If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: gotoknow.org redirected to: www.gotoknow.org/home

site title: GotoKnow - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดการความรู้ สู่จัดการความสุข

Our opinion (on Sunday 24 January 2021 22:12:35 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache: 151 days ago
Meta tags:

Headings (most frequently used words):

หมวดหมู่, นันทนาการ, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, ธุรกิจการค้า, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สื่อออนไลน์, อาหาร, ท่องเที่ยว, กีฬา, ดนตรี, ชุมชน, ศิลปะ, วรรณกรรม, บันเทิง, ภาษา, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, บริการของรัฐ, การปกครอง, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, ครอบครัว, เกี่ยวกับ, การศึกษา, gotoknow, อนุทินล่าสุด, ข่าวสาร, การจัดการความรู้, การบริหารจัดการ, การแพทย์, สุขภาพ, สุขภาวะ, การเรียนการสอน, การศึกษานอกระบบ, สังคม, การศึกษาตามอัธยาศัย, ธรรมชาติ, สัตว์, ต้นไม้, สิ่งแวดล้อม, จิตอาสาพัฒนาสังคม, ข้อคิดชีวิต, ปรัชญา, ศาสนา, เรื่องทั่วไป,

Text of the page (most frequently used words):
บันทึกที่ (34), 2020 (32), ชุด (27), #คำชวนสับสน (27), #หน้าที่ (20), #อาจยืดหยุ่น (20), #ที่ถือว่า (20), #ขึ้นอยู่กับ (20), #ไม่กำหนดมาตฐาน (20), #ตำแหน่ง (20), #ในที่นี้ (20), #ถูกต้อง (20), เป็นไป (20), ตามมาตรฐาน (20), ในการใช้ (19), ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่นความหมาย (18), ของภาษาการใช้ภาษาอังกฤษ (18), ต่อ (15), ในประโยคdictionary (14), cool (13), 2563 (13), และ (12), nathavuth (11), comออกเสียง (10), สิงหาคม (9), clothes (8), วันที่ (6), tqr (6), gotoknow (6), cloth (6), เปลี่ยน (6), บันทึก (6), clothing (6), colon (5), โดย (5), ขอนแก่น (5), สีชมพู (5), #เที่ยว (5), coffee (5), coarse (5), school (5), transformation (5), กศน (5), เป็น (5), จิตวิทยาคนหนุ่มสาว (5), อาจารย์ต้น (4), ภาคใต้ (4), 25170326 (4), comออกเสีบง (4), เช่น (4), จุดมุ่งหมายการขึ้นทะเบียน (4), ธรรม (4), คำชวนสับสนชุด (4), คปอ (4), dictionary (4), อ่านได้ที่ (4), ชาญโชติ (4), prof (4), vicharn (4), panich (4), วิจารณ์ (4), coach (3), collaborate (3), colonel (3), คือ (3), clue (3), การพัฒนาและปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ (3), หนังสือ (3), cold (3), collusion (3), 25170320 (2), สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกที่กรุงรัตนโกสินทร์ทำกับประเทศตะวันตก (2), ประชา (2), clewการใช้ภาษาอังกฤษ (2), ชีวิตที่พอเพียง (2), สบายภุชงคประยาตรฉันท์ (2), สมานะฉันท์ (2), สนธิสัญญาเบอร์นี (2), พานิช๒๕ (2), มิถุนายน (2), ฝึกงานวันที่31 (2), ฉันท์ (2), 2369รัฐบาลอังกฤษประสงค์ขอเปิดสัมพันธไมตรีทางการค้ากับรัตนโกสินทร์และขอความสะดวกในการค้าได้โดยเสรี (2), off (2), ด้วยพระอัจฉริยะภาพในการเจรจาข้อตกลงในสัญญาต่างๆของล้นเกล้ารัชกาลที่ (2), ในประโยคonline (2), 25170323 (2), กระจ่างให้สว่างใจ (2), โสกนกเต็น (2), courseการใช้ภาษาอังกฤษ (2), สว่างฟ้า (2), 25170322 (2), ต้นกำเนิ (2), dictionaryให้รายการ (2), กระทำ (2), etymology (2), การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (2), problem (2), ในฐานข้อมูลหลักสูตร (2), thai (2), qualifications (2), register (2), เบอร์ (2), busการใช้ภาษาอังกฤษ (2), 25170321 (2), สราญ (2), and (2), words (2), ทำให้นายเฮนรี่ (2), expressi (2), กับสังคมการเมืองไทยยุคนี้infographic (2), กาลสุข (2), dictionaryอธิบายการใช้ (2), caféการใช้ภาษาอังกฤษ (2), หาดใหญ่ (2), ว่า (2), kloth (2), klohz (2), kloh (2), โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ตลิ้งค์ (2), ing (2), ตามลำดับcollins (2), cobuild (2), english (2), หมายถึง (2), ได้พบเจอเพื่อน (2), สัมมนา (2), เวที (2), สรุปคร่าวๆช่วงเช้า (2), clo (2), สิ่งที่ (2), คุณสวมใส่ (2), all (2), shirts (2), trousers (2), dresses (2), coats (2), ความคาดหวังของผู้เข้าร่วม (2), เครือข่าย (2), วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2), ยงยุทธ์ (2), took (2), กล้า (2), มโน (2), สยบพาล (2), 24170319 (2), มิท้อ (2), มิหยุด (2), กระทำหมั่น (2), clothการใช้ภาษาอังกฤษ (2), เรียนรู้ (2), ผลิคำ (2), พิสิฐ (2), ริหาญสร้าง (2), ของภาษา (2), การใช้ภาษาอังกฤษ (2), สว่าง (2), ความหมาย (2), ได้ระดมความคิด (2), และเพื่อนพี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชน (2), ความเป็นไปของสังคมจากวิทยากร (2), สถานการณ์ (2), ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น (2), ตะวัน (2), ในประโยค (2), 25170327 (2), learning (2), หรือ (2), เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (2), เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด (2), kaw (2), dictionarydid (2), webster (2), ในประโยคmerriam (2), kernelการใช้ภาษาอังกฤษ (2), outcome (2), award (2), semicolonการใช้ภาษาอังกฤษ (2), collusi (2), connivanceการใช้ภาษาอังกฤษ (2), coll (2), corroborateการใช้ภาษาอังกฤษ (2), ปลูกไม้ผล (2), ลดภาษี (2), 25170325 (2), คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน (2), ที่สาขาวิชากำหนด (2), กนกรัตน์ (2), classstart (2), อนุทิน (2), ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน (2), กับสังคมการเมืองไทยยุคนี้ (2), แผนและยุทธศาสตร์สร้างแผ่นดินสุขภาวะ (2), knowledge (2), พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (2), พระบิดาแห่งการค้าไทย (2), ประวัติศาสตร์หนเาใหม่ (2), เมื่อนักเรียนไทยลงถนน (2), เลิศชูสกุล (2), เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ว่าหลัก (2), ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ (2), ตอนที่ (2), พานิช๒๓ (2), the (2), วะสี (2), ประเวศ (2), แผนและยุทธศาสตร์สร้างแผ่นดินสุขภาวะโดย (2), you (2), ๘๔๕ (2), เมื่อ (2), เพราะจะได้รู้ว่าผู้เรียนทำสิ่งใดได้ดีหรือต้องปรับปรุง (2), ดังนั้นการประเมินอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ (2), เพราะการสอนเดี๋ยวเป็นออนไลน์หมด (2), สภาพแวดล้อมการสอนแบบเก่ายากที่จะทำ (2), หรืองานที่ต้องทำส่งครู (2), บทนำการประเมินสามารถทำได้ทั้งในชั้นเรียน (2), เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษ (2), โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน (2), หนุนให้โรงเรียนใน (2), หรือโค้ช (2), เขียนจากประสบการณ์การทำหน้าที่ทีมพี่เลี้ยง (2), สะกิดหนา (2), grad (2), บ้านของเรา (2), ส่องแสง (2), เล่มนี้ (2), พานิช (2), เล่าสู่กันฟัง (2), การพัฒนาและปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบวิจารณ์ (2), คำนิยมหนังสือ (2), study (2), comsynonym (2), freezeการใช้ภาษาอังกฤษ (2), 25170324 (2), เพื่อที่จะทำรายงานความก้าวหน้าเราจำเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การประเมินหรือเกรดแบบรูบริก (2), พลังมาสุรีย์ส่อง (2), home (2), our (2), เวลา (2), และเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป, จัดการความรู้, bus, คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้, อ่าน, เนื้อหาจากสมาชิกที่ติดตาม, tacit, อันเกิดจากประสบการณ์ทั้งจากการทำงานและชีวิตลงบันทึก, post, ในสมุด, blog, แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่น, เกี่ยวกับ, ถามตอบ, ออกจากระบบ, course, เข้าระบบ, ค้นหา, แผงจัดการ, café, สมาชิกถ่ายทอดความรู้ฝังลึก, desktop, เขียน, ดอกไม้, ความเห็น, สมัครสมาชิกฟรี, freeze, ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย, ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์, kernel, semicolon, connivance, การประเมินผู้เรียนทางออนไลน์, เกณฑ์การประเมิน, clew, share, หินทราย, ยายธี, ติดอยู่อันดับที่, ของเว็บไทย, สวัสดีปีใหม่, management, org, ระบบการจัดการเรียนรู้, ยินดีให้บริการฟรีค่ะ, ข่าวสาร, ธวัชชัย, ปิยะวัฒน์, อนุทินล่าสุด, corroborate, การพัฒนาวิชาชีพครู, 3768ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, คำนิยม, คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้, ดีที่สุดตั้งแต่เปิดมาร่วม, ขอแนะนำ, บุษยมาศ, นันทนาการ, business, google, ของฟรีและของดีที่, ทางรอดของการขายออนไลน์, science, information, journal, วารสารสารสนเทศศาสตร์, กีฬา, วารสารทางวิชาการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ท่องเที่ยว, อาหาร, ชวนเที่ยวปากพนัง, บันเทิง, วรรณกรรม, ศิลปะ, ดนตรี, king, gone, วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คว้ารางวัล, thrill, ม้าก้านกล้วย, ครอบครัว, สังคม, ยุคนักเรียนมาแรง, สังคมเปลี่ยน, ธุรกิจการค้า, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, geo, ไม้มีค่าทางเศรฐกิจ, silver, กับเงาน้ำ, เช้านี้, ร้านเอกพาณิชย์ร้านถ่ายรูปหาดใหญ่, สื่อออนไลน์, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, expo, research, thailand, ที่ดินของยาย, เศรษฐกิจ, passion, เรื่องทั่วไป, ฝึกงานวันที่21, ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้นำนิสิตระดับสูง, ทำอย่างไร, หมด, กับการเมืองไทย, ฝึกงานวันที่20, ประวัติและข้อมูลติดต่อ, สารบัญ, สมุด, วิกิเพจ, รูปภาพ, odot, ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี, ฟังหูไว้หู, สมัชชานโยบายสาธารณะแห่งชาติ, ขนำ, ๘๔๔, นวนิยายเรื่องสั้น, 2547, ปีศาจ, สปอยล์, รีวิว, review, เธอใช่ไหม, whiskey, บริการของรัฐ, tennessee, เพลง, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ภาษา, ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, กฎหมาย, การปกครอง, ชุมชน, คุณครูยอด, การฝึกงานวันที่, 3763a, วิจัยเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน, ธรรมชาติการทำงานของนักสาธารณสุขในชุมชน, การศึกษา, การเรียนการสอน, 630820การฝึกงานวันที่, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่, 630819, ระบาด, 25สค63, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษานอกระบบ, ภาคเรียนที่, จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่การป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษา, โนนข่าละตำบลหนองมะเขือ, หนองแวงโสกพระ, เมืองพล, บันทึกชีวิตยามโควิด, ๒๕๖๓, ตำบลโซนมิตรภาพ, บันทึกล่าสุด, แสงแห่งความดี, คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต, จ๋วงพานิช, อุบล, แก้ว, natachoei, ผู้เฒ่า, วอญ่า, ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต, หมวดหมู่, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนวันที่31, การบริหารจัดการ, การจัดการความรู้, ครั้งที่32, บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ฝึกงานวันที่32, ฝึกงานวันที่30, สุขภาวะ, สุขภาพ, การแพทย์, ตำบลโจดหนองแก, อำเภอพล, อภิปรัชญาตะวันตก, ปรัชญา, เรื่องเล่า, ฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านพ้น, สฟิงซ์, รู้จักกับเจ้าเหมียว, จิตอาสาพัฒนาสังคม, ฝึกงานวันที่, ฝึกงานวันที่32เทศบาลนครนครปฐม, ศาสนา, ข้อคิดชีวิต, นกขมิ้นทัวร์, พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา, ตอน, รายการ, เชิญชมเสวนาสด, เข้ามาในโรงเรียน, เมื่อการเมือง, metaphysics, western, บนจาน, เรื่ิิอย, เราถูกหลอก, และทางสมองผู้สูงอายุบ้านหนองแวงแอก, เชื่อผมไหมว่า, มอบให้มา, สุวันทโรจน์, หมอศิริรัตน์, หนังสือที่, คืออะไร, canva, จิต, เรื่อย, จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย, โนนข่า, สิ่งแวดล้อม, ต้นไม้, สัตว์, ธรรมชาติ, มีจุดหมาย, แต่, สู่จัดการความสุข,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

Verified site has: 139 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-139


The site also has 1 references to external domain(s).

 classstart.org  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Wed, 26 Aug 2020 04:17:29 GMT
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Cache-Control max-age=3600
Expires Wed, 26 Aug 2020 05:17:29 GMT
Location htt????/gotoknow.org/
cf-request-id 04ca9546be0000ee23fc985200000001
Vary Accept-Encoding
Server cloudflare
CF-RAY 5c8abe513aceee23-CDG
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Wed, 26 Aug 2020 04:17:30 GMT
Content-Type text/html
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Set-Cookie __cfduid=d81cfbd4b59ec599ceb767cd6aee561341598415449; expires=Fri, 25-Sep-20 04:17:29 GMT; path=/; domain=.gotoknow.org; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
Location htt????/www.gotoknow.org/
CF-Cache-Status DYNAMIC
cf-request-id 04ca9546e70000cd9f1eb46200000001
Expect-CT max-age=604800, report-uri= htt????/report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct
Server cloudflare
CF-RAY 5c8abe517f4ecd9f-CDG
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Date Wed, 26 Aug 2020 04:17:30 GMT
Content-Type text/html
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Set-Cookie __cfduid=d0ad7be86c0f48409dce2ee651d4504ca1598415450; expires=Fri, 25-Sep-20 04:17:30 GMT; path=/; domain=.gotoknow.org; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
Location htt????/www.gotoknow.org/home
CF-Cache-Status DYNAMIC
cf-request-id 04ca95485500000847a40a1200000001
Expect-CT max-age=604800, report-uri= htt????/report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct
Server cloudflare
CF-RAY 5c8abe53bc8a0847-CDG
HTTP/1.1 200 OK
Date Wed, 26 Aug 2020 04:17:30 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Set-Cookie __cfduid=d9eef1a7ae687da721fdebbf02d0b16a21598415450; expires=Fri, 25-Sep-20 04:17:30 GMT; path=/; domain=.gotoknow.org; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
Last-Modified Wed, 26 Aug 2020 04:17:02 GMT
Vary Accept-Encoding
CF-Cache-Status DYNAMIC
cf-request-id 04ca9549a8000008148c82b200000001
Expect-CT max-age=604800, report-uri= htt????/report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct
Server cloudflare
CF-RAY 5c8abe55df600814-CDG
Content-Encoding gzip

Meta Tags

title="GotoKnow - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดการความรู้ สู่จัดการความสุข"
content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"
content="th" http-equiv="Content-Language"
content="IE=Edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible"
content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1" name="viewport"
content="GotoKnow" name="apple-mobile-web-app-title"
content="GotoKnow" name="application-name"
content="#ffc40d" name="msapplication-TileColor"
content="#ffffff" name="theme-color"
property="og:type" content="website"
content="htt????/www.gotoknow.org/images/logos/gotoknow-b.png" property="og:image"
content="htt????/www.gotoknow.org/home" property="og:url"
content="th_TH" property="og:locale"
content="GotoKnow" property="og:site_name"
content="true" property="og:description"

Load Info

page size111445
load time (s)1.139674
redirect count3
speed download10993
server IP104.26.2.175
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.