If you are not sure if the website you would like to visit is secure, you can verify it here. Enter the website address of the page and see parts of its content and the thumbnail images on this site. None (if any) dangerous scripts on the referenced page will be executed. Additionally, if the selected site contains subpages, you can verify it (review) in batches containing 5 pages.

site address: truonganblog.com/10-cuon-sach-day-nau-an-ngon-de-lam-nen-doc redirected to: truonganblog.com/10-cuon-sach-day-nau-an-ngon-de-lam-nen-doc

site title: Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Trường An Blog

Our opinion (on Saturday 22 February 2020 2:15:38 CET):

GREEN status (no comments) - no comments
After content analysis of this website we propose the following hashtags:


Proceed to the page?Powered by: Very Tiny URL Shortener at http://vturl.net VeryTinyURL

Meta tags:
description=Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Những công thức nấu ăn ngon, dễ nấu là điều mà mỗi người nội trợ đều yêu thích.;

Headings (most frequently used words):

ăn, làm, ngon, nên, 10, cho, cuốn, nấu, dễ, bài, đọc, dạy, sách, của, từ, nguyên, những, thực, sáng, tạo, viết, món, bạn, đang, anh, sắc, nhiều, lời, phần, hủy, tắc, thi, vân, thói, quen, dành, cô, gái, yêu, các, thanh, xì, con, thời, ngày, người, tư, trong, đại, phạm, sương, 155, khung, nộm, uống, gỏi, salad, 260, được, nhốt, hiện, việt, đà, phan, tưởng, cẩm, ly, miếng, nhỏ, đậm, dương, nam, hải, thuận, tự, nhiên, aia, thích, ưa, pháp, gia, top, sâu, câu, chuyện, ông, lão, ngốc, đổi, liên, có, quanxem, thêm, tiêu, biểu, phổ, biến, mục, học, hoại, hơn, luận, chương, đơn, bận, rộn, mai, oanh, bình, bị, bảng, trả, điện, thoại, di, động, máy, tính, cả, lê, ra, hiệu, 30, nghệ, thuật, sống, rút, dấu, minh, đắc, nhân, tâm, năm, cuối, mạn, tản, thông, và, lưu, nguồn, duy, phương, cảm, nhũng, điều, cần, khi, nghĩ, nói, nhạy, xin, lỗi, smart, thinking, suy, gian, hãi, huyền, ngô, sức, khỏe, vững, bền, niềm, đam, mê, hòa, bar, bố, xà, xụp, helen, khơi, hạ, yoga, quán, sợ, niên, vọng, tình, dục, thuở, hồng, hoang, biên, sử, vào, hi, loại, vũ, khí, nghĩa, ngựa, bước, xem,

Text of the page (most frequently used words):
sách (73), #những (38), xem (34), sống (30), của (28), cho (27), một (27), cuốn (27), nấu (26), món (25), ngon (25), trên (25), được (24), thực (24), bạn (23), người (23), các (21), làm (21), với (20), học (20), #thuật (19), nghệ (18), gia (17), tôi (16), nên (16), anh (15), dạy (14), hàng (13), giả (13), bản (13), đọc (13), văn (13), giới (13), đình (13), cuộc (13), nxb (13), thể (12), việt (12), bài (12), trong (12), thế (12), đặt (12), thức (11), tác (11), biến (11), nhiều (11), bữa (11), cách (11), bếp (10), yêu (10), thích (10), nhà (10), giá (10), tiki (10), #fahasa (10), #nhưng (10), xuất (10), cơm (9), #thành (9), dẫn (9), thời (9), tình (9), #không (9), bằng (9), đến (9), cùng (9), helen (8), công (8), trợ (8), năng (8), nam (8), theo (8), đơn (8), trường (8), hơn (8), tin (8), dành (8), lịch (8), nội (8), hay (8), hiện (8), tháng (8), tất (7), thân (7), chế (7), nguyên (7), #miếng (7), dưỡng (7), đam (7), chủ (7), chính (7), cẩm (7), nhiên (7), cảm (7), sắc (7), huyền (6), giáo (6), pháp (6), việc (6), tìm (6), quen (6), tạo (6), đặc (6), bento (6), khi (6), ngày (6), hải (6), nhỏ (6), biết (6), đậm (6), này (6), giúp (6), đầu (6), thuận (6), mình (6), #phương (6), phải (6), kiến (6), điều (6), chúng (6), trang (6), đẹp (6), viết (6), chỉ (6), gian (5), 260 (5), hợp (5), thuộc (5), cũng (5), thông (5), thấy (5), giản (5), phụ (5), hấp (5), đối (5), nơi (5), địa (5), xụp (5), hình (5), phần (5), niềm (5), tâm (5), phong (5), nào (5), như (5), châu (5), long (5), dinh (5), đầy (5), lựa (5), trở (5), phẩm (5), sáng (5), dương (4), hiểu (4), tôn (4), email (4), uống (4), nang (4), mỗi (4), mười (4), nhân (4), phan (4), vừa (4), hướng (4), trị (4), lại (4), chương (4), kinh (4), thanh (4), qua (4), chọn (4), chia (4), chuyện (4), bởi (4), biệt (4), độc (4), aia (4), vân (4), khỏe (4), thiệu (4), quy (4), thêm (4), thiếu (4), tổng (4), tiếng (4), nhi (4), youtube (4), dục (4), hội (3), save (3), enter (3), chef (3), khó (3), cúng (3), please (3), sạch (3), liệu (3), đang (3), lớn (3), sức (3), cái (3), con (3), sản (3), top (3), gỏi (3), nộm (3), câu (3), chắc (3), miệng (3), thú (3), dân (3), đại (3), muốn (3), căn (3), duy (3), viên (3), đều (3), nhận (3), mọi (3), hành (3), rộn (3), ước (3), your (3), blog (3), trình (3), hoàn (3), hồng (3), tuyệt (3), chân (3), cầu (3), tinh (3), bên (3), nhất (3), dung (3), cân (3), đúng (3), tuy (3), còn (3), rất (3), bận (3), tại (3), toàn (3), năm (3), salad (3), tính (3), nói (3), vào (3), tối (3), food (3), tên (3), trí (3), đây (3), thường (3), hữu (3), gũi (2), thương (2), minh (2), xấu (2), quán (2), phạm (2), sương (2), comment (2), thu (2), video (2), and (2), bước (2), address (2), here (2), hiệu (2), vietnamese (2), gần (2), sài (2), name (2), nhật (2), khơi (2), khỏi (2), nướng (2), trẻ (2), linh (2), bắt (2), mắt (2), gòn (2), chứ (2), tuổi (2), ảnh (2), kênh (2), thật (2), recipes (2), dõi (2), người (2), 000 (2), 357 (2), với (2), phút (2), tiên (2), trưởng (2), dụng (2), hoá (2), mong (2), chứng (2), từng (2), núc (2), cắn (2), hương (2), tranh (2), hạn (2), gửi (2), tới (2), thấu (2), hút (2), hài (2), rằng (2), triệu (2), lượt (2), for (2), màu (2), quan (2), bửa (2), liên (2), xin (2), tiết (2), thiết (2), 2018 (2), khoa (2), luật (2), nguồn (2), lời (2), hóa (2), review (2), lên (2), hòa (2), thị (2), chi (2), cạnh (2), giải (2), thói (2), hoặc (2), cảnh (2), oanh (2), mai (2), cậy (2), đáng (2), quyết (2), chỗ (2), kết (2), khéo (2), léo (2), gái (2), cần (2), hứng (2), rồi (2), động (2), dàng (2), thi (2), thuở (2), css (2), 2019 (2), 155 (2), nông (2), giác (2), bất (2), vọng (2), facebook (2), twitter (2), google (2), pinterest (2), whatsapp (2), trước (2), bức (2), chết (2), hoang (2), mạnh (2), nghiệp (2), ngô (2), chắn (2), nhường (2), ngư (2), mang (2), hủy (2), đau (2), dần (2), tắc (2), lâm (2), dậy, 2020, xác, gọn, bảy, gói, sydney, 225315, nghĩ, đất, ban, miền, yoga, rút, đắc, suy, smart, phồn, nay, hai, hôm, thịnh, thinking, lỗi, đông, bar, chàng, dấu, nhạy, đoạt, nghĩa, khí, danh, ngựa, loại, dịch, cuối, chuẩn, quân, mạn, tản, lĩnh, vốn, masterchef, 2013, bao, biên, niên, sau, thuần, tây, phức, chau, chuốt, ngược, gắn, nhũng, liền, giấy, niệm, thứ, thơ, lưu, internet, tạp, khăn, quá, tưởng, vững, bền, khung, nhốt, hãi, thủ, cháy, đạm, bạc, vực, write, this, have, you, time, next, the, browser, incorrect, website, biểu, tiêu, phổ, hoại, bảng, entered, bình, đức, chín, ngẫu, sẵn, vấn, luôn, đinh, sao, hực, luận, phí, kiệm, mới, chị, trả, máy, thoại, đôi, with, chào, dõi, mật, bảo, ngọc, nguyễn, live, edit, complete, auto, space, ctrl, hit, less, mừng, sưu, điện, 1215, đổi, ngốc, lão, ông, sâu, mục, 1233, 1188, tầm, 1087, 366, 334, 297, 287, 198, protected, thưởng, khẩu, họa, trọn, thuồng, thèm, hẳn, thì, nếu, cookbook, vẹn, vượt, nineteen, finger, trọng, sang, gặp, nhìn, ranh, chí, ngoại, siêu, thống, hết, hầu, hộp, vài, mất, tham, mẫu, ràng, tiệc, thậm, chiều, ích, khá, mẹo, cấp, cung, dạng, yếu, đón, bàn, kích, tay, lao, bày, họp, quốc, điểm, richman, adam, eats, secret, mời, chất, khách, tộc, giàu, tận, đáo, vitality, đời, kiếm,
Thumbnail images (randomly selected): * Images may be subject to copyright.GREEN status (no comments)
  • Bạn có đang bị nhốt trong...
  • 10 cuốn sách dạy nấu ăn n...
  • Từ Niềm Đam Mê Nấu Ăn
  • Xì Xà Xì Xụp
  • Miếng Nhỏ Đậm Đà
  • Thuận Tự Nhiên
  • Thuận Tự Nhiên
  • 155 Món Ăn Ngon Dễ Làm
  • 260 Món Ăn Được Nhiều Ngư...
  • 10 cuốn sách dạy nấu ăn n...

Verified site has: 85 subpage(s). Do you want to verify them? Verify pages:

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85


The site also has references to the 1 subdomain(s)

  truonganblog.com  Verify


The site also has 1 references to other resources (not html/xhtml )

 truonganblog.com/wp-content/uploads/20___.jpg  Verify


Top 50 hastags from of all verified websites.

Supplementary Information (add-on for SEO geeks)*- See more on header.verify-www.com

Header

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date Sat, 22 Feb 2020 01:15:37 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Set-Cookie __cfduid=da5e922821a9a27859eb8701779b4eb901582334136; expires=Mon, 23-Mar-20 01:15:36 GMT; path=/; domain=.truonganblog.com; HttpOnly; SameSite=Lax
X-Pingback htt???/truonganblog.com/xmlrpc.php
X-Redirect-By WordPress
Location htt???/truonganblog.com/10-cuon-sach-day-nau-an-ngon-de-lam-nen-doc/
X-Frame-Options SAMEORIGIN
X-XSS-Protection 1; mode=block
X-Content-Type-Options nosniff
CF-Cache-Status DYNAMIC
Server cloudflare
CF-RAY 568d1c2399decd9f-CDG
HTTP/1.1 200 OK
Date Sat, 22 Feb 2020 01:15:38 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Set-Cookie __cfduid=dd4fee6a83ef00074ef187f16667f93d21582334137; expires=Mon, 23-Mar-20 01:15:37 GMT; path=/; domain=.truonganblog.com; HttpOnly; SameSite=Lax
Vary Accept-Encoding
X-Pingback htt???/truonganblog.com/xmlrpc.php
Link <htt???/truonganblog.com/wp-json/>; rel= htt????/api.w.org/
Link <htt???/truonganblog.com/?p=26064>; rel=shortlink
X-Frame-Options SAMEORIGIN
X-XSS-Protection 1; mode=block
X-Content-Type-Options nosniff
CF-Cache-Status DYNAMIC
Server cloudflare
CF-RAY 568d1c274d4ab769-CDG
Content-Encoding gzip

Meta Tags

title="Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Trường An Blog"
charset="UTF-8"
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
property="og:image" content="htt???/truonganblog.com/wp-content/uploads/2019/10/sach-day-nau-an.jpg"
name="description" content="Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Những công thức nấu ăn ngon, dễ nấu là điều mà mỗi người nội trợ đều yêu thích."
name="robots" content="index,follow,max-snippet:-1,max-video-preview:-1,max-image-preview:large"
property="og:locale" content="vi_VN"
property="og:type" content="article"
property="og:title" content="Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Trường An Blog"
property="og:description" content="Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Những công thức nấu ăn ngon, dễ nấu là điều mà mỗi người nội trợ đều yêu thích."
property="og:url" content="htt???/truonganblog.com/10-cuon-sach-day-nau-an-ngon-de-lam-nen-doc/"
property="og:site_name" content="Trường An Blog"
property="article:section" content="Sách nên đọc"
property="article:published_time" content="2019-10-14T05:47:59+00:00"
property="og:image" content="htt???/truonganblog.com/wp-content/uploads/2019/10/sach-day-nau-an.jpg"
property="og:image:width" content="960"
property="og:image:height" content="720"
property="og:image:alt" content="10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc"
property="og:image:type" content="image/jpeg"
name="twitter:card" content="summary_large_image"
name="twitter:title" content="Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Trường An Blog"
name="twitter:description" content="Top 10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc - Những công thức nấu ăn ngon, dễ nấu là điều mà mỗi người nội trợ đều yêu thích."
name="twitter:image" content="htt???/truonganblog.com/wp-content/uploads/2019/10/sach-day-nau-an.jpg"
name="generator" content="WordPress 5.3.2"
name="msapplication-TileImage" content="htt???/truonganblog.com/wp-content/uploads/2019/02/favicon_logo.png"
itemprop="name" content="Trường An"
itemprop="datePublished" content="2019-10-14T05:47:59+00:00"
itemprop="dateModified" content="2019-10-14T05:47:59+00:00"
itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemtype="htt????/schema.org/WebPage" itemid="htt???/truonganblog.com/10-cuon-sach-day-nau-an-ngon-de-lam-nen-doc/"
itemprop="url" content="htt???/truonganblog.com/wp-content/uploads/2019/02/logo-color-300x160.png"
itemprop="name" content="Trường An Blog"
itemprop="headline " content="10 cuốn sách dạy nấu ăn ngon dễ làm nên đọc"
itemprop="url" content="htt???/truonganblog.com/wp-content/uploads/2019/10/sach-day-nau-an.jpg"
itemprop="width" content="960"
itemprop="height" content="720"

Load Info

page size42665
load time (s)1.849471
redirect count1
speed download23068
server IP104.27.145.215
* all occurrences of the string "http://" have been changed to "htt???/"

SEO From Wikipedia, the free encyclopedia
Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engines unpaid results—often referred to as `natural`, `organic`, or `earned` results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engines users; these visitors can then be converted into customers. SEO may target different kinds of search, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines. SEO differs from local search engine optimization in that the latter is focused on optimizing a business online presence so that its web pages will be displayed by search engines when a user enters a local search for its products or services. The former instead is more focused on national or international searches. and ADS Publishers From Wikipedia, the free encyclopedia
Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service or idea. Sponsors of advertising are often businesses wishing to promote their products or services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser pays for and has control over the message. It differs from personal selling in that the message is non-personal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising is communicated through various mass media, including traditional media such as newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; and new media such as search results, blogs, social media, websites or text messages. The actual presentation of the message in a medium is referred to as an advertisement or `ad` for short.
Commercial ads often seek to generate increased consumption of their products or services through `branding`, which associates a product name or image with certain qualities in the minds of consumers. On the other hand, ads that intend to elicit an immediate sale are known as direct-response advertising. Non-commercial entities that advertise more than consumer products or services include political parties, interest groups, religious organizations and governmental agencies. Non-profit organizations may use free modes of persuasion, such as a public service announcement. Advertising may also be used to reassure employees or shareholders that a company is viable or successful., wall of links.


If you want to put something else on this wall, write to us.