If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: haifa.ac.il redirected to: www.haifa.ac.il/index.php/he

site title: דף הבית - אוניברסיטת חיפה

Our opinion (on Sunday 05 April 2020 20:50:55 CEST):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=אוניברסיטת חיפה משלבת מחקר אקדמי מצטיין, סגל מרצים מוביל והוראה ששמה את הסטודנטים במרכז. בקרו באתר לצפייה במסלולי הלימוד והרשמה.;

Headings (most frequently used words):

2020, תואר, הכט, מוזיאון, אודיטוריום, ללמוד, מאי, 2019, בישראל, לעוגב, הבינלאומי, הפסטיבל, תש, לימודי, האוניברסיטאית, תעודה, מכינה, שלישי, שני, ראשון, חיפה, הקונצרטים, סדרת, יוני, 10, באוניברסיטת, וקונצרט, יולי, דברי, מבוא, ceremony, סיום, העונה, programs, main, july, 28, international, auditorium, מוסיקלית, museum, hecht, graduate, בקפריסין, לפילוסופיה, חופשה, תל, חדשות, אירועים, וכנסים, mobile_header, מה, תרצו, הודעות, חמישיית, אביב, מצו, טקס, הענקת, דוקטור, בית, 15, 12, 14, אנסמבל, building,

Text of the page (most frequently used words):
חיפה (32), האוניברסיטה (26), 2020 (21), #אוניברסיטת (20), #המחקר (15), #הפקולטה (14), אגף (14), בית (11), למדעי (11), תואר (10), #יחידות (10), #לימוד (10), קרא (9), הספר (9), #סטודנטים (9), הרשמה (9), עוד (9), יותר (9), הכט (9), #מוזיאון (8), הסטודנטים (8), בישראל (8), #באוניברסיטת (8), מחקר (7), היחידה (7), מידע (7), הים (7), הסיכון (7), הלימודים (7), שכר (7), האוניברסיטאית (7), חדש (7), שנת (7), לימודים (6), מאי (6), הציבור (6), ממחקר (6), מתעניינים (6), עולה (6), למועמדים (6), למניעת (6), הטרדה (6), מינית (6), אינם (6), באוניברסיטה (6), חוץ (6), היא (6), מרכז (6), אודות (5), להרשמה (5), אנשים (5), דיכאון (5), לוח (5), 2019 (5), מבחן (5), וסוראיה (5), קבלה (5), הועד (5), ספריית (5), החברה (5), הנהלת (5), יונס (5), שנערך (5), המכינה (5), המידע (5), הבינלאומי (5), למתעניינים (5), הבריאות (5), העשרה (5), אשכולות (5), הנאמנים (5), חבר (5), המנהל (5), תרופות (4), העת (4), נוגדות (4), ייעוץ (4), אמר (4), חיפוש (4), בכתב (4), מדעי (4), נוצות (4), מעונות (4), פרופ (4), הגלובלית (4), אודיטוריום (4), אתר (4), שימוש (4), ודוברות (4), מערכת (4), ויטמין (4), לסגל (4), בוגרים (4), חוקת (4), מבנה (4), סגל (4), הסברה (4), תקשורת (4), חברתיות (4), הכנסת (4), מועמדים (4), ראשון (4), ברשתות (4), לדמנציה (4), לסמסטר (4), חוגי (4), תהליך (4), רופאים (4), ותקנון (4), למידה (4), שער (4), תשפ (4), במחקר (4), ללימודי (4), דיקנאט (4), לסטודנטים (4), משאבי (4), מתקדמים (4), אקדמיות (4), נזריאן (4), לניהול (4), פקולטות (4), אנוש (4), נוהל (4), מחשוב (4), השירותים (4), ההחלטה (4), פורטל (4), למרות (3), וחושב (3), המדווחים (3), לעוגב (3), שהם (3), בריאותי (3), המיצ (3), הפסטיבל (3), חברתיים (3), מעובדי (3), כחמישית (3), מעורכי (3), שני (3), חלק (3), ומערכות (3), בעת (3), מינהל (3), נמוכה (3), פנו (3), בינונית (3), אלינו (3), חשיבות (3), מייחס (3), הישראלי (3), מהשיקולים (3), ifn (3), ספרייה (3), אמרה (3), לאשפוז (3), שומני (3), למבחני (3), שינוי (3), לכם (3), רפואי (3), ליין (3), תלמידים (3), און (3), האגף (3), לאשר (3), מאוניברסיטת (3), ההתחממות (3), גורמת (3), מעל (3), לציפורים (3), הצעירות (3), להחליף (3), בקרב (3), מגדילה (3), שחרור (3), נטילת (3), 032 (3), 300 (3), 800 (3), התפתחות (3), יועץ (3), כמו (3), לשיחה (3), אנגלית (3), ללמוד (3), הוא (3), כבד (3), חודשי (3), הנתונים (3), נרשמתי (3), תשלום (3), מקדמת (3), הלימוד (3), התקבלתי (3), הלאה (3), ועכשיו (3), ביטול (3), ההרשמה (3), academe (3), משרות (3), ומחקר (3), אקדמיה (3), ידידי (3), בטא (3), מתוקשבת (3), תקנון (3), לשכת (3), ושעות (3), חשיפה (3), לאקדמיה (3), ניוזלטר (3), אפליקציה (3), יצירת (3), קשר (3), במחלקה (3), כניסה (3), יעלנט (3), moodle (3), מלגות (3), וסיוע (3), כלכלי (3), חדרי (3), בחינות (3), הרקטור (3), בלימודים (3), וויטמין (3), הרוח (3), תוכנית (3), דלקות (3), המולטיברסיטה (3), כרוניות (3), חוזר (3), התוכנית (3), צריכה (3), מוגברת (3), ביותר (2), בהובלת (2), הידידים (2), והוראה (2), מתן (2), אותה (2), רקמות (2), הצטלקות (2), בסיס (2), נוגדי (2), קנאביס (2), רפואיים (2), מעורכות (2), הקורונה (2), בצורה (2), היוקרתי (2), גורמים (2), הקונצרטים (2), להקטין (2), בשיתוף (2), יונ (2), לבנות (2), קיפוד (2), לבריאות (2), מקטין (2), גיל (2), מבית (2), בפני (2), למתן (2), המלצה (2), בקנביס (2), מגינה (2), פעולות (2), האם (2), שלנו (2), המשמעות (2), לגבי (2), ומניעת (2), שלד (2), קורונה (2), דומה (2), האינטרפרון (2), דואגים (2), לקראת (2), להוראה (2), עוברת (2), עשויה (2), אישית (2), אחרות (2), לבניית (2), מצד (2), מותאם (2), בעלי (2), חיים (2), פעילות (2), מחפשים (2), מסייע (2), משמעותית (2), בכלל (2), בבלימת (2), אמין (2), פשוטות (2), אמינים (2), שרק (2), החברתיות (2), ותרבותית (2), עצמם (2), ידי (2), לסיוע (2), סדרת (2), חלבון (2), שלישי (2), מצא (2), מכינה (2), תעודה (2), שינה (2), באופן (2), לימודי (2), בהתמודדות (2), כשקיפוד (2), אגודת (2), יוני (2), הטבע (2), ומרכזי (2), מכונים (2), עמיר (2), והרטה (2), שמואל (2), לחינוך (2), למשפטים (2), והבריאות (2), הרווחה (2), מול (2), ללימודים (2), רני (2), ההוראה (2), לקידום (2), באתר (2), ופיתוח (2), כשפה (2), ומינהל (2), לתיירות (2), לקמפוס (2), מחוץ (2), הרשות (2), רשות (2), לספרייה (2), חזון (2), אירגוני (2), תארים (2), למכינה (2), אמי (2), הרשמי (2), הבית (2), בדיקת (2), מצב (2), המועמדים (2), מועמדות (2), לשכות (2), סיכויי (2), עמוד (2), מפת (2), הבוגרים (2), פייסבוק (2), לסטודנט (2), 2017 (2), משאבים (2), 2021 (2), הנציבות (2), ורשויות (2), ולפורטל (2), זרה (2), גישה (2), כספים (2), אגפים (2), קישורים (2), נוספות (2), שירות (2), יול (2), וקשרי (2), הישגים (2), שימושיים (2), לנשיאות (2), מנהל (2), ובטחון (2), תשתיות (2), הנדסה (2), ומבנים (2), משק (2), בתחומים (2), ובקרה (2), ותמיכה (2), ולימודי (2), המשך (2), מדיניות (2), ייעודית (2), אישורים (2), הנהלה (2), לכל (2), מינה (2), ויחידות (2), הכלכלית (2), אקדמית (2), العربية (2), english (2), ארגוני (2), הזמנת (2), מרצים (2), כרמל (2), קמפוס (2), עברית (2), שדמי, navigation, מספר, אפרת, התופעה, אפשר, שדרך, הראנו, לסיעוד, הנוכחי, מהחוג, מהמזון, toggle, חמצון, מחלת, ומנהל, נזראין, להגן, מפני, שלמחלת, חוקרות, חזקים, ומחלקת, תשע, 2018, השרותים, אשר, בכללית, תכנון, ולמערכת, יכולות, באשפוז, שיקולים, מזוהה, התפיסה, לרעה, משימוש, חששות, שגורמים, ראינו, אולם, קנביס, מחליטים, כשהם, בבסיס, יעמדו, לחשוב, ועבריינים, היה, ניתן, בבית, בסמים, השימוש, כלליות, ועמדות, לנורמות, קשורים, והם, ממניעים, נובעים, להמליץ, מסוממים, השפיעו, שוב, למחקר, שמוצאים, למטופלים, בוודאי, קשה, בעיה, חוזרים, אשפוזים, safety, quality, bmj, רביןופורסם, הרפואי, ולמרכז, כללית, הסופית, מכון, בכמעט, המאושפז, בשפת, ההסברים, העברת, מאשפוז, מטופלים, זולוטוב, יובל, הרופאים, יכולים, איבנקובסקי, לסייע, הגדולה, חוג, ככזו, בצפון, מחשבון, משלבת, אקדמי, מצטיין, מוביל, איננה, שנמצא, בחזית, העולמי, האסטרטגית, קראו, ששמה, במרכז, כאן, הוספת, תרצו, בחברת, בגאווה, שורה, מקוונת, באמצעות, מתקיים, החברתי, המרקם, המגלם, נגיף, מוסד, רקע, הערכות, ומידע, מגדל, כללי, תוכלו, לבחור, מציגה, מהמובילות, העבודה, וכל, בנוף, המדהים, שפע, חברתית, וסטודנטיאלית, והיא, בקלות, רבים, מצטיינת, מסיבות, הופעות, פעילויות, בשבילכם, ועוד, המקום, בשוק, משפטים, וחינוך, להשתלב, בתחומי, באחד, מעשרות, החוגים, ומסלולי, הייחודים, שיאפשרו, להוביל, רווחה, גבוהה, להשכלה, המועצה, נבחרה, וניהול, חינוך, טבע, ובריאות, ההודעות, ארוכה, בהפחתת, חוצה, הציבורי, ובמערכת, ענני, אגב, ויוצרת, ודיסציפלינות, תחומים, עצומים, מדידה, משקיעה, החינוך, בפרט, וביקורתית, יצירתית, ממלאים, מטרתם, העיקרית, בסקטור, בתהליכי, חשיבה, דנה, דלקת, שמהווה, גורם, מרכזי, בהתפתחות, אלכוהולי, הדוקטורנטית, ידע, המאה, הדינאמית, הסביבה, התואמים, חדשים, שהמשאבים, הגדולים, שמושקעים, במשטר, ונסמכות, מולטי, בשנת, אנחנו, מקוו, מצטיינים, לקיים, המרכזי, וייעודה, 1972, נוסדה, שפריצות, הודעות, מגוונות, ופעילויות, מוסדיים, ופנים, פעולה, שיתופי, מאמינים, דרך, דמוקרטי, הציבוריות, ליידע, ולספק, כלים, לפיקוח, הקיימים, המערכות, שלמה, חדשות, הכללים, מזרחי, שבירה, המדינה, מחייבות, מדעיות, next, prev, ספורט, שמאמרים, אפילו, הענקת, העונה, אנסמבל, מצו, חופשה, מוסיקלית, בקפריסין, טקס, דוקטור, וקונצרט, לפילוסופיה, חמישיית, אביב, אירועים, וכנסים, סיום, מבוא, בטווח, international, כפי, שנרשם, נכון, ליום, הפרסום, האירועים, july, graduate, דברי, programs, ceremony, hecht, museum, auditorium, main, building, יולי, לעומת, גילאים, הפרטים, המדעי, סטיבן, לוין, ראש, צוות, השפעה, צפויה, להתחממות, שפורסם, המוביל, בלקיחת, דבר, המשפיע, ישיר, המראה, שלהן, כאשר, ציפור, מחליפה, הדיכאון, התועלת, שאינם, מבוגרים, נוטלים, בינלאומי, חוקרים, מהאוניברסיטה, תוצאות, מראות, בנוגדי, אצל, יכול, וישקלו, להגביר, חשוב, שרופאים, מטפלים, ומטופלים, יתייחסו, להשפעה, שלילית, המפורסם, המארגנת, בוגרת, ביקורת, הגרסה, העברית, תהיה, הקובעת, הצהרת, נגישות, ירוק, מכרזים, הפנים, בין, ומזכירות, מנהלי, מסמך, הגנת, הפרטיות, אתרי, פרסומי, לקשרי, הגרסאות, מחלוקת, האקדמי, הזכויות, נעשה, בתמונות, מתוך, מאגר, התמונות, gettyimages, קידום, אתרים, שמורות, במקרה, לאוניברסיטת, בוצע, באגף, ובסיוע, תכני, האתר, מפורסמים, בשפות, וערבית, הערוץ, הוצאת, 8240111, כתובת, עדיפות, וקבלה, להורדה, pdf, הקמפוס, איך, להגיע, לאוניברסיטה, רישום, אבא, חושי, 199, הכרמל, מיקוד, 3498838, טלפון, לבחינות, חוגיות, הספרים, דואר, מדריך, טלפונים, ההנצחה, הוראות, ברוכים, הבאים, קטלוג, קורסים, אלקטרוני, ושכר, טופס, פתיחת, קריאה, בנושא, בכרטיס, אשראי, המחלקה, לשירותי, תלמיד, לציפור, כתוצאה, בדלקות, שפיתח, שלה, לקחת, מינרליים, מהסביבה, כדי, ואין, קדמון, זיהה, עצמאי, החלבון, אינטרפרון, interferon, כחלבון, בעל, במאבק, החיסון, נגד, הדרך, פיתחה, ההחלמה, ביצעו, הגנטית, כלי, והפכו, לתוכנית, סידן, פורסם, pnas, לשנות, מערכה, קיימת, מאשר, גנטית, חדשה, לגמרי, התיאוריה, המקובלת, מדברת, שכל, מקדם, האצת, קווצי, כיום, אפשרי, בווירוסים, שעלולים, לתקוף, מיד, אחרי, הדלקת, החיידקית, כבר, לכוננות, תרופה, שמבוססת, שפותחה, למטרות, חושף, האפשרות, בתרופות, לטיפול, למאבק, הגוף, המוות, התאים, התאי, המתוכנן, תאי, לבנים, דלקתיים, מזרז, ניקוי, שאריות, המתים, מכניס, מהרקמה, ומסייע, לשיקום, הרקמה, שנפגעה, מדלקת, החוקרים, משערים, שהוא, העור, בקבוצת, מכך, לחיפוש, communications, מחשיבים, אותן, לאמינות, פונים, לרשתות, ככלי, העיקרי, וסביבתית, מהם, חושבים, שהמידע, ופורסם, journal, medical, internet, nature, אבולוציונית, בהשוואה, להיות, נראית, מוצלחת, ולכן, למשוך, התנהגות, תוקפנית, מציפורים, אחד, מושכת, לביולוגיה, כבן, זוג, הדוקטורנט, יוסף, כיאט, מהמעבדה, לחקר, תעופת, בחוג, research, לציבור, נוספים, מפתחים, השלד, שלו, לדרך, שבה, יונקים, ובעלי, חוליות, אחרים, הדם, שהובילה, שלהם, לפני, כחמש, מאות, וחמישים, מיליון, שנים, יחד, מינים, בונה, וסיכונים, הרחב, נמצא, אנשי, ציינו, אקדמיים, הינם, מקורות, הבריאותי, האמינים, בעיניהם, ממשיכים, בריאות
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
 • אוניברסיטת חיפה
 • פתיחת שנת הלימודים
 • באנר לדף הבית 2 02
 • עבורכם גם מרחוק בכל דרך ש...
 • הציבור הישראלי מייחס חשיב...
 • צריכה מוגברת של ויטמין E ...
 • שחרור מותאם אישית ותרבותי...
 • גורמים חברתיים הם חלק מהש...
 • חלבון האינטרפרון בטא מסיי...
 • כשקיפוד הים שינה את התוכנ...
 • כחמישית מעובדי הבריאות מח...
 • ההתחממות הגלובלית גורמת ל...
 • נטילת תרופות נוגדות דיכאו...
 • Live chat
 • winweb
 • joomla visitor

Verified site has: 120 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
101-105 106-110 111-115 116-120


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.0 302 Moved Temporarily
Location htt????/haifa.ac.il/
Server BigIP
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Location htt????/www.haifa.ac.il/
Connection close
Content-Length 0
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache, no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Expires Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
Last-Modified Sun, 05 Apr 2020 18:50:52 GMT
Location htt????/www.haifa.ac.il/index.php/he/
Set-Cookie d45cc52dbd196bd4ff37b16586d832ce=jcacsn7ol3vcrn50qbbe43kbso; path=/; HttpOnly
P3P CP= NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM
Date Sun, 05 Apr 2020 18:50:51 GMT
Connection close
Content-Length 160
Set-Cookie TS0194f764=015c0b920f2c96a416f82b913748b412080a00fb823b151892c269941d1e92ffddf151b9c5e4bf9c424a48dc83106ddcae7e91266fbce7784eca0ed61719b1b20a97e8dc30; Path=/
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Expires Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
Last-Modified Sun, 05 Apr 2020 18:50:53 GMT
Set-Cookie d45cc52dbd196bd4ff37b16586d832ce=pkvv5r553f9umqqq80nstj8s6s; path=/; HttpOnly
P3P CP= NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM
Date Sun, 05 Apr 2020 18:50:53 GMT
Connection close
Content-Length 149389
Set-Cookie TS0194f764=015c0b920f12aa38ce8ed3c3b12a127070597df0a1cf5a10616c10a12c5c0fd41c79265aa894cdf65e67504377c0ef7c8045c22c8a3b01bc31eb657a8711231ff72b22c790; Path=/

Meta Tags

title="דף הבית - אוניברסיטת חיפה"
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"
name="rights" content="אוניברסיטת חיפה University of Haifa"
name="description" content="אוניברסיטת חיפה משלבת מחקר אקדמי מצטיין, סגל מרצים מוביל והוראה ששמה את הסטודנטים במרכז. בקרו באתר לצפייה במסלולי הלימוד והרשמה."
name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management"
property="og:title" content="דף הבית"
property="og:type" content="website"
property="og:url" content="htt????/www.haifa.ac.il/index.php/he/"
property="og:site_name" content="אוניברסיטת חיפה"
name="twitter:card" content="summary"
name="twitter:site" content="אוניברסיטת חיפה"
http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=Edge"
http-equiv="CACHE-CONTROL" content="NO-CACHE"
http-equiv="EXPIRES" content="Mon, 22 Jul 2002 11:12:01 GMT"
name="google-site-verification" content="iFAJg-D5jjfOs0-nRDFrEJYbb_oqaF0K9MXyRDop46k"
name="msvalidate.01" content="FDC1016B13B0B206557479DE62B0F919"
name="google-site-verification" content="XIjWkkIknArydrwG1Y90DsVbEDhZDnDvvdaBMxij8jk"

Load Info

page size149389
load time (s)2.457967
redirect count3
speed download60777
server IP132.74.189.243
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.