If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: mashov.info redirected to: www.mashov.info

site title: משו ב – מיידיות, שקיפות ובקרה

Our opinion (on Wednesday 02 December 2020 4:51:17 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL
page from cache
Meta tags:

Headings (most frequently used words):

משו, משוב, שלחו, לנו, בית, הודעה, עיצוב, moodle, למידה, מערכת, יסודי, לקוחות, גם, כל, כאן, צוות, מלאה, בעלי, התממשקות, שחף, שעות, אחד, במקום, הפתרונות, מורכב, ותמיכה, הדרכה, מאנשים, עם, מידע, רקע, הכי, להורדה, ממערכת, נהנים, רק, ספר, לניהול, שצריך, מה, גבוהה, ברמה, פדגוגי, לקוח, ושירות, פיתוח, ונוח, ידידותי, משתמש, ממשק, שנים, אבטחת, מרכז, ונחזור, רב, המוצרים, תעודות, מקוונת, כיתה, והורים, תלמידים, מורים, שלנו, אנחנו, ספרי, למה, עליי, לחצו, בישראל, המובילה, הפדגוגי, הניהול, אתר, טפסים, ניסיון, ממליצים, בעל, מוביל, בהקדם, אליכם, תוכנת, אחרינו, עקבו, על, מקוונים, אליך, בדרך, והמשוב, באפליקציה, קורונה, בריאות, הצהרת, לחץ,

Text of the page (most frequently used words):
מקיף (129), #תיכון (104), בית (78), ישיבת (65), #אולפנת (57), עמל (46), #יסודי (44), עירוני (33), אמי (31), דתי (28), בנות (28), צביה (27), #טכנולוגי (23), כפר (22), #מערכת (22), ישיבה (22), חדש (21), עתיד (21), יצחק (21), אור (21), משוב (20), משו (20), בנים (19), ברנקו (19), #תחומי (19), בני (18), חינוך (18), אזורי (18), ממלכתי (17), קרית (17), תיכונית (17), וייס (16), ישראל (16), תורני (16), חיים (16), מרכז (15), מענה (14), אבן (14), לכל (14), דרכא (14), צוות (14), עקיבא (13), ירושלים (13), נעמת (13), שנתי (12), #ניהול (12), תודה (12), אקשטיין (12), אולפנא (12), נועם (12), אלון (11), אילן (11), שלנו (11), לבנות (11), ספר (11), נוער (11), הספר (11), נווה (10), נוה (10), התמיכה (10), #המשוב (10), יעקב (10), תעודות (10), גוריון (10), אורות (9), החינוך (9), תורה (9), רמות (9), רבין (9), טבריה (9), ביה (8), הבית (8), אני (8), רבה (8), רעות (8), דרכי (8), משה (8), מאוד (7), רכז (7), בכל (7), אריאל (7), פתח (7), ללא (7), גבעת (7), רחובות (7), אהבת (7), נוף (7), חיפה (7), למדעים (7), מירה (7), שעות (7), עין (7), הצוות (7), מיוחד (7), אורט (7), דימונה (7), יהודה (7), תלמידים (7), שמונה (7), טומשין (7), עיצוב (7), ביותר (6), תמיכה (6), נבון (6), יבנה (6), דוד (6), שבע (6), مشوف (6), חנה (6), תמר (6), רגבים (6), יגאל (6), מקוונים (6), ועוד (6), תקווה (6), אמית (6), התעודות (6), מעלה (6), מקוונת (6), עלי (6), קשת (6), אדומים (6), יהודי (6), יותר (6), הראל (6), בגין (6), אנקורי (6), נעם (6), מורים (6), מודיעין (6), מרחוק (6), מנו (6), ספרי (6), אחד (6), שרת (6), חקלאי (6), צבי (6), דרור (5), פדגוגי (5), הכל (5), שמואל (5), מנהלת (5), נופי (5), המר (5), גוונים (5), רמת (5), היובל (5), נהריה (5), התורה (5), מדעים (5), לצעירים (5), מפתן (5), שחר (5), מאיר (5), הרצוג (5), השרון (5), משגב (5), אולפנית (5), רמון (5), הלמידה (5), ניצנים (5), היא (5), תוכנת (5), דבוריה (5), רמלה (5), אופק (5), אנשי (5), אלא (5), אבו (5), היינו (5), הקורונה (5), נתיבות (5), ציון (5), אנחנו (5), חיל (5), שאלה (5), הלב (5), בתי (5), כיתה (5), אשכול (5), אביב (5), בגרויות (5), לכם (5), באופן (5), מנחם (5), לתלמידים (5), מקצועי (5), moodle (5), בין (5), איתן (5), מידע (5), תקשוב (5), לנו (5), טמרה (5), אלוני (5), שחף (5), מוודל (5), קציר (4), אבני (4), תקשורת (4), מקור (4), מכל (4), המודל (4), בתוכנה (4), התיכון (4), סמינר (4), דקלים (4), לבנים (4), מאפשרת (4), המורים (4), סינא (4), פסגת (4), זאב (4), שתילים (4), שובו (4), באר (4), ציונים (4), הנוער (4), למידה (4), הנגב (4), טפסים (4), ספניאן (4), לפי (4), חיה (4), רהט (4), מוריה (4), תמיד (4), בעיות (4), מנהל (4), צרו (4), שילה (4), קשר (4), מחקרים (4), אתר (4), מגדל (4), אודותינו (4), אשקלון (4), דרך (4), עומר (4), לניהול (4), עציון (4), גנים (4), רגע (4), רכזת (4), עוזיאל (4), המורה (4), חטב (4), משותף (4), מהירה (4), כרמיאל (4), מדעי (4), קריית (4), ערב (4), הוא (4), העברי (4), חברון (4), אישי (4), מגן (4), הריאלי (4), נצח (4), ניצני (4), חדרה (4), טירה (4), חורב (4), התוכנה (4), הירדן (4), במשו (4), מורה (4), בריאות (4), קורונה (4), ערבי (4), סלמאן (4), אין (4), הרב (4), אורי (4), כללי (4), זיו (4), המענה (3), לתת (3), גוש (3), אפיק (3), אלנג (3), אלמג (3), דעת (3), ראשון (3), וגם (3), מיתרים (3), עמק (3), רושד (3), אלביאן (3), מימון (3), מצפה (3), יכול (3), עלינו (3), הצהרת (3), המערכת (3), ממליצים (3), קבוצות (3), פרדיס (3), שליט (3), אמירים (3), צור (3), בתקופת (3), מרום (3), חוף (3), הדסה (3), רמב (3), לדון (3), לצוות (3), ובי (3), מבחני (3), במהלך (3), ולהורים (3), שנה (3), אלונים (3), אלראזי (3), עירון (3), מלווה (3), מצליחים (3), נעמ (3), מקום (3), המקוונת (3), הדמוקרטי (3), נתיב (3), בתקופה (3), כאשר (3), לציון (3), דבר (3), הרבה (3), דגניה (3), סבלנות (3), הדרכות (3), שמש (3), אום (3), זבולון (3), לצרכים (3), כרמל (3), נתן (3), שירות (3), גבוהה (3), שדות (3), ההוראה (3), זהרא (3), שעלבים (3), המשו (3), מיידי (3), אלהוזייל (3), רעננה (3), למערכת (3), שירת (3), הנתונים (3), ישורון (3), תוך (3), מוצרים (3), הזמן (3), נריה (3), ביהס (3), דביר (3), מעלות (3), החיים (3), רבקה (3), חיספין (3), צפת (3), אהל (3), מדבר (3), משתמש (3), בביהס (3), כמעט (3), המידע (3), במשוב (3), בצורה (3), חולון (3), למורים (3), העבודה (3), והתמיכה (3), תורת (3), קצרין (3), עטרת (3), למשוב (3), חדשה (3), לפנות (3), שבילי (3), בכיתה (3), שלהבת (3), ההורים (3), מול (3), בתיה (3), קטיף (3), הכבוד (3), לוד (3), נחשון (3), מקצועית (3), הדר (3), على (3), בגרות (3), בבית (3), גולדה (3), כאן (3), הרואה (3), הורים (3), למה (3), הדרום (3), גולן (3), לוח (3), סביבה (3), עבודת (3), אופקים (3), עפולה (3), שלחו (3), menu (3), הדרכה (3), המוצרים (3), נעורים (3), נתונים (3), עתידים (3), העם (3), מירון (3), שיתוף (2), נצרים (2), אורנים (2), מרגלית (2), הבשן (2), אמת (2), שלם (2), נעמי (2), שהם (2), האויר (2), מאד (2), בזמן (2), ונתן (2), ולתלמידים (2), חשוב (2), הזהב (2), עושים (2), השירות (2), זומר (2), תהילה (2), שניתן (2), קררי (2), מעיין (2), אדם (2), תלמוד (2), אית (2), למירה (2), גני (2), ילין (2), שידרגתם (2), הכי (2), אמיר (2), נתניה (2), נאות (2), פיתוחים (2), עניתם (2), לקבל (2), הקשבה (2), בקשה (2), היו (2), החברה (2), טכני (2), ברנר (2), אילנות (2), הדסים (2), רבים (2), ימי (2), אזורית (2), בדרך (2), ברכה (2), מאליו (2), צוהר (2), שרה (2), רחל (2), שאתם (2), נותנת (2), לוי (2), דופן (2), אסף (2), מקיפה (2), איזורי (2), לאורך (2), אליה (2), מופת (2), תקופת (2), ממד (2), נצרת (2), חמד (2), שדה (2), ירח (2), אליהו (2), בדואי (2), הירוק (2), מכללה (2), הנדיב (2), מהיר (2), מרים (2), ארלוזורוב (2), מורשה (2), צמח (2), יישר (2), ליידי (2), ערערה (2), לביא (2), עלית (2), והצוות (2), מיכאל (2), אומנויות (2), השנה (2), שער (2), משלב (2), מעבר (2), השיטה (2), המשותף (2), הזמינות (2), הכרמל (2), למרות (2), מעגנים (2), חרמון (2), אלזהרא (2), אתם (2), עמית (2), אחוה (2), עכו (2), שמר (2), נחום (2), יקנעם (2), אלנור (2), כוכבי (2), סנכרון (2), יפה (2), גלילי (2), פני (2), ראשונים (2), נוכחות (2), הדרך (2), ביממה (2), השעות (2), טוב (2), קבוצת (2), אליאנס (2), כלל (2), סיני (2), חזון (2), מספר (2), יהוד (2), ראש (2), שונים (2), המדבר (2), מעריכה (2), מותאם (2), הלימוד (2), לנור (2), הפתוח (2), מעולה (2), שמעון (2), ביר (2), קצרה (2), יוכי (2), ברויאר (2), חטיבה (2), שלכם (2), מקצועיות (2), זרזיר (2), שיבלי (2), דרוזי (2), ירכא (2), גינסבורג (2), כהן (2), נותנים (2), לשימוש (2), חרדי (2), זמינות (2), הניסויי (2), בעלי (2), גבעה (2), معلومات (2), הרטמן (2), طاقم (2), שעלי (2), הצבי (2), לפיד (2), תלמיד (2), למרכז (2), ולקבל (2), وقت (2), كثير (2), המשתמשים (2), الطلاب (2), فقط (2), מסכי (2), حسب (2), סטון (2), שונות (2), מיני (2), אירועי (2), ניתן (2), לאנשי (2), אבטחת (2), הרשאות (2), מתבצעות (2), ניסיון (2), השומרון (2), כרמי (2), ניצנה (2), נחלים (2), תורנית (2), بالذات (2), שוהם (2), الطاقم (2), השחר (2), הראווה (2), עלומים (2), ארן (2), יעילה (2), וכל (2), פנימית (2), בדומה (2), ידידותי (2), זלמן (2), בראשית (2), רוצה (2), במערכת (2), דקות (2), כמה (2), אפוסקופי (2), אליאס (2), והורים (2), אולפנה (2), ראלית (2), בנימין (2), שזר (2), מסך (2), ללמידה (2), ואמנויות (2), סינכרונית (2), אלחיאת (2), רימון (2), الخدمة (2), יונתן (2), עבור (2), ותעודות (2), ארבע (2), מוסדות (2), מנהלים (2), התלמידים (2), אמונה (2), הים (2), ימים (2), הצרכים (2), שפירא (2), עלה (2), זמן (2), לפני (2), לצרכי (2), עזתה (2), שינויים (2), קול (2), לשטח (2), קשובים (2), יוסף (2), מקצועיים (2), אליכם (2), לקוחות (2), נהנים (2), בגולן (2), הודעה (2), הצטרפות (2), צורים (2), זמינים (2), מדיניות (2), פרטיות (2), ותקשוב (2), וויס (2), עדי (2), גרין (2), במדבר (2), אשר (2), ראשית (2), תקוה (2), התלמיד (2), המרכז (2), זהב (2), יקיר (2), הילד (2), יומן (2), יוצאת (2), חפץ (2), מאפשרים (2), הפדגוגית (2), רננים (2), נתיבי (2), מלאה (2), נחלת (2), פאנל (2), שקיפות (2), שאני (2), והתלמידים (2), נוח (2), בנגב (2), פדגוגית (2), הרצליה (2), וגן (2), ישר (2), עונים (2), הוראה (2), ספרית (2), כוח (2), בעמק (2), המאפשרת (2), לטבע (2), הדוחות (2), רעיונות (2), חרוד (2), חופית (2), אלאמל (2), אפאק (2), מבחנים (2), קמא (2), הזה (2), הרעיונות (2), דאר (2), נחף (2), ירדן (2), מרחבים (2), רוח (2), משרד (2), ספק (2), פחם (2), מתתיהו (2), צפרירים (2), חופים (2), בישראל (2), עונה (2), מועד (2), כדורי (2), אתרים (2), דיג (2), המשך (2), עילוט (2), ובמקביל (2), ברטעה (2), יובלים (2), קייץ (2), גליל (2), ענקית (2), עארה (2), מהבית (2), עידוד (2), קלנסווה (2), איש (2), שרון (2), רקסי (2), מגוריהם (2), וחברה (2), זמינה (2), אלמוסתקבל (2), הייתה (2), פרדס (2), גאולים (2), אשדוד (2), ולא (2), נין (2), אחמד (2), במהירות (2), לחץ (2), לאמנויות (2), שבילים (2), באמת (2), המגינים (2), שאין (2), למצוינות (2), חבד (2), ריינה (2), שפרעם (2), גמנסיה (2), קאסם (2), מעין, כהנוב, קלין, הראשונים, אחוזת, אוריה, אנה, רוטברג, הולץ, פרנק, קלעי, שמן, ארד, רון, איל, למלאכה, בקעת, מוסינזון, חברים, דנה, צאלים, תנופה, מצקין, למינהל, אויר, תלמה, עתניאל, אילת, בליך, תאיר, ביס, אורד, שלוותה, העירוני, שמיר, הללי, לאת, חרב, ילדים, ואדמה, מבואות, ולאמנויות, במעלה, רביבים, שפיה, אלדד, ציונה, לוגי, שומרון, אדר, ויצו, החושן, עמי, חולים, טכנו, מקדמת, שלום, ואומנות, טכנולוגיה, המעיין, מסגרת, טכנולוגית, החדש, הנדסאים, לאמנות, מקס, בהר, שפרירים, נהורא, לוטם, ואסף, טשרניחובסקי, חיצים, פיין, איילת, בוטינסקי, בחינוך, גימנסיה, סילבר, כנות, שבח, רשיש, ביחד, שחרות, ספיר, דייויס, ברזילי, מכבים, הכפר, ירקון, רזיאל, כרם, קדימה, יחד, דיוייס, דגן, אתגרי, נופרים, בגליל, הישראלי, מסורתי, קורצ, אזור, סמדר, זבוטינסקי, ליהמן, הנגיד, גוטוירט, קלמן, רובע, זינמן, רגר, טוביהו, הכהן, גונן, חטיבת, יערים, צפית, שקמה, השקמים, תכון, ורבר, הבשור, ליד, האוניברסיטה, שיטים, מגידו, כברי, חוףהשרון, תפנית, עודד, החולה, ויהדות, ראור, מיטב, אוסטרובסקי, העמק, המערבי, סולם, כצנלסון, מערבי, פנחס, סניף, ראשל, מחול, נפלאות, מור, מטרו, ווסט, העוגן, מקסים, נהלל, מוצקין, תבור, עמלנית, האופק, רודמן, אריה, מנור, שחקים, מבשרת, ורדים, עינות, ביאליק, מאור, עמנואל, היי, עמקים, פסגות, אביר, הייטק, קוגל, יוחאי, מתנה, ממדבר, אילון, החברתי, תפארת, גאון, גדי, וקבלת, אהבה, המשמשים, להפצה, רגילה, להדפסה, ניתנות, סוף, שלישים, מחציות, דרישה, גליונות, חדשות, גלריות, ועיצוב, הקמה, כחלון, מרהיבים, המתקדמת, אינטראקטיבים, ספריים, הקמת, ההרשאות, ועץ, מבנה, מפולגים, וחתכי, תוצאות, הפצה, forms, google, בבוקר, והנפוצה, לקליטה, לחשוף, ולפי, בחתכים, וריכוז, הפקת, דואר, החינוכי, והסגל, shop, stop, one, מתקדמת, בנוסף, להורים, נגיש, אישר, בעולם, zoom, מוטמעת, בתוך, ומאפשרת, הקבוצות, וניהול, אוטומטי, ווידאו, שביה, ווירטואלי, חלוקה, לכיתות, הקלטות, הממשק, הראשי, ויעילה, הסלולרי, מגיעים, לחלום, חינוכי, רוממה, נעלה, במסילה, משכנותיך, השדות, צוקי, דרויינוב, זמר, התקווה, אורים, יעקוב, אשדות, גלעד, כלניות, ברסלב, מענית, אחוות, אחים, אלי, אדום, אוריין, מרחבי, להבים, רתמים, נופים, הרכס, אלפא, האמונה, קרן, בעזרת, הדאג, אישורים, סריקת, אישורי, הזנת, באפליקציה, להורדה, אליך, והמשוב, להצטרפות, מעל, 100, משתמשים, כבר, אלרסאלה, אלאנדלוס, צופיה, חורפיש, חיי, מעורב, אחינועם, מעוז, אשירה, אלע, סולטאן, אלביאדר, אלאט, אלסביל, אלמזאריב, אלעראמשה, אלעתאיקה, רביעה, העובדים, הקשת, ליבנה, ופעילות, הפתרונות, חלון, וחוץ, פנים, ותקשורת, דיוור, ושאלונים, סקרים, מקוונות, כיתות, ולמידה, התממשקות, שוטפים, שינויי, ארועים, כפתור, קבוצה, החתכים, מוצגים, אוטומטית, עוברים, יומיים, ושינויי, קבועה, מלא, סינכרון, רקע, מאנשים, מורכב, מכוונים, במקום, עזרה, התהליך, מיידיות, המובילה, הפדגוגי, הניהול, עליי, לחצו, שנים, בעל, מוביל, והטמעה, שיווק, ראשה, להכשרת, תוכנית, ומזה, הסבר, בהמצאת, עשיר, המלצות, אפקטיבי, ימות, ותמיכה, החלוצים, לווי, פרסי, הניהולי, מנכ, לית, המאירי, בעברה, זוכת, והתוצאה, למקסם, התרבותית, ברמה, מבוססים, וחסרי, מבוגרים, צעירים, מגוון, לקהל, מותאמים, ניידים, למכשירים, אפשרויות, במגוון, ונוחה, קלה, הזדהות, לקוח, דינמיות, והגליונות, בארץ, לכלל, האוכלוסיות, מצוות, שמכין, עבורו, הייחודיים, ושירות, הורה, בקשות, וצרכים, משתנים, פיתוח, טבלאות, המאפשרות, ופועלים, בדיקות, השפה, מדברים, ורכזי, רכזי, כמורים, ועובדים, עבדו, וליווי, ההדרכה, מובילות, חיצוניות, חברות, ויזום, סדיר, אימות, שליטה, הנדרש, והפקת, ממשק, ונוח, שרתי, מאובטחים, לסטנדרט, ידי, שאלות, מעגלי, אבטחה, השומרים, המשתמש, תיעוד, פעולות, בארי, ארנון, נירים, אלסאלם, זייתון, אלאוסופיה, אוסקפויה, סנטה, טרה, אלסנדיאנה, אקליריקיה, תינאל, אלתקוא, חורה, עהד, אלופאא, הדקלים, אלקלם, אלטור, תלשבע, השיח, טבאש, כעביה, מכסור, בטין, לחינוך, דלית, דאלית, ינוח, חטיב, סמיע, חלב, אלרומאן, וליס, אלחכמה, טובה, זאיד, המנוח, עומריה, עבהרה, חיואר, חלדון, אלחכים, אלכרמה, כבאביר, אחמדיה, טאב, אלח, אלסהלה, אלביארוני, אלבוכארי, כנא, בוארדי, אלסלאם, סכנין, אלשריף, אלכנדי, איבטין, סאלם, אלגזאלי, אלשאטאא, מועאויה, מוסמוס, מושירפה, מייסר, כסרא, מתיבתא, אומנו, אילנה, נשמת, חדוות, סטולין, קרלין, חכמי, ירים, חסות, רטורנו, היל, להקל, גורי, בטב, ונצואלה, התורני, סאלד, בויאר, כרמים, כישורית, מיתר, גניגר, לטוהר, משמר, גהה, שפיים, בבי, לוינשטיין, לחנ, אדנים, נוות, מאורות, רננות, ורבקה, שפתי, צפריה, לטהר, למרחב, פיהו, ישכיל, צאנז, שפע, רכים, שושנים, טללי, דגל, הרמה, חלוצה, שומריה, השמיים, שבי, חרוצים, יחל, תלמים, קטנה, ירמיהו, עתידך, משיבים, לפידות, פניני, חסד, שלמה, מנורת, המאור, טהר, מנהיגות, השלום, גבעון, קהילתי, מעיינות, פיכמן, גבריאלי, אחדות, אלונה, כרכור, ארבילי, עליזה, מגינים, יבניאלי, הרצל, אחוזה, ארזים, האיריסים, האזורי, חכמת, גמלא, איילים, הדקל, מעונה, הנשיא, קורצאק, יאנוש, מצודות, אגמי, מסילות, מטולה, גלעדי, ההדרים, הממלכתי, נפתלי, האומנים, כפיר, בבלי, החיל, צהלה, ויצמן, קוממיות, שורשים, רקפות, סימני, שולמית, קור, פאול, תמיר, טוקאייר, בכר, דקל, רווה, מאוחד, נאמן, ויתקין, מגד, צפוני, הפעמונים, חתני, פרס, נובל, סורקיס, הפרדס, החורש, יבנאל, ארליך, אלחטאב, תלמי, רמבם, מוהליבר, חבל, שערי, פדואל, ברקאי, משולם, הרי, בוגרים, ביל, אורבך, יסודות, מודיעים, כנפי, צפורי, ממרא, אפרתה, צעירה, צוף, התמר, דולב, תדהר, מכמש, צדיק, חוני, המעגל, תחכמוני, שלומי, מורשת, חומה, אושא, אורגד, חמדיה, הכרם, דבורה, לחמישה, גנוסר, ארבל, אפיקי, היסודי, הסלע, מזרח, תלפיות, יהושע, פרנקל, תלי, הרים, לוריא, יהלום, עובדיה, ורדימון, הגדי, שפיר, מעגלים, קוק, קארו, שבתאי, ברנע, ביכורים, הקרייה, אפיקים, אברהם, בתמר, גולני, דרום, ימין, לקריאה, מושקא, ושחף, סוגי, להנפיק, הנפקת, מוקד, להתגבר, באפשרותנו, ממוקד, שקבלנו, סיום, חלוקת, פשוטים, הדברים, ברשותי, לקראת, לומר, חייב, עובד, עצמי, מוצא, וכך, כ600, לבידוד, נכנס, הומינר, מתי, סגן, זכינו, המסייעים, הבגרות, מצב, ואחת, בחו, לשעות, בהתאם, הועלו, והמבחנים, בעקבות, לחו, שחזרו, באמצעות, מתכונת, העלאת, מאנשי, להגיע, אינני, כתובות, אלפון, הארץ, פיצות, משלוח, במבצע, יצאנו, הבידוד, להתחיל, יכולים, כיצד, יודע, פשוט, שיח, היקרים, האלופה, כאלה, דברים, קיבלנו, בהכנת, וסיוע, לעזרה, נדרשנו, הקודמת, במחצית, כמו, שוב, אלשייך, נכונה, אלופים, מעשר, להם, יקח, בפניות, מטפלים, מתכנתים, מנכלית, הווטסאפ, בקבוצות, אתנו, נמצאים, משפחת, בשעות, לעזור, לייצר, שדרגה, הצלחנו, אפילו, לבין, מלווי, מכיני, אצלכם, לכן, כנראה, לסיומו, שנקרא, האירוע, ודחפה, הציעה, לסדר, בעיקר, בקשותינו, ביצעה, מזה, ומפורטים, ברורים, והסברים, נחת, מתוך, הדרישות, הגלופות, ולשפץ, ממליץ, לימור, ומהגברת, לטובה, שצריכה, תודעת, ברור, שאינו, הרבים, ולצרכים, לפניות, והרצון, היכולות, ונעים, והטיוב, השיפור, כולכם, ההתגייסות, דמרי, לידיה, בנתיבות, הפיתוח, לילה, ואין, יום, התחושה, ובאופן, נעשית, והדרכתיים, טכנולוגיים, להלמד, לכולכם, בוואטסאפ, שהיה, המיידי, והסיוע, כדי, והתאמת, מהשטח, ובראשו, ויסמן, טלי, גבעתיים, שכל, הרגשה, הרצות, הענק, ולעומדת, העומס, שנשאלה, סביר, בשטח, לשינוים, ורגע, עצמכם, שהתאמתם, מהמהירות, נפעמת, אדית, גניש, בראש, והתייחסות, יעיל, דהן, בינ, במלאכת, והמשיכו, שאו, כימים, לילות, ואתם, לצוותי, מורכבים, קשים, הללו, הימים, פחות, ברמת, סוזי, ששם, נושא, ייעודיות, ווצפ, פתחו, פעמים, עשרות, נשאלה, השאלה, במקצועיות, אדיב, העת, זמין, הקודש, גנזיה, במוודל, יוצאי, גבאי, חיימוביץ, רחלי, פעולה, לכולנו, וטובים, שלווים, לימים, בתקווה, מובן, בהחלט, להודות, ואחריות, לדוד, מסירות, נעימה, באוירה, נעשה, והכל, הסברים, שלחתם, הקלטתם, תקלה, פתרתם, נענתם, המון, ולכל, מעורבות, הפעילה, השעון, תמונה, הצורך, ובמידת, שיעור, לתעודות, הגדים, אספקטים, להתאים, אפשרות, לבעלי, השכבה, ולרכז, מחנך, שנותן, ולהוסיף, המחנך, ולבסוף, ריכוז, המקצוע, ויומן, המקצועי, לדעת, צריך, שעומד, שאיש, ויש, כרטיס, סטנדרט, כאמור, ממליצה, وريحتني, تعليمية, فترات, واحصائيات, بقوائم, مرتبة, معطيات, بلزمني, بجروت, كمركز, انا, الشغل, بتساعد, ונהנית, كثييير, منظومة, بدران, محمد, السنديانة, مدرسة, البجروت, ومركز, الحوسبة, مركز, עימה, היומיומית, מהעבודה, הכלל, נוחה, وهذا, שצריך, להנהלת, צורך, ושיפורים, מיידית, ומבצעים, אחר, מוצר, בניגוד, שצצה, בעיה, previous, next, אחרינו, מסוים, עקבו, facebook, youtube, בהקדם, ונחזור, name, mosad, email, message, עכשיו, ממערכת, הmoodle, בתוסף, תיארנו, ובעלת, גיא, כמורה, רבות, ומשתמשת, ורכזת, וברורה, רצינית, מסודרת, ומסבירים, במיידי, באתר, מנצח, שושן, ומנהלת, ולהפתעתנו, מחנכת, יועצת, לשאר, ומעבר, מהשימוש, ומורים, מחנכים, לרבות, המפתח, לבקשתינו, שנתן, פיצ, ספורים, سابقة, الشيء, ההשתתפות, ومبرمجيه, בגבעת, סיינדיאנה, וחט, الرائعة, ولاء, والست, جزماوي, اكرم, الاستاد, وبالاخص, وطاقم, مؤسِّسة, מחמד, اشكر, الخاص, وكذلك, الواتساب, مجموعات, عبر, دائم, وبتواصل, دقائق, خلال, الطلب, يلبون, חביבה, בדראן, خدمة, לחיזוק, שתרם, היומית, ההיעדרות, ולבדוק, אחרי, לעקוב, הייתי, בלי, הדואר, בתיבת, התקשורת, ומאוד, ורכז, התנהגות, לאקסל, מייצא, ומשוב, בוחר, אפשרי, וזה, סטטיסטיקות, ועובד, קודמות, מתקופות, מחפש, كخدمة, مسبقا, بمشوف, انت, التواصل, وتفاصيل, موجودة, الطالب, تفاصيل, وصفية, ادارية, لجلسات, بكون, استعمالهن, وخصوصا, بتحتاجه, الي, الاهل, التاريخ, تخرج, بأي, وبتقدر, للاستعمال, وسهل, مرتب, اليوميات, ودفتر, التعليمية, والمجموعات, قوائم, ادارة, كمان, أصادف, تواصل, النتائج, افضل, وللحصول, بعد, التعلم, جودة, ولتحسين, لمتابعة, والأهل, بين, ممتاز, وكان, استعمال, بواسطة, وشغل, شغلي, كان, أشهر, الكرونا, بسبب, السنه, مدرستي, المعلمين, وريّح, ريحني, סביב, ראויים, עמיאל, מקוון, תמימים, תומכי, מסילה, city, open, השטח, דרישות, משופרים, כלים, ולייצר, לפתח, המשיך, מענים, איגוד, ובעיה, נענה, יכולת, הפסקה, ולשפר, המוודל, להכיר, המאפשרים, מעודכנים, וסרטונים
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)

  No Images


  Verified site has: 13 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

  1-5 6-10 11-13


  The site also has references to the 2 subdomain(s)

    web.mashov.info  Verify   sites.mashov.info  Verify


  Top 50 hastags from of all verified websites.

  Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

  Header

  HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  Date Sat, 26 Sep 2020 15:09:03 GMT
  Transfer-Encoding chunked
  Connection close
  Cache-Control max-age=3600
  Expires Sat, 26 Sep 2020 16:09:03 GMT
  Location htt????/www.mashov.info/
  cf-request-id 056c8ef0160000edbbe7a3c200000001
  Vary Accept-Encoding
  Server cloudflare
  CF-RAY 5d8de7602fe5edbb-CDG
  HTTP/1.1 200 OK
  Date Sat, 26 Sep 2020 15:09:03 GMT
  Content-Type text/html
  Transfer-Encoding chunked
  Connection close
  Set-Cookie __cfduid=d09023d763dc2b307a6ddec07b655d9931601132943; expires=Mon, 26-Oct-20 15:09:03 GMT; path=/; domain=.mashov.info; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
  Last-Modified Thu, 24 Sep 2020 10:38:21 GMT
  Referrer-Policy no-referrer-when-downgrade
  CF-Cache-Status DYNAMIC
  cf-request-id 056c8ef0500000cda7d23ca200000001
  Expect-CT max-age=604800, report-uri= htt????/report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct
  Strict-Transport-Security max-age=31536000; includeSubDomains
  Server cloudflare
  CF-RAY 5d8de7608b78cda7-CDG
  Content-Encoding gzip

  Meta Tags

  title="משו"ב – מיידיות, שקיפות ובקרה"
  charset="UTF-8"
  name="generator" content="WordPress 5.4.2"
  name="msapplication-TileImage" content="htt????/wpcdn.mashov.info/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Asset-5@100x-270x270.png"
  name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover"

  Load Info

  page size215946
  load time (s)0.285291
  redirect count1
  speed download128447
  server IP104.22.42.149
  * all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

  SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


  If you want to put something else on this wall, write to us.