), dụng (2), tốc (2), khai (2), bắt (2), hải (2), luận (2), quỵ (2), phí (2), từng (2), ngột (2), cập (2), bồi (2), 716 (2), chân (2), chức (2), cậu (2), cầu (2), côi (2), hơn (2), nhật (2), khách (2), dịch (2), cưới, thằng, cọc, hàn, chùa, cưa, bàn, thật, vệ, rời, nhân, nghề, ngán, bắc, chao, khu, nhầm, bên, lẫn, the, đảo, bn1489, nguy, đâu, danh, nhấn, bức, xúc, nhau, dân, hưởng, được, giữ, đẩy, nghị, toàn, tắc, mạch, đỉnh, giường, cướp, csgt, lùi, nằm, trót, emagazine, bão, bầu, hay, quê, hợp, chế, một, đám, dâm, ứng, hiếp, đồn, muốn, nếu, cân, khỏi, xuất, ghen, nghẹn, đặng, khủng, tạp, phức, vết, triều, ngào, showbiz, cuối, tiễn, mặt, chống, gẫy, giàu, kiến, hỏa, trả, sốt, mặc, tịch, ubnd, hiểm, tỉnh, nhóm, cảm, trực, chụp, chạy, tung, bán, ngang, vĩnh, mưu, biển, giỗ, ngời, 400, buộc, gas, vọt, trôi, khoái, rồi, phạt, 000, đạo, tiêu, dưỡng, dinh, giám, theo, nón, đốc, tạm, cán, bèn, răng, nang, khác, dừng, hạnh, đứa, nhập, chờ, online, nay, đèn, viết, xét, cẩm, tuân, đuối, tai, nạn, nhiêu, tóc, tháng, tiềm, chúng, bởi, ngửa, ngã, đều, nấy, xong, tránh, triệt, đời, vàn, chào, sảy, song, hcm, giao, khắc, thống, đòi, yến, sửa, chịu, góp, cấm, thì, rủi, hạn, vọng, trải, thuẫn, mâu, phẫn, còn, ngôi, lật, ngoại, taobao, smartphone, thay, khẩu, mật, app, video, vận, truyền, đây, ncov, cúm, nâng, đối, huống, tồn, mãn, xảy, đức, nóng, dây, 8463556, fax, 22120681, thoại, 2016, btttt, 306, hoạt, giấy, chí, tuấn, giảng, cáo, khoán, doanh, phường, complex, hapulico, building, center, tầng, add, 138a, mộng, toà, mừng, kịp, ngược, hướng, sấu, quên, mạnh, giác, trịch, cầm, nhi, diệu, soạn, hoạch, 2008, website, dẫn, văn, chép, sao, mọi, toasoan, liêm, nam, tôn, ngõ, khhgđ, rốt, tấm, sóc, mẫu, chảnh, 75m², hoàn, thân, độc, 100, chi, túi, cát, treo, thủy, phong, chút, tắm, blazer, btv, xinh, cũng, thừng, vặn, len, cưng, item, jin, son, giờ, u40, nhanh, rộn, bận, kim, trợ, kịch, thảm, nhớ, chứ, mèo, ngon, gọn, lười, nem, nồi, trộn, nấu, tươi, tôm, gỏi, đặc, cải, quân, lang, đấng, tuần, rau, nhị, chinh, hảo, nặng, nhỏ, mẹo, 0942, uống, phiếu, phiếm, phù, quá, sắm, hoặc, lãng, đang, sách, sữa, nuôi, sốc, đợt, siêu, hồi, handmade, sôi, tộc, trống, bụng, bỉm, tinh, lún, gặp, bạch, bộc, bin, hyun, kia, khá, giành, nhờ, 200, nghiêm, sụt, dàng, non, mầm, thi, đoạt, chàng, cộng, sửu, nghỉ, đạt, bếp, liệu, ngừa, ngăn,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • Thủ tướng: Công tác dân ...
 • Bộ trưởng Bộ Y tế: Bảo v...
 • Hàn Thái Tú lên tiếng khi...
 • Bắc Ninh: Máy ép cọc đổ đ...
 • Lộ danh tính cô gái đi xe...
 • Ai là triệu phú nói về vi...
 • BN1489 mắc COVID-19 khi h...
 • Bé trai 3 tuổi bị đột quỵ
 • Giá gas tăng vọt lên gần ...
 • Hà Nội xem xét kỷ luật vi...
 • Nghệ sĩ nghẹn ngào trong ...
 • Bộ Công an thông báo về t...
 • Là người đầu tiên trong l...
 • Sẽ xử lý người tung tin t...
 • Đại diện chùa Linh Quy Ph...
 • Chồng cũ Lệ Quyên giàu có...
 • Xe tải trôi tự do cán chế...
 • Người đàn ông quê Hải Dươ...
 • Khẩn trương tìm đại úy cả...
 • Vui sướng vì lấy được cô ...
 • 20 điều cha mẹ cần đọc tr...
 • Mới động phòng, đã ngán n...
 • Thanh niên 29 tuổi suy sụ...
 • Nguyên bí thư xã giết chá...
 • 3 năm hôn nhân của diễn v...
 • Cứu trợ miền Trung sợ nhấ...
 • Bí quyết nấu cơm trộn bằn...
 • Căn nhà gói những bình yê...
 • 6 kiểu giày không thể thi...
 • Bí quyết đỗ học bổng 6,6 ...
 • Công thức ngăn ngừa ung t...
 • 9 thói quen khiến bạn vứ...
 • Hơn 30 triệu đồng đến với...
 • Cô dâu đột ngột bỏ trốn s...
 • 5 thay đổi được kỳ vọng n...
 • Đổi mới truyền thông vận ...
 • Mức sinh phù hợp lợi ích ...
 • Nỗi Nhớ - Tô Ngọc Hà
 • Chất lượng dân số, nền tả...
 • Giải quyết tận gốc vấn đề...
 • DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
 • 10 điều tuyệt đối không l...
 • Người đàn ông triệt sản đ...
 • Trở về giữa yêu thương tậ...

Verified site has: 137 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-137


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
content-length 0
location htt????/m.giadinh.net.vn/
connection close
HTTP/1.1 302 Found
content-length 0
location htt????/giadinh.net.vn/
cache-control no-cache
connection close
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding chunked
content-type text/html; charset=utf-8
content-encoding gzip
vary Accept-Encoding
x-powered-by ASP.NET
servername 23
date Wed, 06 Jan 2021 20:38:16 GMT
connection close

Meta Tags

title="Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất | giadinh.net.vn"
http-equiv="Content-Language" content="vi"
http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"
name="google-site-verification" content="4n5u0BtJ9CibZFUAqix4qsbTqkhBu99oMSivTn7fW4o"
name="description" content="Trang thông tin cập nhật liên tục về các vấn đề thời sự, gia đình, xã hội tại Việt Nam và thế giới. Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Giadinh.net.vn."
name="news_keywords" content="Gia dinh & Xa hoi, hanh phuc gia dinh, cham soc gia dinh, quan he vo chong, giao duc gioi tinh, tu van suc khoe, suc khoe sinh san, bao gia dinh xa hoi, bo y te, tong cuc dan so,uy ban dan so"
property="og:image" itemprop="thumbnailUrl" content="htt????/kenh14cdn.com/channel-icon/Giadinh1200x630.jpg"
itemprop="image" content="htt????/kenh14cdn.com/channel-icon/Giadinh1200x630.jpg"
property="fb:pages" content="1126320947484392"
property="og:type" content="article"
property="og:site_name" content="giadinh.net.vn"
property="fb:app_id" content="639419762743159"
property="article:section" content="News"
property="article:tag" content="Tin tuc"
name="author" content="VCCorp.vn"
name="robots" content="index,follow,all"
name="apple-mobile-web-app-title" content="Giadinhnet"
name="application-name" content="Giadinhnet"

Load Info

page size926091
load time (s)3.023224
redirect count2
speed download71892
server IP14.225.10.17
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.